Profetieën over fysieke veranderingen, Planeet X

Vraag: Ik heb een vraag over planetaire veranderingen. Er is veel te doen over Planeet X op het internet in verband met het boek De Openbaringen van Johannes en andere profetieën. Hoe moeten wij als studenten van geascendeerde meesters hiermee omgaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain:

Net zoals met de atoomversneller. Het idee is opnieuw dat er iets fysieks is, of het nu een planeet is die uit een of andere baan komt, of dat er letterlijk een ruimteschip van een andere planeet komt. Je ziet dat dit een overblijfsel is uit een tijd waarin de mensen veel meer gebonden waren aan het fysieke octaaf en niet in staat waren om zich eraan te onttrekken. Er zijn nog steeds mensen die dit bewustzijn vasthouden, net zoals je ziet dat veel christenen vasthouden aan het concept dat Jezus op een ontegenzeggelijke manier zichtbaar aan de hemel zal verschijnen, of dat de hele wereld fysiek weer uit de dood opstaat. Het is niet fysiek. Er zijn hier geen fysieke veranderingen waar de studenten van de geascendeerde meesters aandacht aan zouden moeten besteden.

Er zijn een aantal mensen die dat nodig hebben – er zijn mensen die daardoor kunnen groeien – maar wij weten dat je er eigenlijk alleen maar van groeit als je die gerichtheid, die gehechtheid aan de fysieke manifestatie, transcendeert. Het is hetzelfde als spirituele studenten, zelfs studenten van geascendeerde meesters, die een fysiek bewijs willen zien: “Waarom materialiseren de geascendeerde meesters zich niet, zodat de hele wereld wel gedwongen wordt te erkennen dat zij bestaan?” Nu, omdat wij de Wet van Vrije Wil respecteren en wij zijn niet van plan om Gods plan te torpederen om het hele universum door middel van vrije wil in plaats van dwang te redden.

Het hele idee dat er letterlijk iets aankomt en de aarde op een manier transformeert die in wezen een schending van de vrije wil is, niet een idee is dat klopt. Het komt niet van de geascendeerde meesters en jullie, die ons wel erkennen, moeten het gewoon negeren.

Je hoeft niet de strijd aan te gaan met mensen die de behoefte voelen om dat te geloven, maar je kunt zeker wel zeggen hoe jij erover denkt en laat hen daar maar op reageren zoals zij willen. Ga niet de strijd aan, omdat je er niets bij wint. Zij verankeren zich alleen maar meer in hun bewustzijnsstaat. Het komt heel vaak voor dat je zelfs bij mensen die je heel na staan, gewoon moet zeggen: “Nu, als ze niet willen luisteren, moet ik hen die bewustzijnsstaatlaten laten uitwerken, tot dat zij er genoeg van krijgen.”