Wat is Ware Genezing? (Deel 2)

ONDERWERPEN: Genezing vereist overgave – Het geloof in ongeneeslijke ziekten – Het bewustzijn dat de grondslag voor ziekte vormt – Elke genezing is genezing door energie – Elke genezing is genezing door geloof – De Rozenkrans van Wijsheid

Geascendeerde meester Moeder Maria, 27 maart 2005

Mijn geliefde harten, ik ben jullie Moeder Maria, en ik kom opnieuw om jullie nog wat meer over genezing bij te brengen. Er zijn enkelen onder jullie die op een bepaald niveau van jullie wezen misschien het gevoel hebben dat je niet boven een bepaald gebrek in je lichaam of in je geest kunt gaan staan. Ik zou je willen vragen hier opnieuw over na te denken en misschien de Bijbel er nog een keer op na te lezen bij de wonderbaarlijke genezingen die Jezus heeft verricht. Je ziet dan dat er subtiele aanwijzingen in de Bijbel staan dat er gevallen waren waarin Jezus in een stad kwam en niemand genezen werd vanwege hun ongeloof.

Je ziet dan ook dat er gevallen waren waarin Jezus de mensen vroeg: “Geloof jij dat ik de macht heb jou te genezen?” En als ze “Ja” zeiden, werden ze geheeld. Maar als ze dan niet geloofden, werden ze niet geheeld. Want om genezen te worden moet je natuurlijk bereid zijn de beperking los te laten, maar je moet ook bereid zijn om juist het bewustzijn dat de grondslag vormt voor die beperking op te geven. En dat is de reden dat je zult zien dat sommigen die door religieuze genezers worden genezen, in feite een terugval krijgen en hun ziekte na korte tijd weer terugkeert. Omdat zij zich niet van het bewustzijn dat de grondslag vormt voor de ziekte hebben afgescheiden.

Genezing vereist overgave
Ik kom jullie vragen na te denken over het feit dat voordat je genezen kunt worden, jij bereid moet zijn de zichtbare ziekte op te geven, niet alleen de zichtbare ziekte, maar je moet ook bereid zijn iets in je geest op te geven. En er zijn twee dingen die je moet opgeven, er zijn twee niveaus van overgave. Allereerst, wanneer je al een poosje een ziekte hebt, of in veel gevallen zelfs nog maar kort, dan heeft je geest een bepaalde manier van denken ontwikkeld om met die ziekte om te gaan. En je geest is er gewend aan geraakt om op een bepaalde manier tegen die ziekte aan te kijken. En voordat jij kunt genezen, moet jij die manier van denken loslaten.

Je zou kunnen zeggen dat een deel van je geest is gaan geloven dat, óf de ziekte noodzakelijk of onontkoombaar is, óf dat die je op een bepaalde manier iets oplevert. En zoals ik eerder vandaag al zei, kan je ego geloven dat de ziekte eigenlijk een voordeel voor jouw ziel is, omdat ze de ziel het excuus geeft om niet te hoeven transcenderen. Maar er kunnen veel andere subtiele overtuigingen zijn die de geest in het leven kan roepen waarom je een ziekte nodig hebt of waarom het in jou voordeel is om een bepaalde beperking te houden.

En jij moet die manier van denken ontdekken en daarna loslaten. En dan, wanneer je dat hebt gedaan – wat je persoonlijke manier van denken is die jij rond die ziekte hebt opgebouwd – moet je dieper graven en beseffen dat de ziekte zelf, hetzij lichamelijk of mentaal, het overdreven uitbeelden van een bepaalde manier van denken in het collectieve bewustzijn is. En om genezen te worden, moet jij je van die manier van denken losmaken. En dit zou inderdaad een onderdeel van je goddelijk plan kunnen zijn, dat je hier kwam tonen, namelijk dat het mogelijk is een bepaalde lichamelijke ziekte te hebben en het toch te ontstijgen.

Het geloof in ongeneeslijke ziekten
Als je terugkijkt op de geschiedenis, zie je dat van tijd tot tijd veel mensen de overtuiging hadden dat een bepaalde ziekte ongeneeslijk was. Als je eenmaal die ziekte had opgelopen, was het slechts een kwestie van tijd voor je dood ging. En nog niet zo heel lang geleden keken de meeste mensen in het Westen op deze manier tegen kanker aan. Maar toch is er in het laatste decennium een kentering in gekomen.

Tegenwoordig beseffen veel mensen dat zelfs kanker te behandelen is en dat veel vormen van kanker te genezen zijn. En dus heeft dit een verschuiving in het collectieve bewustzijn teweeggebracht en daardoor zie je dat steeds meer mensen niet tot wanhoop en hopeloosheid vervallen wanneer ze kanker in hun lichaam hebben. In plaats van wanhopig te worden, besluiten ze dat zij alles zullen doen om het te bestrijden. En daardoor banen ze de weg die de mensheid helpt om de manier van denken te overwinnen dat kanker een beperking is, die absoluut is.

Toch moet ik jullie vertellen dat de fysieke behandelingen voor kanker nooit iedere vorm van kanker zullen kunnen genezen of haar geheel genezen, omdat achter kanker een manier van denken zit, een bewustzijn. En dat is natuurlijk het bewustzijn van de antiwil en de woede tegen Gods wil, als iets dat je van buitenaf krijgt opgelegd. En om die reden doordringt dit bewustzijn de cellen van het fysieke lichaam, totdat de cel het gevoel krijgt dat hij door krachten van buitenaf zo beperkt wordt dat hij niet meer wil leven. En zo vernietigt hij zichzelf van binnenuit.

En dit is een manier van denken die je op veel andere manieren in de maatschappij tegenkomt, wanneer mensen zich van de wil van God laten losmaken, die enkel wil dat zij liefde, licht en vrijheid ervaren. En zij hebben zich onderworpen aan en zich vereenzelvigd met de geest (het denken) van het ego, de antigeest of de krachten op deze wereld. En door die antigeest is de ziel zo ingesloten dat ze zegt: “Dit leven is niet de moeite waard.” Maar de ziel is zo vast komen te zitten in dit bewustzijn dat ze niet kan doen wat jullie allemaal hebben gedaan, omdat jullie allemaal hebben ervaren dat op een bepaald moment – hoewel jullie zelfs vele moeilijkheden hadden, hoewel jullie zelfs ernstige problemen hadden – in plaats van te zeggen: “Dit leven is niet de moeite waard” – jullie zeiden: “Er moet een betere manier zijn, er moet meer zijn.”

En door die vraag te stellen, ontdekte je iets, en daardoor leef je nog steeds. En die zielen die dus vastzitten en zelfs de vraag niet kunnen stellen: “Er moet meer in het leven zijn, waar is het dan?” die zielen zullen uiteindelijk zo door hun eigen negativiteit en beperkingen worden ingesloten, dat zij niet meer willen leven. Veel van hen plegen geen fysieke zelfmoord, maar zij plegen een geleidelijke zelfmoord door zich met allerlei soorten activiteiten in te laten, zoals verslavingen, oorlog, terrorisme, vechtpartijen of conflicten die uiteindelijk tot de dood van het lichaam leiden.

Het bewustzijn dat de grondslag voor ziekte vormt
Dus om werkelijk genezen te worden, moet je bedenken dat elke lichamelijke of mentale ziekte een uitdrukkingsvorm is van een bepaalde bewustzijnsstaat. En wanneer je ontdekt wat dat bewustzijn is, is het daarna jouw taak om je ervan te bevrijden. En hoe bevrijd jij je daar dan van? Door te beseffen, zoals de Aanwezigheid van Wijsheid zei, dat dit geen schepping van je ware zelf is. Jouw IK BEN Aanwezigheid en jouw ziel hebben dit bewustzijn niet geschapen.

Dat werd door jouw ego gemaakt, door het ego van andere mensen en het bewustzijn van duistere wezens die zo van egoïsme doortrokken zijn dat ze zelfs geen ego meer hebben op de manier waarop mensen een ego hebben. Zij hebben geen besef van individualiteit, zij zijn gewoon deel geworden van de geest van de massa of een bepaalde vervorming van Gods bewustzijn. En dus hebben zij dit bewustzijn geschapen dat zich als lichamelijke ziekte heeft gemanifesteerd. Jij hebt het niet gemaakt; de hogere jij, de werkelijke jij, heeft het niet geschapen. Jij nam het op je, omdat jij anderen wilde laten zien dat het mogelijk is eraan te ontstijgen. Daarom zeg ik jullie, wanneer jij je met je goddelijke plan verbindt, weet je wanneer het tijd is je boven dat bewustzijn te verheffen en daardoor de lichamelijke ziekte te boven te komen.

Elke genezing is genezing door energie
Alles is energie. Energie kan niet gemaakt of vernietigd worden, tenminste niet in het materiële universum. Maar energie kan getransformeerd worden: elke vorm van energie kan in een andere energievorm worden getransformeerd. En daardoor kan duisternis tot licht worden omgevormd en de energie waaruit een bepaalde ziekte bestaat, kan in zuiverheid en gezondheid worden getransformeerd. Maar om die energie te transformeren, of liever, om het licht van God binnenin jou die energie te laten transformeren, moet je die energie van de matrix bevrijden die er door jouw geest en door de collectieve geest aan is opgelegd.

En daarom is elke genezing, genezing door energie; niet beslist op de manier waarop men het tegenwoordig ziet, wanneer jij denkt dat één vorm van fysieke energie verandert, maar in de zin dat door het oproepen van het licht van God, en door de zuiverheid en de volmaaktheid van God op te roepen, jij die onvolmaakte energie kunt transformeren, de energie die op dit moment een onvolmaakte vorm heeft aangenomen. En veel van jullie zijn hier niet gekomen om ogenblikkelijk genezing te ervaren die wonderbaarlijk voor de menselijke geest is. Omdat andere mensen, wanneer iemand door een wonder wordt genezen, dan zullen zeggen: “Nu, tenzij ik dat wonder zelf door de een of andere genade van God ervaar, kan ik niet genezen worden.” Dus waar je hier voor bent, is om te laten zien dat jij God binnenin jou, kunt toestaan jou te genezen en jou door een proces te genezen, waardoor je boven de beperkende bewustzijnsstaat uitstijgt die de ziekte in het leven riep.

En daardoor kun je mensen geen instant wonder tonen dat zij zelf niet kunnen begrijpen of accepteren, maar je kunt hen een geleidelijk, een systematisch pad laten zien dat hen uit de duisternis naar het licht brengt. En daardoor kunnen zij plotseling zien dat ”Als die persoon het kan, kan ik het ook.” En dan wordt plotseling het genezingsproces geloofwaardig.

Elke genezing is genezing door het geloof (Faith = geloof en vertrouwen)
En als jij niet het geloof hebt dat de genezing mogelijk is, hoe kun jij dan helen? Er waren mensen die voor Jezus stonden en niet het geloof hadden dat Jezus de kracht van God in zich had om hun ziekte te genezen. Daarom kon Jezus geen inbreuk op hun vrije wil maken door de ziekte te laten genezen. En daarom zijn jullie hier om te laten zien dat wanneer jij het geloof hebt, niet in een wonder in de buitenwereld, maar in het innerlijke proces van het Licht van God dat de onvolkomenheden verteert, jij kunt genezen.

En wanneer voldoende mensen dat pad tonen, zul je een verschuiving in het collectieve bewustzijn zien. En zoals ik al eerder heb gezegd, is de uitdaging waar de mensheid tussen nu en het jaar 2012 voor staat, het verband beseffen tussen hun bewustzijn en de condities van hun fysieke lichaam en de condities in het lichaam van de aardemoeder. En dit is de grote bewustwording die op deze planeet werkelijk moet gaan plaatsvinden.

En dit is de ware wijsheid – wanneer jij beseft dat alles met de kracht van de geest geschapen wordt. Dat is ware wijsheid in dit rijk, in dit rijk der dualiteit. Dan zul je de bevrijding van het dualistische denken, van het menselijke ego en van alle menselijke beperkingen, ervaren. En dat is wat ik graag in jullie en in het leven van alle mensen zie gebeuren.

De Rozenkrans van Wijsheid
Daarom heb ik mijn hart, ziel en Wezen in deze Rozenkrans van Alles doordringende Wijsheid gelegd. En ik laad het nu op met het vuur van de Moeder van God dat alle duisternis, alle leugens, alle illusies zal doordringen en begin het innerlijke vuur op te bouwen dat de leugen, de illusie zal verteren. En jullie zullen zien dat mensen beginnen te ontwaken, zoals jullie dat nu al een tijdje kunnen zien dat het op deze planeet gebeurt.

Maar je zult zien dat het de komende jaren versnelt en de mensen zullen ontwaken en zeggen, zoals het kleine kind toen hij de keizer in zijn nieuwe kleren voor zich zag paraderen – en alle volwassenen met hun ontwikkelde geest geloofden in de illusies die door de kleermakers van de keizer bedacht waren, dat hij zeer verfijnde kleding droeg – maar het kleine kind met zijn onschuldige geest – omdat die de wijsheid van God had die niet in de dualistische illusies trapte – was degene die uitriep: “Maar hij heeft niets aan!”

En je zult zien dat zowel jullie als vele andere mensen van iedere rang en stand zullen gaan roepen: “Maar zij hebben niets aan; het zijn allemaal illusies en leugens. Wij hoeven het niet te geloven, het hoeft ons niet te belasten.” En dit is het innerlijke vuur, verankerd door mijn eigen Wezen, door het Wezen van Zarathustra, door het Wezen van El Morya, door het Wezen van Jezus en zoveel anderen die naar de aarde zijn gekomen en die beperkingen hebben overwonnen en die geascendeerd zijn en nu jullie de hand reiken en zeggen: “Jullie kunnen ook hogerop komen, ook jullie kunnen het innerlijke vuur, de illusie van de buitenwereld laten verteren.”

En dus laad ik jullie op met de vreugde, het enthousiasme en de liefde van vrijheid, de vrijheid voor jullie ziel van al deze beperkingen die van buitenaf aan jullie opgelegd zijn opdat jullie dat innerlijke vuur en die drang zullen krijgen om hen recht in hun gezicht te zien en te zeggen: “Maar de keizer heeft niets aan. Ik ben niet langer zijn slaaf. Ik ben niet langer onderworpen aan die leugen. Ik ben vrij in God en ik ontstijg dit en ik werp het bewustzijn van de leugen in de Vuurzuil van de Wil van God. En ik zie dat het verteerd wordt en ik zie dat al mijn broeders en zusters het koninkrijk van God in hen gaan zien.”

En dus verzegel ik jullie met het vuur van de Moeder van God hier beneden dat de polariteit vormt met het vuur van de Vader Boven. Ik zeg daarom naar alle vier windstreken van de aarde: “Kies het Leven! Kies het Leven! Kies het Leven! Kies het Leven!” In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder, het is verzegeld, het is klaar.