Laat jouw mentale Beelden van de Meesters los

ONDERWERPEN: Het lichaam is niet zondig – Waarom wij de meesters niet kunnen zien – De vorm is niet zondig – Eeuwigheid is een zinloos concept – Tijdelijke omstandigheden in permanente veranderen – Waarom God het lijden toelaat – Jouw eigen macht terugpakken – De open deur worden – Hoe Aartsengelen te werk gaan – Hoe je de duisternis bestrijdt – Hoe de gevallen wezens iedereen hebben gemanipuleerd – Met de dagelijkse sleur omgaan – Laat de verouderde concepten los

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 23 mei – Nederland

IK BEN de Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël en ik ben hier. Waar is hier? Is er een specifieke locatie op aarde die mij kan bevatten, die mij kan beperken, die mij kan gevangenzetten? Nee, ik ben overal in de geest van God. Daarom ben ik hier. Daarom ben jij ook hier. Je kunt alleen maar hier zijn, als je overal bent. Wanneer je in een verdicht fysiek lichaam zit, is het natuurlijk moeilijk om je ervan bewust te zijn dat jij overal in de geest van God bent.

Het lichaam is niet zondig
Je hebt ervoor gekozen om jouw lichaam te betrekken om een specifiek perspectief te krijgen. Dat is niet fout: Het is niet zondig. Jouw lichaam is niet zondig. Jij bent geen zondaar, omdat je een lichaam hebt; je bent geen zondaar omdat je een persoonlijkheid in de buitenwereld hebt. Jij bent nog steeds overal in de geest van God. De barrière die er lijkt te bestaan, wordt niet door God gevormd; niet door de geascendeerde meesters. Dat is maar een illusie, een sluier van energie die jou van mij scheidt. Die scheidt jou niet van mij in ware zin; het lijkt alleen maar of die jou van mij scheidt.

Die sluier van gescheidenheid bestaat uit twee aspecten, een persoonlijke en een collectieve. In jouw gedachten bestaat de overtuiging die ervoor zorgt dat jij jezelf als een apart, gescheiden wezen beschouwt. Dit is deels nodig, zoals Moeder Maria heeft gezegd om in het fysieke lichaam te kunnen blijven. Opnieuw dit is geen zonde, dit is niet fout. Het is gewoon de voorwaarde waaraan je moet voldoen om te kunnen incarneren in een niet geascendeerde sfeer, op een planeet die zo dicht is als de aarde. Dat kan niet anders. De gevallen leraren en de gevallen wezens hebben geprobeerd jou te laten geloven dat dit bij de zonde hoort, dat dit op een of andere manier fout is en dat je ervan weg moet lopen.

Waarom wij de meesters niet kunnen zien
Dan is er nog het collectieve aspect, dat is dat de mensheid collectief zo veel energie heeft gevormd dat die letterlijk een sluier vormt, zodat jij niet met de fysieke zintuigen en je dagelijkse denkgeest kunt ervaren dat er naast die sluier nog iets anders bestaat. Jullie kunnen ons niet rechtstreeks zien. Ik ben hier, mijn geliefden. Ik sta op dit moment hier terwijl jullie deze woorden horen. Waar je ook bent wanneer je een opname hiervan hoort, of dit in een boek leest: ”Ik ben hier bij jou.” Je kunt mij niet fysiek zien, omdat jouw ogen niet door de vibraties heen kunnen zien die het lichtspectrum vormen dat jouw ogen kunnen ontwaren.

Je kunt mij ook niet zien, omdat jou geest een beeld heeft van een vorm en je probeert die vorm te zien in plaats van het vormloze wezen dat ik ben. Jouw fysieke ogen zijn feitelijk wel in staat om mij te zien, het licht te zien dat ik ben, maar je geest heeft al heel lang andere beelden van wat jouw ogen zogenaamd zien. Als je een sterk beeld hebt van hoe Aartsengel Michaël of een andere geascendeerde meester eruit moet zien, dan heb je ons in een vorm gevangengezet in jouw eigen geest, dan probeer je die vorm te zien.

De vorm is niet zondig
Wat houdt het in om een gevallen wezen te zijn? Het betekent dat je een wezen bent die zich volledig heeft vereenzelvigd met een beeld dat geen voeling meer heeft, het contact met de werkelijkheid is verloren. De meeste mensen op aarde zijn beïnvloed door deze bewustzijnsstaat. Zij bezien zichzelf als menselijke, beperkte, zondige, wezens en dit is echt een van de meest subtiele en krachtigste manifestaties van anti-liefde in Europa en elders.

Het is het hele idee dat je vastzit in de vorm die je nu hebt. Er is niet mis of verkeerd aan de vorm – wanneer je beseft dat de vorm maar iets tijdelijks is, dat het constant in het proces meegaat van met de Rivier van Leven meegaan, transcenderen. Begrijpen jullie dat je bent geprogrammeerd door de dualistische geest en de mensen die in de dualistische geest gevangenzitten? Er zijn mensen die jou gevangenzetten door je te laten geloven dat bepaalde vormen slecht en andere goed zijn.

De waarheid is dat vorm gewoon vorm is. Geen enkele vorm bestaat permanent; iedere vorm is bezig met het proces van transcenderen. Die zal óf omhoog getild worden door de opwaartse beweging van de rest van het universum, de Rivier van Leven, of een zichzelf vernietigende spiraal ingaan, omdat de, wat wij genoemd hebben, tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgt dat de vorm wordt afgebroken.

Eeuwigheid is een zinloos concept
Zelfs een vorm die wordt afgebroken, transcendeert, waarmee ik bedoel dat geen enkele vorm permanent is. Als je dit begrijpt, besef je dat je niet onbepaalde tijd en zeker niet eeuwig in de vorm kunt blijven vastzitten, zoals de katholieke kerk je wil laten geloven dat zondaren eeuwig in de hel zullen lijden. Echt, een zinloos concept, want als iets eeuwig is, waar blijft tijd dan? Je kunt niet over een eeuwige periode tijd, een eeuwige tijdsspanne, praten. Je kunt de eeuwigheid niet in tijd meten, dus het idee dat jouw lijden tot in eeuwigheid kan duren, is echt zonder enige betekenis – wanneer je in gedachten die omslag maakt en beseft dat niets ooit permanent zo is.

Jij bent trouwens ook geen permanent wezen, in die zin dat jij bent geïncarneerd, omdat je het proces van transcenderen wilt meemaken. Wanneer jij je dat realiseert en beseft dat er geen vorm bestaat die jou kan vastzetten, kun jij jezelf gaan bevrijden, je geest bevrijden, van de illusie die door het dualiteitsbewustzijn werd geschapen. Bij de uitdaging die je krijgt wanneer je incarneert in een niet geascendeerde sfeer, vooral op een heel dichte planeet zoals de aarde – de beperkingen die je tegenkomt en die voor het lijden zorgen – is het zo gemakkelijk om te denken dat je niet bij machte bent om die omstandigheden te veranderen en je er daarom oneindig, of in in ieder geval de rest van dit leven, aan vastzit.

Wat de gevallen wezens je eigenlijk willen laten geloven, is dat een paar van de beperkingen die je op aarde hebt, permanent zijn. Die zijn óf door God geschapen, óf door onveranderlijke wetten van de natuur. Je weet ook van de wetenschap dat er een evolutionair proces is en dat niets hetzelfde blijft in die hele korte tijd van wat jullie nu de opgeslagen geschiedenis noemen. Je ziet hoeveel veranderingen er zijn geweest, dus als al die omstandigheden kunnen veranderen, is het dan logisch dat een paar omstandigheden niet kunnen worden veranderd?

Tijdelijke omstandigheden in permanente veranderen
Zie je de truc van de gevallen wezens? Zij mogen op een planeet zoals de aarde incarneren, omdat de oorspronkelijke bewoners al in die staat van blindheid zaten. Dan incarneren de gevallen wezens hier of komen in de andere drie octaven en beginnen nog meer beperkende omstandigheden te vormen. Dan willen zij dat jullie geloven dat de omstandigheden die zijn geschapen door de gevallen wezens en de bewoners van de aarde op een of andere manier permanent zo blijven, dat je wat je geschapen hebt, niet kunt ont-scheppen. Zij willen zelfs dat je gelooft dat óf God die omstandigheden heeft geschapen, óf dat God niet de macht heeft om die te veranderen.

Zoals iemand vanmorgen zei, heel veel mensen kijken naar het kwaad en de problemen die je op deze planeet hebt, ze kijken naar het lijden van onschuldige kinderen en zeggen: “Waar is God in dit alles? Waarom verandert God dit niet?” De reden dat deze manifestaties op aarde kunnen plaatsvinden, is dat de bewoners van de aarde in het verre verleden besloten dat zij wilden ervaren hoe het is als zij de aanwezigheid van God en de geascendeerde meesters niet dagelijks om hen heen voelden. Zij wilden ervaren hoe het was om schijnbaar zelf iets te scheppen.

In werkelijkheid kun je niet zelf iets scheppen, omdat je energie nodig hebt om iets te scheppen en die energie komt van de geascendeerde meesters. Natuurlijk kun je die energie in vibratie verlagen, zodat die niet omhoog kan stromen en worden vermenigvuldigd. Je kunt die lagere energie, die op angst gebaseerde energie, gebruiken om horizontaal te scheppen. Je kunt omstandigheden scheppen die je niet zou scheppen met het hogere licht dat je rechtstreeks van ons ontvangt. Dit heeft het mogelijk gemaakt om al die beperkingen te scheppen die je tegenkomt. Wanneer je iets uit lager licht schept, met die op angst gebaseerde energie, zullen er beperkingen komen.

Waarom God het lijden toelaat
Er zullen ingebouwde beperkingen zijn, omdat angst uit de dualiteit ontstaat en de dualiteit heeft altijd twee tegenovergestelde polariteiten, Er zal altijd spanning bestaan, er is altijd strijd. Waar is God in dit alles? Welnu, God respecteert jouw vrije wil. De bewoners van de aarde hebben gezegd: “Wij willen ervaren hoe het is zonder dat God of de geascendeerde meesters zich ermee bemoeien.” Zij beschouwden onze handelingen als bemoeienissen en zeiden: “Wij willen dat het mogelijk is om ons voor God te verbergen, we willen niet dat de geascendeerde meesters over onze schouder meekijken.”

Wij zijn geen micromanagers, of dat wij proberen jullie tot iets te dwingen. We respecteren jullie vrije wil. Wij zijn er om je te leiden, je te helpen om betere keuzes te maken. Wij laten jullie elke keuze maken die je moet maken, zodat je de ervaring kunt krijgen die je moet krijgen om in bewustzijn te groeien.

Wij weten wanneer wij ons moeten terugtrekken en wij laten jullie je terugtrekken, zodat je het gevoel kunt krijgen dat jullie je eigen ruimte hebben. Dit vormt een onderdeel van het pad; het hoort bij de initiatie. Wij veroordelen jullie op geen enkele manier vanwege die keuze. Dat is geen kwaad, dat is niet zondig. Het is maar een keuze die de bewoners van de aarde een bepaalde ervaring heeft gegeven.

Het is niet logisch en het helpt zeker niet iemand als je God de schuld geeft van de omstandigheden die jullie samen hebben geschapen door te zeggen dat je niet wilde dat God zich ermee bemoeide. Je kunt niet verwachten dat God jou een probleem dat jij wilde scheppen, laat scheppen en dan, wanneer je de consequenties die jij niet leuk vindt, onder ogen moet zien, God tussenbeide komt en jouw rotzooi opruimt. Dit is niet logisch; niet redelijk.

Jouw eigen macht terugpakken
Dit is de leugen die de gevallen wezens jou hebben laten geloven, namelijk dat God op een of andere manier verantwoordelijk is voor iets waartoe zij jou gebracht hebben om te scheppen en dat God dan tussenbeide moet komen en jouw rotzooi opruimen. Mijn geliefden, jullie hebben om ruimte gevraagd om met jullie vrije wil te experimenteren in een schijnbaar aparte omgeving. Jullie vroegen dit omdat je die leerervaring wilde meemaken. Hoe zou dat jouw leermoment kunnen faciliteren als God of ik tussenbeide kwam en jouw rotzooi opruimde, omdat de consequenties jou niet bevallen? Dit zou natuurlijk niet helpen om jou iets te laten leren.

Jullie moeten de verantwoordelijkheid dragen en wanneer ik jullie zeg, spreek ik tot het massabewustzijn. Jullie moeten de verantwoordelijkheid dragen en beseffen dat jullie de huidige omstandigheden samen hebben geschapen. Van God mogen jullie dit doen vanwege de vrije wil. Dus je kunt bidden tot je er ‘blauw van in het gezicht’ bent, zoals ze zeggen, maar je magnetiseert de blauw-vlammende aanwezigheid van Aartsengel Michaël niet, omdat ik niet hier ben om je keuzes ongedaan te maken. Jullie hebben de keuzes gemaakt. Ik respecteer jouw vrije wil. Ik maak die keuzes niet ongedaan en ruim ook de consequenties die jij niet leuk vindt, op. Als je die consequenties niet leuk vindt, maak je de keuzes in jouw eigen geest ongedaan.

Dit is waarachtig de macht nemen om te kiezen. De meest subtiele manifestatie van anti-liefde, het meest subtiele misbruik van macht op aarde, is dat de gevallen wezens jullie hebben laten geloven dat je een slaaf bent van je eigen schepping, dat je niet kunt ont-scheppen wat je hebt geschapen. Dat is de leugen, de basale leugen. Als je iets kunt scheppen, kun je het natuurlijk ook ont-scheppen.

Er bestaat op dit moment geen enkele omstandigheid die niet op een of andere manier is beïnvloed door het collectieve bewustzijn. De Elohim hebben de aarde niet geschapen zoals je die tegenwoordig ziet met al die beperkingen en dichtheid. Het is allemaal de uitwerking van het collectieve bewustzijn. Daarom kan het door het collectieve bewustzijn worden ont-schapen. Ik besef dat de relatief weinig mensen op aarde die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters nog niet het benodigde aantal hebben waarop jullie de omstandigheden op aarde mogen ont-scheppen. Er moet een groter aantal mensen komen dat die dynamiek begrijpt en de verantwoordelijkheid ervoor neemt.

De open deur worden
Wat jullie zeker kunnen doen, is je eigen gedachten bevrijden van die illusies. Wanneer je dit doet, gebeuren er twee dingen. Het ene is dat jij je vrij gaat voelen, je voelt je lichter, je beseft dat jij niet meer wordt bepaald door de omstandigheden. Het andere is dat jij, als je dat wilt, een open deur kunt worden waardoor ik mij fysiek door jou heen kan manifesteren.

Er zijn veel mensen op aarde die grote dromen hebben over dat Jezus in de lucht verschijnt en hun christelijke overtuigingen op een onmiskenbare manier waarmaakt. Er zijn veel mensen die hopen dat ik of een andere engel fysiek aan hen verschijn op een manier die niemand kan ontkennen. Dit zal nog lang niet gebeuren vanwege de vrije wil. Je moet het vermogen hebben om te ontkennen dat God bestaat, omdat de meerderheid van de bewoners van de aarde dat collectief wenst. Totdat die dynamiek verandert, kan er geen fysiek bewijs, in de buitenwereld, worden geleverd. Ik kan geen menselijke verschijning manifesteren die alle mensen met hun fysieke ogen kunnen zien, maar ik kan wel een verschijning manifesteren die degenen die daar voor openstaan, óf kunnen zien, óf in in ieder geval zo reëel kunnen voelen dat je weet dat wat je in mijn Aanwezigheid voelt reëler is dan wat je met je zintuigen ziet.

Dit kan ik doen voor degenen die daarvoor openstaan, maar om open te staan moet je verder kijken dan die mentale beelden die je misschien op mij projecteert zodat je niet eist dat ik in een bepaalde vorm stap. Je staat open om het vormloze wezen te ervaren dat ik ben. Wanneer dit gebeurt, dan kan ik mij door jou manifesteren op een manier die zo dicht de fysieke werkelijkheid benadert, bijna zo fysiek wordt, als ik mag in de huidige situatie van het collectieve bewustzijn. Dit heeft natuurlijk veel meer impact dan wanneer je mijn licht oproept, maar mij als een gescheiden of wezen op afstand beschouwt.

We geven u al heel lang decreten uit en tienduizenden studenten hebben decreten opgezegd om de aanwezigheid van Aartsengel Michaël op te roepen. De meesten hebben mij als een wezen op afstand gezien dat in een hoger rijk bestaat en naar beneden is gekomen om iets voor jou te doen. Het decreet dat jullie hebben opgezegd voor dit dictaat is een nieuw niveau van decreten. Het richt zich veel meer op het oproepen van mijn Aanwezigheid en jij mij dan bij jou ervaart.

Je kunt elk decreet opzeggen met het gevoel dat ik een wezen ver weg ben en dat je mij oproept om dichterbij te komen voor een bepaald doel en dat zal effect hebben. Je trekt dan een bepaalde hoeveelheid energie aan, je roept een bepaalde hoeveelheid energie op en dat geeft een positief effect. Als je een decreet kunt opzeggen met een groter gevoel van eenzijn met mij, dan heeft dat veel meer effect. Je kunt zelfs op een punt komen waarop je mijn Aanwezigheid kunt oproepen en ervaren zonder dat je een ritueel in de buitenwereld hoeft uit te voeren. Je voelt gewoon dat ik bij jou ben in die situatie.

Hoe Aartsengelen te werk gaan
Ik zal je een idee geven hoe een aartsengel werkt. Je hebt, al heel ver terug in de tijd, het beeld gekregen dat Aartsengelen of engelen iets heel actief aan het doen zijn, bijna fysiek. Je hebt de beelden uit het Boek Openbaring dat er oorlog in de hemel was en dat Aartsengel Michaël tegen de draak streed en hem versloeg. Veel mensen stellen zich dit als een fysieke strijd voor, zoals je bij fysieke legers ziet, waarbij ik tegen de duistere krachten vecht en hen versla en dood. Wat je niet beseft, is dat ik helemaal niet zo werk.

Ik bezie duistere krachten niet als mijn vijand, als een tegenstander. Ik bestrijd hen niet. Ik vecht niet tegen hen, omdat ze iets hebben geschapen dat maar een tijdelijk bestaan heeft en dat wordt geschapen uit de energie die op angst is gebaseerd. In mijn wezen bestaat angst niet. Ik heb geen op angst gebaseerde energie. Ik ben een wezen dat totaal op liefde is gebaseerd en liefde herkent geen tegenovergestelde.

De gevallen wezens willen in hun hoogmoed geloven dat zij zo veel energie hebben vervormd dat zij al die fysieke manifestaties op aarde en al die manifestaties op het astrale vlak hebben gevormd. Ze willen geloven dat dit mij tegenstand kan bieden, maar dat is niet zo. Eén vorm van angst kan wel het tegenovergestelde zijn van een andere vorm van angst, maar geen enkele vorm van angst is het tegenovergestelde van liefde, want liefde is vormeloos. Ik voel mij niet door de duivel bedreigd. Ik kan naar het astrale vlak kijken zonder mij ook maar in het minst bedreigd te voelen. Ik kan mij op het astrale vlak manifesteren vanwege mijn vrije wil. Ik werk op een heel simpele manier: ik manifesteer mijn Aanwezigheid en het licht van liefde maakt het onmogelijk dat er angst bestaat op een plaats waar mijn Aanwezigheid in bepaalde mate aanwezig is.

Angst kan niet naast liefde bestaan. De duivel kan niet samen met mijn Aanwezigheid in één ruimte bestaan. Wanneer mijn Aanwezigheid er is, moet angst weggaan. Ik en mijn engelen kunnen die verteren, met onze energie, of die moet zich terugtrekken, als hij zich niet overgeeft en transcendeert. Ik hoef nergens tegen te vechten. Jij hoeft niet tegen een manifestatie van anti-liefde te vechten. Je hoeft de aarde niet te bekijken en te denken dat jij erop uit moet gaan en fysiek de strijd aanbinden om de huidige beperkingen te veranderen.

Hoe je de duisternis bestrijdt
We hebben in vorige decennia gezien hoe de studenten van geascendeerde meesters heel erg ‘in vuur en vlam’ raakten om tegen de duistere krachten te strijden. Ze hadden het gevoel dat zij de ‘avant garde’ op aarde waren. Ze zeiden decreten op, maar het kwam ook vaak voor dat zij het gevoel hadden dat zij bepaalde fysieke dingen moesten doen om de duisternis te bestrijden. Wij roepen jullie op hogerop te komen en te beseffen dat het tijd wordt om dat niveau, dat bewustzijn, te transcenderen en te beseffen dat je niet hier bent om de duisternis te bestrijden. Je bent hier niet om de duisternis te negeren en te ontkennen die bestaat en te zeggen dat het allemaal wel goed is. Je bent hier om te beseffen dat je de duisternis niet hoeft te bestrijden. Jij brengt het licht. Jij brengt het licht.

Kun je de duisternis uit een donkere kamer verwijderen? Nee, die heeft geen inhoud, geen realiteit. Je kunt het licht brengen en dan vervaagt de duisternis. De ware manier van de duisternis ‘bestrijden’ is dat je de open deur wordt voor het licht van liefde. De ware manier om de manifestaties van anti-liefde te bedwingen, is door de open deur voor liefde te worden, de liefde die niet op angst wordt gebaseerd.

Veel van want mensen liefde noemen, wordt op angst gebaseerd. Die wordt gebaseerd op het verlangen om te bezitten, dat uit de angst voor verlies voortkomt. Ware liefde staat daar boven en daarom kan ware liefde alleen maar onvoorwaardelijk zijn, zoals Moeder Maria heeft gezegd. Geen enkele voorwaarde kan liefde tegenhouden. Wanneer je de open deur voor die liefde wordt, dien je op de maximale manier. Ik weet dat je misschien zegt: “Wij zijn maar met zo weinig in aantal. Heel weinig mensen luisteren naar de leringen die door deze boodschapper worden gegeven, maar heel weinig mensen op de planeet luisteren naar de leringen van de geascendeerde meesters die door een boodschapper in een organisatie worden gegeven. Hoe kan iets wat wij doen enig verschil uitmaken? Maar het maakt wel degelijk verschil.

Alles wat je doet, maakt verschil. Zelfs wanneer je decreten opzegt vanuit een staat van gescheidenheid en ons als aparte wezens beschouwt, maakt het nog steeds verschil. Hoe meer je die gescheidenheid kunt overwinnen en in het eenzijn stapt en onze aanwezigheid ervaart, hoe meer effect dat heeft. Bepaalde dingen kun je niet onmiddellijk op aarde veranderen. Dat wordt in het laatste boek uitgelegd over hoe je kunt helpen om de wereld te veranderen. Je mag vanwege de vrije wil de omstandigheden pas veranderen als een bepaald aantal mensen de illusie inzien en het bewustzijn transcenderen. Wat je wel kunt doen, is het collectieve bewustzijn verhogen, omdat jij daar deel van uitmaakt zolang je bent geïncarneerd.

Hoe de gevallen wezens iedereen hebben gemanipuleerd
Besef je dat de gevallen wezens deze planeet op een lager niveau hebben gebracht? Dat deden ze door de leider te worden en de meerderheid van de bevolking hen te laten volgen. Welnu, als een paar gevallen wezens de planeet kunnen verlagen, spreekt het dan niet vanzelf dat een paar wezens die erkennen wie zij zijn, ook de planeet omhoog kunnen brengen? Het is heel erg volgens de regels der kunst dat een paar de velen kunnen leiden, je hoeft niet eens te doen wat de gevallen wezens doen en met geweld en macht van jezelf een soort dictator te maken.

Je hoeft geen fysieke macht over mensen te hebben, omdat jij door jouw bewustzijn het collectieve bewustzijn verhoogt. Dit is weer een manifestatie van anti-liefde, omdat de gevallen wezens als individu, of als een kleine groep, enorm veel macht over de mensen hadden. Ze doen alle om de macht van het individu te ontkennen, omdat zij eigenlijk de macht van het individu ontkennen om Christusschap te manifesteren.

Wat is Christusschap? Dat je één bent met de Ene Geest, Wanneer jij weet dat jij één bent met die Ene Geest, dan weet je ook dat alles uit die Ene Geest voortkomt. Daarom heb je het gezag om het geheel te verheffen.

Met de dagelijkse sleur omgaan
Het maakt wel verschil uit! Ik weet dat jullie allemaal in jullie dagelijkse leven omstandigheden tegenkomen die het moeilijk maken om de schijnbaar twee werelden, het spirituele leven en je dagelijkse leven te overbruggen. Ik weet heel goed dat naar een conferentie komen en daar je bewustzijn verheffen, iets anders is dan naar je gewone dagelijkse leven en de ‘dagelijkse sleur’ terug te keren, zoals ze zeggen.

Ik weet het; ik begrijp het. Ik zal je toch het beeld geven van wat er mogelijk is wanneer je jouw eigen persoonlijke evenwicht vindt tussen het spirituele en he dagelijkse leven. Je komt op den duur op het punt waarop je geen verschil meer ziet, je ziet geen conflicten meer, tussen die twee. Het vermengt allemaal met elkaar en je beseft dat je niet altijd decreten hoeft op te zeggen om mijn Aanwezigheid op te roepen. Je kunt mijn aanwezigheid bij jou uitnodigen en dan lever je een spirituele dienst op jouw werk, wanneer je met je kinderen omgaat. Wat je ook doet, kun je doen met meer bewustzijn waardoor je dat met liefde begiftigt in plaats van jezelf tot iets te dwingen uit angst voor hoe je met die omstandigheden om moet gaan.

Wij willen dat je op het punt komt dat je niet het gevoel hebt van: “O, ik moet iets voor de geascendeerde meesters doen, dus moet ik al die decreten opzeggen en dit is het enige wat ik doen. Maar mijn gewone leven is gewoon iets wat ik moet doen om te overleven.” Wij willen dat je zover komt dat de gescheidenheid wegvalt. Je beseft dat alles wat jij doet, met het licht en de liefde kan worden begiftigd, en dan wordt het allemaal dienstbaarheid.

De boodschapper ging gisteren zelf door een periode heen dat hij twee dingen aan zich voelde trekken. Het ene was met de mensen praten, en het andere was, zich richten op het boodschapper zijn en dictaten opnemen en decreten leiden. Hij moest een omslag in zijn bewustzijn maken en beseffen dat het allemaal diensten zijn die je bewijst. Met de andere mensen omgaan, is ook dienstbaarheid. Het is niet alleen maar iets doen wat schijnbaar spiritueel is, je dienstbaarheid aan het leven. Het vermengt zich met elkaar, mijn geliefden.

Wat je persoonlijke evenwicht ook is op dit moment, wij vragen jullie om uit die beelden te stappen van wat er van je verwacht wordt als spiritueel persoon. In plaats daarvan zie je dat jij wanneer je elke activiteit met liefde begiftigt een spirituele dienst bewijst, wat die ook is. Bepaalde dingen kunnen je natuurlijk niet met liefde begiftigen, dat besef ik wel. Wanneer jij je concentreert op liefde, zullen alle dingen die jij kunt doen, waar jij voor kiest om die te doen, een spirituele dienst zijn.

Laat de verouderde concepten los
Hiermee hoop ik dat ik jullie een enigszins ander perspectief heb geboden. Ik hoop dat jullie kunnen stoppen met het beeld van mij dat eigenlijk van de gevallen wezens komt, namelijk dat ik een wezen in de lucht ben dat ver weg is en dat ik een dualistisch wezen ben die gedwongen wordt tegen de krachten van duisternis te strijden. Zij hebben mij nog nooit gedwongen om iets te doen. Ik heb mij nooit aangepast aan hun beelden. Het enige dat in het Boek Openbaring wordt gezegd, is iets wat de mensen konden bevatten, gezien de bewustzijnsstaat van het collectieve bewustzijn uit die tijd.

Zelfs de concepten van de Ridders van de Ronde Tafel waren concepten die de mensen in die tijd aanspraken. Zij hadden waarde. Wij verwerpen die ideeën niet, maar wij zeggen dat naarmate het bewustzijn wordt verhoogd, je ziet dat bepaalde beelden vervagen en de mensen niet meer aanspreken. Dan moet er iets nieuws voor in de plaats komen. Er moeten nieuwe ideeën naar buiten gebracht worden en wie anders kan die naar buiten brengen dan de mensen die ervoor openstaan, omdat zij verder willen kijken dan het oude? Wij hebben leringen door eerdere boodschappers gegeven die heel waardevol waren. Die zijn nog steeds waardevol voor mensen met een beperkt bewustzijnsniveau. Wij vragen niet van jullie om hier op neer te kijken, we vragen niet van jullie om er een label op te plakken of er een oordeel over te vellen. Wij vragen alleen maar dat je beseft dat er een aantal mensen bereid moeten zijn verder dan het oude te willen kijken, zodat zij het volgende niveau kunnen ontvangen. Zij staan open voor het volgende niveau van leren, zodat zij dat willen gebruiken, belichamen, omdat wij anders niet meer kunnen uitgeven.

Er bestaat een niveau van lering dat hoger is dan wij eerder hebben kunnen geven. Het ligt klaar in het etherische octaaf om te worden uitgegeven. We kunnen het op dit moment niet uitgeven, omdat er niet genoeg mensen zijn die openstaan om deze ideeën te ontvangen. Maar wij geven hier en daar hints, maar er kan nog wel meer worden gegeven. Er zijn niet voldoende geesten die hier voor openstaan en wij vragen jullie om hierover na te denken, je geest te openen om jouw beelden, de beelden van jezelf, de beelden van ons, de beelden van God, de beelden van hoe de planeet werkt, te onderzoeken. Daarom geven wij jullie leringen die jullie daarbij kunnen helpen. Terwijl je dit doet, lever je misschien wel de hoogste dienst die je op een planeet zoals de aarde kan geven en dat is de voorloper te zijn om een nieuw niveau van spirituele leringen naar buiten te brengen.

Dit is een ongelooflijke kans, een ongelooflijke kans. Het gebeurt niet door één persoon die de boodschapper is. Er moet een kritieke massa mensen openstaan, die bereid is verder te kijken dan de oude beelden, zodat zij kunnen ontvangen wat er naar buiten wordt gebracht.

Met deze ideeën, omdat ik zie dat jullie kelken overlopen en jullie eigenlijk geen licht meer kunnen bevatten, dank ik jullie voor jullie aandacht, voor jullie liefde om hier fysiek aanwezig te zijn, voor jullie liefde waar jullie je ook op de planeet bevinden om deel te nemen aan de wake van Moeder Maria en op andere manieren de leringen, de decreten en invocaties te gebruiken.

Ik bedank de studenten van de geascendeerde meesters die een lering hebben gebruikt, de hulpmiddelen die wij hebben gegeven. Je levert een bijdrage aan de voorwaartse beweging van de planeet, en ik bedank jullie op het fysieke vlak. Hoewel velen het niet zullen erkennen, is het toch belangrijk dat het wordt gezegd: “Wij zijn dankbaar voor de dienstbaarheid van alle studenten van geascendeerde meesters. Wij zijn dankbaar, mijn geliefden.” Daarmee bedank ik jullie.