7. Openlijk debat over de rol van mannen en vrouwen oproepen

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door mijn Ik Zal Zijn Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Kuan Yin op jouw Aanwezigheid in Korea een nieuwe kijk op de rol van mannen en vrouwen tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen).

Deel 1

1. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn uit dat de fanatieke manier van denken een uitdrukkingsvorm is van antiliefde. Antiliefde begint in de relatie tussen mannen en vrouwen.

Lady Venus, toon mij hoe ik je kan dienen,
ik neem jouw kosmische schoonheid waar.
Wat een liefde breng je van Venus mee,
onze planeten zingen in elkaars verlengde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat in Zuid-Korea de mannen en vrouwen bepaalde in een bepaalde rol gevangenzitten en dit voorkomt dat de liefde vrij tussen hen kan stromen.

Lady Venus, jouw liefde vormt de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij.
Ik omarm een prachtige toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat er geen vrije stroom van liefde tussen een man en een vrouw kan zijn, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar niet als gelijke zien.

O Venus, mijn liefdevolle Moeder,
jouw liefde zuivert mijn hart.
Ik ben de open deur voor de liefde
die als een heilige duif neerdaalt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat als de man vanaf zijn vroege jeugd is geprogrammeerd dat hij superieur is aan vrouwen, en als de vrouw is geprogrammeerd om een onderdanige positie in de relatie in te nemen, de liefde tussen hen niet vrij kan stromen.

O Venus, speel de geheime noot
die het tegengif vormt voor haat.
Alle vergiftigde harten genees jij liefdevol,
terwijl jij het ware liefdesverhaal vertelt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat als er een vreedzame hereniging van Korea moet komen, het dan noodzakelijk wordt dat er in Zuid-Korea een nieuw bewustzijn komt dat de rol van mannen en vrouwen moet veranderen.

O Venus, de liefde voorziet in elke behoefte,
want liefde is echt Gods eerste zaadje.
O laat het tot bloei komen, laat het groeien,
overspoel de aarde met jouw stroom van liefde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat ze openlijk over de rol van mannen en vrouwen moeten praten en dichter bij het punt moeten komen dat mannen en vrouwen gelijk aan elkaar kunnen zijn en een relatie krijgen die op gelijkheid wordt gebaseerd.

O Venus, degenen die God vereren,
horen de muziek van de sferen.
Als uit één mond prijzen onze stemmen
u in aanbidding met ons gezang.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

7. Lady Venus, snijd de jonge mensen vrij die de mogelijkheid hebben om een opener debat over de relatie tussen mannen en vrouwen te creëren.

O Venus, wij sluiten ons aan in de rij,
wij geven dank aan Sanat Kumara.
Onze planeet heeft nieuw leven ontvangen
om haar boven oorlog en strijd te verheffen.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat dit verder gaat dan fysieke of politieke gelijkheid. Dit is geen kwestie van wetten maken, het is een kwestie van een openlijke discussie creëren over dingen die taboe zijn.

Lady Venus, jouw zoete melodie
neemt de sluier van de dualiteit weg.
Overspoeld door de tonen van Kosmische Liefde
overstijgen we nu alle conflicten.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat wij naar de relatie tussen één man en één vrouw moeten kijken en hen helpen om die relatie op liefde te baseren.

O Venus, stralende Morgenster,
jij bent een kosmische heraut.
De aarde wordt bevrijd door heilige klanken,
onze planeet is nu op weg naar de hemel.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

Deel 2

1. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het huwelijk voor veel mensen een gevangenis is waar zij zonder het te weten in terecht zijn gekomen. De mensen zitten gevangen in rollen die zo streng gedefinieerd zijn dat zij bijna geen ruimte hebben om te ademen.

Lady Venus, toon mij hoe ik je kan dienen,
ik neem jouw kosmische schoonheid waar.
Wat een liefde breng je van Venus mee,
onze planeten zingen in elkaars verlengde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat wij een situatie in de samenleving moeten scheppen, waarin ze vrij kunnen spreken over de relatie tussen mannen en vrouwen.

Lady Venus, jouw liefde vormt de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij.
Ik omarm een prachtige toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. Lady Venus, ik roep de bescherming op, zodat de vrouwen in de samenleving van Korea worden losgesneden en gewekt die het potentieel hebben om naar voren te treden en deze discussie verder te brengen.

O Venus, mijn liefdevolle Moeder,
jouw liefde zuivert mijn hart.
Ik ben de open deur voor de liefde
die als een heilige duif neerdaalt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Lady Venus, snijd die vrouwen los, zodat zij worden bemoedigd en de moed vatten om de traditionele taboes te doorbreken en dit debat op nationaal niveau te brengen.

O Venus, speel de geheime noot
die het tegengif vormt voor haat.
Alle vergiftigde harten genees jij liefdevol,
terwijl jij het ware liefdesverhaal vertelt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. Lady Venus, snijd de vrouwen los uit het taboe dat verhindert dat zij zowel in het openbaar als privé over seksualiteit praten.

O Venus, de liefde voorziet in elke behoefte,
want liefde is echt Gods eerste zaadje.
O laat het tot bloei komen, laat het groeien,
overspoel de aarde met jouw stroom van liefde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het hoogste potentieel voor de relatie tussen mannen en vrouwen is dat hun liefdesrelatie tot spirituele groei zal leiden, omdat zij enigszins één met elkaar worden.

O Venus, degenen die God vereren,
horen de muziek van de sferen.
Als uit één mond prijzen onze stemmen
u in aanbidding met ons gezang.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

7. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het hoogste potentieel voor liefdesrelaties is dat ze een goeroe-chela relatie krijgen, waarin zowel de man als de vrouw de goeroe en de chela zijn.

O Venus, wij sluiten ons aan in de rij,
wij geven dank aan Sanat Kumara.
Onze planeet heeft nieuw leven ontvangen
om haar boven oorlog en strijd te verheffen.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de gebruikelijke cultuur barrières tussen een man en een vrouw heeft geschapen, waardoor zij geen eenwording bereiken.

Lady Venus, jouw zoete melodie
neemt de sluier van de dualiteit weg.
Overspoeld door de tonen van Kosmische Liefde
overstijgen we nu alle conflicten.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat wanneer zowel de man als de vrouw vanaf hun vroege jeugd zijn geprogrammeerd om een bepaalde rol te vervullen, zij niet uit die rol kunnen stappen en eenwording bereiken.

O Venus, stralende Morgenster,
jij bent een kosmische heraut.
De aarde wordt bevrijd door heilige klanken,
onze planeet is nu op weg naar de hemel.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

Deel 3

1. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat zij geen vrij stromende relatie kunnen krijgen als zij uit hun van tevoren vastgestelde rol stappen en er schaamte bij komt kijken.

Lady Venus, toon mij hoe ik je kan dienen,
ik neem jouw kosmische schoonheid waar.
Wat een liefde breng je van Venus mee,
onze planeten zingen in elkaars verlengde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat veel mensen geen persoonlijke relatie hebben. Het zijn net twee aparte mensen die samen in hetzelfde huis wonen, zorgvuldig hun rol vervullen zonder de grenzen van die rol te overschrijden.

Lady Venus, jouw liefde vormt de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij.
Ik omarm een prachtige toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. Lady Venus, snijd de mensen los die in deze tijd in Korea zijn geïncarneerd om dit patroon te doorbreken en de samenleving vooruit te helpen. Help hen om naar voren te treden en hun stem te gaan laten horen in de discussie.

O Venus, mijn liefdevolle Moeder,
jouw liefde zuivert mijn hart.
Ik ben de open deur voor de liefde
die als een heilige duif neerdaalt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Lady Venus, help de jonge mensen om een manier te vinden waarop zij met de oudere generatie kunnen communiceren, zodat de oudere mensen zich niet meer bedreigd voelen. Help hen om voor hun eigen gevoelens, gedachten en overtuigingen uit te komen zonder de oudere generatie ergens van te beschuldigen.

O Venus, speel de geheime noot
die het tegengif vormt voor haat.
Alle vergiftigde harten genees jij liefdevol,
terwijl jij het ware liefdesverhaal vertelt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. Lady Venus, help de jonge mensen om sneller een betere aanpak te krijgen, waarbij ze geen beschuldigingen uiten, zij niet zeggen dat iets verkeerd is, maar alleen zeggen dat die oude aanpak voor hen niet de juiste aanpak is.

O Venus, de liefde voorziet in elke behoefte,
want liefde is echt Gods eerste zaadje.
O laat het tot bloei komen, laat het groeien,
overspoel de aarde met jouw stroom van liefde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. Zij hebben er een nieuwe kijk op, zij hebben een nieuwe benadering en zij willen er vrij over kunnen praten en hun leven leiden en relaties hebben op de manier die zij juist vinden.

O Venus, degenen die God vereren,
horen de muziek van de sferen.
Als uit één mond prijzen onze stemmen
u in aanbidding met ons gezang.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

7. Lady Venus, snijd de mensen los om de noodzaak ervan in te zien dat ze over die dingen moeten discussiëren, omdat zij zich niet tevreden voelen over hun relatie, zij voelen zich gevangen in hun huwelijk. Help de mensen om te bespreken hoe zij op een betere manier met elkaar om kunnen gaan in een relatie.

O Venus, wij sluiten aan in de rij,
Wij bedanken Sanat Kumara.
Onze planeet heeft nieuw leven ontvangen
om haar boven oorlog en strijd uit te tillen.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. Lady Venus, snijd de vrouwen los om naar voren te treden en te weigeren om in de rol van dienaar in een relatie gevangen te zitten, wanneer zij het potentieel hebben om veel creatiever te zijn.

Lady Venus, jouw zoete melodie
neemt de sluier van de dualiteit weg.
Overspoeld door de tonen van Kosmische Liefde
overstijgen we nu alle conflicten.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. Lady Venus, snijd mannen los opdat zij kunnen erkennen dat zij zich ook gevangen voelen in een traditionele mannelijke rol en dat zij manieren willen zoeken om meer voldoening te vinden.

O Venus, stralende Morgenster,
jij bent een kosmische heraut.
De aarde wordt bevrijd door heilige klanken,
onze planeet is nu op weg naar de hemel.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

Deel 4

1. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de traditionele rol waarin de mensen terechtkwamen na hun huwelijk en hun hele leven getrouwd moeten blijven, een hoge prijs betekent voor vrouwen die door hun echtgenoten worden misbruikt en geen andere toevlucht hebben.

Lady Venus, toon mij hoe ik je kan dienen,
ik neem jouw kosmische schoonheid waar.
Wat een liefde breng je van Venus mee,
onze planeten zingen in elkaars verlengde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat in het oude systeem vrouwen er de schuld van kregen dat zij hun echtgenoten niet tevreden konden stellen.

Lady Venus, jouw liefde vormt de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij.
Ik omarm een prachtige toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat als een man fysiek of verbaal zijn vrouw misbruikt, dit niet de schuld van de vrouw is, maar dat de echtgenoot psychologische problemen heeft.

O Venus, mijn liefdevolle Moeder,
jouw liefde zuivert mijn hart.
Ik ben de open deur voor de liefde
die als een heilige duif neerdaalt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat misbruik uit frustratie voortkomt. Frustratie komt voort uit het gevoel dat je gevangenzit, wat inhoudt dat je niet uit een situatie kunt ontsnappen, waar jij niet mee kunt leven.

O Venus, speel de geheime noot
die het tegengif vormt voor haat.
Alle vergiftigde harten genees jij liefdevol,
terwijl jij het ware liefdesverhaal vertelt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat veel spirituele mensen meer dan één relatie in hun leven moeten hebben om maximale groei te ervaren.

O Venus, de liefde voorziet in elke behoefte,
want liefde is echt Gods eerste zaadje.
O laat het tot bloei komen, laat het groeien,
overspoel de aarde met jouw stroom van liefde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. Lady Venus, snijd de mensen in Korea los om een betere benadering van relaties te vinden, zodat zij niet de fouten hoeven te herhalen die in landen werden gemaakt, waar de traditionele familiestructuur al decennia geleden is doorbroken.

O Venus, degenen die God vereren,
horen de muziek van de sferen.
Als uit één mond prijzen onze stemmen
u in aanbidding met ons gezang.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

7. Lady Venus, ik roep op dat de demonen worden gebonden die de traditionele familiestructuur willen handhaven, omdat zij door hen in die rollen gevangen te houden, zowel het Christusschap van mannen als vrouwen kunnen verhinderen.

O Venus, wij sluiten ons aan in de rij,
wij geven dank aan Sanat Kumara.
Onze planeet heeft nieuw leven ontvangen
om haar boven oorlog en strijd te verheffen.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. Lady Venus, bind de demonen die het gevoel van gevangenzitten in traditionele geslachtsrollen gebruiken om op die manier energie van mensen te stelen.

Lady Venus, jouw zoete melodie
neemt de sluier van de dualiteit weg.
Overspoeld door de tonen van Kosmische Liefde
overstijgen we nu alle conflicten.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat wanneer twee mensen op elkaar vitten en elkaar emotioneel misbruiken, de demonen en entiteiten energie van mensen kunnen stelen en hen ertoe aanzetten om nog meer ruzie te maken.

O Venus, stralende Morgenster,
jij bent een kosmische heraut.
De aarde wordt bevrijd door heilige klanken,
onze planeet is nu op weg naar de hemel.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

Deel 5

1. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat kilte en een gevoel van afstand tussen elkaar er ook voor zorgt dat mensen energie verkeerd gebruiken en de misvormde energie uitgeven, zodat de duistere krachten die kunnen gebruiken om in hun eigen behoeften te voorzien.

Lady Venus, toon mij hoe ik je kan dienen,
ik neem jouw kosmische schoonheid waar.
Wat een liefde breng je van Venus mee,
onze planeten zingen in elkaars verlengde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. Lady Venus, bind de heel machtige demonen die dit niet willen doorbreken. Bind de gevallen wezens in het identiteitsrijk die dit niet willen doorbreken, omdat zij er duizenden jaren aan gewerkt hebben om deze van te voren vastgestelde rollen voor mannen en vrouwen te creëren en die niet willen dat hun schepping wordt vernietigd.

Lady Venus, jouw liefde vormt de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij.
Ik omarm een prachtige toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. Lady Venus, bind de gevallen wezens in het mentale rijk die met slimme argumenten komen dat de samenleving ten onder gaat als wij de traditionele familiestructuur doorbreken.

O Venus, mijn liefdevolle Moeder,
jouw liefde zuivert mijn hart.
Ik ben de open deur voor de liefde
die als een heilige duif neerdaalt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Lady Venus, bind de gevallen wezens die zeggen dat het niet geeft dat mannen en vrouwen in hun huidige rol lijden, omdat het veel belangrijker is dat de stabiliteit van de samenleving globaal wordt gehandhaafd.

O Venus, speel de geheime noot
die het tegengif vormt voor haat.
Alle vergiftigde harten genees jij liefdevol,
terwijl jij het ware liefdesverhaal vertelt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat dit het kenmerk van de gevallen wezens is. Zij willen een systeem scheppen en daarna zeggen dat het systeem in stand houden veel belangrijker is dan het geluk en welzijn van de mensen.

O Venus, de liefde voorziet in elke behoefte,
want liefde is echt Gods eerste zaadje.
O laat het tot bloei komen, laat het groeien,
overspoel de aarde met jouw stroom van liefde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het niet de ware bedoeling van een natie is om alle burgers in een rol gevangen te houden die hen ongelukkig en ontevreden laat voelen.

O Venus, degenen die God vereren,
horen de muziek van de sferen.
Als uit één mond prijzen onze stemmen
u in aanbidding met ons gezang.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

7. Lady Venus, bind de gevallen wezens die een natie willen gebruiken om de mensen gevangen te houden, zodat zij hun slaaf zijn en zij hun energie kunnen melken.

O Venus, wij sluiten ons aan in de rij,
wij geven dank aan Sanat Kumara.
Onze planeet heeft nieuw leven ontvangen
om haar boven oorlog en strijd te verheffen.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de ware bedoeling van een natie is dat ze het psychologische en spirituele welzijn van de burgers bevordert en hen de allerbeste kans geeft om de creativiteit die ze van God hebben ontvangen, te benutten.

Lady Venus, jouw zoete melodie
neemt de sluier van de dualiteit weg.
Overspoeld door de tonen van Kosmische Liefde
overstijgen we nu alle conflicten.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat dit niet alleen het beste voor de mensen is, het is ook het beste voor de natie. Een natie waarin de meeste mensen ontevreden en gefrustreerd in hun dagelijkse leven zijn, kan niet haar hoogste potentieel benutten.

O Venus, stralende Morgenster,
jij bent een kosmische heraut.
De aarde wordt bevrijd door heilige klanken,
onze planeet is nu op weg naar de hemel.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid

Deel 6

1. Lady Venus, snijd de leiders van belangrijke corporaties los, zodat zij de noodzaak ervan inzien om creatiever te worden en de beste creatieve werkomgeving te creëren die mogelijk is.

Lady Venus, toon mij hoe ik je kan dienen,
ik neem jouw kosmische schoonheid waar.
Wat een liefde breng je van Venus mee,
onze planeten zingen in elkaars verlengde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de mensen op het werk niet creatief kunnen zijn, als de mensen in een traditionele rol in hun huwelijk gevangenzitten. Alleen wanneer zij zich voor de vrije stroom van liefde in persoonlijke relaties openstellen, stellen zij zich open voor creativiteit op elk gebied van de samenleving.

Lady Venus, jouw liefde vormt de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij.
Ik omarm een prachtige toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. Lady Venus, snijd de mensen los die vrije en open discussies kunnen creëren, zodat zij worden bemoedigd om naar voren te treden zonder al te veel uit balans te raken, al te radicaal of extremistisch te worden.

O Venus, mijn liefdevolle Moeder,
jouw liefde zuivert mijn hart.
Ik ben de open deur voor de liefde
die als een heilige duif neerdaalt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat er vaak een turbulente fase met onevenwichtige argumenten nodig is om de oude taboes te doorbreken.

O Venus, speel de geheime noot
die het tegengif vormt voor haat.
Alle vergiftigde harten genees jij liefdevol,
terwijl jij het ware liefdesverhaal vertelt.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. Lady Venus, snijd de mensen los om een evenwichtiger en volwassener manier te vinden om over dingen te discussiëren die seksualiteit betreffen.

O Venus, de liefde voorziet in elke behoefte,
want liefde is echt Gods eerste zaadje.
O laat het tot bloei komen, laat het groeien,
overspoel de aarde met jouw stroom van liefde.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het nodig is om over seksualiteit te spreken, omdat de traditionele rollen die tussen mannen en vrouwen zijn gedefinieerd zowel de mannen als de vrouwen in een situatie vastzetten, waarin zij zich niet tevreden voelen over hun seksuele relatie.

O Venus, degenen die God vereren,
horen de muziek van de sferen.
Als uit één mond prijzen onze stemmen
u in aanbidding met ons gezang.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

7. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de samenleving pas de krachten die mensen in traditionele rollen willen opsluiten, kan doorbreken, als er een openlijk debat over seksualiteit komt en over hoe mannen en vrouwen op een andere manier met elkaar om kunnen gaan.

O Venus, wij sluiten ons aan in de rij,
wij geven dank aan Sanat Kumara.
Onze planeet heeft nieuw leven ontvangen
om haar boven oorlog en strijd te verheffen.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. Lady Venus, snijd de mensen los om naar voren te treden en te zeggen hoe zij de situatie ervaren, waarom zij zich ontevreden voelen en hoe zij graag willen dat hun relatie verandert.

Lady Venus, jouw zoete melodie
neemt de sluier van de dualiteit weg.
Overspoeld door de tonen van Kosmische Liefde
overstijgen we nu alle conflicten.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. Lady Venus, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat je mensen ongemakkelijk moet laten voelen, zodat zij hogerop kunnen komen en zich tevreden voelen, omdat zij zichzelf zowel thuis als op het werk en in de samenleving kunnen uiten.

O Venus, stralende Morgenster,
jij bent een kosmische heraut.
De aarde wordt bevrijd door heilige klanken,
onze planeet is nu op weg naar de hemel.

Lady Venus, door die goddelijke dienstbaarheid
ben je voor de aarde een kosmisch teken.
Jouw onbaatzuchtige liefde is nu van mij,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

 

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.