Hoe de meesters met ons werken

Vraag: Wanneer je boodschappen ontvangt van de geascendeerde meesters, voel je dat dan de hele tijd of maar een bepaalde tijd. Hoe houd jij de controle wanneer je boodschappen van de meesters hoort?

Kim: Bedoel je of ik ze altijd hoor of alleen wanneer ik een dictaat geef?

Vraag: Ja.

Antwoord van Kim Michaels:

Nee, ik hoor de meesters niet de hele tijd. Wanneer ik een dictaat opneem, weet ik altijd wanneer de meesters iets willen zeggen en dan maak ik daar tijd voor. In mijn dagelijkse leven hoor ik de meesters natuurlijk niet de hele tijd. Je moet begrijpen dat de meesters, zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, niet iemand in hun macht willen. Zij willen zich niet met onze vrije wil bemoeien.

Dus als ik een dictaat opneem, dan is het eigenlijk mijn rol om de leringen die de geascendeerde meesters naar buiten willen brengen, naar buiten te brengen. In dat geval zet ik mijn eigen wensen en behoeften of gedachten opzij. Ik probeer alleen maar de open deur te zijn en ze door mij heen te laten spreken. Ik ben een gewoon persoon net als jullie allemaal. Ik bewandel het spirituele pad, ik leef een praktisch leven. Er zijn veel aspecten in mijn praktische leven waarin ik mijn eigen beslissingen moet nemen. Het is niet zo dat de meesters mij alles vertellen wat ik moet doen of hoe ik het moet doen. In feite bemoeien zij zich maar heel weinig met mijn leven.

Natuurlijk betekent dit niet dat ik alles kan doen wat ik wil, maar er zijn veel beslissingen die ik van hen zelf moet nemen. Ik verschil niet van jullie in die zin dat ik niet beweer dat ik verlicht ben, ik beweer niet dat ik speciale spirituele gaven bezit waardoor ik anders ben dan jullie. Ik bewandel het spirituele pad net zoals jullie, ik krijg ook initiaties en ik maak soms fouten net als wij allemaal. Het vormt een onderdeel van het pad dat wij leren. Het klinkt gek om te zeggen, in zekere zin klinkt het gek om te zeggen dat mijn relatie met de meesters niet anders is dan die van jullie, maar in zekere zin is mijn persoonlijke relatie in mijn persoonlijke leven niet anders dan die van jullie.

Je kunt er ook aan werken om in je eigen leven afgestemd te zijn op de meesters, waarbij je het gevoel hebt dat je verbonden bent met de meesters en dat je input van hen krijgt. Maar je krijgt geen contact met de meesters als je verwacht dat zij je zullen vertellen wat je moet doen. Ik ken wel voorbeelden van mensen die enigszins contact hadden met de meesters, maar het leek of zij hun eigen beslissingen niet wilden nemen, zij wilden dat de meesters tegen hen zeiden: “Doe dit niet.” of “Doe dat”.

De meesters kunnen dit enige tijd doen, maar soms geven ze de mensen zoveel aanwijzingen dat ze die niet allemaal kunnen uitvoeren. Zij willen dat de mensen zover komen dat zij hun eigen beslissingen nemen. Ik heb wel een paar voorbeelden gezien van mensen die zelf geen beslissingen wilden nemen tot de meesters hen vertelden wat ze moesten doen en dat betekent dat zij geen gewoon leven konden leiden, omdat zij niets konden doen. Of ze dachten dat de meesters hen vertelden wat ze moesten doen, maar dat waren eigenlijk niet de meesters, maar verkeerde meesters die deze mensen in hun macht probeerden te krijgen.

De enige manier waarop je eigenlijk met de geascendeerde meesters kunt werken, is dat je erkent hoe belangrijk vrije wil is. Dit betekent dat je een paar beslissingen moet nemen. De geascendeerde meesters kunnen je wel een referentiekader geven. Daarmee bedoel ik dat mijn relatie met de meesters er in principe op neer komt dat ik hun vibratie ken. Het is moeilijk uit te leggen, maar als ik persoonlijk een beslissing in mijn leven neem, kan ik voelen of het een beslissing is die harmonieert met de meesters of niet. Ik kan dit voelen en ik denk dat jullie allemaal dat kunnen leren.

Dit betekent dat ik kan voelen dat ik iets doe wat niet in overeenstemming is met de meesters – als ik daar open voor sta. Maar ik moet ook beseffen dat wij vele, vele beslissingen in ons dagelijkse leven moeten nemen en het is niet zo dat de meesters erbij staan om ze te beoordelen. Omdat zij weten dat wij in staat zijn om die beslissingen te nemen en het niet zo is dat wij foute of goede beslissingen nemen.

Ik heb mensen gekend die dachten dat zij maar één ding konden doen als zij de wil van God deden. Het was net alsof je naar een deur zou moeten lopen en er in een rechte lijn naar toe moet lopen, wat de wil van God was, maar alleen als ik die lijn zou volgen, deed ik het juiste. Als ik naar de kant zou lopen, deed ik iets verkeerd. Zo is het niet. Er zijn veel manieren om bij de deur te komen en het kan zijn dat jij voor je bij de deur bent nog met iemand moet praten, en nog iemand en nog iemand anders. Daar is niets mis mee. Wij moeten allemaal ons individuele weg afleggen.

Dus je zou kunnen zeggen dat de meesters ons wat grenzen geven, zij kunnen je het gevoel geven dat je van het pad afwijkt. Je kunt dat voelen, je kunt het gevoel hebben dat er iets niet klopt, je kunt leren om dat intuïtief aan te voelen. Maar binnen die grenzen laten de meesters je vrij om te doen wat je wilt doen en in veel gevallen doet dat er niet toe. Je kunt een keuze maken die juist is; je zou ook een andere keuze kunnen maken die ook goed is.

Daarom moeten wij voorzichtig zijn om de meesters niet in de machtsspelletjes te betrekken waar Aartsengel Michaël het over had. Ik heb mensen gekend die wilden dat iemand iets deed en dan tegen hen zeiden: “Aartsengel Michaël heeft tegen mij gezegd dat jij dat moet doen.” De meesters werken niet op die manier. Je wilt de meesters niet gebruiken zoals in sommige religies die zeggen dat God je veroordeelt als je iets verkeerd doet en mensen bang probeert te maken. Zo werken de meesters niet, zij geven ons veel vrijheid.

Dat was een lang antwoord, maar het is belangrijk dat je beseft dat de meesters ons veel vrijheid geven om onze eigen beslissingen te nemen, want daar leren wij van. Het is of wij kinderen zijn en wij zijn aan het spelen op een speelterrein, terwijl onze moeders op een bank zitten. Zij heeft ons hier mee naartoe genomen, omdat het veilig was en zolang wij op dat speelterrein blijven, zijn we veilig. Dan zou onze moeder ons laten spelen en zich er niet mee bemoeien, maar wij zouden wel weten dat zij in de buurt is als wij haar nodig hebben. Zo doen de meesters het ook.