Wat gebeurt er op het tijdstip van de dood?

Vraag: Kun je het proces van de dood beschrijven? Wat gebeurt er op het tijdstip van de dood?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

Dit is een gecompliceerd onderwerp waar ik nu niet diep op kan ingaan. Wanneer het lichaam ophoudt te functioneren, wat gewoonlijk betekent dat het hart en de ademhaling stopt, maak jij je in principe los van je lichaam. Hoe meer jij je daar spiritueel van bewust bent, hoe meer jij je bewust bent van de leringen van de geascendeerde meesters en hoe meer oproepen jij hebt gedaan om je psychologische problemen op te lossen en hoe meer jij je gehechtheid aan iets op aarde hebt opgegeven, hoe gemakkelijker het voor jou is om je lichaam achter te laten.

Vele, vele mensen op aarde zijn gehecht aan hun lichaam en het leven dat zij hebben geleid. Voor die mensen kan het heel moeilijk zijn om hun lichaam achter te laten. Daarom worden zij soms wat wij ‘dolende zielen’ noemen. Omdat zij hun lichaam niet los kunnen laten, kunnen zij het fysieke octaaf niet achterlaten en daarom kunnen zij niet naar het licht gaan dat veel mensen hebben gezien toen zij een bijna-doodervaring hadden.

Als je over bijna-doodervaringen hebt gelezen, weet je dat mensen ervaren dat zij door een tunnel gaan en dan naar het licht toegaan waar zij soms worden ontvangen door familieleden die eerder dan hen zijn gestorven of spirituele wezens tot wie zij zich aangetrokken voelden in dit leven. Het ideale scenario is natuurlijk dat zij verder gaan, zodat zij de leiding kunnen ontvangen om hun juiste plek te vinden, waar zij kunnen groeien tot het tijd is voor hun volgende incarnatie.

Als spiritueel persoon is het belangrijk dat je beseft dat het lichaam slechts een voertuig is dat je een poosje gebruikt. Het leven dat jij nu leidt, is niet een doel op zich, het is slechts een onderdeel van het doorlopende proces van de groei en ontvouwing van jouw levensstroom. Vooral als je weet dat de dood nadert, is het heel belangrijk om aan je gehechtheden in dit leven te werken, oproepen te doen, maar ook bewust aan jezelf te werken. Kijk waar jij gehechtheden hebt, kijk waar je onvervulde wensen hebt en laat die dan, zoveel je kan, los. Wanneer je lichaam ophoudt te functioneren, ben je er niet aan gehecht, je probeert niet om erbij te blijven. Je draait je om en je erkent dat dit leven ten einde loopt en dat het nu tijd is om naar de volgende fase op je pad te gaan om bewust in verder te groeien, bewust verder te evolueren. Dan ga je die tunnel in, je gaat naar de juiste plek en je volgt de wezens die daar aanwezig zijn om jou te begroeten, zodat jij de juiste plek vindt om te groeien tussen incarnaties in.