De elektronische gordel en emoties

Vraag: Wat is de drager van onze emoties, de drager van onze gedachten, de drager van onze energie? Staat dit bekend als de elektronische gordel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria:

Welnu, de elektronische gordel is een concept dat wij hebben gegeven om een zichtbare indruk te geven dat een deel van je aura, het lagere deel van je aura, de energie bevat die op angst wordt gebaseerd. De elektronische gordel, zoals wij het hebben genoemd, is eigenlijk niet eens een gordel maar het hele lagere deel van het omhulsel dat jouw aura vormt. De drager van emoties is dit specifieke type energie dat binnen dat spectrum vibreert dat je emotionele lichaam op aarde vormt. Hetzelfde geldt voor het mentale en identiteitslichaam.

Je kunt met woorden spelen en woorden anders gebruiken, omdat het eigenlijk niet zo is dat er mentale energie bestaat die de gedachten draagt, in die zin dat je energie hebt waar een gedachte op wordt geprojecteerd. Het is meer zo dat de energie, terwijl de gedachte erop wordt geprojecteerd, die verder draagt, uit een soort grondstaat wordt getrokken en richting wordt gegeven. Daarna daalt deze energie naar het emotionele niveau af, waar het dan weer kan worden versterkt met de nieuwe energie die wordt opgewekt op het emotionele niveau. En dat wordt dan weer naar het fysieke niveau gezonden en beïnvloedt jouw bewuste geest.