Spirituele hulp voor mensen die dementie of Alzheimer hebben

Vraag: Ik werk in een ziekenhuis en soms vind ik het moeilijk om te zorgen voor mensen die seniele dementie of de ziekte van Alzheimer hebben. Het lijkt wel of die mensen hun bewustzijn hebben verloren, dus zou je mij wat advies kunnen geven over hoe ik voor hen als spiritueel wezen moet zorgen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

Er zijn verschillende scenario’s voor hoe deze ziekte zich openbaart. Sommige mensen ontwikkelen deze ziekte, omdat zij diverse redenen hebben om zich te onttrekken aan hun leven in de buitenwereld, maar willen nog wel aan zichzelf en hun psychologische problemen werken. Daardoor kunnen zij nog wel enige groei ervaren, hoewel zij zich niet van de buitenwereld bewust zijn. Er zijn relatief weinig van dat soort mensen.  De meerderheid van de mensen die deze ziekte ontwikkelen, doen dat omdat zij tot de categorie mensen behoren over wie wij gesproken hebben: zij hebben zulke zware en destructieve gevolgen in vorige levens ervaren dat zij bang zijn om keuzes te maken. Zij bereiken een punt in hun leven waarop zij zich niet meer bewust met het leven willen bezighouden en de uitdagingen die dat oplevert. Zij trekken zich eenvoudig terug uit hun bewuste gewaarzijn, maar het is hun tijd nog niet om dit leven achter te laten en daarom komen zij vast te zitten in een niemandsland.

Mensen in deze categorie laten hun lichaamstempel, hun vier lagere lichamen, hun chakra’s openstaan en zijn niet beschermd tegen welke invloed ook. In veel gevallen betekent dit dat dolende zielen, entiteiten of demonen uit het astrale vlak naar binnen kunnen lopen en de geest, het lichaam en de chakra’s van deze mensen beginnen over te nemen en er gebruik van maken. Als je nauw met die mensen werkt, kun je dus vaak een heel lage energie om hen heen voelen.

Je kunt het beste in de eerste plaats oproepen voor jezelf doen voor bescherming en verzegeling tegen welke invloed ook. Je kunt oproepen doen aan Aartsengel Michaël, je kunt oproepen doen aan Astra om je los te snijden en je kunt oproepen doen aan Saint Germain om de energie te transformeren met de Violette Vlam. Je moet ook het besluit nemen dat je niets opneemt van die mensen. Je moet het besluit nemen dat jij niet persoonlijk opvat wat zij ook zeggen of doen en dat jij daar niet op wil reageren, omdat jij weet dat zij zich daar niet volledig bewust van zijn. Wat voor zin heeft het om te reageren op iets wat zij zeggen of doen, alsof het volledig bewuste wezens zijn die dat met opzet doen.

Er is natuurlijk opzet in het spel, maar dit komt van de demonen of entiteiten en die zijn zich daar niet van bewust, in die zin dat zij zelfbewustzijn hebben. Zij herhalen alleen maar gedachteloos hun patronen. Opnieuw, het heeft geen zin om dit persoonlijk op te vatten. Wanneer je het niet persoonlijk opvat, kun je voorkomen dat jij erop reageert en de energie opneemt. Je helpt die mensen helemaal niet als je die energie opneemt, het belast alleen maar jezelf.

Je kunt alleen maar oproepen voor deze mensen doen om zich uit de patronen te laten lossnijden die hen aan de beslissing binden dat zij niet willen leven of er bewust willen zijn. Je kunt oproepen doen om hun psychologische problemen op te lossen. Als je iets van hun levensgeschiedenis afweet, ben je misschien in staat om het patroon te zien dat ervoor heeft gezorgd dat de persoon zich heeft teruggetrokken en je kunt hier oproepen voor doen.

In sommige gevallen kun je ook resultaten boeken als je hen vertelt wat jij in hun psyche en hun patronen ziet. Ik raad je echter niet aan om dit te doen in je professionele functie, omdat je die mensen persoonlijk niet zo goed kent en je moet voor veel mensen zorgen en daarom kun je niet tijd aan mensen persoonlijk besteden. Daarom raad ik je een afstandelijker benadering aan, zodat jij niet bezig bent met die mensen, maar slechts oproepen doet en het dan aan hun vrije wil overlaat welke respons er komt. In veel gevallen komt er geen respons en daarom is het ook niet verstandig om er een te verwachten.

Als jullie familie zijn en je kent de geschiedenis van die persoon en je weet wat van hun psychologische problemen af en je kent de leringen van de geascendeerde meesters, dan kun je soms resultaten boeken door met die persoon te spreken, of zij nu wakker zijn of slapen. Je kunt gewoon opmerkingen maken over de patronen die je in hun psyche ziet en dat zij niet op die manier hoeven te reageren, dat zij niet hoeven te geloven wat zij geloven, dat zij niet zo naar het leven hoeven te kijken als zij toen zij nog bewust waren. Je zou hier resultaten mee kunnen boeken, als je tevens oproepen doet. Er bestaat natuurlijk geen garantie, omdat zij zich uit vrije wil uit het leven hebben teruggetrokken en hun vrije wil moet hen veranderen, zodat zij beslissen om verder te gaan.