Laat liefde stromen

 Geascendeerde Meester Elohim Heros en Amora, 2 januari 2009

We komen in Eenzijn, staan bekend als Heros en Amora, Elohim van de Derde Straal, om je wat inzicht te geven en – als je wilt – een directe ervaring van hoe liefde in verband staat met communicatie vanuit het hart.

Waarom hebben we jullie de Rozenkrans voor het Overwinnen van het Verleden op laten zeggen voor dit dictaat over liefde? Denk eens na waarom jullie tijdens de rozenkrans werd gevraagd om radicale vergeving te affirmeren, onvoorwaardelijke vergeving, van alles uit het verleden – door jou van andere mensen, van God, van het Ma-terlicht. Wanneer je bent verankerd in onvoorwaardelijke liefde, verdwijnt je verleden niet, maar heeft het geen macht meer over jouw heden – en dan heeft het geen macht over jouw toekomst. Hoe komt dat, mijn geliefden? Omdat jij, wanneer jij Eén met die vlam bent, die Rivier van Leven van onvoorwaardelijke liefde, weet je dat je méér bent, oneindig veel meer dan een manifestatie uit je verleden in deze beperkte sfeer hier op aarde.

Je hebt misschien buiten gelopen en een zonnestraal weerspiegeld gezien in een plas op de weg. Die zonnestraal vereenzelvigt zich niet met die plas. Die weet dat hij een zonnestraal is. Hoewel je een zonnestraal door een smerig raam kan zien en dan enigszins verkleurd kan zijn door het raam, de zonnestraal in jouw ogen gekleurd is, terwijl de zonnestraal weet dat hij een verlengstuk is van de Zon. Jij bent natuurlijk ook een verlengstuk van de Zon van jouw IK BEN Aanwezigheid, zelfs de Zon van je Schepper. Wanneer jij jezelf weer contact laat maken met die waarheid, zul je de onvoorwaardelijke liefde van jouw Schepper door jou heen voelen stromen. Hoe kun jij je dan vereenzelvigen met situaties, omstandigheden en gebeurtenissen die in jouw verleden op deze aarde hebben plaats gevonden? Je weet dan dat jij oneindig veel meer bent. Jij weet dan zelfs dat andere mensen meer zijn dan de manifestaties uit het verleden die jij hebt ervaren. Jij kunt dan de meest voorkomende neiging overwinnen die conflicten op aarde veroorzaakt, namelijk de neiging om vast te houden aan een beeld uit het verleden van jezelf en anderen, zelfs een beeld uit het verleden van de wereld en van God.

Jouw verleden wordt jouw database
Voortbouwend op de verhandeling over wijsheid en over het intellect en hoe het intellect ontworpen wordt om met de wereld van vorm te werken om verschillen te ontdekken, om verschillen te categoriseren, om zaken in de wereld van vorm te analyseren – je ziet dat veel mensen, in feite alle mensen, een database in hun onderbewuste aanleggen. De meeste mensen zijn zich hier niet eens van bewust, maar sommigen, beginnen de ui af te pellen en zich ervan bewust te worden dat zij in het verleden deze beelden hebben gevormd.

Wanneer die database is gemaakt, wordt elke nieuwe gebeurtenis ogenblikkelijk met die database vergeleken. Je ontmoet iemand anders en ogenblikkelijk en onderbewust probeert jouw geest die persoon een label te geven om te weten te komen in welke categorie, in welke lade uit je verleden, jij die persoon kunt leggen. Jij weet dan hoe je moet reageren op die persoon gebaseerd op hoe je op andere mensen uit die categorie in het verleden hebt gereageerd.

In veel gevallen zijn er mensen die elkaar voor de eerste keer ontmoeten – in ieder geval in dit leven – en dan zou je denken dat wanneer je iemand ontmoet die jij nog nooit eerder hebt ontmoet, die persoon met een schone lei ontmoet, die persoon de kans geeft om zichzelf te zijn. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Ze proberen ogenblikkelijk en onderbewust die persoon keurig in kleine categorie in de onderbewuste database te plaatsen. Zodra ze genoeg input van de persoon in hun onderbewuste geest hebben dat hun onderbewuste geest het gevoel krijgt dat hij die persoon kan labelen, reageren ze niet meer op die persoon als een uniek individu. Ze reageren op de manier waarop ze hadden gereageerd – en daadwerkelijk op de manier waarop ze gereageerd hebben – op ongeveer dezelfde soort mensen in het verleden.

De basis voor conflicten
In extreme vorm is dit natuurlijk hoe je het conflict tussen diverse groepen mensen zoals gebaseerd op huidskleur, ras, of zelfs het conflict tussen mannen en vrouwen ziet. Je ontmoet iemand en onmiddellijk ga je na: “Is dit een man of een vrouw?” Nu dan moet ik me zus en zo gedragen. “Is die persoon zwart of wit?” Nu, dan moet ik me zus en zo gedragen. “Is die persoon een Jood of van een ander ras waar ik bekend mee ben?” Nu, dan moet ik mijn gedrag daarmee in overeenstemming brengen.

Want als die persoon tot een van de miljoenen zwarte mensen of de miljarden vrouwen op deze planeet behoort, moet hij zich natuurlijk op de manier gedragen waarop alle mensen in die categorie dat doen – zo redeneert het intellect in ieder geval. Het kan geen contact maken met, zoals we gisteren gezegd hebben, de oneindigheid, met het onvoorwaardelijke van de Rivier van Leven, maar kan dit alleen in verband brengen met de beperkte wereld van vorm waarin alles door iets anders wordt gecategoriseerd. Wat is dat andere?

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘How to Communicate from the Heart’.