6. Een nieuwe relatie tussen kinderen en ouders oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Liberty op jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren om veranderingen in de familiestructuur aan te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat, alleen omdat een paar mensen in Zuid-Korea de Vlam van Vrijheid met zich meedroegen, het communisme in het fysieke octaaf kon worden gereduceerd.

O Liberty, bevrijd mij nu van
de duivelse vloek die armoede is.
Ik geef Moeder niet de schuld van mijn gebrek,
O Gezegende Moeder, neem mij terug.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

2. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de vervorming van de Vlam van Vrijheid de angst voor vrijheid is, het verlangen naar veiligheid en de onwil om beslissingen te nemen, door een gecentraliseerd leiderschap te willen.

O Liberty, van een verre kust
kom ik met het verlangen om Meer te worden.
Ik zie dat overvloed een stroom is en
ik laat mijn overvloedsbewustzijn groeien.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

3. Lady Liberty, wek de mensen in Korea die een spirituele vlam in hun hart meedragen en help hen om weer in contact te komen met de meester die deze vlam voor de aarde vertegenwoordigt.

O Liberty, leg de leugen bloot
dat beperkingen mij kunnen vasthouden.
Het Ma-terlicht is niet mijn vijand,
ze schenkt mij pure rijkdom.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

4. Lady Liberty, breng het oordeel van de Goddelijke Moeder over alle mensen in Korea die de vlam van antivrijheid met zich meedragen. Help een paar mensen in te zien dat zij er genoeg van hebben om die antivlam te belichamen en dat zij er klaar voor zijn om de Vlam van Vrijheid te dragen die hun land kan bevrijden.

Leg het complot bloot
dat de gevallen wezens projecteren.
O Kosmische Moeder, ik begrijp
dat Moeder niet mijn vijand is.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

5. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de situatie rondom de impeachment van de president demonstreert dat de jongere mensen er meer aan toe zijn om een standpunt in te nemen, omdat zij een spirituele vlam meer belichamen.

O Liberty, nu mijn ogen zijn geopend,
wijs ik de leugens van de duivel af.
Ik omarm het Moederrijk,
want ik zie Vader aan het roer.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

6. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het noodzakelijk is dat er een bepaalde breuk in de familiestructuur komt en in de kijk op de familie die men traditioneel in Zuid-Korea maar ook in heel Azië heeft.

O Liberty, mijn lagere lichamen
vormen een zuivere kelk.
Laat jouw symfonie door mij heen horen,
jouw geschenk van Kosmische Vrijheid.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

7. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het gevoel dat je loyaal aan je familie moet blijven, heel diep in de psyche van de mensen zit, alsof de familieleden diep in het hoofd van de mensen zitten en daar alles evalueren wat zij doen.

O Liberty, ik ben de open deur
voor de Symfonie van Meer.
Je geeft het licht door mijn chakra’s uit,
de stroom van liefde droogt nooit op.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

8. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de mogelijkheid bestaat dat er een conflict ontstaat tussen de leeftijdsgroepen, omdat veel jongeren niet die sterke loyaliteit aan hun familie voelen.

O Liberty, geef de stroom uit
van de overvloed die jij schenkt.
Want ik wil het Gulden Vlies ontvangen
dat jij nu aan het weven bent.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

9. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de samenleving van Korea het traditionele familiebewustzijn moet transcenderen om zo’n conflict tegen te gaan.

O Liberty, geef het geneesmiddel om de
vermoeiden en armen te bevrijden.
De opeengepakte mensen worden bevrijd
als ze van het Lied van Vrijheid houden.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

Deel 2

1. Lady Liberty, help zowel de jonge als de oudere mensen om te ontwaken opdat zij op een natuurlijke manier de familie in een ander licht gaan zien.

O Liberty, bevrijd mij nu van
de duivelse vloek die armoede is.
Ik geef Moeder niet de schuld van mijn gebrek,
O Gezegende Moeder, neem mij terug.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

2. Lady Liberty, wek de opiniemakers, zodat zij de kwestie op een andere manier gaan bekijken en inzien dat die nieuwe ideeën gewoon voor de hand liggend zijn, dat het noodzakelijk is dat dit gebeurt.

O Liberty, van een verre kust
kom ik met het verlangen om Meer te worden.
Ik zie dat overvloed een stroom is en
ik laat mijn overvloedsbewustzijn groeien.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

3. Lady Liberty, maak de jonge mensen ervan bewust opdat zij erkennen dat zij een andere soort levensstroom zijn dan hun ouders. Het zijn spirituele mensen en velen van hen bezitten een hoger spiritueel bewustzijn dan hun ouders.

O Liberty, leg de leugen bloot
dat beperkingen mij kunnen vasthouden.
Het Ma-terlicht is niet mijn vijand,
ze schenkt mij pure rijkdom.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

4. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de sterke nadruk op familie in veel Aziatische landen in veel gevallen een van de onderliggende factoren was voor een stagnerende samenleving.

Leg het complot bloot
dat de gevallen wezens projecteren.
O Kosmische Moeder, ik begrijp
dat Moeder niet mijn vijand is.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

5. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de stagnatie van de samenleving in het gezin begint waar kinderen worden opgevoed om niet aan hun ouders, leraren, supervisors op het werk, de regering en de allerhoogste leider te twijfelen.

O Liberty, nu mijn ogen zijn geopend,
wijs ik de leugens van de duivel af.
Ik omarm het Moederrijk,
want ik zie Vader aan het roer.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

6. Lady Liberty, snijd de moedige zielen in Noord-Korea los, zodat zij kunnen beseffen wie zij zijn en hun missie uitvoeren.

O Liberty, mijn lagere lichamen
vormen een zuivere kelk.
Laat jouw symfonie door mij heen horen,
jouw geschenk van Kosmische Vrijheid.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

7. Lady Liberty, snijd de jonge mensen in Zuid-Korea los opdat zij erkennen dat zij een spirituelere aanpak hebben dan hun ouders, omdat zij van binnenuit weten wat juist is en zij hebben geen externe autoriteit nodig om hen dat te vertellen.

O Liberty, ik ben de open deur
voor de Symfonie van Meer.
Je geeft het licht door mijn chakra’s uit,
de stroom van liefde droogt nooit op.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

8. Lady Liberty, snijd de jonge mensen los om naar voren te treden en te erkennen wie zij zijn zonder dat zij een onevenwichtige reactie krijgen en zich superieur aan hun ouders voelen.

O Liberty, geef de stroom uit
van de overvloed die jij schenkt.
Want ik wil het Gulden Vlies ontvangen
dat jij nu aan het weven bent.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

9. Lady Liberty, snijd de jonge mensen los opdat ze niet in opstand komen, maar een diplomatieker manier vinden om hun nieuwe ideeën te uiten en het de oudere generatie gemakkelijker te maken om in te zien dat die ideeën noodzakelijk zijn om de samenleving vooruit te laten komen.

O Liberty, geef het geneesmiddel om de
vermoeiden en armen te bevrijden.
De opeengepakte mensen worden bevrijd
als ze van het Lied van Vrijheid houden.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

Deel 3

1. Lady Liberty, snijd de jonge mensen los om kleinere bedrijven te beginnen en hun ideeën in te brengen over hoe je een nieuw type bedrijf opstart en een goede winst maakt door je klanten op een andere manier te bedienen.

O Liberty, bevrijd mij nu van
de duivelse vloek die armoede is.
Ik geef Moeder niet de schuld van mijn gebrek,
O Gezegende Moeder, neem mij terug.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

2. Lady Liberty, snijd de leiders van de grotere corporaties los om meer openingen voor de jongere mensen en nieuwe ideeën te creëren.

O Liberty, van een verre kust
kom ik met het verlangen om Meer te worden.
Ik zie dat overvloed een stroom is en
ik laat mijn overvloedsbewustzijn groeien.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

3. Lady Liberty, snijd de leiders en studenten in het onderwijsstelsel los, zodat er meer ruimte ontstaat om jonge mensen met nieuwe ideeën te laten komen.

O Liberty, leg de leugen bloot
dat beperkingen mij kunnen vasthouden.
Het Ma-terlicht is niet mijn vijand,
ze schenkt mij pure rijkdom.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

4. Lady Liberty, snijd de studenten los om verder te gaan dan de leraren en zichzelf te organiseren en manieren te vinden om elkaar te steunen door nieuwe manieren en nieuwe ideeën te bedenken.

Leg het complot bloot
dat de gevallen wezens projecteren.
O Kosmische Moeder, ik begrijp
dat Moeder niet mijn vijand is.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

5. Lady Liberty, snijd de studenten los om dit op een niet-confronterende manier te doen opdat de leraren zich realiseren dat zij zich moeten openstellen voor nieuwe ideeën, als zij bij willen blijven in het onderwijs van de westerse wereld.

O Liberty, nu mijn ogen zijn geopend,
wijs ik de leugens van de duivel af.
Ik omarm het Moederrijk,
want ik zie Vader aan het roer.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

6. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat het onderwijs moet worden gekoppeld aan situaties in een bestaande baan in plaats van dat het een theoretische, abstracte opleiding is.

O Liberty, mijn lagere lichamen
vormen een zuivere kelk.
Laat jouw symfonie door mij heen horen,
jouw geschenk van Kosmische Vrijheid.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

7. Lady Liberty, snijd de oudere mensen los van hun angst om de familiestructuur en hun houding ten opzichte van hun familie te veranderen.

O Liberty, ik ben de open deur
voor de Symfonie van Meer.
Je geeft het licht door mijn chakra’s uit,
de stroom van liefde droogt nooit op.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

8. Lady Liberty, bind de demonen die proberen hun grip op de oudere generatie te handhaven door hen bang te maken voor dramatische veranderingen in de samenleving en vooral in de familiestructuur.

O Liberty, geef de stroom uit
van de overvloed die jij schenkt.
Want ik wil het Gulden Vlies ontvangen
dat jij nu aan het weven bent.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

9. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de mensen moeten weten dat zij een pensioen krijgen en dus niet afhankelijk van hun kinderen worden, wanneer zij ouder worden.

O Liberty, geef het geneesmiddel om de
vermoeiden en armen te bevrijden.
De opeengepakte mensen worden bevrijd
als ze van het Lied van Vrijheid houden.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

Deel 4

1. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat ouders er in de oude familiestructuur onbewust naar verlangen om hun kinderen in te perken. Zij willen niet dat hun kinderen het beeld overtreffen dat de ouders hebben van hoe hun kinderen moeten leven.

O Liberty, bevrijd mij nu van
de duivelse vloek die armoede is.
Ik geef Moeder niet de schuld van mijn gebrek,
O Gezegende Moeder, neem mij terug.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

2. Lady Liberty, snijd mensen los van de angst dat een verandering in de familiestructuur de stabiliteit in de samenleving zal vernietigen, omdat zij denken dat loyaliteit aan de familie de pilaar van een stabiele samenleving vormt.

O Liberty, van een verre kust
kom ik met het verlangen om Meer te worden.
Ik zie dat overvloed een stroom is en
ik laat mijn overvloedsbewustzijn groeien.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

3. Lady Liberty, snijd de oudere generatie los van die angst voor veranderingen opdat zij zich kunnen realiseren dat als zij willen dat hun natie een hoger niveau bereikt, dit alleen maar kan als de jonge mensen volledig hun creatieve mogelijkheden mogen benutten.

O Liberty, leg de leugen bloot
dat beperkingen mij kunnen vasthouden.
Het Ma-terlicht is niet mijn vijand,
ze schenkt mij pure rijkdom.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

4. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat als de jonge mensen de vrijheid moeten krijgen om hun creatieve mogelijkheden te benutten, zij als de ouders dan het verlangen moeten overwinnen dat hun kinderen volgens hun idee moeten leven.

Leg het complot bloot
dat de gevallen wezens projecteren.
O Kosmische Moeder, ik begrijp
dat Moeder niet mijn vijand is.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

5. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de jonge mensen een visie hebben op hoe zij een samenleving in een Gouden Eeuw kunnen scheppen, terwijl de oudere generatie die visie niet heeft.

O Liberty, nu mijn ogen zijn geopend,
wijs ik de leugens van de duivel af.
Ik omarm het Moederrijk,
want ik zie Vader aan het roer.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

6. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat de jongere generatie vrij moet zijn om de grenzen die de visie van hun ouders heeft gesteld, te overschrijden om hun creatieve mogelijkheden te benutten.

O Liberty, mijn lagere lichamen
vormen een zuivere kelk.
Laat jouw symfonie door mij heen horen,
jouw geschenk van Kosmische Vrijheid.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

7. Lady Liberty, snijd de ouders los om hun kinderen meer vrijheid te geven, waaronder de vrijheid om met een buitenlander te trouwen en daardoor energie en ideeën met andere naties uit te wisselen.

O Liberty, ik ben de open deur
voor de Symfonie van Meer.
Je geeft het licht door mijn chakra’s uit,
de stroom van liefde droogt nooit op.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

8. Lady Liberty, snijd mensen los van dit verlangen om grip op de traditionele familiestructuur te houden. Snijd de ouders los van hun op angst gebaseerde kijk op de familie en hun op angst gebaseerde kijk op hun kinderen.

O Liberty, geef de stroom uit
van de overvloed die jij schenkt.
Want ik wil het Gulden Vlies ontvangen
dat jij nu aan het weven bent.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

9. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat kinderen alleen gelukkig zullen worden, wanneer zij mogen leven op de manier waarop zij denken dat zij moeten leven.

O Liberty, geef het geneesmiddel om de
vermoeiden en armen te bevrijden.
De opeengepakte mensen worden bevrijd
als ze van het Lied van Vrijheid houden.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

Deel 5

1. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat ouders er grote vreugde aan zullen beleven als zij zien hoe hun kinderen hun creatieve mogelijkheden ontplooien op een manier die zij zich zelfs niet kunnen voorstellen.

O Liberty, bevrijd mij nu van
de duivelse vloek die armoede is.
Ik geef Moeder niet de schuld van mijn gebrek,
O Gezegende Moeder, neem mij terug.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

2. Lady Liberty, bind de duistere krachten die haken van angst in het emotionele lichaam van mensen hebben en hen bang maken om traditionele waarden te veranderen.

O Liberty, van een verre kust
kom ik met het verlangen om Meer te worden.
Ik zie dat overvloed een stroom is en
ik laat mijn overvloedsbewustzijn groeien.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

3. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat jonge mensen hun ouders misschien moeten confronteren met de vraag: “Maar wil je niet dat ik gelukkig ben? En hoe kun je verwachten dat ik gelukkig word als ik mij leven moet leiden op een manier die niet mijn manier van leven is?”

O Liberty, leg de leugen bloot
dat beperkingen mij kunnen vasthouden.
Het Ma-terlicht is niet mijn vijand,
ze schenkt mij pure rijkdom.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

4. Lady Liberty, snijd jonge mensen los opdat zij een andere manier kunnen vinden om met de generatie van hun ouders en zelfs de generatie daarvoor te praten. In plaats van hen ermee te confronteren, kunnen ze vanuit hun hart spreken en uitleggen hoe zij zich voelen zonder te proberen hun ouders te overreden.

Leg het complot bloot
dat de gevallen wezens projecteren.
O Kosmische Moeder, ik begrijp
dat Moeder niet mijn vijand is.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

5. Lady Liberty, snijd de ouders los om in te zien: “Ik wil dat mijn kind gelukkig wordt en als dit de enige manier is waarop mijn kind gelukkig kan zijn, dan accepteer ik misschien niet de manier waarop mijn kind leeft, maar ik accepteer wel dat dit de enige manier is waarop mijn kind gelukkig kan zijn.”

O Liberty, nu mijn ogen zijn geopend,
wijs ik de leugens van de duivel af.
Ik omarm het Moederrijk,
want ik zie Vader aan het roer.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

6. Lady Liberty, snijd alle mensen in Zuid-Korea die daar zijn geïncarneerd, los en maak hen bewust van de rol die zij hebben om de samenleving vooruit te brengen. Help iedereen om de mogelijkheden te zien dat Zuid-Korea de open deur kan zijn om nieuwe ideeën te verspreiden, niet alleen naar Noord-Korea, maar zelfs verder naar heel Azië.

O Liberty, mijn lagere lichamen
vormen een zuivere kelk.
Laat jouw symfonie door mij heen horen,
jouw geschenk van Kosmische Vrijheid.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

7. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat er veel aandacht op Zuid-Korea wordt gerichte in zuidoost Azië en verder. Als zij veranderingen kunnen doorvoeren, bestaat de mogelijkheid dat die ook naar andere naties kunnen worden verspreid.

O Liberty, ik ben de open deur
voor de Symfonie van Meer.
Je geeft het licht door mijn chakra’s uit,
de stroom van liefde droogt nooit op.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

8. Lady Liberty, straal naar het collectieve bewustzijn het gewaarzijn uit dat Korea de laatste natie is die wordt verdeeld door het conflict tussen het communisme en het kapitalisme. Als die verdeeldheid wordt overwonnen, dan zal dat de poging van de duistere krachten om de kapitalistische-communistische dualiteit te gebruiken om verdeeldheid op deze planeet te scheppen, beëindigen.

O Liberty, geef de stroom uit
van de overvloed die jij schenkt.
Want ik wil het Gulden Vlies ontvangen
dat jij nu aan het weven bent.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

9. Lady Liberty, ik roep hier nu de Vlam van Vrijheid op en versterk haar om deze natie een nieuwe kans te geven, vooral de jongere generatie die zit te wachten om tevoorschijn te komen om hun creatieve mogelijkheden te mogen uiten.

O Liberty, geef het geneesmiddel om de
vermoeiden en armen te bevrijden.
De opeengepakte mensen worden bevrijd
als ze van het Lied van Vrijheid houden.

O Kosmische Moeder Liberty,
dirigeer de Symfonie van Overvloed.
Ik begrijp wat mijn grootste verdienste is,
nu leef ik echt in overvloed.

 

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.