Het Christusbewustzijn, helderziendheid en rijkdom

Vraag: Ik ken een heler die mij veel heeft geholpen en zij heeft mijn trauma’s en herinneringen geheeld. Ik denk dat zij het Christusbewustzijn heeft, maar ik zie dat zij door familie en vrienden wordt veracht. Zij leeft in armoede en heeft gebrek in haar leven. Hoewel zij haar best doet om de mensen om haar heen te redden, vraag ik mij af waarom zij geen economische overvloed kan hebben. Komt dat omdat zij eigenlijk geen Christusbewustzijn heeft?

Antwoord van Geascendeerde meester Jezus, 2016 – Seoel, Korea

Mijn geliefde, ik heb ook niet in financiële overvloed geleefd tijdens mijn laatste incarnatie. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag hebben als je het Christusbewustzijn bereikt. Maar ik wil dat jij beseft dat het Christusbewustzijn krijgen niet automatisch inhoudt dat je materiële overvloed manifesteert.

Het was heel lang de traditie dat mensen die zich aan het spirituele pad wijdden, vermeden om in materiële overvloed te leven. Nu, voor sommige mensen is dit verstandig, omdat het hen helpt om zich te blijven concentreren op het spirituele pad zonder meegesleept te worden door de uitdagingen die je krijgt als ze doen wat ze moeten doen om materiële overvloed te vergaren in een wereld die zo wordt beïnvloed door de gevallen wezens en de manier waarop zij de economie manipuleren. Maar ik wil op geen enkele manier zeggen dat er niemand met het Christusbewustzijn kan zijn die in materiële overvloed leeft. Ik wil graag dat jij je ervan bewust bent dat voor veel mensen die het Christusbewustzijn verwerven, materiële overvloed vervaagt en onbelangrijk voor hen wordt.

Er zijn echter ook gevallen van mensen die een speciale gave hebben, zoals heling, die niet per se een hoge mate van Christusbewustzijn bezitten. Het is belangrijk dat je een ongewone gave niet verward met het Christusbewustzijn. In staat zijn om mensen te helen, betekent niet dat je het Christusbewustzijn hebt of in ieder geval niet een hoge mate van Christusbewustzijn. Veel studenten zien mensen die bijvoorbeeld helderziend zijn en denken dat die een hoog ontwikkelde bewustzijnsstaat moeten bezitten. Maar het is heel goed mogelijk dat je een bepaalde gave in een vorig leven hebt ontwikkeld, maar dat je in dit leven niet het globale bewustzijn hebt dat zo kenmerkend is voor het Christusbewustzijn.

Nu zijn er natuurlijk andere manieren om het Christusbewustzijn te beschrijven, maar dat is een veel te groot onderwerp om nu diep op in te gaan. Maar je moet herkennen dat een belangrijk ingrediënt van het Christusbewustzijn is dat jij je bewust wordt van het Al, je wordt je bewust van het geheel. Jij richt je niet meer zo op jezelf en jouw eigen situatie.

Dit kan vele subtiele dingen betekenen, maar het betekent dat je globaal het bewustzijn moet hebben om je niet meer al te veel op specifieke situaties te richten. Er zijn bijvoorbeeld natuurlijk helers die in staat zijn om anderen te helen en dat zie je vaak bij bepaalde christelijke kerken die een traditie hebben om te helen. Maar die mensen hebben geen Christusbewustzijn, want zij hebben niet het globale bewustzijn hoe al het leven groeit. Zij kunnen misschien naar een specifieke situatie of een specifiek persoon kijken die heling nodig heeft en zij hebben geleerd hoe zij die heling tot stand kunnen brengen, maar zij doen dat niet met het Christusbewustzijn. Zij doen dat, omdat zij de menselijke ambitie hebben om te bewijzen dat hun kerk en hun pad werkt wanneer zij die schijnbare wonderen verrichten.

Ik zeg nu dat je niet kunt redeneren dat alle mensen die ongewone vaardigheden of gaven hebben het Christusbewustzijn bezitten, omdat een bepaald percentage van hen niet dat globale bewustzijn bezit. Als je een heler bent met een bepaald niveau van Godbewustzijn, kun je bepaalde mensen die bij jou komen, niet helen. Je hebt het gevoel dat het niet juist is dat jij hun symptomen verwijdert, wanneer zij hun bewustzijn niet willen veranderen.

Ook kunnen er mensen zijn die zich er heel erg van bewust zijn dat zij hun gave niet mogen misbruiken en die niet met een menselijke intentie gebruiken. Daarom willen veel mensen zich niet laten betalen voor het gebruik van hun gaven, omdat zij de neutrale gemoedsgesteldheid niet kunnen handhaven die in feite het fundament is voor de ware heling die uit het geascendeerde rijk door de heler komt.

Er zijn mensen die deze wondere kunnen verrichten, omdat ze de energie uit de vier niveaus van het materiële rijk halen. Maar dit is niet wat ik ware heling noem, want bij ware heling ben je de open deur voor de energie uit het geascendeerde rijk die de heling tot stand brengt. Die energie geven wij niet uit wanneer iemand niet zijn of haar bewustzijn wil veranderen.