Hoe zien de geascendeerde meesters hun relatie met ons op aarde voor zich?

 ONDERWERPEN: eenzijn tussen ons en de meesters – alle mensen streven ernaar om hun eigen persoonlijke innerlijke verbinding met de meesters te krijgen – de mensen vinden hun eigen plek in het globale plan – de Gouden Eeuw is niet een strak gecontroleerde samenleving – een samenleving die wordt geleid door de Heilige Geest

Vraag: Hoe zien de geascendeerde meesters hun relatie tot ons op aarde en het fysieke octaaf als het op het hoogste niveau wordt uitgebeeld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wij zien eenzijn. Eenzijn zoals boven zo beneden – omdat jij jezelf niet beschouwd als gescheiden van ons, maar als een deel van ons, als een verlengstuk van ons. Want je erkent dat wij verlengstukken zin van grotere Wezens en jullie zijn verlengstukken van die zelfde grotere Wezens.

En daardoor zien jullie jezelf gewoon als de geascendeerde meesters die geïncarneerd zijn in plaats van de geascendeerde meesters in het spirituele rijk. En daardoor zie je dat je hier beneden alles bent wat jij – wij – boven zijn en daardoor breng je het koninkrijk van God naar de aarde.

Jullie kijken niet naar ons om jullie te vertellen wat je moet doen als een Aanwezigheid van buitenaf. En daardoor zie je dat wat je zelfs nu op dit moment ervaart, omdat jullie mij als een geascendeerde meester beschouwen, die Jezus Christus heet, die tot jullie spreekt door een boodschapper die de open deur is – als een tussenstadium. Want wij zien niet voor ons dat wij in de Gouden Eeuw maar één, of zelfs maar een paar boodschappers hebben die zoals vanouds als orakel dienen, waar de mensen naartoe gaan wanneer zij moeten horen wat zij moeten doen met hun leven. In plaats daarvan zien wij voor ons dat de meerderheid van de mensen in ieder geval een verbinding heeft met hun Christuszelf en hun IK BEN Aanwezigheid, zodat zij aanwijzingen van binnenuit krijgen.

Nu zijn er misschien nog maar een beperkt aantal mensen dat een grotere verbinding heeft die hen in staat stelt om directere leringen uit te brengen voor algemeen gebruik. Maar wij zien dat alle mensen individueel, of in in ieder geval de meerderheid van de mensen individueel een verbinding hebben die hen in staat stelt om hun persoonlijke aanwijzingen rechtstreeks van hun eigen hogere wezen te krijgen – waar wij ons zelf ook toe rekenen.

En daarom zullen alle mensen op een natuurlijke en individuele manier hun rechtmatige plaats vinden in het globale plan om al het leven te verheffen en de Gouden Eeuw fysiek te maken. Zodat wij niet een globaal plan hoeven te hebben dat zo specifiek is dat iedereen het externe plan kan inzien om te zien waar zij moeten passen.

Met andere woorden, wij zien niet een strak gecontroleerde samenleving voor ons, zoals jullie bijvoorbeeld zagen bij communistische naties. Waarbij zij een vijfjarenplan vormen en in wezen de mensen de taak geven om bepaalde rollen op zich te nemen zoals de werkbijen in een bijenkorf een taak krijgen toebedeeld. In plaats daarvan zien wij dat elke samenleving een globaal plan heeft dat in brede lijnen uiteenzet wat de samenleving moet uitbeelden. En dan weet iedereen, door innerlijke leiding, die van de Heilige Geest komt, waar hij moet passen. En dan krijgt iedereen innerlijke aanwijzingen zodat precies het juiste aantal mensen elke taak kunnen uitvoeren.

En dan bestaat er geen werkloosheid, er is niet een te veel van een bepaald soort mensen met een bepaalde opleiding, die geen werk kunnen vinden of gedwongen worden om werk te zoeken op een ander gebied dan zij voor geleerd hadden. En dan zie je hoe het plan zich kan ontvouwen zonder dat het door een gezagsdrager van buitenaf wordt gecontroleerd. Maar gewoon omdat de mensen op hun innerlijke leiding vertrouwen, die iedereen op een natuurlijke manier op zijn of haar rechtmatige plek brengt in het grotere plan voor de Gouden Eeuw.