Waarom ben je in Hemelsnaam op aarde?

ONDERWERPEN: De Wil van God oproepen voor specifieke planetaire problemen – Waarom je naar de aarde bent gekomen – Vrede sluiten met het feit dat je op aarde bent – De belangrijkste stap op het spirituele pad

Geascendeerde Meester El Morya, 26 maart 2005

IK BEN de Vlam van de Wil van God en ik ben hier om jullie uit te nodigen met mij mee te doen aan een oefening met de wil van God in jullie. Willen jullie mij helpen? Dan vraag ik jullie je aandacht op je hart te concentreren, je op de vlam van God te richten die op het altaar binnenin jouw hart brandt, te reiken naar jouw vlam, jouw Godvlam, die je unieke spirituele vlam is. En het geeft niet uit of je gewone geest niet weet wat jouw vlam is. Je visualiseert het naar beste kunnen en dan visualiseer je dat die vlam zich uitbreidt en groeit en je hele fysieke lichaam omhult. En dan groeit die verder uit en het omvat je hele energieveld. En daarna breidt deze zich nog verder uit en omvat nu de hele aarde.

En dan ontdek je één bepaald probleem, één bepaalde manifestatie van duisternis of het kwaad dat jou zorgen baart. En je vestigt je aandacht heel even op die duisternis, zonder er in op te gaan, zonder het ook maar iets van jouw kracht en licht te geven. Je ziet het gewoon en ziet dat het op deze planeet bestaat, tijdelijk bestaat. En dan vraag ik jullie om hardop, in je eigen woorden, te verklaren dat jij je van God gekregen vrije wil gebruikt om ervoor te kiezen dat die vorm van duisternis en het bewustzijn dat erachter zit – en de leugen van de slang waaruit dat bewustzijn gevormd werd – voor jou niet langer aanvaardbaar is. Verklaar dit nu.

En nu vraag ik je te zien dat jouw Godvlam de hele aarde omhult. En jouw vlam raakt de duisternis aan – waar het maar is – en het hele bewustzijn dat er achter zit. En op het moment dat het wordt aangeraakt, wordt de duisternis door jouw vlam opgepakt, terwijl jouw vlam een reusachtige golf wordt die de duisternis als houtspaanders – donker hout – met zich meevoert, drijvend op de top van de golf. En die golf van jouw Godvlam rolt naar binnen naar de Vlam van Gods Wil.

En dit is een vlam van Gods Wil die meer dan jouw Godvlam is, omdat deze vlam de vlam van de gehele geest van de Grote Witte Broederschap is en de toewijding aan de Wil van God van alle geascendeerde wezens die ooit deze aarde hebben meegemaakt. Dus deze vlam is krachtiger dan elke afzonderlijke vlam, want ze is de som van alle vlammen van heel veel geascendeerde wezens die met jullie samenwerken.

En nu zie je de afzonderlijke golven van jullie vlam deze duisternis met zich meevoeren en het in deze vlam spoelen, in deze zuil van vuur, verankerd in deze ruimte. En je ziet, je visualiseert, hoe de duisternis ogenblikkelijk – door het contact met die vlam – verteerd wordt en er niet meer is; hij is weg. En ik vraag jullie enige ogenblikken deze opeenvolgende golven van jullie Godvlam te visualiseren die de duisternis met zich meevoert in de zuil van vuur van de Wil van God.

Nu is het af en deze duisternis wordt vandaag verteerd. En wat er nu net gebeurd is, is een immens grote dienst aan de evoluties op deze planeet, omdat de duisternis die juist gedurende deze laatste weken is aangevochten met de wake van de Rozenkrans van Gods Wil – door jullie visualisatie en door jullie Godvlam – nu van de vier windstreken van de aarde is meegevoerd naar deze zuil van Vuur die alle antiwil, alle antigeest verteert.

En dit is een dienst die nog nooit in de geschiedenis van deze planeet is verleend. Ik zeg dit niet om jullie verwaand te maken, omdat juist veel groepen mensen en veel personen een unieke dienst verleend hebben die de planeet één stap vooruit heeft laten maken. Maar je moet jezelf laten beseffen dat de kracht van God in jullie zojuist een unieke en enorm machtige dienst heeft verricht. En ik kan jullie vertellen dat jullie hier fysieke resultaten van zullen zien; je zult het overal op deze planeet zien. En ja, veel van de mensen op de wereld zouden het misschien niet bespeuren, of ze zouden zelfs niet bereid zijn die gedachte in overweging te nemen dat er een spirituele oorzaak achter de fysieke veranderingen zou kunnen zitten waar jullie de komende maanden getuige van zullen zijn.

Maar jullie, die de spirituele werkelijkheid kennen, moeten jezelf laten beseffen dat wanneer jullie één worden met jullie Godvlam, je waarlijk beneden wordt, zoals Boven. En daardoor worden jullie de handen en voeten en de spreekbuis voor de geascendeerde meesters hier beneden. En door die unieke stroom in de vorm van een 8 tussen ons, kan er zoveel kracht worden uitgebracht dat het deze planeet waarachtig kan veranderen in wat een oogwenk – een wenk van het Ik – voor God zal zijn.

Ik moedig iedereen aan deze oefening te gebruiken om naar binnen te gaan en te besluiten dat een bepaalde vorm van duisternis niet langer acceptabel voor de wil van God in jou is. Ik waarschuw je dit besluit niet met het menselijke denken te nemen. Want als je dit besluit vanuit het menselijke denken maakt, zul je tegenwerking van dat menselijke denken tegenkomen. Omdat de prins van deze wereld, als hij niets bij je vindt, dat zal gebruiken om je tegen te werken – je uiterlijke wil tegen te werken.

Daarom moet je weten dat jij niet de doener bent, dat God in jou de doener is. En je moet jouw eigen IK BEN Aanwezigheid het besluit door jou laten nemen.

Waarom je naar de aarde gekomen bent
Ik kom mijn liefde voor jullie uitstorten, voor ieder van jullie afzonderlijk. Weet dat de ervaring beschreven door deze boodschapper* om de roze (puike) liefde van de Wil van God te ervaren, inderdaad door ieder van jullie ervaren kan worden, wanneer jij de wil van jouw ego aan de Wil van God in jou overgeeft. Want de wil van God is immers geen hardvochtige, oordelende en boze wil die jou probeert te beperken. De wil van God komt voort uit Gods onvoorwaardelijke liefde voor jullie die enkel het beste voor jullie wil.

En wat is het beste voor jullie? Dat je kunt zijn wie je bent, dat jij opnieuw contact maakt met jouw Godvlam, dat jij je licht laat schijnen. Omdat je levensstroom, door je licht te laten schijnen, haar grootste voldoening zal voelen. De grootste mogelijke voldoening is het licht van je Godvlam door je ziel, door je geest, je gedachten, je emoties, je handelingen te voelen stromen. En alles waar menselijke wezens naar verlangen; ze zullen dat verlangen nooit vervuld zien door dingen in de buitenwereld te doen. Er zal alleen aan voldaan worden wanneer het licht van hun Godvlam door hen heen stroomt.

En door die geest van God door hen heen te laten stromen, worden zij meer en zij worden steeds beter in het richten van dat licht. En dat gebeurt wanneer de geest van God, de wil van God, de wil van de IK BEN Aanwezigheid en de wil van de Bewuste Jij met elkaar versmelten. En jullie beseffen dat de wil van God niet buiten jullie is; die is binnenin jullie.

En de wil van God is dat wanneer je jouw ego overwint en verankerd bent in jouw Godvlam, jij alleen zelf besluiten neemt over hoe jij dat licht richt. En daardoor druk jij je eigen van God gekregen creativiteit uit, naast wat elke andere levensstroom tot uitdrukking zou kunnen brengen. En daarom breng je een uniek geschenk dat jou dat unieke gevoel van voldoening geeft dat voortkomt uit weten wie je bent en door te zijn wie je bent.

Zo zie je dat God jou niet probeert te beperken. God zal je echter wekken wanneer je verder gaat dan goed voor JOU is, wat buiten de hogere wil van je eigen wezen om gaat. Wanneer je toelaat dat de uiterlijke geest en de krachten van deze wereld je tot een huis maken dat tegen zichzelf verdeeld is, het huis dat niet kan blijven staan, dan zal Gods Wil zich ermee gaan bemoeien en je kastijden en op de knoppen van jouw ego drukken om een reactie op te roepen in de hoop dat jouw ego zijn standpunt zo duidelijk maakt, dat de Bewuste Jij het eindelijk ziet en zegt: “Dit wil ik niet meer. Ik wil deze beperking niet. Ik wil deze eeuwenoude patronen niet meer herhalen. Ik wil vrij zijn. Ik wil iets meer.”

Vrede sluiten met het feit dat je op aarde bent
Het is mijn voorrecht geweest om de Vlam van de Wil van God al heel erg lang te dienen en ik kan je ervan verzekeren dat ik in die tijd het bijzondere voorrecht had om het ego van ik weet niet hoeveel studenten aan te vechten die in de verschillende dispensaties en organisaties naar ons zijn toegekomen. En hoewel vele van hen geïrriteerd raken en niet bepaald dankbaar zijn omdat hun ego aangevochten werd, kijk ik achter de persoonlijkheid in de buitenwereld. En ik zie dat degenen die bereid zijn wakker te worden, een nieuwe vrijheid vinden. En op het diepere niveau van de Bewuste Jij zijn ze dankbaar, omdat ze beseffen dat het de liefde van God was die hen niet steeds verder in de neerwaartse spiraal wilde laten afdalen, wat er alleen maar voor zou zorgen dat zij hun diepste gevoel van vreugde en voldoening zouden kwijtraken. Hoe kun je dan ooit aan de bedoeling waarvoor je naar de aarde kwam, voldoen wanneer jij vastzit aan jouw ego?

En dus onthul ik jullie dat velen van jullie speciaal naar de aarde zijn gekomen, omdat jullie een bepaalde staat van bewustzijn wilden transcenderen en transmuteren en transformeren. Jullie wilden anderen laten zien dat het mogelijk was in moeilijke omstandigheden geboren te worden, diverse problemen en beperkingen te ervaren en te bewijzen dat je erbovenuit kunt stijgen en daardoor andere mensen tonen dat ook zij erbovenuit kunnen stijgen met de kracht van God binnenin hen.

En heel veel van jullie kunnen op jullie leven terugkijken en zien dat jullie diverse fouten gemaakt hebben en diverse problemen zijn tegengekomen. En je voelt misschien dat jij, omdat je door deze problemen bent heengegaan, het niet waard bent God onder ogen te komen, het niet waard bent om thuis te komen. Maar in werkelijkheid waren die problemen niet van jou. Het was iets wat je vrijwillig op je had genomen om anderen de weg te wijzen en om een bijdrage te leveren aan het uitbannen van die bepaalde bewustzijnsstaat door die door je eigen Wezen op te lossen.

Maar door de programmering van de wereld, waarin jij bent opgevoed zonder zelfs het concept van een spirituele missie en een goddelijk plan te begrijpen, vergat je waarom je bent gekomen. Je hebt het bewustzijn aangenomen dat je kwam ontbinden, je bent je ermee gaan identificeren en je denkt er niet aan te kunnen ontsnappen. Maar ik zeg je – het wordt tijd dat jij wakker wordt en beseft dat deze beperkingen niet echt zijn; ze zijn niet JIJ, ze zijn niet door jou gemaakt. Ze zijn het product van het lagere bewustzijn, jouw persoonlijke ego en het collectieve bewustzijn. En jouw opdracht, jouw wens, was om hier te komen, het te ervaren en je er dan van los te maken.

En het is tijd, de hoogste tijd, jezelf van deze bewustzijnsstaat los te maken en de wereld te laten zien dat ongeacht waar jij doorheen bent gegaan, wat jij ook ervaren hebt, welke fouten jij ook gemaakt hebt, er verlossing in de God binnenin jou is, in jouw Godvlam. En door contact te maken met die Godvlam, zal jouw Godvlam alles verteren wat er niet aan gelijk is en het zal al je beperkingen verteren, je hele vroegere staat van dienst en zelfs de herinnering eraan tot jij je zelfs niet meer kunt herinneren waarom jij je niet de moeite waard of beperkt voelde.

De belangrijkste stap op het spirituele pad
En daarom zeg ik jou, wanneer jij je contact maakt met de Wil van God in je, wanneer jij ophoudt die wil buiten je of tegengesteld aan jouw wil te zien, jij de belangrijkste stap op het spirituele pad hebt gezet die iemand kan zetten. Want als jij die horde genomen hebt om opnieuw contact te maken met de Wil van God, besef je dat alles wat hierna komt, niet buiten jouw wil ligt. En dan ben je niet meer tegen jezelf aan het vechten. Je zult nog wel steeds tegen het bewustzijn van de wereld vechten dat probeert te voorkomen dat jij bent wie je bent. Maar als jij niet langer in jezelf verdeeld bent, oh, wat een grote vrijheid is dat.

Wat een bevrijding is het om de deling in je eigen wezen, in je eigen ziel, te overwinnen. En de enige manier om die deling te overwinnen, is door te beseffen dat Gods wil jouw wil is. Als jij denkt dat Gods wil jouw wil tegenwerkt, hoe kun je dan ooit uit vrije wil de keus maken het koninkrijk van God binnen te gaan. En waar is het koninkrijk van God? Ah, zei Christus de Heer niet: “Het koninkrijk van God is binnenin jou?” En dus, hoe kun je dat innerlijke koninkrijk ingaan als jij denkt dat Gods wil buiten jou ligt, jouw eigen wil tegenwerkt?

Het is gewoon niet mogelijk. En dat is de reden dat een student op het pad eerst via het Ambt van de Chohan** van de Straal van Gods Wil heen moet. En dan kan die student verder naar de andere stralen en andere meesters.

Wat is het een voorrecht voor mij geweest om de sponsor te zijn van de uitgave van deze Rozenkrans voor Gods Wil en wat een vreugde is het voor mijn hart geweest om te zien dat zoveel mensen zich aan dit ritueel wijden. En daarom bedank ik jullie met heel mijn hart. En evenals Christus de Heer voor mij, buig ik voor het Licht van God in jullie en neem ik afscheid van jullie.

*Voor dit dictaat heeft Kim Michaels uitgelegd dat hij eens door El Morya was gekastijd en toen hij deel van zijn ego had opgegeven, voelde hij de meest tedere, roze (puike) liefde op hem neerdalen. Hij wist dat dit de liefde van El Morya was, de liefde die een geascendeerde meester voor een student heeft die bereid is een deel van zijn ego op te geven om hogerop op het pad te komen.

**Er zijn zeven hoofdstralen in het spirituele rijk en elke straal vertegenwoordigt een bepaalde Godeigenschap. De eerste straal is de straal van Gods Wil. Elke straal heeft een bepaalde meester die als de leider van de activiteiten van die straal dienst doet. Deze meester wordt Chohan genoemd. El Morya is de Chohan van de eerste straal.