Thuisscholing

Vraag: Kun je ons wat meer inzicht geven in thuisscholing en traditionele onderwijsstelsels? Is er nog nieuwe informatie?

Antwoord door Geascendeerde Meester Moeder Maria:

Opnieuw, we werken met veel verschillende mensen opveral ter wereld om nieuwe ideeën op het gebied van onderwijs naar buiten te brengen. Deze boodschapper is niet specifiek opgeleid in het onderwijs en heeft dus niet het concept om een voertuig te zijn om die ideeën naar buiten te brengen. Een aantal van jullie, heel veel mensen overal ter wereld, staan hiervoor open.

Wat thuisscholing, dit is een enigszins individuele evaluatie. Er zijn kinderen die goed kunnen functioneren in een thuisschoolomgeving. Er zijn een aantal ouders die het goed kunnen doen als leraar in een thuisschoolomgeving. Maar er zijn veel kinderen die geen maximale groei bereiken als zij thuis les krijgen, omdat zij de interectatie met grotere aantallen andere kinderen dan hun eigen broers en zussen nodig hebben. Er zijn ook ouders die niet geschikt zijn en het staat niet in hun Goddelijk plan. Zij moeten misschien hun aandacht op andere dingen concentreren en andere aspecten van hun Goddelijk plan moeten bereiken. Dus dan is het niet optimaal dat zij thuis les moeten geven. Ik kan hierop geen algemeen antwoord geven.

Op zich is er niets mis met thuisscholing. Aan de andere kant moeten wij ons realiseren dat het in een thuisschoolomgeving bijna lijkt of ouders alles moeten kunnen leren. Waarom zou je niet gebruik maken van het feit dat andere mensen leraar zijn en ervaring hebben waar jij gebruik van kunt maken? Je moet op een of andere manier– het is moeilijk te zeggen – een thuisscholingsysteem scheppen. Het hele idee van thuisscholing is natuurlijk dat het niet zo georganiseerd is als een officiële opleiding, maar het is nodig om iets te maken wat mensen kunnen gebruiken wat wordt gebaseerd op ervaring, ervaring met het kind, zodat iedere ouder die thuis lesgeeft het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, bij wijze van spreken.

Het is op een bepaalde manier de gemakkelijkste uitweg om je kind naar een openbare school of een privéschool te sturen die al georganiseerd is. Het eist meer van je om je kind thuis les te geven. Je moet thuisscholing niet vermijden om voor iets weg te lopen of voor je gemak. Aan de andere kant moet jij jezelf en je kind ook niet dwingen tot een thuisscholingomgeving vanwege het idee over hoe jouw kind les moet krijgen of omdat je niet tevreden bent over het openbare onderwijs. Het is belangrijk om je te onttrekken aan die vooroordelen, zodat je niet op een ideaal afstevent dat misschien niet op ervaring wordt gebaseerd en je kind daartoe probeert te dwingen. Of dat jij niet wegloopt van iets wat jij opvat als de teleurstellende omstandigheden van het georganiseerde schoolstelsel. Het is heel belangrijk om je op jezelf af te stemmen en je op het kind af te stemmen. Wat is het beste voor het kind? Wat staat er in jouw Goddelijk plan?