De Kloof op het spirituele Pad dichten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 april 2009

Maria is mijn naam. De Goddelijke Moeder is mijn ambt. Toch ben ik MEER. Wat is de wens van de Goddelijke Moeder voor haar kinderen? Hen bewust maken van het feit dat zij, ook, meer zijn. Jullie werden geschapen uit het Meer van God, de wens van God, om meer te worden.

Maar hoe kan een almachtige, genoeg aan zichzelf hebbende, op zichzelf staande, alles doordringende alomtegenwoordigheid meer worden? Alleen door van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf te scheppen die vanaf een bepaalde locatie in de kosmische ruimte beginnen en dan groeien in zelfbewustzijn, zodat ze meer worden en hun Schepper de ervaring te geven dat hij meer wordt door hen.

Het is onvermijdelijk – wanneer je deze reis bekijkt – dat je begint met je nietig voelen, maar het is niet onvermijdelijk dat jij je alleen voelt. Het gevoel van alleen zijn komt door gescheidenheid, maar de boodschap die wij jullie geven – steeds weer vanuit een ander perspectief – is dat gescheidenheid niet echt is, gescheidenheid is een illusie.

Waarom gescheidenheid een onwaarheid is
Deze boodschapper zei eens tegen iemand anders: “Als God alomtegenwoordig is, hoe kan iemand dan een plek vinden waar God niet is?” De ander was geschokt, want omdat hij opgegroeid was in een traditionele Christelijke cultuur, was hij zo geïndoctrineerd met het beeld van een externe God ver weg in de lucht dat zijn geest niet kon begrijpen wat hem verteld werd. Toch is het de waarheid.

Je kunt, mijn geliefden, niet gescheiden van God zijn. Het is, opnieuw, de illusie, de spirituele hoogmoed en de arrogantie van degenen die besloten hebben om tegen God te rebelleren, te geloven dat zij tegenover God kunnen staan en de aarde in een plaats veranderen waar God niet aanwezig is. Of zij denken dat zij een hel kunnen scheppen waar God niet aanwezig is. God is overal aanwezig en in alles, door het ambt van zijn Zoon, het Woord, of liever de Logos – want zonder hem werd niets geschapen dat geschapen werd.

Je kunt inzien dat jij in een bepaalde bewustzijnsstaat bent, in een bepaalde staat bent van enigszins omringd te zijn door materiële omstandigheden. Toch zeg ik je, met de zuivere liefde van mijn Moederhart dat jij, hoe je ook op dit moment naar jezelf kijkt, hoe je ook naar het verleden kijkt en de fouten die je denkt te hebben gemaakt, niet iets kunt doen om ervoor te zorgen dat God of de Goddelijke Moeder zich van jou afkeren.

Jij kunt natuurlijk je vrije wil gebruiken om je van God af te keren. Dat is het recht dat God jou gegeven heeft. Maar weet dat zelfs wanneer jij je echt van God afkeert, God door jou heen nog steeds alles ervaart wat jij meemaakt.

Mijn punt is gewoon dat als jij de ervaring wilt dat je alleen bent, door God verlaten bent, door God verworpen bent, dan heb je, zoals Master MORE heeft uitgelegd, het recht om die ervaring te krijgen zolang je die maar wilt. Als je op een punt komt waarop je niet meer die ervaring wenst, dan leg ik je nu voor dat het mogelijk is om ogenblikkelijk jouw kijk op het leven te veranderen en te erkennen dat God hier bij jou is, dat de Goddelijke Moeder hier bij jou is. Dan hoef jij je niet alleen te voelen. Jij bent nooit alleen, want al het leven is één.

De enige manier om vrij te zijn is door op te houden met weglopen
En ik verzeker je dat jij wanneer je het gevoel van alleen zijn opgeeft, ontdekt dat het veel gemakkelijker is om met elke omstandigheid om te gaan die jij tegenkomt, hetzij van buitenaf of de innerlijke omstandigheden in jouw gedachten. Wat hebben de meesters die voor mij hebben gesproken, gezegd? Ze hebben gezegd dat wanneer jij de illusie van gescheidenheid accepteert, uit die illusie een beeld ontstaat dat op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd en dat zal zich op den duur als een of andere conditie in jouw fysieke lichaam manifesteren. De illusie van gescheidenheid is een daad van weglopen, weglopen van God. Proberen weg te lopen van de conditie van jouw lichaam of het bewustzijn erachter, bevrijdt jou er niet van. De enige manier om vrij te zijn, is ophouden met weglopen, mijn geliefden.

Zoals wij eerder gezegd hebben, als je hetzelfde blijft doen en andere resultaten verwacht, nu, dan is het niet erg waarschijnlijk dat je andere resultaten krijgt, wel? Dus er komt een moment der waarheid, een moment van realisme, waarop je moet zeggen: “Als ik blijf doen wat ik altijd al gedaan heb, is het dan waarschijnlijk dat mijn leven zal veranderen?”

Vraag je eens af: “Ben ik gelukkig in mijn huidige bewustzijnsstaat en in mijn huidige omstandigheden?” Mijn geliefden, luister goed – velen van jullie zullen onmiddellijk zeggen: “Nee, ik ben niet gelukkig.” Maar ik vraag je om een stapje achteruit te doen en deze vraag op een dieper niveau te stellen.

Want in de vorige uitgaven in deze serie verhandelingen hebben wij uitgelegd, is dat jij een vrije wil hebt. Alles wat jij in het leven tegenkomt, is het gevolg van keuzes die je maakt. En daarom heb je het potentieel om je macht terug te nemen en de keuzes uit het verleden te veranderen door keuzes die niet gebaseerd worden op gescheidenheid en de dualiteit, maar op eenzijn. Je kunt, daadwerkelijk, de kracht, de wijsheid, de liefde – en de acceleratie van alle drie die samenkomen in de intensiteit van het witte licht dat je uit je huidige bewustzijnsstaat, uit elke willekeurige bewustzijnsstaat, schiet, krijgen.

Jullie, de spirituele mensen, moeten op dat punt komen waarop je tegen jezelf zegt: “Ben ik gelukkig in mijn huidige gemoedstoestand?” Wat inhoudt dat als ik niet mijn macht heb teruggenomen om mijn huidige gemoedstoestand te veranderen, dat komt omdat ik er eigenlijk van geniet om mezelf te kwellen of af te kraken. Is er iets in deze ervaring van mezelf niet als de moeite waard zien of mij alleen voelen waar ik nog geen genoeg van heb? En als je eerlijk toegeeft dat je nog niet genoeg van die ervaring hebt, weet dan dat ik, noch een ander wezen in de hemel, jou daar om zal veroordelen. Want we respecteren absoluut en onvoorwaardelijk jouw vrije wil.

Je hebt het recht om elke ervaring te krijgen die je wilt zolang je dat wenst – binnen bepaalde grenzen van tijd en ruimte natuurlijk. Niets in tijd en ruimte kan permanent zijn of eeuwig duren. Maar binnen heel ruime marges heb je het recht op elke ervaring die jij maar wilt. En als je eerlijk toegeeft dat jij die ervaring die je hebt door je huidige bewustzijnsstaat, wilt houden, omarm hem dan, mijn geliefden. Omarm je ellende, jouw gevoelens van het niet waard zijn, jouw gevoel van alleen zijn, jouw angst. Omarm hem en geniet ervan, want dit heb je gekozen op dit moment te manifesteren.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.