Onze relatie tot God

ONDERWERPEN: alles wordt uit Gods substantie gemaakt – alles is God, maar niet God in totaliteit – het enigma is dat wij uit God werden geschapen, maar wel individuele wezens zijn

Vraag: Hoe overwinnen wij de verkeerde lering in het christendom dat Jezus God is, schepper van hemel en aarde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik ben blij dat je op de valsheid van de overtuiging wijst dat Jezus Christus God is en dat ik het hele universum heb geschapen. Ik kan je ervan verzekeren dat het universum werd geschapen voor ik werd geschapen. Het idee dat Jezus Christus God is, is niet helemaal fout. Dit is een heel subtiel onderwerp waar ik gemakkelijk een heel boek mee kan vullen, en misschien doe ik dat ook nog wel eens in de toekomst.

Om jou een korte verklaring te geven, die alleen maar bedoeld is om jou aan het denken te zetten, moet je beseffen dat God alles heeft geschapen uit zijn eigen substantie en wezen. Alles bestaat echt uit God in een vermomming. Iedere levensstroom die ooit werd geschapen, werd als een individualisatie van God geschapen. (voor een gedetailleerdere uitleg, zie deze verhandeling.)

Een jonge levensstroom erkent meestal niet dat hij een individualisatie van God is. Wanneer de levensstroom echter volwassen wordt, moet hij op den duur wel volledig erkennen en accepteren dat hij inderdaad een individualisatie van God is. Op dat moment bereikt de levensstroom een staat van verlichting, de levensstroom wordt één met God. Daarom heb ik gezegd: “Ik en mijn vader zijn één.”

Er bestaat een subtiel verschil tussen eenzijn met God en God zijn. Ik erken volledig dat ik een individualisatie van God ben. Ik erken volledig dat ik één met God ben. Maar ik erken echter ook dat ik niet alles van God ben. God, de Schepper van dit universum, is een wezen met individualiteit. Ik ben ook een wezen met individualiteit en mijn individualiteit is anders dan de individualiteit van de Schepper van dit universum.

Ik moet je zeggen dat de grootste uitdaging voor een levensstroom is dat je persoonlijk inzicht krijgt in het schijnbare mysterie dat jij door God werd geschapen, dat jij één met God bent, maar dat jij ook een individueel wezen bent. Dit kan niet in woorden worden uitgelegd.

Maar als een leven echter steeds meer vergroeit met zijn Christuszelf, lost hij geleidelijk iets op dat op lagere niveaus van het pad op een conflict duidt. Het gevoel van gescheidenheid en conflict komt voort uit de dualistische geest. Naarmate de levensstroom de oude mens achterlaat en een nieuw menselijk Christusbewustzijn aanneemt, verdwijnt het conflict langzamerhand.