Zitten wij emotioneel in een donkere tijd?

Vraag: Er wordt gezegd dat wij op dit moment in een heel donkere tijd leven. Veel mensen kunnen slecht met hun emoties omgaan en het zorgt voor veel lijden in het leven van veel mensen. Veel van ons zijn emotioneel niet juist opgevoed door onze ouders. Kunnen de geascendeerde meesters bespreken hoe zij dit voor de toekomst zien? Zal het ten goede veranderen? Hoe komen die veranderingen tot stand?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria:

Hoe die veranderingen tot stand komen, mijn geliefde, daar heb ik vier woorden voor: IN-VO-CA-TIES. (Gelach). De hulpmiddelen die wij jullie hebben gegeven, in ieder geval veel daarvan, zijn werkelijk bedacht om de mensen te helpen om oude emotionele patronen te transcenderen. Wij zullen natuurlijk zulke hulpmiddelen blijven geven, als het bewustzijn wordt verhoogd en de mensen in staat zijn om die te bevatten.

Het klopt dat je zou kunnen zeggen dat de planeet emotioneel in een donkere tijd zit, maar eigenlijk is de reden niet dat het een donkere tijd is. De reden is dat steeds meer mensen in staat zijn om te doen wat Saint Germain heeft gezegd – je aan het fysieke niveau onttrekken – en zijn begonnen aan hun drie hogere lichamen te werken. Er zijn mensen die aan alle drie hogere lichamen werken, maar omdat het emotionele één niveau hoger ligt dan het fysieke, is er nu een heel groot aantal mensen dat niet openlijk spiritueel is, maar wel aan hun emoties beginnen te werken.

Zij worden daar min of meer door gedwongen door de onrust die de gevallen wezens scheppen. Zij proberen natuurlijk een situatie te scheppen om de mensen die zich uit het fysieke niveau beginnen te bevrijden, hun gerichtheid op het fysieke niveau, op het emotionele niveau gevangen te zetten. Zij worden zo gekwetst, zij raken zo verdwaald in hun emoties dat zij niet verder dan het emotionele lichaam kunnen reiken, omdat zij maar rondjes blijven lopen in hun emoties. Daarom zijn onze invocaties, onze decreten, onze andere hulpmiddelen, zelfs onze dictaten, bedacht om hen uit die gesloten cirkels, die neerwaartse spiralen, in het emotionele rijk te halen. Dit zal natuurlijk in de toekomst gaan veranderen. Het verandert nu al.

Hoewel ik het concept begrijp dat wij in een emotioneel donkere tijd leven, is het niet echt een donkere tijd. Het is eigenlijk een positief teken dat steeds meer mensen hun eigen emotionele lichaam en dat van de planeet beginnen te zuiveren. Wat een verstoring of chaos lijkt op één niveau is eigenlijk een teken van vooruitgang. Je begrijpt wel dat de oude matrijzen moeten worden afgebroken, getriggerd, aangevallen of getranscendeerd, voor er vooruitgang kan plaatsvinden en dat zal een bepaalde hoeveelheid onrust met zich meebrengen.

Jullie hebben in veel gevallen allemaal in je eigen leven ervaren hoe je op een bepaald niveau van comfort hebt geleefd voor je het spirituele pad vond en toen je dat pad had gevonden ineens alles in je leven in chaos veranderde. Je relatie werd verbroken, je verloor je baan, je werd ziek, iemand stal je auto, wat het ook maar was. Al die gebeurtenissen kunnen gebeuren,omdat het oude moet worden afgebroken voor je hogerop kunt komen. Je begrijpt dat het ego altijd de controle probeert te houden en dat gevoel van comfort te handhaven. Soms is die chaos, die heel onaangenaam kan zijn,  in zekere zin een verborgen zegening. Die helpt je om je te bevrijden van het idee dat jouw ego altijd de baas moet zijn, dat zij altijd de controle moet houden, of dat het leven altijd aangenaam moet zijn. Je moet bereid worden om je op korte termijn heel akelig te voelen om op lange termijn op een hoger niveau van je pad te kunnen komen.

Natuurlijk kun je, zoals ik heb geprobeerd uit te leggen in mijn dictaten hier, een gevoel van vrede bereiken, wanneer je dat hogere niveau bereikt. Je hoeft je niets aan te trekken van de onrust in de buitenwereld. Je hoeft je niets aan te trekken van je eigen menselijke zelf. Je kunt zelfs van dat menselijke zelf houden. Je kunt zelfs van de omstandigheden op de wereld houden, wat die ook zijn. Dit kan je op de hogere niveaus van het pad een innerlijk gevoel van vrede schenken. Maar voor je op dat niveau komtt, is het heel moeilijk. Het is moeilijk of je nu spiritueel of niet-spiritueel bent om gedwongen te worden met je emoties af te rekenen. Wij voelen mededogen, maar het kan niet anders, gezien het huidige bewustzijnsniveau, om die chaos te laten gebeuren.