Europa bevrijden van anti-Liefde

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Aartsengel Michaël, Moeder Maria en Saint Germain op alle mensen in Europa los te snijden van de krachten van anti-liefde. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst voor Europa kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep in het bijzonder Aartsengel Michaël, Moeder Maria en Saint Germain op de leiding te nemen over … (Doe nu je eigen oproepen.)

 

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, bescherm de mensen in Europa tegen de krachten van anti-liefde. Verzegel onze chakra’s en vier lagere lichamen tegen alle projecties van anti-liefde.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer,
jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van alle bewuste en onderbewuste banden met de krachten van anti-liefde.

Aartsengel Michaël, ik zal
totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden,
ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van de krachten van anti-liefde die de angst op ons projecteren om te accepteren dat wij spirituele wezens zijn en dat wij het recht hebben te bevelen dat de krachten van anti-liefde uit Europa worden verwijderd.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel voor mij mijn innerlijke zicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van de krachten van anti-liefde en hun projecties dat wij machteloos zijn en niet het vermogen of het recht hebben om te bevelen dat zij van deze planeet worden verwijderd.

Aartsengel Michaël, ik sta nu
met jou het licht bevelen te geven.
Ik zal mijn hart steeds groter maken
tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van de angst voor rampen, zoals oorlogen, ziekten en natuurrampen. Maak de mensen bewust van het feit dat die omstandigheden niet onvermijdelijk zijn, maar op touw zijn gezet door de krachten van anti-liefde.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik accepteer nu een heel nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van de angst voor mensen die anders zijn dan zij. Maak de mensen ervan bewust dat zij innerlijk eenzijn met al het leven.

Aartsengel Michaël, zwaard zo blauw,
jij klieft door alle duisternis heen.
Ik streef naar Christusschap,
mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van de angst voor armoede. Maak de mensen bewust van het feit dat armoede door de machtselite in elkaar wordt gezet en dat wij het recht hebben om te bevelen dat zij worden geoordeeld en van de aarde verwijderd.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alles los wat minder is.
God die mij naar huis roept in mijn hart,
mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van het gevoel dat wij niet bij machte zijn de omstandigheden in Europa te veranderen. Maak de mensen ervan bewust dat wij het potentieel hebben om de tussenkomst van de geascendeerde meesters op te roepen en dat wij dan samen elke situatie kunnen veranderen.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren in kosmisch licht,
mijn leven is nu een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, snijd de mensen in Europa los van de angst dat als wij de machtselite omverwerpen, er chaos in de samenleving ontstaat. Maak de mensen bewust van het feit dat de geascendeerde meesters evenwichtige en duurzame oplossingen voor alle problemen hebben.

Aartsengel Michaël, jij bent het licht
dat schijnt als de blauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou zal ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de mensen zo hebben gemanipuleerd dat zij de huidige omstandigheden van gebrek en beperkingen in Europa mede hebben geschapen. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer,
jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de mensen zo hebben gemanipuleerd dat zij oorlogen schiepen of hun steun betuigden aan de vele oorlogen en conflicten in Europa. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, ik zal
totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden,
ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de mensen zo hebben gemanipuleerd dat zij het misbruik in de religie hebben geaccepteerd, voor het christendom dat je in Europa ziet. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel voor mij mijn innerlijke zicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de economie en de geldstelsels hebben gemanipuleerd en armoede op aarde hebben veroorzaakt. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, ik sta nu
met jou het licht bevelen te geven.
Ik zal mijn hart steeds groter maken
tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die etnische en raciale verschillen hebben gebruikt om conflicten en oorlogen in Europa te scheppen. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik accepteer nu een heel nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de verschillen in nationaliteit hebben gebruikt om oorlogen en conflicten in Europa te scheppen. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, zwaard zo blauw,
jij klieft door alle duisternis heen.
Ik streef naar Christusschap,
mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de de theorieën van Karl Marx hebben gebruikt om oorlogen en conflicten in Europa te scheppen. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alles los wat minder is.
God die mij naar huis roept in mijn hart,
mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten van anti-liefde die de de evolutietheorie van Darwin en de materialistische wetenschap hebben gebruikt om oorlogen en conflicten in Europa te scheppen. Wij bevelen jou om die wezens uit Europa te verwijderen.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren in kosmisch licht,
mijn leven is nu een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, wij roepen het oordeel van Christus op over alle gevallen wezens die fysiek op het Europese werelddeel aanwezig zijn. We bevelen dat deze wezens hun lichaam verlaten of dat hun karma in volle hevigheid naar hen terugkeert, zodat zij ons niet meer kunnen manipuleren.

Aartsengel Michaël, jij bent het licht
dat schijnt als de blauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou zal ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 3

1. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt, toen zij, in dit of vorige levens, oorlogen hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

O Moeder Maria, mijn gezegende moeder,
er bestaat geen grotere liefde dan die van jou.
Omdat wij één van hart en geest zijn,
vind ik mijn plaats in de hiërarchie terug.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

2. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, armoede hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

Ik werd uit de hemel naar de aarde gezonden
en nu ik ben geïncarneerd,
gebruik ik mijn Goddelijke gezag
om jou te bevelen de aarde te bevrijden.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

3. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, misdaden hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

In Gods heilige naam roep ik jou op
je Moedervlam te gebruiken
om alle op angst gebaseerde energie weg te branden
en zo de heilige harmonie te herstellen.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

4. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, natuurrampen hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

Ik prijs nu jouw heilige naam,
jij verhoogt het collectieve bewustzijn.
Geen angst en twijfel en schaamte meer,
verteer die met jouw Moedervlam.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

5. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, ziekte hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

Jij zuivert de aarde van alle duisternis,
jouw licht beweegt zich als een machtige golf.
Geen enkele kracht van duisternis kan nu
de spiraal tegenhouden die alleen maar hoger gaat.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

6. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die, in dit of vorige levens, veel te vroeg zijn gestorven of verzwakkende vormen van sterven hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

Jij zegent het leven van alle elementalen en verwijdert bij hen
alle stress die de mensen hebben veroorzaakt.
De natuurgeesten zijn dan vrij
om het Goddelijke decreet uit te beelden.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

7. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, martelingen hebben ervaren. Help ons alle zieldelen te integreren om heel te worden.

Ik verhef mijn stem en zeg mijn mening:
Ik beveel dat oorlogen ophouden.
Oorlogen mogen de aarde niet nog meer littekens bezorgen,
de Gouden Eeuw moet geboren worden.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

8. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, misbruik en valse beloften van het christendom hebben ervaren. Help ons alle zielendelen te integreren om heel te worden.

Eindelijk is Moeder Aarde bevrijd,
rampen behoren tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens
dat de materie nu veel minder dicht is.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

9. Moeder Maria, heel de zielen van alle Europeanen die verwond zijn geraakt toen zij, in dit of vorige levens, hebben ervaren dat zij zich v e r t r a p t of machteloos v o e l d en. Help ons alle zielendelen te integreren om heel te worden.

In het Moederlicht is de aarde zuiver,
de opwaartse spiraal houdt stand,
Voorspoed is dan de maatstaf,
Gods visie in vorm gemanifesteerd.

O Moeder Maria, wek het lied op
dat de aarde accelereert
naar een hogere staat,
alle materie fonkelt dan.

Deel 4

1. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van oorlog te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, jij inspireert mij zeer,
mijn visie wordt steeds meer verbeterd.
Ik vorm met jou het cijfer 8,
ik help jou om de Gouden Eeuw te scheppen.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

2. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van armoede te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, wat een grote Vlam van Vrijheid breng jij mee
wanneer wij jouw naam opzeggen.
Acceleratie is jouw geschenk
om onze planeet snel te verheffen.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

3. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van misdaden te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, vol liefde eisen wij het recht op
om jouw violette vlam te brengen.
Van jou Boven naar ons beneden
komt een alles transformerende stroom.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

4. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van natuurrampen te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, ik heb je zo lief,
mijn aura wordt gevuld met een violette gloed.
Mijn chakra’s vol violet vuur,
ik ben jouw kosmische versterker.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

5. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van ziekten, vooral epidemieën, te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, ik ben nu vrij,
jouw violette vlam is een vorm van therapie.
Transformeer alle blokkades in mijn geest,
opdat ik voorzeker innerlijke vrede vind.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

6. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van de dood te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, mijn lichaam is zuiver,
jouw violette vlam is voor alles het geneesmiddel.
Verteer de oorzaak van alle ziekten
en daardoor blijf ik heel rustig.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

7. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van martelingen te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, ik ben vrij van karma,
het verleden belast mij niet meer.
Een hele nieuwe kans,
ik ben één met Christus.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

8. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van het misbruik van het christendom te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, wij zijn nu één
ik ben voor jou een violette zon.
Als wij planeet aarde transformeren,
komt jouw Gouden Eeuw tot stand.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

9. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties  van mensen die zich machteloos en gevangen in beperkingen voelen, te verteren. Maak de mensen bewust van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa.

O Saint Germain, de aarde is bevrijd
van de last van de dualiteit.
Door ons eenzijn brengen wij het beste,
jouw Gouden Eeuw is manifest.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde,
die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles,
met jou worden wij meer.

Verzegeling
In naam van IK BEN DIE IK BEN, accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild rondom mij en alle mensen constructieve mensen in Europa vormen dat ons in alle vier octaven verzegelt tegen alle op angst gebaseerde energie. Ik accepteer dat het Licht van God alle op angst gebaseerde energie in Europa verteert en transformeert!