Jij bent altijd Liefde waard

Aartsengel Charity (Naastenliefde) met Paul de Venetiaan,18 april 2009

“En al spreek ik met de stem van mensen en van engelen en bezit geen naastenliefde, dan ben ik niets.” Woorden om op te mediteren, mijn geliefden. Jullie hebben een muziekstuk gehoord dat de grandeur van de vibratie van de aarsengelen overbrengt. IK BEN Charity. En ik kom je een idee geven van wat naastenliefde behelst, mijn geliefden.

Naastenliefde is trouwens niet helemaal het juiste woord, maar gezien de limieten die er aan taal zijn, was er geen één woord dat adequaat de vibratie zou kunnen overbrengen. Jullie zouden misschien in jullie taal en door het begrip ervan met een beter woord kunnen komen en dat is natuurlijk ‘onvoorwaardelijkheid’. Dat is de vibratie die wordt overgebracht door de Derde Straal – die jullie gewoonlijk de Derde Straal van liefde noemen.

Maar liefde heeft net als heel veel andere woorden door de tijd heen zo’n dualistisch laagje gekregen dat het bijna een nutteloos woord is. Onvoorwaardelijke liefde is daarom natuurlijk een veel beter concept. Maar waarom niet gewoon onvoorwaardelijkheid?

Wat is de Rivier van Leven? Een onvoorwaardelijke uitdrukkingsvorm van elke Godeigenschap. Je kunt op geen enkele manier voorbij een bepaald punt op het spirituele pad komen als je niet op de vibratie van onvoorwaardelijkheid bent afgestemd – zoals je van Lanto hebt gehoord, je afstemmen op de vibratie van wijsheid.

Er zijn heel veel mensen in spirituele en religieuze bewegingen die de noodzaak ervan inzien om egoïsme, egocentriciteit en de lagere uitdrukkingsvormen ervan, te ontstijgen. Zij proberen zich in overeenstemming te brengen met de vibratie van liefde, maar dat is de dualistische liefde die het tegenovergestelde van angst, boosheid, haat, is. Maar liefde in de goddelijke betekenis heeft natuurlijk geen tegenovergestelde, anders kon die niet goddelijk zijn.

Zoals Master MORE heeft gezegd, is het de grootste illusie van de gevallen wezens dat ze letterlijk de tegenstander van God zijn. Je kunt natuurlijk alleen maar in het rijk der dualiteit een tegenstander hebben. Veel mensen hebben geen tegenstander, maar ze proberen bij liefde te komen. Maar als jij je probeert in overeenstemming te brengen met een gesneden beeld, hoe kun je dan ooit echte liefde krijgen? Dat is, zoals Lanto heeft uitgelegd, onmogelijk.

Denk eens na over onvoorwaardelijkheid
Vandaar de noodzaak om eens na te denken over onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijkheid. Daarom hebben wij jullie natuurlijk het concept gegeven dat je op een bepaald moment op het pad moet stoppen met proberen jezelf te veranderen. De enige manier om die laatste illusie van het gescheiden zelf uit te schakelen is jezelf – onvoorwaardelijk – accepteren zoals je bent.

Jullie hebben de noodzaak gehoord om die verandering door te voeren op de eerste twee stralen. Samen met Paul de Venetiaan, kom ik die jullie vanuit het perspectief van de Derde Straal geven.

Hoe kun je naar de Vierde Straal van zuiverheid gaan tenzij jij je afstemt op onvoorwaardelijkheid? Veroorzaken de voorwaarden niet de onzuiverheden in jullie geest en lichaam – zelfs in het fysieke lichaam van de aarde, zoals je kunt zien aan veel natuurlijke onevenwichtigheden en rampen?

Opnieuw, er is geen heilige of geheime formule die automatisch werkt. Het concept dat je niet bekwaam bent of het waard bent om die hogere liefde tot uitdrukking te brengen, welnu, die gedachte is het probleem.

Liefde is een onvoorwaardelijke kracht die tot uitdrukking gebracht wil worden. Je hoeft niets te doen om de open deur te zijn om onvoorwaardelijkheid tot uitdrukking te brengen. Welke voorwaarde zou je ooit kunnen hebben om iets wat onvoorwaardelijk is tot uitdrukking te brengen – en dat daardoor steeds maar verder stroomt en transcendeert en groeit en zich tot uitdrukking brengt, ongeacht of er voorwaarden zijn?

Zie je, opnieuw, het onmogelijke van zoiets in, zo onlogisch is het en alleen het gescheiden zelf kan dit geloven? Jij bent meer dan het gescheiden zelf. Zolang je vasthoudt aan het concept dat je een bepaalde staat van perfectie moet krijgen – voor je bekwaam of het waard bent om de liefde van God door je heen te laten stromen – zolang jij je gescheiden ziet van de stroom van liefde, kan de liefde niet stromen. Wat die accepteert geen vooraarden.

Je hebt het recht om voorwaarden aan jezelf te stellen. Maar loop niet in de valkuil van het subtiele bewustzijn van de wezens die zich totaal vereenzelvigen met de dualiteit en daarom in hun arrogantie geloven dat zij de tegenovergestelde polariteit van God kunnen vormen. Je kunt God niet inperken, je kunt liefde niet inperken, je kunt geen limieten stellen aan de uitdrukking van liefde.

Je laat die stromen, of die gaat om je heen. Daar zit niets tussen. Je denkt misschien dat er iets tussenin is, omdat menselijke wezens al heel lang het dualistische, relatieve beeld van liefde hebben, als de tegenstelling van haat, angst, enzovoort. Sommige mensen zijn er goed in geworden om de façade op te bouwen dat zij liefdevol en aardig zijn.

En je kunt dit op veel plaatsen zien, waaronder dit centrum voor heling, waar je bepaalde mensen ziet die er heel erg goed in zijn om het beeld neer te zetten, dat zij een aards instituut vertegenwoordigen. Of je kunt naar de nederige mensen gaan die er de hele dag staan en mensen helpen door het helende water te lopen en je dan kun je misschien zien dat je daar een uitdrukkingsvorm van liefde ziet die geen pretenties heeft, geen voorwaarden stelt. Want alles wordt weggewassen door de wens om anderen te helpen.

Jouw angst voor afwijzing overwinnen
Liefde probeert niet te bezitten. Wanneer die niet probeert iets te bezitten, volgt daaruit dat die er ook niets voor terug hoeft. Denk eens na over de angst om liefde tot uitdrukking te brengen uit angst voor afwijzing. Wanneer je angst voor afwijzing hebt, ben je niet afgestemd op de vibratie van onvoorwaardelijkheid. Hoe kan er angst voor afwijzing zijn, wanneer liefde onvoorwaardelijk tot uitdrukking wordt gebracht,?

Hoe kan onvoorwaardelijke liefde afgewezen worden? Onvoorwaardelijke liefde staat op zich. Die geniet ervan dat die tot uitdrukking wordt gebracht, door zich tot uitdrukking te brengen, door te stromen.

Wanneer je denkt dat je liefde alleen bij één specifieke persoon tot uitdrukking moet brengen – en wilt dat die liefde misschien zelfs op een bepaalde manier ontvangen wordt, dan zit je niet in de stroom van onvoorwaardelijke liefde. Je hebt je afgestemd op de lagere vibratie van voorwaardelijke liefde. Je kunt nog steeds van iemand houden, je kunt nog steeds die liefde tot uitdrukking willen brengen, maar je hebt nog niet jouw hoogste potentieel bereikt. Je bent bang voor afwijzing of je probeert iemand te bezitten of er iets voor terug te krijgen.

Maar wanneer je denkt dat je iets van iemand anders of van welke bron ook in het universum nodig hebt, dan heb je het gevoel dat er iets ontbreekt. Je hebt het bewustzijn dat je iets tekort komt. Je denkt dat jij iets mist en dat iemand anders dat voor jou moet invullen, dat gat opvullen opdat jij compleet kunt zijn. Maar dit is allemaal een illusie.

Zelfs het concept van tweelingvlammen – dat er één menselijk wezen jouw tweelingvlam is en dat die tweelingvlam daarom de volmaakte liefde is die jou compleet kan maken – zelfs dat is niet het hoogste inzicht. Jouw ware tweelingvlam is jouw hogere Zelf, jouw IK BEN Aanwezigheid. Enkel door daarmee één te worden, word je compleet, word je heel.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.