Het Leven is Pure Vreugde

ONDERWERPEN: Waarom God dit universum heeft geschapen – het principe van het leven – De kromme logica – God is pure vreugde – Waarom je op aarde gekomen bent – De sleutel om te helen – Het bewust worden van een hogere bedoeling – de Rozenkrans van Gods Wijsheid

De Aanwezigheid van Wijsheid, 27 maart 2005

Waarom God dit universum heeft geschapen
Wijsheid is het belangrijkste en bij alles wat je krijgt, krijg inzicht. Heeft de psalmist die woorden geschreven of werden ze door de Aanwezigheid van Wijsheid geschreven, die IK BEN?

Ik kom wijsheid brengen, maar hoe breng je wijsheid? Het is geen kennis die je kunt vergaren, het is geen intellectueel inzicht. Het is zelfs niet iets wat met menselijke woorden of in menselijke concepten kan worden omschreven, omdat de Aanwezigheid van Wijsheid, die IK BEN, boven de menselijke geest, de geest van de dualiteit, de geest die denkt in termen van vormen en scheidingen, staat. Dus hoe breng je wijsheid? Je brengt wijsheid door het bezielen van de geest, door de Aanwezigheid van Wijsheid die de geest boven het niveau van het intellect uithaalt en haar hogerop brengt tot ze de vreugde, vrijheid en de liefde van God bereikt.

En je zou moeten beseffen dat de enige manier om wijsheid naar de wereld te brengen, is door de geest te bezielen, de Bewuste Jij boven het niveau van de uiterlijke geest uit te laten stijgen en hem te laten ervaren en zien – op een niet te ontkennen manier – dat er meer in het leven zit dan de uiterlijke geest, dat er meer te begrijpen valt. En door dat weten is er vrijheid, er is vreugde, er is opwinding, er is enthousiasme, en het is een kracht die niet te ontkennen valt en die geen tegenstand ontmoet, want tegenstand bestaat niet.

Hoe kunnen vreugde, liefde enthousiasme tegenovergestelden hebben, wanneer ze het niveau bereikt hebben waarop ze van de Aanwezigheid van God zelf afkomen, de Aanwezigheid die boven de vorm staat en dus boven de wereld staat waarin de dualiteit bestaat. Enkel in de wereld van de dualiteit kunnen tegenovergestelden bestaan.

Het principe van het leven
IK BEN de Aanwezigheid van Wijsheid en ik sta boven de wereld van de dualiteit. En dus bestaat er geen tegenovergestelde van mijn Wezen, mijn Vlam, mijn Aanwezigheid. Ze is ongelimiteerd, ongebonden. En ze stroomt, en ze beweegt snel en het is allesdoordringende wijsheid, omdat alles op de hele wereld van vorm waarachtig uit Gods Aanwezigheid, Gods Wezen, wordt geschapen.

En wat heeft de Schepper gebruikt om te beslissen wat hij zou creëren en hoe hij iets zou creëren – hij gebruikte wijsheid, de Aanwezigheid van Wijsheid. En ik zou jullie geest graag bezielen en verlichten, zodat je boven het niveau van de menselijke geest kunt uitkomen en, één moment, overdenken hoe het is om schepper te zijn, om een schepper te zijn die op dat punt staat waarop hij of zij eraan toe is het creatieve proces op te starten dat een hele wereld van vorm creëert.

Wat gaat er door die geest heen terwijl hij het ontwerp specificeert voor het universum dat hij wil creëren? Eén zorg, één overweging, is deze: “Ik wil iets creëren wat duurzaam is, iets wat zichzelf niet afbreekt, iets wat niet instort, iets wat lang kan blijven.” En hoe moet je dat dan doen? Nu, dat kan alleen maar door bepaalde principes in te stellen, principes die niet dualistisch zijn, die niet met elkaar botsen en daarom niet tegen elkaar ingaan. Ze zullen elkaar versterken en daardoor de hele schepping zich laten uitbreiden en groeien. En zolang de schepping blijft groeien, volgens deze principes, zal ze worden ondersteund en zal ze een onbepaalde periode duren.

En dus maakte je Schepper zich zorgen, toen hij dit specifieke universum schiep waarin jij leeft, omdat hij wist dat hij jou ging scheppen en hij wist dat hij het beste voor jou wilde. Dus hij wilde dat jij een universum kreeg dat niet zou instorten, dat je niet zou laten lijden, dat je geen beperkingen zou laten ervaren. Dus je Schepper heeft een aantal wetten gemaakt, een aantal principes, een stel richtlijnen, die direct uit de Aanwezigheid van Wijsheid voortkwamen, zodat ze niet met elkaar botsten, maar elkaar versterkten. En daardoor zouden ze een stabiel universum creëren, stabiel in die zin dat het zou blijven transcenderen en groeien en meer worden – en daardoor levend.

Dit is nog een aspect van wijsheid dat de menselijke geest maar moeilijk kan bevatten. Zie je, de Schepper van dit universum is niet de allerhoogste God, de allerhoogste Aanwezigheid van God. Er is een niveau dat boven jouw Schepper staat. En dat niveau heeft bepaalde regels en wetten gemaakt voor hoe scheppers een universum kunnen scheppen. En één van de kardinale regels voor de hele schepping is dat alles wat gecreëerd wordt, moet leven. En om te leven, moet het constant transcenderen en groeien en zich uitbreiden, omdat dat de definitie van het leven is. Zelftranscendentie is de definitie van het leven.

En daarom, sprak de Heer Christus, toen hij sprak over de mensen die dood waren, over degenen die niet meer transcendeerden, omdat ze uit de stroom van de Aanwezigheid van Wijsheid, de stroom van het principe, het creatieve principe zelf, gestapt waren. En ze hadden zich apart geplaatst en daarom waren ze voor dat principe gestorven.

De kromme logica
En daardoor had, de slang, toen hij Eva in verzoeking bracht en zei: ”Gij zult zeker niet sterven als je ongehoorzaam aan de regels van God bent,” in zekere zin gelijk dat de ziel niet ogenblikkelijk sterft, maar wel spiritueel sterft, wanneer ze niet meer transcendeert en voortdurend hogerop komt en zich uitbreidt. En dus ligt wijsheid op één lijn ligt met de creatieve intentie en wetten dan jouw specifieke Schepper, zodat je voortdurend groeit, je wordt voortdurend meer wie je bent, meer dan toen je geschapen werd. En door dat meer worden, vind je de vreugde, de liefde, de vrijheid, het enthousiasme dat je gewoon steeds laat gaan, nooit stopt. En je ervaart voortdurend steeds meer vreugde, steeds meer liefde, steeds meer perfectie. En het wordt een zichzelf versterkende spiraal die je omhoog, omhoog, omhoog en nog verder omhoog brengt – bijna oneindig.

En dit hebben jullie ervaren. En je moet je ervan gewaar zijn dat jullie buitenwereld niet in die opwaartse spiraal zit. De wereld heeft veel neergaande spiralen en wees dus voorzichtig en bewaak je licht wanneer je weggaat en maak het tot een prioriteit je persoonlijke opgaande spiraal te onderhouden en haar altijd gaande houden. En wees alert op de verzoeker, die zal komen en je in verzoeking brengt om met het transcenderende proces te stoppen door te zeggen: “O, ik kan onmogelijk nog hoger komen. Ik kan de Christus niet zijn in deze situatie. Ik kan mijn Godvlam niet zijn in deze situatie.”

Besef dat het leugens zijn. Dit is niet de wijsheid van God. Omdat de Aanwezigheid van God zegt: “Je kunt blijven transcenderen en dat is waar je daadwerkelijk voor ontworpen bent. En alleen wanneer jij transcendeert, zul je de vreugde en de liefde voelen die jij echt mag opeisen.” En dat is de ware reden dat de Schepper dit universum heeft geschapen, omdat hij in de vreugde en het enthousiasme en de liefde die hij voelde, wilde delen toen hij zich ervan bewust werd dat hij kon scheppen.

God is pure vreugde
En waarachtig, de Aanwezigheid van God en de Aanwezigheden van God, waar IK één van BEN; we zijn allemaal in die vreugde, we zijn allemaal in die liefde, en we willen die delen. We willen dat jullie de Aanwezigheid van Gods liefde en Gods vrijheid ervaren. Hoe kun je die niet willen delen, wanneer je ontdekt hebt waar het in het leven om gaat – dat God één en al liefde is, dat God één en al vreugde en vrijheid is. Hoe kun je dat niet willen delen?

Denk eens aan het contrast met deze wereld, waarin zo veel mensen gevangen zitten in een vreugdeloos, liefdeloos leven en geen vrijheid kennen. Ze kennen de vrijheid van het brein, de vrijheid van de Geest, niet. Ze zijn zo bang, zo ingesloten door hun angsten dat ze hier niet aan durven denken en ze durven deze vraag niet te stellen, omdat ze bang zijn voor een of andere onheilsprofeet, een of andere valse profeet, die hen vertelt dat ze naar de hel gaan door alleen maar die vraag te overwegen die verder dan de doctrines van een specifieke kerk gaat.

Laat jezelf eens een stap achteruit doen. Laat jezelf eens hogerop komen. Laat jezelf de vreugde en het enthousiasme voelen die ik nu op jullie laat neerdalen. En voel dan eens hoe, in die Aanwezigheid van vreugde en enthousiasme, alle menselijke zorgen en angsten zomaar wegsmelten, zoals de dauw verdampt in de opkomende zon. En kijk dan eens naar de wereld en zeg: “Wat gek dat mensen zo bang zijn. Wat gek dat ze zichzelf zo beperken. Ik hoef dit niet meer. Ik wil dit niet meer. Ik wil een voorbeeld zijn van iemand die niet meer in dat bewustzijn van angst trapt, die niet in dat doodsbewustzijn trapt, maar die bereid is dat bewustzijn te transcenderen en voor de wereld te staan en mijn licht op de mensen te laten schijnen en van de daken van de huizen te schreeuwen dat het leven niet zo hoeft te lopen. Er zit meer in het leven en je kunt het krijgen, wanneer je naar het koninkrijk van God binnenin jou gaat en het ontdekt.”

En je daardoor te laten wekken, af te stemmen op de hogere wil van God die – zoals je nu wel zult weten, en zoals je al vaak in de rozenkrans van Gods Wil geaffirmeerd hebt – niet buiten je is, het is de hogere wil van de Bewuste Jij, de hogere wil van jouw IK BEN Aanwezigheid. En het is jouw grootste wens om hogerop te komen en vrij te zijn om te zijn wie je bent.

Waarom jij op aarde gekomen bent
En wanneer je dat beseft, besef je dat jij het leven ziet zoals het echt is. Je bent gewekt uit de slaap, uit de illusies waarin mensen verwikkeld zijn. En daardoor kun jij een licht zijn dat op de wereld schijnt. Je kunt een voorbeeld zijn, en jij kunt de open deur zijn, waardoor de Aanwezigheid van God binnenin jou, de vlam van God in jou, de vonk kan zijn die een andere levensstroom wekt. En dat is de ware reden dat je hier gekomen bent, dat is je reden om te zijn, om naar de aarde te komen.

Je wilde tot uitdrukking brengen wie je bent en daardoor een hele wereld wekken, een hele planeet wekken, die zo duister is geworden dat er nauwelijks nog licht is. En toch, waar zijn degenen die naar de aarde zullen afdalen en zeggen: “Er zij licht,” omdat je Schepper dat zei als zijn eerste scheppingsdaad? En jullie zijn degenen die hier naar toe zijn gekomen omdat jullie de liefde bezaten om dat licht naar deze wereld te brengen.

En dus zijn jullie gekomen, afgedaald naar dit dichte lichaam, naar deze dichte uiterlijke geest. Jullie hebben vaak omstandigheden op je genomen die ziekten of negatieve ervaringen hebben veroorzaakt in je leven, omdat jij wilde aantonen dat je zelfs als je veel lasten hebt, nog steeds uit die droom kunt ontwaken. Je kunt nog steeds uit die nachtmerrie gewekt worden en beseffen: O, Goddank, het was maar een droom. Ik ben nu wakker. Ik kan die droom vergeten en verder gaan.”

De sleutel om te helen
En dit is precies wat we op aarde wensen te zien – dat levensstromen wakker worden en beseffen dat alle gruweldaden, alle negativiteit op deze planeet, maar een droom is, gedroomd door het collectieve bewustzijn en zodanig versterkt dat het in de materie vergroot wordt uitgebeeld. Omdat, zoals jullie wetenschappers hebben gezegd, alles in werkelijkheid energie is, dus fysieke materie is energie en gedachten zijn energie. Daarom zal datgene wat je maar lang genoeg in gedachten houdt, wat de mensheid maar lang genoeg in haar geest handhaaft, vergroot in de fysieke materie uitgebeeld worden.

En dus beeldt het hele universum, de hele planeet en de omstandigheden op deze planeet, waaronder ziekten in jullie fysieke lichaam, vergroot de beelden uit die jullie in gedachten hebben, beelden waar je van geloofd hebt dat ze echt en onvermijdelijk zijn. En dus is de sleutel om die omstandigheden te helen – op de planeet, in het lichaam van de aarde en in je eigen fysieke lichaam – de droom te veranderen, de visioenen in je geest te veranderen.

Omdat ik je zeg dat de materie zelf als zodanig geen vorm kan aannemen. Het kan alleen maar een vorm aannemen wanneer er door een zelfbewust wezen, een zelfbewuste geest, richting aan gegeven wordt. En dus zal op het moment dat jij geen aandacht meer aan de materie schenkt, de vorm die door de geest gecreëerd werd, beginnen af te breken door het proces dat jullie wetenschappers ontdekt hebben als de tweede wet van de thermodynamica. En dan is het nog maar een kwestie van tijd voordat alle tekortkomingen instorten door de zwaartekracht die in de materie ingebouwd zit.

En daarom zul je, wat ik zeg is dat wanneer je ophoudt met die tekortkomingen opnieuw scheppen, de spiraal op gang brengen die – na bepaalde tijd, nadat die door de vier niveaus van de materiële wereld heen is gelopen – alle kwalen, alle ziekten, zowel in jouw eigen leven als op de planeet als geheel verwijderen. En dit is waarachtig de sleutel tot heling, je op één lijn brengen met de wijsheid van God, zodat je weet wat je hoogste potentieel is, wat de reden is dat je hier op aarde gekomen bent.

Je kunt hier wel gekomen zijn om een bepaalde ziekte in je lichaam op te nemen, maar misschien is het nu wel tijd om verder te gaan. Misschien is het tijd om te zeggen: “Ik heb deze ziekte gedragen, omdat ik het gewicht van de mensheid heb gedragen, maar het is tijd om verder te gaan en een andere manier te vinden. Misschien kan ik die vinden door rozenkransen op te zeggen in plaats van een fysieke ziekte op me te nemen. Misschien kan ik die vinden door hoger in bewustzijn te komen, de Christusgeest te manifesteren, waardoor ik niet eens meer een uiterlijk ritueel hoef te doen om het evenwicht te bewaren dat ik dat voor de aarde zou handhaven.”

Wijsheid is dus het enige wat je kan helpen inzien waarom jij hier bent, wat je goddelijke plan is, wanneer de cycli veranderd zijn en het tijd is om naar een ander niveau van je goddelijke plan te gaan en eerdere beperkingen die je op je genomen hebt, los te laten om alleen aan de mensen te demonstreren dat het mogelijk is er aan te ontgroeien. En wanneer je beseft dat je hier bent en je deze menselijke onvolmaaktheden op je hebt genomen om aan te tonen dat je ze kunt ontgroeien, dan is het misschien nu wel de tijd om er aan te ontgroeien. En hoe ontgroei je dit? Ik ontgroei het door te zeggen: “Ik ben deze imperfectie niet. Het vormt geen deel van mijn identiteit. Het vormt geen deel van mijn Wezen. Het bestond niet echt. Het was allemaal maar een droom. En ik ga me ervan afscheiden en ik doe dat door mij op één lijn te brengen met de wijsheid van God opdat ik weet wat ik achter moet laten en waar ik mij mee verenigen moet, zodat ik verder kan.”

Het bewust worden van een hogere bedoeling
En dit is dan de bewustwording van de levensstroom van haar hogere bedoeling, omdat ik je zeg dat velen van jullie problemen op je genomen hebben, maar het is niet de bedoeling dat jij je hele leven met die problemen belast wordt. Je hebt ze met een speciale bedoeling op je genomen, voor een speciale cyclus, en dan is het tijd, dan komt er een tijd dat je goddelijke plan – dat je gemaakt hebt voor je incarneerde – je dicteert eraan te ontgroeien, je aan dat bewustzijn te onttrekken en te zeggen: “Ik ga verder. Vanaf dit moment ga ik verder. Ik ga hogerop, omdat ik belangrijker werk te doen heb dan mij bezig te houden met deze bepaalde vorm van menselijke beperking.”

En dit kan pas wanneer de Bewuste Jij wakker is en weer contact heeft met zijn goddelijke plan. En dan wordt het tijd dat jullie, persoonlijk, je bewust worden van jullie goddelijke plan. Maar het is ook de tijd dat degenen onder jullie die er gevoelig voor zijn aan de slag gaan om alle levensstromen op aarde bewust te maken van hun goddelijke plan. Maar hoe kun je dit ooit doen, tenzij jij je op de wil van God hebt afgestemd en beseft dat de wil van God niet buiten je ligt.

Omdat jij zolang jij denkt dat de wil van God buiten je ligt, gaat denken dat jouw goddelijke plan ook buiten je ligt. Het was iets wat iemand anders bij je neergelegd heeft en zei dat je dat moest doen. En dat haalt de vreugde en het enthousiasme bij je weg, omdat niemand je echt verteld heeft wat je moest doen. Jij hebt het uitgekozen en je hebt uit liefde gekozen om de kans te krijgen naar dit leven te gaan, je spirituele vlam te brengen en te tonen dat je kunt overwinnen, dat met God alles mogelijk is en dat je boven al je beperkingen uit kunt komen.

En zodoende vervul je met het allergrootste genoegen je goddelijke plan. En wanneer je beseft dat de wil van God echt de wil van jouw hogere zelf is, weet je dat je goddelijke plan je grootste vreugde is. En dat zal je het enthousiasme geven om al je energie en aandacht te richten op het ontdekken van dat goddelijke plan, het te implementeren en het uit te voeren.

De Rozenkrans van Gods Wijsheid
En zodoende hebben jullie, omdat jullie de wake van de rozenkrans voor Gods Wil hebben opgezegd, echt een spoor in het collectieve bewustzijn uitgehakt dat het vanaf dit punt mensen gemakkelijker zal maken om de wil van God te accepteren als iets wat hen niet vreemd is. En daarom zijn we er nu aan toe om de volgende stap te zetten, om de levensstromen op aarde bewust te maken van het feit dat ze een bedoeling in het leven hebben, dat er een bedoeling in het leven zit, dat het leven betekenis heeft. Het is niet alleen maar een tredmolen, het is niet enkel gezwoeg. Er ligt een enthousiasme en vreugde aan ten grondslag die ongeëvenaard is, die je levensstroom waarachtig veel meer vervulling geeft dan welke aardse activiteit ooit zou kunnen.

En je hebt een bedoeling, en je hebt een goddelijk plan dat heel gedetailleerd is over wat je wilt bereiken. En daarom ben ik gekomen met al het enthousiasme en de vreugde en de vrijheid van God om de Rozenkrans van Gods Allesdoordringende Wijsheid uit te brengen voor jullie, die speciaal ontworpen is om die levensstromen bewust te maken van de bedoeling van hun leven en de details van die bedoeling in hun goddelijke plan. En ik kan je ervan verzekeren dat als je ermee doorgaat en deze wake de komende 33 dagen doet, je geweldig werk voor God en de mensheid tot stand zult brengen.

Maar je zult ook ontdekken dat er dingen in je eigen leven zullen gebeuren waardoor je plotseling begint te beseffen dat je leven veel meer betekenis heeft dan je ooit tevoren had kunnen bedenken. En je zult specifieke, innerlijke aanwijzingen krijgen en de leraar zal in een uiterlijke vermomming bij je komen. En je zult plotseling het plaatje beginnen te zien van waarom je naar de aarde gekomen bent en wat je hier moet bereiken. En dit is echt onze grootste vreugde – te zien dat jij je bewust wordt van jouw bedoeling. En daarom zit mijn Wezen zelf ingebed in deze rozenkrans. Het Wezen van Moeder Maria zit ingebed in deze rozenkrans. Omdat we niets liever willen dan dat jij je bewust wordt daarvan, zodat je in die vreugde, die liefde en die vrijheid van God kunt delen.

We hebben niets van jou nodig. We zijn hier niet op je geld, je licht, je gehoorzaamheid, uit. We hoeven niet door jou aanbeden te worden. We zijn onsterfelijke wezens. We kunnen in ons eigen onderhoud voorzien. We zijn als de zon die licht schijnt. Heeft de zon iets van de aarde nodig om haar licht te laten schijnen? En daarom hebben wij, de geascendeerde wezens niets van jou nodig om ons licht te laten schijnen.

Maar toch zouden we graag zien dat jij je licht laat schijnen, omdat wij weten dat het licht van God dat in ons zit, ook in jou zit. En we hebben ervaren dat het laten schijnen van dat licht, het licht van God door jouw vorm heen te laten schijnen, de grootste vreugde en vervulling is die iemand ooit zou kunnen ervaren. En we willen dat jij die ervaring krijgt.

Daarom hoop ik dat degenen overal ter wereld die dit misschien lezen, meedoen aan deze wake en behalve deze wake, de rozenkransen zullen oppakken die we hebben gegeven en ze gebruiken om een opwaartse spiraal op te bouwen die je bij die vrijheid brengt dat je weet wie je bent, weet waarom je hier bent, weet waar je vandaan gekomen bent en weet waar je heen gaat. En dan zul je de vrijheid ontdekken om te Zijn. En daarom verzegel ik jullie nu in de Aanwezigheid van Wijsheid als de bezielende kracht om zielen te wekken. Het wordt verzegeld.