Het doel van de ascensie

Vraag: Wat is de uiteindelijk bestemming van een menselijk wezen in het proces van ascensie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea:

Nogmaals, dit is enigszins ingewikkeld vanwege de manier waarop de meeste mensen het concept ziel bekijken. De meeste mensen zouden zeggen dat de ziel afdaalt en dat de ziel ascendeert. Wij hebben nu complexere leringen hierover gegeven, omdat wat de mensen de ziel noemen, eigenlijk bestaat uit wat wij de vier lagere lichamen noemen, je lagere wezen.

Die werd geschapen door de Bewuste Jij om een voertuig te hebben om met de vier niveaus van de materie om te kunnen gaan. Om te ascenderen moet de Bewuste Jij naar de oorspronkelijke natuurlijke staat terugkeren, waarin hij zich niet meer identificeert met wat ook maar op aarde en daarna ascendeert hij. In de zin dat mensen in het algemeen het woord ‘ziel’ gebruiken, zouden we kunnen zeggen dat de ziel ascendeert. Je zou het specifieker kunnen maken door te zeggen dat door de manier waarop wij die concepten gebruiken, de ziel in feite wordt opgelost en dat de Bewuste Jij daarna ascendeert.

De bedoeling van het proces van ascensie is natuurlijk dat je geascendeerde meester wordt. Wanneer je een geascendeerde meester bent, heb je de keus. Je kunt bij de aarde blijven om je niet-geascendeerde broeders en zusters te helpen bij het verhogen van hun bewustzijn. Of je kunt ervoor kiezen om door te stromen naar andere opdrachten elders in het spirituele rijk. Nieuwe meesters kiezen er vaak voor om bij dit rijk te blijven, maar in sommige gevallen zijn er ook geascendeerde wezens die al hun aandacht erop richten om zelfs nog hoger te stijgen.

Het proces van omhoog gaan door de eerdere sferen en de niveaus van het spirituele rijk is erop gericht dat je uiteindelijk het Schepperbewustzijn verwerft. Je kunt een zelfstandige schepper worden en je kunt een wereld scheppen zoals die waarin jij leeft, maar wel met jouw eigen persoonlijke kenmerken.