Geavanceerde Leringen over het menselijke Zelf

ONDERWERPEN: Van jezelf houden – Wat is een gevallen wezen? – Houdt God van het uiterlijke zelf? – Hoe jij naar je uiterlijke zelf kijkt – Spiritualiteit en het dagelijkse leven – Moeilijkheden die je tegenkomt als je geïncarneerd bent – Je voor Moeder Maria verbergen – Waarom jij een uiterlijk zelf nodig hebt – Waarom jij van je vijand moet houden – Het uiterlijke zelf overbodig maken – Moeder Maria is geen gevallen wezen – Spirituele hoogmoed – Hoe je ascendeert – Houd op met jezelf te beoordelen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 mei 2015 – Nederland

Boodschapper: Wij gaan een aantal keren zeggen: “Mother Mary, I love you.”

Allen: “Mother Mary, I love you. Mother Mary, I love you. Mother Mary, I love you. Mother Mary, I love you. Mother Mary, I love you.”

Mijn geliefde harten, ik ben inderdaad Moeder Maria.

Ik    heb    jullie    lief.

Ik houd van jullie allemaal, stuk voor stuk. Kunnen jullie geloven dat ik van jullie houd?

Een paar: “Ja.”

Kunnen jullie allemaal geloven dat ik van jullie houd?

Allen: “Ja.”

Kunnen jullie echt geloven dat ik van jullie houd?

Allen: “Ja.”

Kun je met je hart en niet met je mond belijden dat ik van je houd?

Allen: “Ja.”

Antwoord mij dan met je hart en niet met je mond. Het is zo gemakkelijk om dingen te zeggen die van je verwacht worden, dingen te doen die van je verwacht worden, dingen te voelen die van je verwacht worden, de gedachten te denken die van je verwacht worden en jezelf te beschouwen zoals van je verwacht wordt dat je bent.

Van jezelf houden
Je kunt geloven dat ik van je houd. Je kunt voelen dat jij van mij houdt. (Sommigen van) jullie kunnen mijn liefde voor jou voelen, maar de grote vraag die ik jullie vanavond voorleg, is: “Kunnen jullie van jezelf houden? Kunnen jullie waarachtig van jezelf houden? Kun je van jouw zelf houden, niet jezelf?”

Zie je dat wij hierbij een onderscheid moeten maken? Jullie denken allemaal aan jezelf als jezelf. Jullie moeten beseffen dat er een persoonlijkheid in de buitenwereld bestaat, een uiterlijk zelf en het innerlijke wezen. Dan kun je gaan accepteren dat je van jouw zelf kunt houden, niet de uiterlijke persoonlijkheid, maar het zelf dat jij bent. Waarom vraag ik jullie om dit onderscheid te maken? Omdat maar heel weinig mensen op de wereld en echt maar heel weinig mensen in het werelddeel Europa onderscheid maken tussen het uiterlijke zelf en het zuivere zelf, het zuivere wezen. Waarom maken zij dat onderscheid niet? Omdat zij in vele, vele levens door de gevallen wezens zijn geprogrammeerd om dit onderscheid niet te maken.

Wat is een gevallen wezen?
Wat is de eigenschap van een gevallen wezen? Zij kunnen het onderscheid tussen het uiterlijke zelf en het ware zelf niet maken. Zij identificeren zich met hun uiterlijke zelf, hun gescheiden zelf. Als zij in staat waren om dat onderscheid te maken, dan zouden zij weten dat zij niet hun uiterlijke zelf zijn, zij zouden weten dat zij deel uitmaken van het Ene Zelf van God. Dan zouden zijn niet totaal vastzitten in het gevallen bewustzijn.

Zij willen dat jullie jezelf zien zoals zij zichzelf zien. Dit is de definitie van de valse spirituele hiërarchie, de zogenaamde machtselite. Dit zijn wezens die lang geleden het idee hebben verworpen dat God van hen houdt. Ik zou aan die wezens kunnen verschijnen en hen vertellen dat ik van hen houd, maar zij zouden niet in staat zijn dat te accepteren. Als zij dat wel zouden accepteren, zouden zij door mijn liefde worden getransformeerd. Zij willen niet getransformeerd worden, dus hebben zij maar één optie: mij liefde afwijzen.

Wat hebben zij met jullie gedaan? Zij hebben jullie laten geloven dat mijn liefde voorwaardelijk is, de voorwaarde dat jij voldoet aan bepaalde voorwaarden die zij hebben gesteld. Daardoor maken zij een god van zichzelf, omdat zij zeggen: “Wij zijn in staat om voorwaarden op aarde te stellen die God zelfs moet gehoorzamen voor hij zijn liefde aan de menselijke wezens die op aarde zijn geïncarneerd, geeft. Dit zijn allemaal leugens, een illusie, maar hoe weten jullie dat? Hoe kunnen de mensen in Europa dit begrijpen wanneer hun leiders hen al vele eeuwen iets anders hebben verteld?

Jullie beginnen dit nu al in te zien. Daar ben ik mij wel van bewust, maar wat ik jullie wil aangeven, is dat er nog steeds kleine deeltjes in jullie wezen zijn – en dit geldt voor iedereen, zonder uitzondering, zelfs voor de boodschapper die deze woorden uitspreekt – er zijn onderdelen in jullie wezen die niet volledig van jezelf kunnen houden. Hier wil ik het over hebben.

Houdt God van het uiterlijke zelf?
Nu heb ik jullie onderscheid laten maken tussen het innerlijke zelf en het uiterlijke of gescheiden zelf. We doen dit met opzet, omdat wij beseffen dat wij vanwege die zware programmering niet meteen kunnen laten beginnen met van jullie uiterlijke zelf te houden. Jullie zijn zo geprogrammeerd, zo geconditioneerd, te denken dat Gods liefde voorwaarden stelt waardoor jullie denken dat je onmogelijk van het uiterlijke zelf kunt houden, dat God onmogelijk van het uiterlijke zelf zou kunnen houden.

Jullie kijken naar mij als Moeder Maria, als een geascendeerd wezen, de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, en in gedachten verheffen jullie mij in positie hoog boven je, of in ieder geval in je bewustzijn. In zeker zin sta ik boven jullie, omdat ik een positie bekleed in de kosmische hiërarchie die hoger is en die een niet geascendeerd wezen niet kan bekleden. Ik ben ook geascendeerd, dus mij bewustzijn is hoger. Ik ben niet hoger in de zin van de gevallen wezens en hun waardeoordelen. Ik ben één met de Ene Geest, het Al. Jullie zijn één met die Ene Geest, maar jullie zijn geprogrammeerd door degenen die deze waarheid ontkennen te denken dat jullie dat niet zijn en dus verheffen jullie mij in gedachten.

Bekijk het idee eens van dat ik het volmaakte concept voor jullie voor ogen heb. Je kunt denken of voelen dat ik het hoogst mogelijke beeld voor ogen heb, je hoogste potentieel en hoe jij zijn zijn als je volledig Christusschap hebt en dit zie ik en hier houd ik van. Veel van jullie hebben een vaak niet herkend verlangen om aspecten van je menselijke zelf voor mij te verbergen. Jullie denken dat ik, als ik dat aspect van jouw menselijke zelf zag, niet van het menselijke zelf zou kunnen houden. Je zou zelfs kunnen denken dat ik je erom zou veroordelen of afwijzen of schelden of een pak voor de broek geven of hoe je de moeder ook maar beziet. Wat ik in deze verhandeling zou willen doen, is het beeld aanvechten dat jij van mij en jezelf hebt.

Hoe jij naar je uiterlijke zelf kijkt
Het is waar dat je moet beginnen met je te realiseren dat je meer bent dan dat uiterlijke zelf, de uiterlijke persoonlijkheid. Je moet beginnen je van dat uiterlijke zelf af te scheiden. Zo maak jij verbinding met je hogere Zelf. De meeste van jullie zijn hier al mee begonnen, enkelen hebben grote vorderingen gemaakt bij dit proces, dus ik geef jullie nu de volgende stap omhoog. Nu begin je het uiterlijke zelf anders te bezien. Je bekijkt het niet als de vijand van je spirituele groei, je bekijkt hem niet als iets slechts of onzuivers waar ik je voor zou veroordelen omdat je dat had.

Het klopt helemaal dat wij jullie de indruk hebben gegeven dat jouw ego je spirituele groei tegenwerkt en dat dit iets is wat je moet overwinnen, transcenderen. In eerdere leringen hebben wij jullie het concept gegeven van de ‘treuzelaar op de drempel’ die je moet binden en verslaan. Dit zijn deugdelijke concepten. Ik zeg nu niet dat alles wat wij eerder gezegd hebben, niet klopt, maar ik wijs jullie erop dat er in het proces van progressieve openbaringen, in het proces van een progressief spiritueel pad, stadia zijn.

Er komt een moment waarop je de lering die je hebt gebruikt op aan lager niveau van het pad, moet onderzoeken. Je gaat die niet als verkeerd of niet de moeite waard zien, maar dat je het besef krijgt dat elke lering die in woorden wordt uitgebracht alleen maar bepaalde beperkingen kan opleveren. Die kan heel gemakkelijk worden geïnterpreteerd op manieren die je maar tot bepaalde hoogte op het pad kunnen brengen. Het is net of de lering je op een bepaald niveau kan brengen, maar niet verder dan dat niveau. Die kan dan in feite een gesloten cirkel vormen die jou op een bepaald niveau houdt.

Wat ik jullie wil zeggen, is dat je op een nieuwe manier naar jezelf kunt kijken, jouw uiterlijke zelf en je innerlijke zelf. Er kunnen situaties in je dagelijkse leven voorkomen die je van streek maken over bepaalde dingen. Je raakt misschien geïrriteerd, je kunt boos worden, je kunt misschien bang worden, je kunt ook nog andere patronen hebben. Je hebt het gevoel dat dit niet jouw hoogste potentieel is, dit niet is wie jij in het meest ideale geval kunt zijn. Je hebt het gevoel dat jij liever had ik jou niet in die situaties zag.

Spiritualiteit en het dagelijkse leven
Veel van jullie hebben jullie leven in vakjes ingedeeld. Dit zie je bijvoorbeeld in extreme vorm bij veel christenen die zoals in het populaire gezegde “Op zondag naar de kerk gaan en hun zonden belijden, en dan de andere zes dagen van de week met een goed geweten zondigen.” Bijna alle mensen die geïncarneerd zijn, hebben dit in bepaalde mate gedaan. Jullie scheiden kerk en staat, bij wijze van spreken, je scheidt je spirituele zoektocht van je dagelijkse leven.

Jullie, in ieder geval de meesten, hebben allemaal een bepaalde routine opgebouwd bij het opzeggen van bepaalde decreten en invocaties. Veel van jullie zijn er goed in om daarvoor de tijd te nemen, een aparte ruimte in te gaan, jullie decreten en invocaties op te zeggen. Wanneer je het gevoel hebt dat je de touwtjes in handen hebt in die omgeving, omdat je iets spiritueels doet, dan wil je wel dat ik erbij ben en je observeer. Wanneer je tegen de kinderen schreeuwt of ruzie op het werk krijgt, heb je liever dat ik er niet bij ben, dat ik dit niet zag.

Waarom maak je dat onderscheid? Denk je dat ik onderscheid maak? Denk je dat ik hier kan staan en zeggen dat ik van jou houd en dat mijn liefde onvoorwaardelijk is, maar dat er situaties zijn waarin jij iets doet (wat volgens jou niet iets is wat een spiritueel persoon moet doen) en ik in die situaties dan niet meer van jou houd? Ja, dat denken velen van jullie. Zo denkt jullie ego, zo is je uiterlijke zelf geprogrammeerd te denken, omdat die alleen maar voorwaardelijke liefde kan zien.

Ik maak dat onderscheid niet; ik heb geen waardeoordelen, in ieder geval niet wat jullie waardeoordelen noemen. Wat ik tegen jullie wil zeggen, is het concept dat je op een andere manier naar jezelf, jouw uiterlijke zelf, jouw dagelijkse gedrag, moet gaan kijken. Probeer die gescheidenheid te doorbreken, zodat jij jezelf van die neiging om jezelf te veroordelen bevrijdt. Probeer jezelf eens af te vragen waarom je een oordeel velt, waarom jij je als spiritueel persoon, als een student van de geascendeerde meesters, altijd op een bepaalde manier moet gedragen en nooit iets anders mag doen.

Moeilijkheden die je tegenkomt als je geïncarneerd bent
Jullie begrijpen dat ik fysiek op aarde geïncarneerd ben geweest. Je kunt een prachtig beeld van mij hebben door de vele portretten waarop ik met een volmaakte baby op schoot zit, die het Christuskind voorstelt. Je denkt misschien vanwege die verheerlijkte beelden dat toen ik geïncarneerd was, toen Jezus klein was, toen er andere kinderen in huis waren, dat mijn huis altijd helemaal schoon was, helemaal opgeruimd was en dat ik nooit mijn stem verhief tegen de kinderen. Je kunt dat wel denken, maar dat was niet zo.

Ik was destijds in mijn laatste incarnatie, net zoals velen van jullie nu. Ik had aanzienlijk veel spirituele verworvenheden, maar ik kan je wel zeggen dat er momenten waren waarop ik mijn geduld verloor, bij wijze van spreken. Ik raakte geïrriteerd door de kinderen, ik raakte geïrriteerd door Jozef en soms schreeuwde ik tegen hen.

Dit kan je aan het schrikken maken, maar wat ik jullie probeer te vertellen, is dat ik een menselijk wezen was dat was geïncarneerd op een heel dichte planeet in een hele gespannen situatie.

Jullie zitten ook in een heel gespannen situatie in deze heel intense decennia, waarin wij de overgang maken van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Ik kan je ervan verzekeren dat iedere spirituele persoon, die een hoger bewustzijn nastreeft, in deze tijd onderworpen wordt aan verschrikkelijke druk, een enorme hoeveelheid projecties. Er zijn krachten die niet willen dat je daarin slaagt, zij willen niet dat jij je bewustzijn verhoogt, zij willen niet dat jij Christusschap manifesteert.

Zij willen wanhopig graag dat jij een bepaald idee houdt dat jij, omdat jij een bepaalde tekortkoming hebt, omdat je gisteren of dertig jaar geleden een fout hebt gemaakt, de geascendeerde meesters niet kunt vertegenwoordigen, je Christusschap niet tot uitdrukking te brengen, niet op te komen voor iets wat het leven op aarde verbetert. Zij zijn wanhopig bezig om jou die illusie te laten houden, dus vraag ik aan jullie om jullie uiterlijke zelf anders te bekijken.

Je voor Moeder Maria verbergen
Er is een periode op je pad dat het nuttig is om naar jouw ego en jouw uiterlijke zelf te kijken als iets wat jouw groei tegenhoudt, wat jouw groei tegenwerkt, dat je moet afhandelen. Je moet de oproepen doen om de energie te laten transmuteren, je moet de illusies gaan doorzien. Je moet misschien de oproepen aan Aartsengel Michaël doen om jouw treuzelaar vast te binden, jouw ego vast te binden, allerlei duistere krachten die je aanvallen door dat ego en die treuzelaar vast te binden.

Dit zijn allemaal legitieme stappen die je kunt nemen, maar wanneer je die stappen hebt genomen en op het volgende niveau komt, helpt dat niet meer.

Jouw uiterlijke zelf en jouw ego werken jouw pad nog wel tegen. Dat doen ze zeker – als jij hen dat toestaat. Wat ik op je wil overbrengen, is het volgende: “Houd ermee op om hen dat toe te staan!” De manier waarop je dat doet, is door je uiterlijke zelf, jouw ego, niet als een vijand voor jouw spirituele groei, niet als een bondgenoot voor jouw spirituele groei, maar als van geen betekenis voor jouw spirituele groei, te bekijken.

Je moet ernaar kijken en zeggen: “Ik erken dat ik die neiging bezit. Ik zie dat het een onderdeel van mijn uiterlijke zelf is, maar dat is niet wie ik ben. Dat bepaalt niet wie ik ben en het houdt mij niet tegen op mijn pad. Het zorgt er niet voor dat ik mij voor Moeder Maria verberg.”

Ik accepteer de Wet van Vrije Wil en jouw individuele vrije wil volledig. Als jij zegt: “Moeder Maria, ik wil niet dat je naar mij kijkt in die situatie,” dan zal ik niet naar jou kijken. Wanneer ik niet naar jou kijk, kan ik jou niet helpen. Ik kan niet wegkijken en tegelijkertijd het volmaakte concept voor jou hebben. Je vraagt mij dan eigenlijk om dat volmaakte concept niet voor jou te hebben in juist die situaties waarin jij dat het meeste van mij nodig hebt.

Begrijp je dat? Wanneer je volmaakt in harmonie bent en totaal vredig, hoef ik niet het volmaakte concept voor jou te hebben, wel? Wanneer je niet in harmonie bent, moet ik juist het evenwicht voor jou bewaren. In die situaties zeg je heel vaak zonder dat je het beseft: “O, Moeder Maria, kijk nu even niet, laat mij met rust.” Je denkt dat ik, als ik jou in die staat zag, niet van jou zou houden.

Wanneer ik zeg dat ik van jou houd, maak ik geen onderscheid tussen het uiterlijke en innerlijke zelf. Ik weet natuurlijk wel wie je bent. Ik weet dat het innerlijke zelf echt is; ik weet dat het uiterlijke zelf onecht is. Maar op dit moment vormt het een onderdeel van jou totale wezen en ik houd van jou als geheel, als het totale wezen dat jij bent. Ik erken een heel simpel feit dat ik uit eigen ervaring ken: Wanneer wij geïncarneerd zijn in een niet geascendeerde sfeer, vooral een planeet die zo dicht is als de aarde, kunnen wij niet vermijden dat wij een uiterlijk zelf hebben.

Waarom jij een uiterlijk zelf nodig hebt
Je kunt niet op een planeet zoals de aarde geïncarneerd zijn en helemaal geen uiterlijk zelf bezitten, omdat je het dan niet kon verdragen dat je hier bent. Er gebeuren op dit moment zoveel dingen op deze planeet dat als jij die niet volledig zou erkennen, jij gewoon niet kon verdragen dat je geïncarneerd bent. Jouw mededogen zou letterlijk je aura vernietigen omdat je al die lijdende mensen zou willen helpen.

Jouw uiterlijke zelf vormt bijna een soort bescherming om op deze planeet te zijn. Je kunt met betrekking tot je dagelijkse leven functioneren, maar ook wat betreft het verhogen van je bewustzijn. Om dat op een planeet zoals deze te kunnen, moet je een schild om je heen hebben. Je moet bijna oogkleppen op hebben, zodat je niet al die dingen die er aan de hand zijn, ziet. Het is gewoon een noodzakelijk beschermingsmechanisme.

Ik weet ook dat wanneer je dit uiterlijke zelf hebt, het uiterlijke zelf is wat het is. Het werd uit het dualiteitsbewustzijn geboren; er bestaat een innerlijk conflict. Er bestaat innerlijke verdeeldheid en dit trekt je in verschillende richtingen. Er zijn situaties in de buitenwereld die gewoon te veel voor je worden. Het is te overweldigend wanneer de kinderen schreeuwen en niet willen luisteren, en je raakt zo gemakkelijk geïrriteerd. Ik deed dat zelf ook, mijn geliefden.

Ik weet niet wat jij je echt voorstelt bij de wezens die van een planeet zoals de aarde zijn geascendeerd. Je denkt misschien wel dat Jezus het volmaakte menselijk wezen was toen hij geïncarneerd was, maar ik heb al eerder gezegd dat dit niet zo was. Hij kon ook zijn rust verliezen, hij kon uit zijn humeur raken. Hij kon heel kortaf zij, heel direct, bijna irritant wanneer de mensen hem benaderden – ik begrijp wel waarom. Hij was zo op zijn innerlijk geconcentreerd, dat wanneer iemand zijn aandacht trok, het te veel voor hem was om die twee werelden te overbruggen.

Je denkt misschien dat El Morya, or Master MORE, in zijn laatste incarnatie, altijd kalm, rustig en beheerst was. Als je naar een paar van zijn eerdere incarnaties kijkt, zie je dat hij soms ook overweldigd raakte door de energie en op diverse manieren reageerde. Jullie hebben allemaal gedacht dat Saint Germain de ‘Wonderman van Europa’ was, en ja toen hij een dispensatie had gekregen om een fysiek lichaam te manifesteren, was hij in die geascendeerde bewustzijnsstaat en hij was altijd, kalm, rustig en beheerst. Dat was wel nadat hij zich voor zijn ascensie had gekwalificeerd. Daarvoor was hij niet altijd in totale innerlijke vrede.

Waarom jij van je vijand moet houden
Niet een van degenen die zijn geascendeerd, zijn geascendeerd omdat zij volmaakt waren volgens de maatstaven van de gevallen wezens. Wij zijn geascendeerd, omdat wij op het punt zijn gekomen waarop wij hebben beseft dat deze gevallen maatstaf niet meer bepaalde wie ik was en dat betekent maar één ding: Van wat er nog over is van jouw menselijke zelf, moet je houden. Er komt een moment waarop jij van jouw menselijke zelf, jouw uiterlijke zelf, jouw ego, jouw treuzelaar op de drempel, hoe je het ook maar noemt, moet houden.

Zoals ik al zei, is er een stadium op het pad waarop je die als een tegenstander van je spirituele groei moet zien. Je moet je ervan afscheiden. Wanneer jij dat in bepaalde mate hebt gedaan en die dan nog steeds als een tegenstander, een vijand, beschouwt, laat jij hem dat nog steeds bepalen. Wanneer je totaal wordt verblind door jouw uiterlijke zelf, bepaalt die wie jij bent. Wanneer je er weerstand aan biedt, bezie je het als een vijand voor jouw spirituele groei, het bepaalt nog steeds wie je bent, alleen op een andere manier.

Je komt op een punt waarop je beseft dat de volgende stap is dat je hem niet meer als een vijand beschouwt, omdat je beseft dat hij niet kan bepalen wie jij bent, hij kan jouw pad niet tegenhouden. Op dat moment, waarop je het niet meer als een vijand beschouwt, is het logisch dat de volgende stap is dat je ervan houdt. Het is natuurlijk moeilijk om van iets te houden wat jij als je vijand beschouwt. Om je totaal van je vijand te bevrijden, moet je op het punt komen waarop je doet wat Jezus de mensen 2000 jaar geleden heeft gezegd: “Heb je vijanden lief.” Dan kunnen ze niet meer bepalen wie je bent.

Wat is het dat zegt wat jij bent, mijn geliefden? Jullie zijn spirituele wezens. Wat is een spiritueel wezen? Een geïncarneerd spiritueel wezen is in het ideale geval de open deur voor onvoorwaardelijke liefde. Wat gebeurt er wanneer je denkt dat jij een vijand hebt en zegt: “Ik kan niet van die vijand houden, ik kan geen liefde voor die vijand tot uitdrukking brengen?” Je zorgt ervoor dat die vijand jou de stroom van onvoorwaardelijke liefde laat afsluiten die door jou heen gaat. Dan laat jij die vijand bepalen wie jij bent, omdat je dan geen spiritueel wezen meer bent die zichzelf als de open deur voor onvoorwaardelijke liefde beschouwt. Je ziet jezelf als iets anders, iets wat minder is.

Houd van je vijanden. Dan bevrijd jij je van hen en het bewustzijn dat zij vertegenwoordigen. Jij wordt vrij om te zijn wat je bent, de open deur voor onvoorwaardelijke liefde. Je bent vrij om volledig, met heel jouw wezen, te accepteren dat God van jou houdt, dat ik van jou houd. Dan kun jij van jezelf houden, je kunt zowel van het jou-deel als het zelf-deel houden.

Het uiterlijke zelf overbodig maken
Er komt een moment waarop je onderscheid maakt tussen het uiterlijke zelf en het ware zelf, het zelf dat echt en onecht is. Je hoeft het onechte zelf niet meer te verbergen voor mij of jou. Je begrijpt dat het onecht is, je begrijpt dat dit niet bepaalt wie jij bent. Jij wordt er niet door bedreigd, je maakt je er zelfs niet eens meer druk over. Het is eigenlijk niet meer belangrijk.

De lineaire geest van jou zegt misschien dat ik mijzelf tegenspreek over wat ik eerder heb gezegd. Wanneer je buiten de lineaire geest omgaat, zie je dat ik het over een progressie had. Er is een stadium waarin jij je van het uiterlijke zelf moet afscheiden. Je doet dat door jezelf als verschillend van het uiterlijke zelf te zien. Er komt ook een moment waarop je dat uiterlijke zelf moet transcenderen.

In tegenstelling tot wat de meeste van jullie geneigd zijn te denken, houdt dit niet in dat je geen uiterlijk zelf hebt. Het betekent dat je op het punt komt, waarop wat er nog over is van het uiterlijke zelf, net genoeg is om je geïncarneerd te laten. Het vormt geen bedreiging meer voor je spirituele vorderingen of jouw dienstbaarheid aan andere mensen. Op dat punt hoef jij je daar geen zorgen meer over te maken. Je hoeft het niet te blijven analyseren en te proberen het bloot te leggen en proberen te ontdekken: “Wat is mijn ego, wat is er aan de hand, wat geloof ik eigenlijk?”

Al die hulpmiddelen zijn waardevol, maar er komt een moment waarop het niet meer nodig is om je daar druk over te maken en je erop te concentreren. Je moet natuurlijk daarin wel evenwicht vinden. Wij willen niet dat je teruggaat naar je identificeren met jouw uiterlijke zelf en niet in te zien wat je moet overwinnen. Je kunt op een punt komen waarop je vrede hebt gesloten met het feit dat jij, zolang jij geïncarneerd bent, bepaalde aspecten van jouw uiterlijke zelf bezit. Als je af en toe in dat patroon terugvalt, hoef jij jezelf daarom niet te veroordelen.

Je hoeft geen groot episch drama te bedenken dat jij het nooit kunt overwinnen, omdat jij nu een fout hebt gemaakt. Nu houdt Moeder Maria niet meer van mij, nu komt ze drie maanden lang niet terug, of wat je ook maar bedenkt. Je hoeft jezelf niet te straffen, je hoeft jezelf niet een of andere straf op te leggen. “Nu moet ik 350 keer Wees Gegroet Maria opzeggen, omdat ik tegen de kinderen heb geschreeuwd.” Of wat de mensen ook maar denken wat je kunt doen om iets te compenseren en dat ik dan ineens weer van hen houd, wanneer zij iets mechanisch hebben opgezegd of een bepaald aantal kaarsen in de kerk aangestoken.

Moeder Maria is geen gevallen wezen
Je moet op het punt komen waarop je beseft dat ik niet zo denk, dat ik niet zo voel, dat ik niet zo naar jou kijk. Ik ben een geascendeerde meester, ik ben geen gevallen wezen. Ik kijk niet naar jou zoals de gevallen wezens. Alsjeblieft, als je van mij houd, houd dan op met dat op mij te projecteren: dat ik naar jullie kijk op de manier van de gevallen wezens. Dat is niet zo!

Klink ik streng? Dat komt omdat ik door de weerstand van het uiterlijke zelf heen snijd dat niet wil erkennen dat ik niet lijk op het beeld dat de gevallen wezens van mij hebben geschapen. Ik ben een geascendeerd wezen. Ik weiger mij aan te passen aan de beelden die de gevallen wezens van mij hebben geschapen. Ik weiger dat beslist.

Wanneer ik een boodschapper heb die de open deur wil zijn, spreek in op het fysieke vlak uit wat miljarden mensen moeten horen. Ik ben een God-vrij wezen. Ik zit niet vast aan het bewustzijn van menselijke wezens die zijn geïncarneerd of gevallen wezens die wel of niet geïncarneerd zijn. Ik ben daar van bevrijd. Jullie kunnen niet totaal vrij zijn; ik kan je niet maximaal helpen als je niet doorhebt dat ik hier niet door wordt beïnvloed.

Mijn liefde is niet voorwaardelijk. Er zijn mensen die absoluut weigeren te erkennen dat onvoorwaardelijke liefde bestaat. Die zie je overal in kerken en spirituele bewegingen en elders. Het zijn óf gevallen wezens die zijn geïncarneerd, óf ze worden totaal verblind door het bewustzijn van de gevallen wezens of niet geascendeerde wezens.

Spirituele hoogmoed
Eén van de ernstigste manifestaties van anti-liefde is denken dat iemand die geïncarneerd is op een planeet zo dicht als de aarde kan bepalen hoe God gaat handelen, denken of naar het leven kijken. Het is totale en de allergrootste hoogmoed. Er zijn gevallen wezens die zijn geïncarneerd of op het astrale vlak, het mentale vlak en in het identiteitsrijk van planeet aarde die denken dat zij hoge en intelligente wezens zijn. Zoals Jezus heeft gezegd: “Men herkent hen aan hun vruchten.” Kijk eens wat er op planeet aarde aan de hand is en dan zie je wel dat dit niet een erg hoge planeet is. Als het niet een erg hoge planeet is, dan kan geen van de gevallen wezens die met de aarde verbonden zijn, erg intelligente wezens zijn – behalve dan in hun eigen gedachten. Het is geen rocket science om te zien dat er op een planeet met zoveel manifestaties van anti-liefde, zoveel oorlogen, zoveel conflicten zijn, dat degenen die dit scheppen geen erg intelligente wezens kunnen zijn.

Loop hen niet meer achterna! Houd op met denken dat zij de bekwaamheid of het gezag hebben om te bepalen hoe de geascendeerde meesters denken of voelen, of wat de geascendeerde meesters wel of niet moeten zeggen, of door welke boodschapper zij moeten spreken of niet. Ik kan die mensen niet helpen, ook al erkennen ze mij als een geascendeerde meester, als ze een gevallen beeld op mij projecteren. Ik kan jou niet helpen, omdat ik niet jouw vrije wil kan en wil schenden, hoewel jij geen bewuste beslissing neemt. Ik kan het volmaakte concept niet voor jou hebben in de situaties waarin je die het meest nodig hebt.

Er zijn mensen die geloven dat zij spiritueel zijn, zelfs student van geascendeerde meesters, die bijna constant in een bewustzijnsstaat zitten die niet hun hoogste potentieel is en waarin ik het volmaakte concept voor hen voor ogen moet hebben. Maar zij laten wij dit niet doen, en de consequentie is dan dat hun bewustzijn een zichzelf versterkende, gesloten spiraal wordt. Zij geloven dat zij vorderingen maken, zij geloven dat zij in dit leven zullen ascenderen. Zij lijken op de christenen die geloven dat Christus hen aan het einde van dit leven zal redden en dat zij naar de hemel gaan, omdat zij goede christenen zijn geweest.

Hoe je ascendeert
Als jij niet je bewustzijn hebt veranderd, hoe kun je dan het geascendeerde rijk betreden? Er zijn geen andere criteria, mijn geliefden, dan jouw bewustzijnsstaat, je kunt niets in de buitenwereld doen om je daarvoor in aanmerking te laten komen. Begrijpen jullie dat?

Dit is de consequentie van het feit dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Dit betekent ook dat jij niets op aarde kunt doen, geen enkele voorwaarde die jij kunt stellen en aan voldoen, die God ertoe kan dwingen om jou in het koninkrijk toe te laten. Je gaat pas naar het koninkrijk wanneer je ophoudt God te dwingen jou toe te laten en te accepteren dat God jou naar binnen laat gaan wanneer je geen enkele voorwaarde meer hebt die bepaalt hoe jij of God zich moet gedragen.

Ik zeg nu niet dat je alles kunt doen wat je wilt. Wanneer je één bent met jouw IK BEN Aanwezigheid en jouw hogere zelf, wil je niet eens doen wat de meeste menselijke wezens doen. Dat komt omdat jij jezelf niet dwingt op basis van een of ander spiritueel ideaal; het komt omdat je er van nature niet voor kiest om zoiets te doen. Er bestaat geen kunstmatige evaluatie van jouw kant gebaseerd op wat jij wel of niet moet doen. Je gaat gewoon mee op de stroom van jouw zelf, met jouw hogere zelf mee.

Zoals ik al heb gezegd, dit is een dichte planeet. Het leven wordt soms een zootje en er zijn soms situaties waarin je zelfs als je een hoog niveau op het spirituele pad hebt bereikt, wel eens een terugval meemaakt, waarin je die situaties en het patroon moet bekijken en het patroon ontdekken en er mee aan de slag gaan. Er komt een hoger stadium waarin je af en toe niet perfect moet zijn. Dan, in plaats van jezelf daarvoor te veroordelen, in plaats van het te veel te analyseren: “Waarom deed ik dat?” ga je gewoon door. Je gaat gewoon verder.

Houd op met jezelf te beoordelen
Als je buiten aan het wandelen bent en het begint te regenen en je komt thuis met waterdruppels op je jas, veroordeel jij jezelf dan omdat er water op je jas zit? Ga je helemaal analyseren waarom dat water op jouw jas blijft hangen? Of schud je het er gewoon van af, hang je de jas op en ga je verder met wat je dagelijks doet?

Mijn geliefden, houd alsjeblieft op met denken dat ik naar jullie kijk en beoordeel zoals jullie zelf doen. Ik veroordeel geen enkele man of vrouw. Ik heb geen oordeel over welk wezen ook, zelfs het donkerste gevallen wezen dat jij je maar kunt voorstellen. Ik vel geen oordeel. Ik houd van jullie zonder enige voorwaarden. Ik houd van de totaliteit van wie jullie zijn. Ik besef dat het een onderdeel van het pad van groei in een niet geascendeerde sfeer, vooral op een planeet zo dicht als de aarde, dat je het menselijke bewustzijn aanneemt en dat je het menselijke bewustzijn uitleeft tot je genoeg van die ervaring krijgt. Dan scheid jij je ervan af en zegt: “Dit wil ik niet meer. Dit ben ik niet meer. Dit zegt niets over wie ik ben.”

Het hoort bij het pad, mijn geliefden. Geef jezelf de vrijheid door te stoppen met oordelen, evalueren, analyseren. Werk naar het punt toe waarop jij jezelf iets kunt zien doen wat niet volmaakt is, maar in plaats van jezelf te veroordelen en te analyseren, kijk je er gewoon naar en zegt: “Nou en?” en dan ga je verder.

Als je goed luistert, hoor je dat alle demonen op het astrale vlak op dit moment naar je gillen dat jij niet moet accepteren wat ik zeg. “Je moet dit niet geloven, dit moet wel een valse lering zijn, dit kan niet waar zijn.” Zij willen wanhopig dat jij afwijst wat ik zeg, omdat het hun enige grip op jou is.

Als jij deze illusie loslaat, zullen de meeste van jullie vrij zijn op een manier waarop je dat nog nooit eerder bent geweest. Jullie zullen vrij zijn om gewoon jezelf te zijn.

Waarom denken jullie dat ik wil dat je iemand anders bent? Waarom denken jullie dat ik wil dat jullie aan een norm moeten voldoen, een of ander beeld van hoe een student van een geascendeerde meester, een spiritueel persoon, moet zijn?

Ik zie dat God ieder van jullie een unieke individualiteit heeft gegeven. Ik wil dat jullie die individualiteit zo veel mogelijk in jullie dagelijkse leven tot uitdrukking brengen. Ik wil dat jullie het geschenk op deze planeet brengen dat je besloot te brengen voor je incarneerde. Ik wil niet dat jullie je aanpassen aan een uiterlijke maatstaf van hoe een spiritueel persoon eruit moet zien; ik wil dat jullie zijn wie je bent. Je kunt niet zijn wie je bent als je altijd oordeelt en analyseert en denkt dat je aan een of andere maatstaf en norm in de buitenwereld moet voldoen. Ik kan niet het volmaakte concept voor jullie voor ogen houden als je denkt dat ik degene ben die die maatstaf aan jullie heeft opgedrongen.

Alsjeblieft mijn geliefden, stop met denken dat jij je voor mij moet verbergen. Ik ben een heel ervaren moeder. Ik heb alles gezien wat stoute kinderen kunnen doen, absoluut alles, te beginnen bij Jezus, die heel erg ondeugend kon zijn. Denk niet dat je mij kunt verrassen, denk niet dat jij mij van je af kunt laten keren.

Ik wilde, ik wilde dat er woorden bestonden die ik zou kunnen zeggen om jouw denken te bereiken en dan aan de wijzer van het bewustzijn draaien, zodat er een klik zou komen en je dan bevrijd was. Ik weet dat zulke woorden niet bestaan. Daarom moet ik woorden zeggen die je kunt horen, en hopen dat jullie die op den duur zo laten ontkiemen en groeien dat de roos van je hart zich ontvouwt en je de liefde die in de woorden zit, kunt accepteren. Dit is de liefde die zich niet door de woorden laat dragen en de liefde die zich niet tot woorden laat beperken, de liefde die ik ben. Ik houd van jullie. Zullen jullie van jezelf houden zoals ik van jullie houd?