Hoe je op een spirituele conferentie met elkaar omgaat

Vraag: Nog een vraag over de energiestroom – de meesters zeiden dat er een plan was voor de hoeveelheid energie die op de conferentie wordt uitgegeven. Gisteren werd er gezegd dat de energie door onze chakra’s wordt vrijgegeven, door de chakra’s van ons allemaal, hoewel ik zelf persoonlijk weinig voel van de stroom van die energie door mij heen. En ik weet dat er mensen zijn die de energiestroom zo goed voelen dat ze bijna barsten van de energie. Betekent dit dat ik geen goede geleider ben voor de energie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2015 – Nederland

Hoewel ik jouw vraag natuurlijk begrijp, raad ik jou ook aan om jezelf niet op die manier te analyseren en evalueren. Wat je wel of niet ervaart, is heel individueel. Veel mensen hebben hun derde oog laten openen of bezitten andere gevoeligheden zonder nu direct een hoge mate van spirituele volwassenheid of meesterschap te hebben. Dus die uiterlijke vaardigheden zijn niet beslist een soort teken dat ze iets bereikt hebben en dat houdt in dat de afwezigheid ervan niet een teken is van gebrek aan meesterschap.

Het kan gewoon zijn dat jouw focus ergens anders ligt. Het kan zijn dat sommige mensen zich meer richten op het fysieke octaaf en veranderingen die in het fysieke octaaf plaatsvinden en daardoor zijn zij niet zo gevoelig voor de energie. Je kunt die gevoeligheid natuurlijk ontwikkelen, maar ik wil niet beslist dat jij al te veel aandacht daaraan besteedt en daar moeite voor doet. Het is beter om dit soort dingen in feite te bezien als een soort geschenk, zoals sommige mensen zich realiseren. Als je die ontvangt, prima, maar als je ernaar streeft om die te ontvangen, dan proberen veel mensen de hemel met geweld te nemen.

In feite zijn er veel mensen die bepaalde helderziende vaardigheden hebben, maar die zij hebben afgedwongen (hetzij in dit of een vorig leven), omdat velen zich boven anderen wilden plaatsen of wilden voelen dat zij belangrijk waren, of andere menselijke ambities zoals deze hadden. Dus mijn antwoord is eigenlijk: Maak je hier geen zorgen over. Als je het voelt, is dat goed. Als dat niet zo is, maak je er dan niet druk over, omdat je wel dat effect krijgt als je de oproepen doet en je op je hart concentreert.

Ik wil ook het concept bespreken dat wij een bepaald plan hadden voor deze conferentie begon over hoeveel energie er zou kunnen worden vrijgegeven en dat jullie nog meer zouden kunnen krijgen. Wij hebben altijd wat je misschien een laag of een hoog potentieel zou kunnen noemen, maar het lage potentieel ligt veel hoger dan de activiteiten van de meeste menselijke wezens. Wanneer jullie bijeenkomen op een conferentie, is zelfs het laagste potentieel een heel grote uitgave van licht vergeleken met mensen op de wereld. Onderschat dat dus niet.

Het is natuurlijk een broze vergelijking wanneer er 30, 40, vijftig of meer mensen bijeenkomen uit veel verschillende fysieke locaties die elkaar op bewust niveau niet kennen. In sommige gevallen hebben zij karma met elkaar uit vorige levens. Wanneer jullie op een conferentie bij elkaar komen, beginnen jullie lagere lichamen met elkaar te communiceren en jullie karmische patronen kunnen reacties bij andere mensen opwekken, hoewel jij je hier misschien niet van bewust bent.

In vorige organisaties van geascendeerde meesters hebben wij vaak gezien dat mensen die elkaar nog nooit gezien hadden op een conferentie een verhitte discussie met elkaar kregen. Het was geen belangrijke discussie, maar beide zijden waren er totaal van overtuigd dat het absoluut noodzakelijk was dat zij hun punt aan de andere partij moesten bewijzen. Dit is een voorbeeld van een karmische gehechtheid tussen twee mensen. In een vorig leven hebben zij iets niet opgelost en zij willen dat graag doen. Nu ze bij elkaar zijn, willen zij dit heel graag oplossen, maar zij denken dat dit alleen maar kan als zij de andere partij overtuigen.

De manier om dit op te lossen is natuurlijk naar jezelf te kijken en te zeggen: “Waarom ben ik er zo aan gehecht om die andere mensen ervan te overtuigen, iets wat ik anders nooit heb?” Laat het daarna los, je geeft het op. Je doet de oproepen om het karma of de energie te transmuteren en je vergeeft. Als je zo’n reactie op andere mensen hebt, komt het omdat je iets moet vergeven – je moet hen vergeven, je moet jezelf vergeven.

Wij kunnen natuurlijk niet weten hoe mensen zullen reageren, wanneer ze bij elkaar gebracht worden. Wij kunnen voorspellen hoe de aura van de mensen elkaar zullen prikkelen, maar wij weten niet of mensen de hogere weg zullen kiezen door het los te laten of dat zij ervoor zullen kiezen om erop in te gaan en die patronen te versterken. Wij hebben gelukkig gezien dat bij de laatste conferenties waar de boodschapper aanwezig was, de meerderheid van de mensen ervoor koos om hun patronen te transcenderen en meer harmonie te ontwikkelen. Met andere woorden, de harmonie van de groep, de harmonie van jou, het doel om de geascendeerde meesters te dienen, was belangrijker dan jouw eigen gelijk halen. Hierdoor wordt het mogelijk dat jij op een conferentie het hoogste potentieel manifesteert, waardoor wij veel meer licht kunnen uitgeven dan wij ons hadden voorgesteld of van plan waren geweest. In het bijzonder op deze conferentie hebben jullie een heel hoog niveau van die harmonie, synchroniciteit, eenzijn, bereikt, waar wij naar op zoek zijn.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, wanneer jullie in een groep bijeenkomen en samen decreten opzeggen, worden die decreten vermenigvuldigd. De vermenigvuldigingsfactor kan variëren afhankelijk van het niveau van eenzijn en harmonie dat jullie als groep kunnen bereiken. Hoe hoger dat niveau is, hoe meer licht er door jullie chakra’s kan worden uitgegeven. Jullie hebben op deze conferentie echt een heel hoog niveau bereikt. Ik zeg dit niet om hoogmoed te kweken, maar ik zeg het om een realistisch beeld te geven dat jullie bereid zijn geweest om al die kleine dingen aan de kant te zetten.

Het is eigenlijk geen kwestie van ontkennen dat er bepaalde dingen spelen, maar het gaat erom om een probleem niet in een neerwaartse energetische spiraal te veranderen. Je begrijpt dat wij je niet aanmoedigen om die harmonie kunstmatig te creëren door gewoon elk probleem dat je met iemand anders hebt te negeren of te ontkennen. Wij zeggen niet dat als twee mensen – of een groep mensen – op een conferentie bijeenkomen en jij spanning voelt, je dan moet zeggen: “O, nu moeten we de vrede bewaren en dit probleem negeren.” We zeggen dat er een middenweg is, waarbij je het probleem niet negeert, maar erover spreekt op een manier die de energie hoog houdt, waardoor die omhoog blijft stromen, zodat er geen neerwaartse energetische spiraal wordt gevormd.

Je weet zelf dat jij in al je relaties met andere mensen wel eens zo’n neerwaartse energetische spiraal hebt geschapen. Je kunt onze decreten en invocaties gebruiken om je van die energetische aantrekkingskracht te bevrijden en dan kun jij jezelf aanleren om in jouw interactie met andere mensen boven dat niveau te blijven, zodat je niet zulke energetische spiralen vormt. Eigenlijk heb je het recht om te zeggen dat je hier niet aan mee wilt doen (je hoeft het niet luidop te zeggen, maar in gedachten), wanneer andere mensen je mee willen sleuren naar zo’n spiraal. Doe dan iets wat gepast en noodzakelijk is om dit te vermijden.

Als je een probleem negeert of er oppervlakkig naar kijkt, wordt er toch vaak een energetische spiraal gevormd, dus het is goed om die te proberen op te lossen. Als de ander niet zijn of haar energie wil verhogen, zodat je het op een constructieve manier kunt oplossen zonder die neerwaartse spiraal te vormen, dan kun jij je het beste terugtrekken en zeggen: “Ik ga dit niet versterken.”

Op een conferentie willen wij graag dat jullie, bij wijze van spreken, een omgeving scheppen die zo dicht mogelijk het geascendeerde rijk benadert en in het geascendeerde rijk verkeren wij natuurlijk in een staat van harmonie. Wij zijn niet in een staat waarin iedereen hetzelfde is, maar wel in zo’n staat van harmonie dat die heel ver afstaat van de staat die de mensen op aarde ervaren en zich kunnen voorstellen. Door samen te komen en dit hoge niveau van harmonie en eenheid te handhaven vang je een glimp op van hoe wij met elkaar omgaan in het geascendeerde rijk. Wij spelen natuurlijk geen spelletjes. Wij hebben geen energetische spiralen. Wij tillen elkaar altijd op. Het is mogelijk om dit te bereiken als je eenmaal een bepaald niveau hebt bereikt, doordat jij je persoonlijke problemen hebt afgehandeld.

Per slot van rekening is de reden dat je een conflict met andere mensen hebt, dat jij in een staat van conflict bent, dat jij onopgeloste psychologische problemen hebt die jou daarin hebben betrokken. Het kan heel goed zijn dat de andere persoon ook onopgeloste psychologische problemen heeft. Maar als jij geen onopgeloste dingen bezat, had die ander iemand anders moeten zoeken om mee te slepen in zijn of haar spiraal en dan zou jij overgeslagen zijn. Als jij vrij wilt zijn, als jij wilt transcenderen, moet je bereid zijn naar jezelf te kijken. Omdat iedereen die hier is, dat al heeft willen doen voordat je hier naartoe kwam, kon jij die hogere mate van harmonie te bereiken.

Wij zijn altijd intens blij wanneer wij een groep mensen, of zelfs een paar mensen, op aarde zien die dit kunnen bereiken en door de tijd heen handhaven. Wij begrijpen heel goed hoe moeilijk het is om zoiets vol te houden, vooral in jullie dagelijks leven. Wij begrijpen dat jullie allemaal een test krijgen wanneer je weer thuis komt na een conferentie waar je dit hogere bewustzijn hebt ervaren. Die komt het meest waarschijnlijk van de mensen die je het meest nabij staan, die niet beseffen waar jij mee bezig bent en dat niet met een slechte bedoeling doen, maar zij zullen je aan een test onderwerpen om te zien of jij die harmonie kunt bewaren.

Het is goed om je hiervan bewust te zijn, maar het is ook goed om toe te passen wat ik heb gezegd, namelijk dat jij jezelf niet moet veroordelen en het gaan analyseren, als je een terugval krijgt. Je komt weer overeind en gaat verder. Je denkt terug aan wat je op de conferentie hebt ervaren. Je gaat weer naar die gemoedstoestand terug, ook al ben je eruit geweest. Dat is de waarde van het ervaren van die hogere harmonie, zodat het jouw referentiekader wordt, dat jij dus het besluit kunt nemen om weer overeind te komen, wanneer jij je realiseert dat iets jou naar beneden heeft getrokken.