Ik feliciteer jullie met de Wake voor Gods Wil

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 27 maart 2005

IK BEN Michaël en ik kom met grote vreugde en grote opwinding. Ik wilde dat jullie de opwinding van mijn engelen konden voelen, want zij zijn vandaag vrij om het werk te doen waarvoor zij naar de aarde zijn gekomen. O mijn geliefden, wat een vreugde is het om mijn engelen zich over deze planeet te zien verspreiden en te strijden tegen de machten van het totalitarisme die je in zoveel naties en in zoveel vermommingen ziet. Mijn engelen staan klaar en zijn berekend voor hun taak. Alles wat zij nodig hebben, is jullie volmacht om namens jullie te handelen.

Ik ben dankbaar dat zoveel mensen in Rusland deze invocatie van mij hebben gebruikt, want er is waarachtig nog nooit eerder zo’n toewijding aan Michaël de Aartsengel in Rusland geweest. En dit heeft mij vele kansen gegeven om de afgelopen 33 dagen het werk van de Heer te doen. Toch moet ik zeggen dat niet genoeg mensen hebben besloten deze invocatie te gebruiken om al het werk tot stand te brengen waarop ik gehoopt had dat ik in deze periode wilde afmaken

Maar door het werk van deze invocatie, die vandaag werd opgezegd, zijn wij in staat geweest het werk af te maken dat wij zouden doen. En alle duisternis die in deze cyclus weggenomen kon worden, is nu in de Zuil van Vuur geworpen. Ik wil dat jullie deze zuil van vuur visualiseren en ik wil dat jullie deze visualisatie de rest van het jaar bij jullie houden, omdat deze zuil van vuur hier blijft, zoals Jezus zei. Die zal in het fysieke octaaf verankerd worden.

Je kunt deze Zuil van Vuur visualiseren, maar besef dat het geen fysiek vuur is en dus niet zichtbaar voor de fysieke ogen. Jullie hebben allemaal plaatjes in de Bijbel gezien hoe de Israëlieten door een zichtbare vuurkolom geleid werden, maar zelfs toen was het vuur alleen zichtbaar voor degenen die hun bewustzijn verhoogd hadden en een zuivere visie in hun innerlijk hadden. En jullie moeten het verband begrijpen waarom dit zo is. Om de duisternis die een lagere vibratie heeft te verteren, moet het vuur een hogere vibratie hebben. Dus als het vuur werkelijk voor het menselijk oog zichtbaar was, kon het niet die hoge vibratie hebben om zijn werk te doen om de duisternis te verteren. Zien jullie het verband?

Het is zo eenvoudig, wanneer jullie begrijpen dat alles energie is en dat alles vibratie is. En dit is beslist een van de grote prestaties van de wetenschap dat zij dit inzicht hebben bewerkstelligd. En er is echt geen tegenstrijdigheid tussen deze wetenschappelijke ontdekking en wat spirituele mensen, echt spirituele mensen, al duizenden jaren zeggen, maar alleen andere woorden daarvoor gebruiken.

Ik beweeg me snel, en ik kom enkel jullie feliciteren en allen bedanken die deze twee invocaties de afgelopen 33 dagen hebben opgezegd, want ik ben ook dankbaar. En dus vertrek ik weer net zo snel als ik gekomen ben, omdat ik aan het werk moet. En ik verheug me erop dat werk te gaan doen. Daarom zeg ik jullie vaarwel.