Karmische relaties met ouders

Vraag: Is er een lot waar wij doorheen moeten in ons leven? Bijvoorbeeld: Is de relatie tussen ouders en een zoon/dochter een deel van ons lot, en wat voor betekenis heeft die relatie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

‘Lot’ is een woord dat in veel verschillende culturen en door verschillende mensen, is misbruikt. Er bestaat geen lot op de manier zoals mensen dat gewoonlijk begrijpen in die zin dat iets is voorbestemd en óf onvermijdelijk is óf dat het zo bedoeld is. In het fysieke octaaf is alles onderworpen aan de vrije wil, wanneer je geïncarneerd bent.

Nu hebben wij jullie natuurlijk geleerd dat je een goddelijk plan hebt gekozen voor je bent geïncarneerd. Het spreekt vanzelf dat je jouw afstemming op je goddelijke plan wilt verbeteren, zodat jij je dat bewust kunt herinneren.

Er zijn maar weinig mensen die zich hun goddelijke plan konden herinneren, nadat zij een fysiek lichaam hadden gekregen en vanwege de dichtheid van het fysieke rijk (en alle vier rijken van het materiële universum), kun jij je dit ook heel slecht herinneren. Maar het verschil is dat het goddelijke plan zoals wij dat onderwijzen, iets is wat je kunt kiezen voor je incarneert. Je werd hier niet toe gedwongen, hoewel je, toen jij jouw goddelijk plan schiep, natuurlijk naar je karma hebt gekeken en je vorige levens, je psychologische problemen en een bepaald momentum dat je had en toen heb je besloten wat je wilde overwinnen, hoe jij in dit leven wilde groeien. Jij hebt ook besloten welk geschenk je wilde brengen.

Hier heb je voor gekozen en het is je niet opgedrongen. Wij dwingen je nooit om jouw goddelijke plan te kiezen, wij begeleiden je gewoon en helpen je om te kiezen wat het beste voor jou is. Nu is het wel duidelijk dat een deel van jouw goddelijke plan eruit bestaat dat jij je ouders en naaste familieleden, zoals broeders en zusters, kiest, soms ook mensen die je ontmoet en zeker mensen met wie je uiteindelijk trouwt en de kinderen die je misschien krijgt.

Je zou kunnen zeggen dat wanneer je geïncarneerd bent, er natuurlijk een bepaald potentieel bestaat dat je een relatie met die mensen krijgt. Wat betreft je ouders, de meerderheid van de mensen die tegenwoordig is geïncarneerd, heeft hun ouders gekozen, omdat zij karma met die mensen hebben. Dit betekent niet dat jij je ouders moet beschouwen als wezens waar jij een lange geschiedenis mee hebt, in die zin dat je na dit leven bij hen wilt blijven. In veel gevallen is het jouw hoogste potentieel om dat karma in dit leven te transformeren, zodat je niet weer bij dezelfde mensen hoeft te reïncarneren.

Ik zeg niet dat alle mensen hun ouders uitkiezen vanwege karma. Er zijn zeker bepaalde voorbeelden van mensen die een positief momentum kregen omdat zij die uit hun verleden kenden. Daarom heb je ervoor gekozen om hun zoon of dochter in dit leven te zijn. Maar in het algemeen kun je veilig aannemen dat je wel wat karma met je ouders en andere familieleden hebt. Het is dus belangrijk om de Violette Vlam en onze invocaties te gebruiken om dat karma te verteren, zodat jij vrij kunt worden, om niet weer met hen te hoeven incarneren in de toekomst, of wel te incarneren maar niet met karma en daardoor in staat te zijn om op een positievere manier met hen om te gaan.

Het is ook mogelijk om je karma met je ouders in dit leven in evenwicht te brengen. Daarom hoef je niet iets met hen te maken te hebben in die zin dat jij geen karma in evenwicht hoeft te brengen. Het is dan mogelijk om je relatie tot je ouders te veranderen en dus anders naar je ouders kijkt en te beslissen op welke positieve manier jij met hen wilt omgaan. Het is ook mogelijk om hiernaar te kijken en intuïtief het gevoel te hebben dat jij jouw karma met je ouders in evenwicht hebt gebracht. Dan ben je vrij om verder te gaan en is het acceptabel dat je de keuze maakt om de rest van je leven geen nauwe relatie met je ouders te onderhouden.

Ik zeg dit specifiek, omdat veel mensen in Azië zijn opgevoed met het idee dat zij altijd loyaal aan hun ouders moeten blijven, of in ieder geval de rest van hun leven, maar misschien ook wel in toekomstige levens. Het is belangrijk dat je beseft dat je vaak met mensen incarneert, omdat jullie in een karmische spiraal zitten, maar door de spirituele hulpmiddelen te gebruiken, kun je die energie en die spiraal transformeren. Dan ben je vrij om verder te gaan met mensen met wie je geen karma hebt. Of je kunt vrij zijn om te ascenderen na dit leven, waardoor het natuurlijk nodig is om je karma met die naaste verwanten eerst in evenwicht te brengen.