De geascendeerde Meesters werken niet met Ufo’s

ONDERWERPEN: geascendeerde meesters hebben geen technologie nodig – geascendeerde meesters gebruiken geen Ufo’s, ruimtebroeders en galactische federatie zijn verkeerde leraren – op zoek zijn naar een externe verlosser om door middel van geavanceerde technologie gered te worden – sterrenzaden is niet een bestaand concept – zoek geen contact met aliens en Ufo’s

Vraag: Ik heb ontdekt dat ik een sterrenzaad ben van het Orionstelsel – Zij doen alleen maar kwaadaardig, hatelijk tegen mij. Ik wil hen alleen maar zeggen dat ze naar de hel moeten lopen … ik wil er niets mee te maken hebben … op de manier waarop ik mij nu voel, en veel andere mensen geloven ook dat aliens leugenaars zijn, en willen hun hulp niet … Als aliens uit een sterrenstelsel zeiden dat zij hier waren voor mij, en mijn kinderen, zeg ik hen dat ze weg moeten gaan, en ons met rust laten … ik wil geen hulp van aliens…

Waarom zou ik aliens moeten accepteren wanneer ze alleen maar heel naar tegen mij doen, en mijn kinderen … De mensen die zij hebben ingehuurd worden ervoor betaald om zo te doen… Waarom zou ik iets te maken willen hebben met buitenaardse wezens…….

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het internet is een geweldig middel om informatie te verspreiden, helaas is het ook een geweldig middel om verkeerde informatie te verspreiden en ik neem aan dat jij je al hebt gerealiseerd dat niet alles wat op het internet staat waar of nuttig is. Zoals ik overal op de website uitleg, is alles op aarde onderworpen aan de vrije wil van menselijke wezens. Als geascendeerde meester heb ik niet het gezag om tegen de vrije wil van de mensen in te gaan en dus heb ik geen enkele manier om controle te hebben over informatie die bedrieglijk is of die naïeve mensen op het internet plaatsen.

De belangrijkste reden dat ik deze brief bespreek, is dat het mij de kans biedt om duidelijke uitspraken te doen over aliens en Ufo’s. Jij hebt je onderscheidingsvermogen al gebruikt om de duidelijke fout in elke lering te zien die een spirituele meester aan wezens koppelt die technologie moeten gebruiken – hoe ‘geavanceerd’ ook – om hun doelen te bereiken. Wat je nu moet doen, is boven de ontmoediging gaan staan en verder te gaan met jouw spirituele pad.

Laat mij een paar opmerkingen maken die hopelijk zo duidelijk zijn dat men ze niet verkeerd kan uitleggen:

De ware spirituele meesters van de mensheid – de geascendeerde meesters – zijn het menselijke ego, het dualiteitsbewustzijn en het materiële universum ontstegen. Daardoor kunnen wij onze doelen bereiken met de kracht van God binnenin ons, wat betekent dat wij geen technologie nodig hebben die in het materiële universum tot je beschikking staat.

ELKE lering die spirituele wezens aan wezens in Ufo’s, vliegende schotels, ruimteschepen of hoe je die ook maar wilt noemen, koppelt, zou – door de verstandige student – moeten worden beschouwd als een verkeerde lering die opzettelijk wordt gegeven om jou te bedriegen en jou verward en ontmoedigd achter te laten.

De geascendeerde meesters werken NIET – op geen enkele manier – met wezens uit ruimteschepen of van Orion of de Plejaden.
Ook werken wij niet met de ruimtebroeders, de Galactische Federatie of de Galactische Raad. Elke lering die de namen van bekende geascendeerde meesters koppelt aan die wezens is een valse lering. ZONDER UITZONDERING.

Het hele idee dat buitenaardse wezens een nuttige rol spelen bij de spirituele groei of verlossing van de mensheid is een vals idee. Het is bedacht om met de geest van de mensen te spelen die geen verantwoordelijkheid voor hun eigen verlossing willen nemen. Die mensen zoeken altijd naar de gemakkelijke uitweg, een verlosser van buitenaf, die al het werk voor hen doet. En omdat veel mensen in de moderne wereld niet meer – en met goede redenen – in de christelijke bewering geloven dat ik in de lucht verschijn en al het werk voor hen verricht, zoeken zij naar een andere verlosser. Daardoor kunnen zij gemakkelijk in de valstrik lopen van ideeën die beweren dat een geavanceerde beschaving in ruimteschepen naar de aarde vliegt en de problemen van de mensheid met hun superieure wijsheid en geavanceerde technologie oplost.

Ik, de geascendeerde meester Jezus, kwam naar de aarde van Venus, maar dat betekent niet dat mijn oorsprong op Venus ligt. Ik werd in een hoger rijk geboren en daar ben ik naar teruggekeerd nadat ik was geascendeerd. Dus ben ik inderdaad in Gods koninkrijk en als jij mij niet hebt gezien, heb je niet hoog genoeg gekeken. Houd op met valse leringen te bestuderen, neem de verantwoordelijkheid om je bewustzijn te verhogen en dan vind je mij wel. Dientengevolge is het idee dat ik op een ruimteschip leef dat Capricornus heet, bij de planeet Venus totaal verkeerd.

Het concept sterrenzaden is geen concept dat de geascendeerde meesters hebben gegeven en dus raad ik je aan om onderscheid te gebruiken wanneer je een lering of channeling tegenkomt die deze term gebruikt. Die term komt uit het mentale rijk en wordt gebruikt door wezens die niet beslist kwaadaardig zijn, maar zeker niet boven de dualiteit staan.

Ik raad heel erg aan dat alle mensen die denken dat zij in contact staan met iets wat zij als buitenaardsen beschouwen, dit contact verbreken door je wil te gebruiken en de spirituele bescherming van Aartsengel Michaël op te roepen, bij voorkeur door de rozenkrans van Aartsengel Michaël op te zeggen.

Laat mij zeggen dat er mensen op aarde zijn die hier uit andere sterrenstelsels naartoe zijn gekomen. Dit betekent echter niet dat die wezens hier zijn om de aarde te redden of dat zij heel erg ver gevorderd waren voor zij hier incarneerden. Toen de aarde een neerwaartse spiraal inging, mochten wezens uit andere stelsels hier incarneren. Maar de meesten daarvan konden niet ascenderen toen hun geboorteplaneet ascendeerde. Daardoor mochten zij naar de aarde komen, omdat hun bewustzijn zo laag was dat het overeenkwam met het bewustzijn van de laagste mensen op aarde.

Het is niet juist om te zeggen dat iemand een incarnatie is van een geascendeerde meester. De meeste mensen zijn uit het wezen van de geascendeerde meesters gevormd, maar jij bent nog steeds niet geascendeerd, anders zou je niet geïncarneerd zijn. Wanneer je beseft – en je kunt dat alleen met echt Christusonderscheid – dat jij bent voortgekomen uit het wezen van een geascendeerde meester, ben je in staat om verkeerde informatie te doorzien. Je laat je dan door niets ontmoedigen, maar kunt doorgaan met jouw missie om andere mensen te helpen.

Tot slot vroeg je waar je het ware koninkrijk van God kunt vinden. Mijn vriend, je kunt het tegenwoordig op dezelfde plek vinden als ik 2000 jaar geleden heb gezegd:

en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. (Lucas 17:21)

Dus vergeet al die verkeerde leringen over aliens en ruimteschepen en gebruik de echte leringen op mijn website om het innerlijke koninkrijk te vinden!