2. Een andere internationale houding oproepen met betrekking tot de hereniging van Korea

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Kuan Yin op jouw Aanwezigheid in Korea en de internationale gemeenschap te manifesteren om acceptatie van de hereniging van Korea tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat China de wereld door haar eigen filter bekijkt, waarin China het centrum van de wereld is en alle andere naties niet gelijk aan China zijn en alleen bestaan om de Chinese belangen te dienen.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat China andere naties verdeelt in landen waarvan China gelooft dat die haar belangen dienen en landen waarvan ze gelooft dat ze er geen macht over kan hebben.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat China denkt dat het niet in het belang van China is om Korea te herenigen.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat zij denkt dat als het regime in Noord-Korea instort en als het model dat Zuid-Korea voor democratie en de economie heeft door Noord-Korea wordt overgenomen, China haar invloed verliest.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat China op een kunstmatige manier het regime in Noord-Korea in leven houdt en weerstand biedt tegen de internationale pogingen om de leiders in Noord-Korea onder druk te zetten.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China een mogelijkheid zien, zodat zij de hereniging van Korea kunnen accepteren zonder het gevoel te hebben dat zij haar gezicht verliest en dat de belangen van China daaronder lijden.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat China een realistische schatting maakt van haar plaats in de internationale gemeenschap, die ervoor zorgt dat zij denkt dat ze nog steeds geïsoleerd is en kan doen wat zij maar wil.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik totaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat China beseft dat China van binnenuit zou instorten als de handel met de rest van de wereld drastisch zou afnemen.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders van China zich realiseren dat als de relaties tussen China en de rest van de wereld zouden verslechteren, zij China niet meer in hun macht kunnen houden.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Deel 2

1. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China zich realiseren dat China het zich eenvoudig niet kan veroorloven om haar relatie met westerse democratieën te laten verslechteren.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China zich realiseren dat zij zich veel meer zorgen moeten maken over hun plaats en hoe China door westerse naties wordt bekeken.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat de leiders in China denken dat de westerse naties zich alleen maar druk maken over het geld dat zij verdienen en dat zij niet bereid zijn om hun handel met China om zoiets als een principe in gevaar te brengen.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China zich realiseren dat de situatie in Noord-Korea de westerse democratieën zou kunnen dwingen om te kiezen tussen principes en winst.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China zich realiseren dat als China niet haar koers ten opzichte van Noord-Korea verandert, de westerse democratieën bijeen zouden kunnen komen en beslissen om zo veel hevige druk op China uit te oefenen dat China wel gedwongen wordt in actie te komen.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China zich realiseren dat als China negatief zou reageren, het tot een veel ernstiger conflict zou kunnen leiden.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China zich realiseren dat zij praktische realisten moeten worden als het om Noord-Korea gaat, zodat zij toestaan dat er zich andere scenario’s ontvouwen die niet een handelsconflict op grote schaal met de westerse wereld noodzakelijk maakt.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik totaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in Noord-Korea zich realiseren dat het noodzakelijk is om met de rest van de wereld te onderhandelen en concessies te doen wat betreft hun nucleaire programma.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in Noord-Korea zich openstellen voor meer uitwisseling tussen bedrijven en het uitwisselen van ideeën, zodat de mensen in Noord-Korea minder geïsoleerd zouden zijn en meer zouden uitwisselen met landen en mensen in het buitenland.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Deel 3

1. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders van Noord-Korea zich realiseren dat het in hun eigen belang is om een opener situatie in Noord-Korea te scheppen, omdat dit hun eigen bestaan zou verlengen.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in Noord-Korea zich realiseren dat een gewapend conflict al snel zou leiden tot hun eigen einde.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in Noord-Korea zich realiseren dat zij, ondanks de grootte van het leger van Noord-Korea, zo’n conflict niet kunnen winnen.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in Noord-Korea zich bewust worden van de realistische inschatting dat zij hun bestaan beter zouden kunnen verlengen door conflicten te vermijden door zich open te stellen en een opener Noord-Korea te scheppen dan een gewapend conflict.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders in China de noodzaak inzien om hun houding ten opzichte van Noord-Korea te veranderen en het ermee eens te zijn dat Noord-Korea meer onder druk gezet moet worden om haar weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die ervoor zorgen dat de leiders in China eindeloos blijven onderhandelen zonder de status-quo te veranderen.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
Jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat elke poging aan het licht wordt gebracht die niet de bedoeling heeft om iets tot een oplossing te brengen maar de status-quo te verlengen door de indruk te wekken dat China iets aan Noord-Korea doet en dat Noord-Korea iets doet om de zorgen van de rest van de wereld te verlichten.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik totaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de internationale gemeenschap Noord-Korea behandelt als een natie waar ze onderhandelingen mee kunnen voeren.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de nationale demonen die verhinderen dat de leiders van Amerika zonder voorwaarden onderhandelingen voeren met Noord-Korea.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.