Communiceer dat het Leven méér is

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 januari 2009

Mijn geliefde harten, ik wilde jullie de evolutie tonen waar ik doorheen ben gegaan. Als Moeder Maria sta ik in de allereerste plaats bekend bij en word ik vereerd door de katholieken. En hoewel ze het Ave Maria met grote vreugde en liefde in hun hart zingen, hebben ze mij ook in een tamelijk kleine file geplaatst van hun katholieke database. Toch betekent het woord ‘katholiek’ universeel en ik ben geascendeerd naar de status van universaliteit. Deze initiatie moet jij ook ondergaan terwijl je de wenteltrap van het spirituele pad bestijgt en de initiaties van de Vierde Straal naar de initiaties van de Vijfde Straal van waarheid en genezing doorloopt.

De waarheid past niet in jullie database
Zoals Pontius vroeg toen hij de Levende Christus in levenden lijve voor hem zag staan: “Wat is de waarheid?” Wanneer je de aarde bekijkt, zie je dat heel veel mensen, heel veel groepen mensen hun individuele database hebben. En zoals is uitgelegd, is juist het fundament van zo’n database dat je een bepaald wereldbeeld en geloofssysteem hebt, dat je bepaalde paradigma’s hebt die je als de absolute waarheid beschouwt – en daardoor niet hoeven te worden onderzocht.

Dit betekent dat dit onderwerp, wanneer mensen in elk van deze groeperingen nadenken over de vraag: “Wat is de waarheid?” al wordt gekleurd door hun basale wereldbeeld. Zij staan niet open voor een uitdrukkingsvorm van de waarheid die misschien de knuppel in het hoenderhok gooit omdat zij het gevoel hebben dat ze erin zijn geslaagd om de waarheid in een tamelijke kleine file in hun database op te bergen – en hun leven dus op een of andere manier onder controle hebben.

De waarheid is natuurlijk dat jullie Godvrije spirituele wezens zijn, individuele verlengstukken van jullie Schepper, medescheppers met die Schepper. Dit is de essentie van het probleem met een database: die legt een beeld, een gesneden beeld, over je identiteit heen. Wanneer de Bewuste Jij zo’n beeld accepteert, accepteert hij ook de corresponderende beperkingen van zijn zelfexpressie op aarde en denkt dat die zelfexpressie in die vorm moet passen en daarom zijn er bepaalde uitdrukkingsvormen aanvaardbaar en andere niet. Wat inhoudt dat het bewuste zelf ineens niet meer een medeschepper is die Gods kracht van constante zelftranscendentie door zich heen laat stromen. Hij is dan iets geworden dat minder is dan het volledige creatieve wezen dat door de Schepper zelf werd ontworpen.

De illusie van gebrek
Wat er gebeurt wanneer je dit beperkte identiteitsgevoel accepteert, is dat je ten prooi valt aan de basale illusie van de verkeerde leraren – dat deze materiële wereld apart staat van Gods koninkrijk. Daarom zit deze wereld vol beperkingen en gebrek. Je kunt enkel krijgen wat je nodig hebt voor het gescheiden zelf door het met geweld en door macht te pakken, het van die andere mensen af te pakken die het proberen te krijgen, om die beperkte hoeveelheid overvloed te krijgen waar je van denkt dat dat alles is wat er is.

Begrijp je daarom waarom ik jullie de Rozenkrans voor Koesterende Zorg heb laten opzeggen voor dit dictaat? Die rozenkrans is specifiek– op een heel diepgaande en holistische manier – ontworpen om de illusie van gebrek aan te vechten, de illusie dat je niet wordt gevoed, dat er niet in jouw behoeften wordt voorzien. De allergrootste illusie van de verkeerde leraren is dat wanneer je in een wereld leeft die van God wordt gescheiden, in een wereld die beperkt is, jij koesterende zorg op deze wereld moet gaan zoeken.

Jouw wezen werd niet ontworpen om koesterende zorg op deze wereld te zoeken. Je wezen is ontworpen om een medeschepper te zijn waar de Rivier van Leven doorheen stroomt. En als je die stroom voelt, voel jij je gekoesterd en verzorgd. Het is de enige manier waarop jij je ooit gekoesterd en verzorgd zult voelen. Want wat heeft iemand eraan wanneer hij de hele wereld bezit, maar de stroom van Gods creativiteit door zijn wezen mist? Je kunt de hele wereld bezitten, maar dat stelt jouw verlangen naar méér niet tevreden. Je zult je pas voldaan voelen wanneer je één bent met de stroom van Gods creatieve kracht.

Want zoals wij al eerder hebben gezegd, de prijs die je, bij wijze van spreken, betaalt voor het bezit van vrije wil, is dat je niet kunt stoppen met keuzes maken. Nu, op dezelfde manier is de prijs die je betaalt voor medeschepper zijn dat jij, als je stopt met scheppen, je onvoldaan, niet gekoesterd zult voelen – je zult je leeg voelen.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘How to communicate from the Heart’.