Acceleratie is de Sleutel tot Heelheid

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 april 2009

Serapis Bey is de naam die ik als geascendeerde meester gebruik. IK BEN natuurlijk meer dan dat. Ik ben meer dan de hiërarch van Luxor. Want ik wordt niet tot een bepaalde plaats op aarde, of een bepaalde stapel stenen, beperkt.

Ik zeg dit, zodat jullie kunnen zien dat er niets op aarde inherent heilig is, in de zin waarop mensen iets heilig noemen. De piramiden en de tempels van Egypte zijn niet meer dan dat – opgestapelde stenen, mijn geliefden. En tenzij dat de levendige stenen van het hart worden, door van binnenuit met iets begiftigd te worden, hebben ze geen speciale vibratie, geen belang op zich. Het is niet nodig of nuttig voor het spirituele pad om een symbool in de buitenwereld te vereren. Het is nodig om verder te kijken dan de uiterlijke verschijnselen en symbolen en je afstemmen, zoals er nu vanuit verschillende gezichtshoeken is gezegd, op de echte vibratie die erachter zit.

Ik kom jullie de kans geven – als je geheeld wilt worden – om je af te stemmen op de Vierde Straal. Om volledig geheeld te worden, om totaal heel te worden, moet je natuurlijk het pad van initiaties van de zeven stralen afgaan, en ook nog die van de geheime stralen. Maar zelfs als je het pad van de zeven stralen begaat, kun je heel, genezen, worden.

Je kunt je uit elke aardse omstandigheid accelereren
Jullie hebben van de meester van de Eerste Straal gehoord, dat het noodzakelijk is om je wilskracht te gebruiken om bewust je macht terug te pakken. Je hebt van de Tweede Straal gehoord dat het nodig is om de wijsheid van de wereld te ontstijgen en gnosis te krijgen met de Geest van Wijsheid. Je hebt van de Derde Straal gehoord dat het noodzakelijk is om één te worden met de bron van liefde, de Rivier van Leven. Als je eenmaal voor de initiaties van deze drie stralen bent geslaagd, moet je nog een stap doen – die veel mensen niet begrijpen.

Om deze uitgave uit mijn hart te kunnen ontvangen, moest deze boodschapper zelf een test doen. Want het zijn heel lange dagen geweest voor zijn fysieke en zelfs zijn emotionele en mentale lichaam. Voor hij dit dictaat opnam, ging hij naar zijn kamer en had hij het gevoel dat hij maar heel weinig energie had en daardoor dacht hij, zoals gewoonlijk: “Ik moet een paar minuten uitrusten.” Hij ging liggen om te rusten en ineens stond hij open om een gedachte uit mijn hart te ontvangen: “Je hoeft niet te rusten, je moet jouw wezen accelereren.”

Dit is de essentie van de initiatie van de Vierde Straal van zuiverheid. Je kunt de initiaties van de eerste drie stralen doorlopen. Je kunt het gevoel krijgen dat je iets bereikt hebt. Je kunt je zelfs zo door liefde omringd voelen dat je denkt dat jij niet verder hoeft. Maar ik zeg je dat je verder moet gaan om totale heelheid te bereiken. En om verder te gaan dan dat niveau van de Derde Straal moet je inderdaad accelereren, een stapje harder doen.

Dit is één van de belangrijkste blokkades om te helen. Want wat voelen mensen van nature wanneer hun fysieke lichaam afknapt? Ze zijn moe, ze hebben pijn, ze voelen zich uitgeblust. Ze voelen toch “Ik kan onmogelijk accelereren. Ik ben te moe, te ziek, ik voel mij te slecht.” Maar zie je, dit is onecht.

Je bent niet moe, ziek, of voelt je slecht, tenzij je ervoor kiest om in één van de rollen te stappen, waar de andere meesters over hebben gesproken en jij je met die rol identificeert. Jezelf vereenzelvigen met je slecht voelen, je moe voelen, je uitgeput voelen, je ziek voelen, daarom maak je het juist door de concentratie van jouw geest op dat beeld, dat het, hoewel maar tijdelijk, in je fysieke tempel echt wordt.

Energie transmuteren of verwijderen
Zoals de andere meesters geprobeerd hebben jullie uit te leggen, wordt de illusie door het ego en de dualistische geest en het hele massabewustzijn op aarde geschapen, dat jij, omdat je een bepaalde omstandigheid ervaart, niet kunt accelereren. Je moet rusten, je moet herstellen.

Er bestaat niet zoiets als rust. Je wordt niet heel door te rusten. Dat wil niet zeggen dat je niet hoeft te rusten. Maar ik zeg dat er een moment komt dat je moet erkennen dat je geen rust nodig hebt in deze specifieke fase van het genezingsproces – maar wel acceleratie.

Nu kun je niet tegen iemand die ziek is, zeggen: “Ga je bed uit en accelereer.” Die persoon moet eerst de stappen van de eerste drie stralen doen. In de allereerste plaats door te beseffen dat jij je eigen macht terug moet nemen om beslissingen te nemen, zoals Master MORE zo zorgvuldig heeft uitgelegd. Dan de wijsheid te hebben om te weten wat echt of onecht is en dat al die voorwaarden  en mentale beelden uiteindelijk niet echt bestaan. Vervolgens je bij de stroom van liefde aan te sluiten, weten dat je gewoon bij welke fouten jij ook in het verleden hebt gemaakt, vandaan kunt lopen.

Laten we eens verder gaan dan die uitdrukking: ervan weglopen, want in werkelijkheid kun je natuurlijk nergens van weglopen. Je kunt niet zoals de andere meesters hebben proberen uit te leggen, het dualiteitsbewustzijn ontstijgen door het dualiteitsbewustzijn te gebruiken. Laten wij nog eens kijken naar het concept zuiverheid en de noodzaak om je te zuiveren. Het is heel gemakkelijk om met de lineaire analytische geest in het beeld te stappen dat je een vat bent – je aura, je fysieke lichaam – die onzuiverheden van de wereld heeft opgenomen en daarom schoongemaakt moet worden, gezuiverd moet worden door die onzuiverheden weg te halen, door ze eruit te halen en ergens anders neer te leggen.

Dit is logisch voor de lineaire geest. En ik begrijp dat enkelen van jullie zelfs eerdere leringen zullen gebruiken om te zeggen: “Maar hebben we juist niet over dit proces gesproken, is dat niet het idee van de violette vlam die de verkeerd gebruikte energie transmuteert?” Maar er is, opnieuw, een subtiliteit waar de meer volwassen studenten over moeten overdenken. De handeling om energie te transmuteren is niet hetzelfde als energie verwijderen.

Zoals uitgelegd is, ontvang je spiritueel licht van je hogere wezen. Je kiest hoe je jouw bewustzijn, je gewaarzijn, richt. Je kleurt het licht met een hogere of lagere vibratie. Het licht dat gekleurd wordt met de lagere vibratie zal op den duur zijn weg naar beneden vinden door de vier niveaus van het materiële universum, tot dat het niveau van je fysieke lichaam bereikt. Wanneer het een bepaalde concentratie verzamelt, begint dat de cellen te belasten zodat die niet juist kunnen functioneren en daardoor manifesteert zich een ziekte.

Wat heeft ervoor gezorgd dat het licht verkleurde? Dat is een illusie van het gescheiden zelf, de focus op het idee dat jij gescheiden van andere mensen bent. Dit is de overtuiging dat je het recht hebt om te doen wat het beste voor jou is, zelfs als je andere vormen van leven schade toebrengt of andere van dit soort overtuigingen die jouw op jezelf gerichte, egoïstische gedrag rechtvaardigen.

Dan erken je dat je ziek bent, jouw lichaam is ziek en het kan je dood worden. En je eerste instinctieve respons is: Zorg dat je van de ziekte afkomt, wat betekent dat je de onzuivere energie moet kwijtraken. Hoewel je soms energie van de wereld opneemt, kun je niet iets in je systeem opnemen, tenzij de bewustzijnsstaat die overeenkomt met de energie die jij opneemt, al bestaat.

Als je gewoon zegt: “Ik wil die energie die mijn lichaam ziek maakt, uit mijn lichaam verwijderen en het op de wereld dumpen.” dan heb je nog geen echt goed spiritueel bewustzijn gekregen. Je probeert een probleem op te lossen met hetzelfde bewustzijn dat het probleem heeft geschapen – namelijk de illusie van gescheidenheid.

Je ziet dat mensen die ziek worden, heel erg op zichzelf gericht raken, heel erg egocentrisch worden. Zij willen alleen maar geheeld worden, maakt niet uit hoe. En dit kan natuurlijk niet tot ware heling leiden. Het kan leiden tot onderdrukking van de symptomen van het fysieke lichaam, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als ware genezing.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.