Jouw ware Zelf is nog steeds zuiver

Geascendeerde Meester Elohim Zuiverheid en Astrea, 2 januari 2009

Zuiverheid en Astrea, Astrea en Zuiverheid, Elohim van de Vierde Straal. Wij zijn hier, omdat jullie de Aanwezigheid van de Elohim Zuiverheid hebben verdiend door jullie bereidheid om jezelf te zuiveren, mijn geliefden. Jullie zijn bereid om naar de onvolmaakte beelden in de database te kijken, eruit te gooien wat jullie beperkt heeft en verder te gaan. Alleen onzuiverheden kunnen je verhinderen om te zijn wie je echt in God bent. Eén van de meest efficiënte wapens die gebruikt wordt door degenen die de mensen in hun macht proberen te krijgen op aarde, is juist hen aan diverse vormen van onzuiverheid en vervormingen bloot te stellen – en dan krijgen mensen op een of andere manier het gevoel dat ze verplicht zijn dit aan te nemen en op een of andere manier verplicht zijn zich eraan vast te houden.

Hoe kan vasthouden aan de aarde jou ooit in de hemel brengen?
Als voorbeeld, neem de overtuiging die je in het Midden-Oosten zo vaak ziet, dat wanneer iemand jou iets heeft aangedaan, jij op dezelfde manier moet reageren. Je moet wraak zoeken, je moet een negatieve, veroordelende mening over die ander of die andere mensen, dat andere ras, dat andere land, die andere religie in stand houden. En je wordt verplicht om aan die negativiteit vast te houden, want op een of andere manier, ooit, zal het je kwalificeren om het koninkrijk van God te betreden. Zie je niet dat alle spirituele leraren, onder wie Mohammed, Mozes, Abraham, Jezus, de Boeddha, Lao Tzu en alle andere spirituele leraren altijd beweerd hebben dat jij, om het koninkrijk van God te betreden, het menselijke, de menselijke onzuiverheden, los moet laten.

Dus hoe kunnen de mensen dan blijven geloven dat door aan onzuiverheden vast te houden – en aan een onvolmaakt beeld van andere mensen – ze zich voor het koninkrijk van Zuiverheid kunnen plaatsen? Natuurlijk geloven ze dit niet echt, zoals ik hier beweerd heb. Zij hebben nooit nagedacht over de manier waarop IK het hier beweer, misleid door de verkeerde leraren, door de blinde leiders, nooit te veel nadenken over hun overtuigingen en of die overtuigingen wel consistent zijn, of ze zin hebben, of ze in feite wel kloppen met de bijbelboeken van de religie die ze belijden. Heel veel mensen op aarde zijn zo overweldigd, hebben hun onderbewuste database zo laten vullen met deze onzuiverheden dat ze niet helder over zichzelf, over het leven, over hun geloof en hun religie kunnen nadenken.

Twee vormen van onzuiverheid
Onzuiverheid neemt in de eerst plaats twee vormen aan. De vervorming van de vader in de vorm van onzuivere beelden, ideeën en overtuigingen. De vervorming van de moeder in de vorm van onzuivere gevoelens, onzuivere energieën. Wanneer de mensen een onzuivere overtuiging of beeld gaan geloven, worden ze gevoelig voor het opwekken van onzuivere gevoelens. Maar tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat vanwege die onvolmaakte overtuiging, hun onzuivere gevoelens op dit moment gerechtvaardigd zijn. “Die andere mensen zijn echt tegen God en daarom is het gerechtvaardigd hen te haten en wraak op hen proberen te nemen.”

Er is geen andere manier, denken ze. Zij worden zo overweldigd door die combinatie van onvolmaakte gevoelens en onvolmaakte gevoelens die met elkaar verweven zijn en daarom elkaar versterken, de ziel verlamd houden, aan de grond genageld, zodat die niet gewoon een stap naar achteren kan doen en zeggen: “Waarom doen we dit? Waarom blijven we dit nog steeds 5000 jaar nadat we begonnen zijn, doen? Waarom? Waarom is er nog steeds oorlog in het Midden-Oosten zolang de geschiedenis bestaat? Hoe kan dit ooit veranderen zolang wij vasthouden aan die onzuivere gevoelens, die onzuivere overtuigingen?”

Het Midden-Oosten is het gebied op de wereld waar de grootste concentratie van onzuiverheid, onzuivere gevoelens, haat, boosheid, wraak bestaat. Er bestaat een overtuiging dat één groep superieur is aan de andere, dat hun religie superieur is aan alle andere, dat zij op een of andere manier het uitverkoren volk zijn. Hoe zij zich ook gedragen, God zal hen in zijn koninkrijk toelaten en zelfs degenen naar de hel sturen die niet tot hun ras of religie behoren, maar die zich eigenlijk volgens de voorschriften van hun religie gedragen. Deze mensen slagen er niet in te zien dat zij zich zelf niet gedragen volgens hun religie, want zij laten die onzuivere gevoelens die hun eigen religie duidelijk veroordeelt of van beweert dat ze niet acceptabel in de ogen van God zijn, toe.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘How to Communicate from the Heart’.