Een nieuw geldstelsel en het einde van geld dat op schuld wordt gebaseerd

Vraag: Gaan we naar de instorting van de markt toe en bouwen we daarna weer iets nieuws op, of krijgen we meer te maken met een geleidelijker overgang naar een nieuwe economie? Kun je daar iets meer over vertellen?

Antwoord door Geascendeerde Meester Saint Germain:

Nu, het is beide. Wij werken aan een geleidelijke verandering naar een nieuwe economie toe en er is een geleidelijke stijging. Zoals altijd het geval is, en zoals Moeder Maria heeft gezegd over de slinger die heen en weer zwaait, is het ook nodig dat mensen extremen zien voor zij zich van het oude bewustzijn kunnen bevrijden. Dus er zullen ups en downs in de markt zijn.

Daar bestaat geen twijfel over. Komt er weer een crash die zo erg is als 2008 en 1929? Opnieuw, dit is heel moeilijk te voorspellen, omdat het afhangt van hoe mensen erop reageren. Ik heb eerder al gezegd dat de economie tegenwoordig geheel drijft op waarneming. Als mensen in paniek raken en denken dat de markt gaat instorten en als het erom gaat om zo snel mogelijk je geld terug te halen en elk verlies te nemen dat je lijdt om iets over te houden, dan kan er binnen 24 uur zo’n crash komen.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, bestond het potentieel op een derde wereldoorlog  en iedere dag die voorbij zou gaan zonder dat er op het fysieke vlak oorlog kwam, hoe minder waarschijnlijk het zou zijn dat dit gebeurt. Zo is het op dit moment ook met de economie. Iedere dag die voorbijgaat, is er minder risico. Ik zou zeggen dat de maanden september en oktober of de eerste helft van oktober (2015) , vooral dit jaar, een bepaald risico dragen op grote schommelingen van de markt overal ter wereld, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Er komt natuurlijk ook een grote uitdaging voor Europa en de Euro, niet alleen vanwege de Griekse schuldencrisis, maar vanwege de planetaire schuldcrisis.

Wat betreft het nieuwe geldstelsel, ja, er zal geleidelijk aan een nieuw geldstelsel komen. In de eerste plaats zal het op schuld gebaseerde geldstelsel worden uitgedaagd. Dat komt eenvoudig door het feit dat niet alleen bij Griekenland maar ook bij veel andere landen het niveau van de nationale schuld zover is opgelopen dat de rente die moet worden betaald te veel is om de economie en de levensstandaard in het land te handhaven. Hier zijn twee oplossingen voor. De ene is dat je een totaal nieuw geldstelsel maakt dat niet op schulden wordt gebaseerd. Omdat degenen die de baas zijn over de economie dit potentieel waarschijnlijk niet zullen accepteren, is het waarschijnlijker dat zij een manier moeten bedenken om schulden eenvoudig te neutraliseren en kwijt te schelden.