Kunnen dieren als mens incarneren?

Vraag: Kunnen menselijke wezens als dieren incarneren door een bepaald karma? Kunnen dieren evolueren en geboren worden als mens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

Nee mijn geliefde, een menselijk wezen kan niet als dier incarneren. Dit is niet een correcte lering. Het is een verkeerd begrip van het pad. Een menselijk wezen is niet net een dier, in die zin dat een dier een wezen is dat door een geleidelijk proces evolueert.

Maitreya heeft dit meer uitgediept in zijn boek, maar de waarheid is dat er twee sporen naast elkaar op aarde lopen. Je begrijpt dat de natuur een evolutionair proces is, een geleidelijk proces dat wordt geleid door wezens met bewustzijn, maar het proces zelf verloopt min of meer onbewust. Dit heeft Charles Darwin juist gezien, namelijk dat er een bepaald onbewust evolutionair proces in de natuur is. Wat hij niet erkende, en wat nog niet is erkend, is dat dit niet voor mensen geldt.

Een menselijk wezen stamt uit een hoger rijk en is van daar naar beneden afgedaald. Velen zouden zeggen dat de ziel is afgedaald, maar wij hebben nu meer specifieke leringen hierover gegeven waarin wij onderscheid maken tussen de ziel, in de betekenis van de vier lagere lichamen, en de Bewuste Jij. Niettemin er is iets wat van boven is afgedaald en daarom kun jij, als mens, niet tot het dierlijke niveau afdalen. Je kunt als mens wel je bewustzijn bij wijze van spreken zo verlagen dat het niveau zo laag wordt dat je niet meer fysiek op aarde kunt incarneren. Dan ga je naar het astrale rijk en daar kun je naar steeds lagere niveaus van het astrale vlak afdalen tot je niet meer bij de aarde kunt blijven en naar een plek toe moet die nog lager dan de aarde in bewustzijn is, hoewel er steeds minder van de plekken in het universum zijn.

Kan een dier op het menselijke niveau komen? Nu, dit is een gecompliceerde vraag vanwege de manier waarop mensen naar dieren kijken. De mensen hebben de neiging om naar dieren als individuen te kijken en dat is niet juist. Ik weet dat veel mensen huisdieren hebben, vooral katten en honden en soms paarden, waar zij een heel nauwe relatie mee hebben en zij hebben het gevoel dat dit dier bewustzijn, een persoonlijkheid, heeft. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat meerdere dieren hetzelfde wezen waren, hetzelfde bewustzijn hadden, en dat heb je herkend.

Nu zijn je gevoelens niet verkeerd in die zin dat er wel iets is waar je een band mee kunt krijgen, maar je moet begrijpen dat dit niet het dier in de uiterlijke vorm is; het is de elementaal die deze vorm heeft geschapen. Elementale wezens zijn in staat om zoveel vooruitgang te boeken dat zij de drievoudige vlam kunnen ontvangen en dus als mensen kunnen incarneren. Een bepaald aantal mensen die nu geïncarneerd zijn, zijn als elementaal begonnen.

Het zou wat simplistisch zijn om te zeggen dat er hier iemand is die voor de eerste keer als mens is geïncarneerd en daarvoor als kat of hond was geïncarneerd. Een elementaal heeft bijvoorbeeld een kat of hond geopenbaard, maar het wezen van de kat of hond stroomt niet door naar de menselijke vorm. Een elementaal heeft het bewustzijnsniveau bereikt waarop hij zich niet meer volledig vereenzelvigt met het feit dat hij een kat of een hond is, omdat hij bepaalde menselijke eigenschappen heeft overgenomen door met mensen om te gaan. Daarom moet de elementaal de dierlijke vorm transcenderen en die achterlaten om als mens te kunnen incarneren.