Een non-lineair Beeld van Karma

Geascendeerde Meester Master MORE, 17 april 2009

IK BEN MEER. Je zou moeten weten dat ik heel snel kom en heel snel ga. Wanneer ik heb gezegd, wat ik moet zeggen, geef ik niets om de gebruikelijke beleefdheden om op een bepaalde manier te eindigen. Wanneer genoeg genoeg is,  en dan ga ik verder.

Dat is een aanknopingspunt voor jullie allemaal. Wanneer het genoeg is – ga je gewoon verder. Gooi de boeien af van elk willekeurig bewustzijn dat je hebt geaccepteerd. Je hebt het recht op elke ervaring die je maar wilt, maar je zou moeten weten dat jij, wanneer je er genoeg van krijgt, daadwerkelijk verder kunt gaan.

Dat is de meester-sleutel voor ware genezing. Het is de sleutel om echte genezing te bewerkstelligen. Bekijk eens hoe mensen op deze planeet genezing zoeken. Kijk eens naar de medische professie van tegenwoordig. Wat beloven zij jullie tussen de regels door? Ze beloven jullie dat zij, wanneer je lichaam een ziekte manifesteert, jou een mechanische manier kunnen geven om dat te genezen. Dus dan hoef je niet het bewustzijn aan te pakken dat de ziekte in jouw lichaam heeft voortgebracht. Je hoeft niet naar de balk in je eigen oog te kijken.

Dat beloven ze jullie. Is dat ook niet wat veel religies de mensen door de eeuwen heen beloofd hebben? “Als je een religie in de buitenwereld hebt, als je de regels naleeft die wij je geven, dan zul je op een dag naar het koninkrijk van God gaan zonder naar de balk in je eigen oog te kijken.”

En dat is daadwerkelijk de belofte. En hoeveel mensen hebben die geloofd, enkel om – na die incarnatie – tot de ontdekking te komen dat het een valse belofte was en dat ze weer terug moesten naar de aarde? Zij raken in toenemende mate achterdochtig over religie, zien de hypocrisie van een religie waarin zelfs de priesters geloven dat het genoeg is om de gebruiken in de buitenwereld na te leven. Zij denken dat zij kunnen doen waar ze maar mee kunnen wegkomen, verborgen achter de façade van een bepaalde kerk, zoals de katholieke, met haar schrijnende kindermisbruik die zeker een ontheiliging is van alles waar Jezus voor stond. Heeft hij niet gezegd dat het beter was om een molensteen om je nek te binden en in de zee geworpen te worden dan één van deze kleintjes pijn te doen?

Je ziet het in heel veel andere kerken, omdat een dominee van een fundamentalistische kerk onlangs werd ontmaskerd omdat hij gezegd had dat “je een man van God kunt zijn, maar daarnaast nog best een beetje plezier mag maken.” Wat hypocriet om te beweren dat je God vertegenwoordigt en toch denkt dat wat jij voor je medemens kunt verbergen, ook voor God verborgen blijft. God is niet boven in de lucht en kijkt op jou neer, maar is binnenin jou, wachtend tot jij de Goddelijke Geliefde zoekt die van jou houdt als zijn geliefde zoon of dochter.

Eerlijkheid is de fundering voor ware genezing
Om ware genezing te bewerkstelligen, moeten we met een solide fundering beginnen. We moeten natuurlijk met de Eerste Straal van de wil van God beginnen. En wat is de eigenschap van de Eerste Straal? Je kunt eraan denken als de wil van God, je kunt eraan denken als de macht van God. Maar hoe zit het met een ander kenmerk: eerlijkheid?

Eerlijkheid, mijn geliefden, is dat niet een kenmerk van de Eerste Straal? Is dat geen uitdrukkingsvorm van de wil van God? Wat is de kern van eerlijkheid? Is dat niet het eenzijn met de wil van God? Waarachtig, God is het allergrootste eerlijke wezen – want God kan niets voor zichzelf verbergen.

Je hebt misschien wel eens de oude vraag die de lineaire geest stelt, gehoord: “Als God almachtig is, kan God dan een rots maken die God niet kan optillen?” God is Eén, dus kan God niet iets maken dat voor hem verborgen blijft en dus de eerlijkheid. Denk eens na over wat juist de kern van oneerlijkheid is. Het is de overtuiging dat er iets verborgen kan worden, dat het mogelijk is om bepaalde dingen te zeggen of te doen, terwijl je iets anders denkt. De slang heeft zichzelf tegen Eva natuurlijk als een bevrijder afgeschilderd, die gekomen is om haar te bevrijden van de banden van het bevel van de spirituele leraar in de hof. Daar wordt de fundering voor ziekte gelegd – in de oneerlijkheid, in de illusie dat je iets verbergen kunt.

Denk eens na over eerlijkheid en de boodschap van jouw recht op vrije wil om elke ervaring te hebben die je wilt, het theater van het leven te betreden en een kostuum aan te doen dat je wilt ervaren. Zie je dat er niets mis, zondig – of hoe je het ook maar wilt noemen – is om veel verschillende kostuums uit te proberen op het levenstoneel. Dit recht heeft God je gegeven.

Wanneer je de overtuiging gaat creëren dat je gevangenzit in een bepaald kostuum en dat een externe kracht verhindert dat jij verder gaat, komt oneerlijkheid in beeld. Waarom zeg ik oneerlijkheid? Omdat jij, wanneer je dit vanuit een realistisch perspectief bekijkt, beseft dat God je de totale vrijheid heeft gegeven om elk kostuum aan te trekken dat je maar wilt. God dwingt je helemaal niet om een kostuum aan te trekken en wat houdt dat in? Het betekent dat jij, zelf, het kostuum kiest dat je aantrekt.

Wanneer jij de overtuiging opbouwt dat jij niet je huidige situatie hebt uitgekozen – dat jouw situatie niet het resultaat is van jouw eigen keuzes, in het verleden en heden – zit jij gevangen in wat wij de catch-22 noemen. Wie kan je uit die situatie bevrijden wanneer jij je verbeeldt dat een kracht van buitenaf jou in je huidige situatie heeft geplaatst? Logischerwijze moet dat ook een externe kracht zijn, toch? En dat houdt in dat jij je macht hebt weggegeven om verandering in jouw situatie te brengen. Je hebt jezelf in een passieve houding gebracht om te wachten tot een of andere kracht van buitenaf dat voor jou doet. Jij hebt gedaan waartoe je ook het recht hebt – je hebt je vrije wil weggegeven aan een kracht van buitenaf.

Opnieuw, God heeft je vrije wil gegeven. Je hebt het recht om dit te doen. Je hebt het recht, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, om te beslissen dat jij niet meer beslissingen wilt nemen – om het besluit te nemen dat jij geen beslissingen meer neemt. Dan maak je het gesneden beeld dat er een externe kracht is die jouw leven voor je regelt.

Pas op voor de subtiliteit van vrije wil
De slang zal je in het oor fluisteren dat jij het recht hebt om die rol, dat kostuum, te creëren en aan te passen van hoe het voelt om van je macht beroofd te zijn. En vanuit het perspectief van de lineaire intellectuele geest zal het lijken alsof de slang gelijk heeft. Maar de subtiele gedachtegang is dat wanneer jij je macht uit handen geeft, hoe jij dat kostuum dan weer uit kunt doen? Hoe kun je het dan zomaar achterlaten en weglopen? Zie je hoe subtiel dit is?

Je kunt eigenlijk niet zeggen dat de slang ongelijk heeft vanuit een lineair analytisch standpunt. God heeft jou volledig vrije wil gegeven en legt jouw keuzes niet aan banden. Je mag elk kostuum aantrekken, maar welk kostuum je ook aantrekt, God accepteert jou als het wezen dat God gecreëerd heeft als verlengstuk van zichzelf. Op elk moment dat je besluit de oude mens uit te trekken en de nieuwe mens in Christus aan te doen, de nieuwe mens van Eenzijn, zal God jou met open armen ontvangen. God beperkt jouw vrijheid niet om een kostuum aan te trekken of het weer uit te doen.

De kromme logica beperkt jouw vrijheid natuurlijk wel. Want wanneer je de leugen accepteert, de illusie, dat een of andere kracht van buitenaf – zoals de boze God in de lucht die ervoor heeft gezorgd dat jij in zonde geboren werd – jouw situatie in het leven geroepen heeft, dan kun je simpelweg niet geloven dat jij je kostuum uit kunt trekken om de oude mens af te leggen en herboren te worden en een nieuw wezen in Christus te worden. Hoewel God jou de macht en de vrijheid heeft gegeven om die macht te gebruiken, hebben de slang en het kromme bewustzijn het doel om jouw macht af te pakken.

Ik, als vertegenwoordiger van de Wil van God, zeg dat de globale wil van God is dat jij je vrije wil gebruikt om elke ervaring te creëren die je wilt, zodat je de kans krijgt om te leren. Dus heb je het potentieel om je uit het eenzijn af te scheiden en te geloven in de kromme leugen en het verkeerde pad te volgen, het afgaande pad, om jezelf steeds meer van dat eenzijn af te scheiden.

Hier heb je recht op. Ik kom er voor op. Maar mijn punt is dat het niet op enige manier, of een vorm, de wil van God is dat jij moet lijden of vast komt te zitten in een beperkt identiteitsgevoel. Het is niet de wil van God dat jij persoonlijk minder moet worden, in die zin dat jij jezelf minder dan het zuivere Wezen dat God geschapen heeft, ziet.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.