Geen oorlog meer op het Schiereiland Korea

ONDERWERPEN: individualiteit en eenzijn – Wat de gevallen wezens niet in hun macht kunnen hebben – Geen oorlog meer in Korea

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria en ik kom om jullie een glimp op te laten vangen van de vreugde die ik voel wanneer ik jullie de rozenkransen en invocaties hoor opzeggen in de Koreaanse taal. Mijn geliefden, het is pure vreugde om dat geluid te horen, maar er is zelfs nog meer vreugde om de liefde en de hartstocht in jullie hart te ervaren. Is er iets wat je niet kunt bereiken, wanneer harten verenigd zijn? Nee, mijn geliefden, want wat zorgt er eigenlijk voor dat iets in een neerwaartse spiraal raakt? Dat is verdeeldheid.

Zoals Jezus al heel lang geleden heeft gezegd: “Waar twee in mijn namen bijeenkomen, ben ik in hun midden.” Dat komt omdat wij, wanneer jullie bijeenkomen in die ware geest van harmonie en eenzijn, jullie inspanningen veel meer kunnen vermenigvuldigen dan wanneer jullie niet bijeen zijn. Of wanneer je fysiek bijeenkomt, maar er nog steeds verdeeldheid is in het emotionele, mentale of identiteitsrijk.

Individualiteit en eenzijn
Waarom hebben wij zo veel over individualiteit en de noodzaak om jouw individualiteit tot uiting te brengen gesproken. Het lijkt velen toe alsof je individualiteit het moeilijker maakt om in eenheid bijeen te komen. De ene wil hierheen, de andere wil daarheen en de derde nog ergens anders en de vierde wil nergens heen. Je belandt in de totale staat van verdeeldheid die je zo vaak in het westen ziet. Hier heeft individualiteit,  Aartsengel Michaël noemde het de onevenwichtige expressie van individualiteit, ertoe geleid dat iedereen zijn eigen richting uitgaat en de mensen niet bijeen kunnen komen voor één enkel doel. Dit komt natuurlijk omdat zij persoonlijk niet één geheel in hun geest zijn, omdat zij zelf zo verdeeld zijn.

Begrijpen jullie niet dat als je zelf verdeeld bent, als jij een huis bent dat tegen zichzelf is verdeeld, jij niet echt jouw individualiteit tot uitdrukking brengt? Jouw IK BEN Aanwezigheid is niet verdeeld, die was nooit verdeeld, die zal nooit verdeeld raken door iets wat in het materiële rijk gebeurt. Niets van waar jij allemaal doorheen bent gegaan in al jouw levens op deze wereld, had ervoor kunnen zorgen dat jouw IK BEN Aanwezigheid verdeeld raakte. Wanneer jij je begint af te stemmen op jouw IK BEN Aanwezigheid, zul je niet verdeeld raken, je zult één van geest zijn bij het tot uitdrukking brengen van jouw individualiteit.

Wanneer jij, en jij, en jij, en jij één van geest zijn, wanneer jij jouw individuele individualiteit tot uitdrukking brengt, ontdek je ineens dat jullie niet onderling verdeeld zijn. Zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, vullen al jullie individualiteiten elkaar aan. Zij vormen elk één enkel facet van een prachtig glazen mozaïek, dat heel erg lijkt op de ramen in de vorm van een roos die je in een kathedraal ziet, waarbij de vele verschillende ruitjes een deel van het geheel vormen. Wat doen die glazen stukjes? Zij kleuren het licht dat van buiten naar binnen schijnt, en in dit geval het licht dat uit het geascendeerde rijk komt.

Jullie zijn allemaal individuele facetten van de geest van God, het lichaam van God, op aarde. Wanneer jullie jezelf zo kunnen zien, kunnen jullie waarlijk de open deur vormen voor het licht dat uit het geascendeerde rijk komt. Deze combinatie van het licht dat jullie hebben, dat jullie door incarnaties heen hebben verzameld, vermenigvuldigd door het licht dat wij zijn, maakt echt het verschil op planeet aarde. Die uitwisseling, die stroom in de vorm van het cijfer acht, maakt de gevallen wezens banger dan welke factor ook.

Wat de gevallen wezens niet in hun macht kunnen hebben
Mijn geliefden, er zijn gevallen wezens, zowel geïncarneerd als niet-geïncarneerd, die geloven dat zij de aarde in hun macht hebben. Zij geloven dat wat er ook kan gebeuren, zij hetonder controle hebben en dat niets hen kan verrassen. Ik zeg dat wanneer er genoeg mensen zich verenigen door middel van hun individualiteit en wanneer jij je met ons verenigt, kunnen de gevallen wezens er geen macht over krijgen. Het zal een factor worden waar zij niet mee om kunnen gaan, omdat je daar op geen enkele manier macht over kunt krijgen vanuit hun bewustzijnsniveau en zij willen hun bewustzijnsniveau niet transcenderen.

Zelfs als ze wel hun bewustzijnsniveau zouden willen transcenderen, zou er natuurlijk geen enkele manier zijn om het licht dat wordt uitgegeven onder controle te houden. Want het valt helemaal binnen de Wet van Vrije Wil dat een groep mensen opstaat en zegt: “Niet meer, wij accepteren die manifestatie niet meer in het fysieke rijk.” Daarom vraag ik jullie om met mij te bevestigen dat er nooit weer oorlog komt op het schiereiland Korea. Ik zal het daarom drie keer vragen en dan antwoorden jullie mij ieder in jullie eigen taal met “ja”. Dat kan natuurlijk alleen maar als je het ermee eens bent dat er nooit meer oorlog op het schiereiland Korea moet komen. Als je het er niet mee eens bent, vraag ik je vriendelijk om je stil te houden. (Gelach).

Geen oorlog meer in Korea
Ik vraag je nu: “Accepteer je dat er nooit meer oorlog komt op het schiereiland Korea?” De studenten antwoorden: “Ja.” “Accepteer je dat er nooit meer oorlog komt op het schiereiland Korea?” De studenten schreeuwen: “Ja.” “Accepteer je dat er nooit meer oorlog komt op het schiereiland Korea?” De studenten reageren: “Ja.” Dan zullen wij het nu nog één keer zeggen om het naar het fysieke vlak te brengen. “Accepteer je dat er nooit meer oorlog komt op het schiereiland Korea?” De studenten antwoorden weer: “Ja.”

Ik Moeder Maria accepteer ook dat er nooit meer oorlog komt op het schiereiland Korea en alle leden van de geascendeerde meesters accepteren dat er nooit meer oorlog komt op het schiereiland Korea. Door deze overeenkomst, door deze overeenkomst met jullie hier beneden en wij Boven, accepteren wij nu in ons hart dat dit al de gemanifesteerde werkelijkheid is.

Mijn geliefden, hoewel er mensen zijn die zullen zeggen dat dit holle woorden zijn, kan ik je ervan verzekeren dat dit niet zo is wanneer ze worden begiftigd met het vuur van jouw hart. Degenen die het vuur van jouw hart niet herkennen zullen natuurlijk niet kunnen begrijpen waarom het geen holle woorden zijn. Mijn geliefden, laat zij hun gang maar gaan, laat ze maar doen wat zij willen, en jij gaat de hogere weg van eenzijn. Eenzijn met elkaar, eenzijn met de geascendeerde meesters, waardoor wij de aarde zullen veranderen, zodat degenen die niet hogerop willen komen naar een andere planeet moeten.

Dus deze planeet zal bevrijd worden van het bewustzijn dat voor zoveel verdeeldheid, zoveel conflicten, zoveel oorlogen, heeft gezorgd. Niet meer op het schiereiland Korea, en daarom zeg ik tegen de mensen op dit schiereiland die vastzitten in het oorlogsbewustzijn, of ze nu wel of niet geïncarneerd zijn: “Ik kondig het je aan. Je hebt nog één kans om dat bewustzijn los te laten, anders word je voor je het weet uit je lichaam gehaald, hetzij hier op het schiereiland Korea of in andere naties waar zij proberen dit schiereiland in een staat van conflicten te houden. Want het schiereiland Korea wordt nu opgeëist door de Goddelijke Moeder en de zaak van Vrede.

En daarom wordt het manifest. Het is manifest, want jullie hart en mijn hart hebben het op het fysieke vlak hardop uitgesproken.