Spirituele ervaringen en alcohol

ONDERWERPEN: veel niet-gematerialiseerde entiteiten communiceren door channelers – Christusonderscheid is noodzakelijk – geascendeerde meesters bevelen nooit alcohol aan – drugs en alcohol leveren nooit spirituele ervaren op

Vraag: Ik kwam een channeling tegen waarin de gechannelde entiteit zijn studenten aanraadt om rode wijn te drinken tijdens hun lessen, omdat het hun spirituele ervaring verhoogt/versterkt. Zou je hier alsjeblieft iets over willen zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn een heel groot aantal niet-gematerialiseerde wezens bereid om met de mensheid te communiceren. Ik heb elders uitgelegd dat de mensheid als een radio-ontvanger kan fungeren. Tegenwoordig ontwikkelen steeds meer mensen de bekwaamheid om de wijzer van hun bewustzijn te verschuiven en zich af te stemmen op wezens die niet in het materiële rijk leven.

De mensen hebben op dit moment het meest Christusonderscheid nodig, zodat de mensen kunnen vermijden dat zij zich afstemmen op wezens die nog niet zijn geascendeerd. Er zijn veel van die wezens en veel van hen willen maar al te graag met mensen communiceren. Maar juist door het feit dat zij nog niet geascendeerd zijn, zouden de mensen zich eens moeten afvragen waarom die wezens nog niet de laatste initiatie op het pad hebben gehaald. Het is verstandig om eens na te denken of jij, als je naar een bepaalde bestemming wilt reizen, je het best kunt laten leiden door een wezen dat de reis al heeft gemaakt en de weg weet.

Laat ik duidelijk zeggen dat geen enkel lid van de geascendeerde meesters iemand zou aanraden om alcohol met spirituele oefeningen te mixen. Alcohol kan misschien de ervaring van iemand versterken, maar die ervaring is dan geen spirituele ervaring. Ik ben mij er helaas ook van bewust dat er talloze mensen zijn die geloven dat zij spirituele ervaringen hebben gekregen, omdat zij drugs hebben ingenomen. Hoe echt die ervaringen ook kunnen lijken, het is een heel gevaarlijke illusie.

Het menselijke brein kan inderdaad, door de chemische stimulatie, ervaringen produceren die op spirituele ervaringen lijken. Maar het verschil tussen die ervaringen en echte, is hetzelfde als het verschil tussen een film kijken die over vliegen gaat en werkelijk in een vliegtuig zitten.

Laat mij je er ook van verzekeren dat geen enkel lid van de geascendeerde meesters het lichaam van iemand zal overnemen en ervoor zorgen dat iemand met een andere stem spreekt. Wij kunnen natuurlijk wel door menselijke wezens heen spreken en als wij dat doen, projecteren wij een deel van ons wezen naar iemands lichaam en geest. Maar wij zorgen er niet voor dat iemand zich niet van bewust is van wat er wordt gezegd, omdat wij dan de vrije wil van iemand zouden schenden.