De Visie op lange Termijn om de aarde te veranderen

ONDERWERPEN: Een spiraal van licht rondom de planeet – Cruciale momenten in de wereldgeschiedenis – Het collectieve bewustzijn van Rusland – De spiralen van het volk van Oekraïne – Het probleem met corruptie – Hoeveel lijden hebben mensen nodig? – De visie op lange termijn – De situatie in Afrika – De behoefte aan veel boodschappers – Wat het van een gesponsorde boodschapper vraagt – Voor jouw ascensie in aanmerking komen – Hoe de Gouden Eeuw wordt gemanifesteerd – Waarom moslims progressieve openbaringen afwijzen – De manier om veranderingen in Afrika door te voeren – Wanneer de student eraan toe is – Conferenties in 2015 – De planetaire initiaties voor 2015 – Boek over het veranderen van de wereld

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 februari 2015

Mijn geliefden, ik ben natuurlijk Geascendeerde Meester Moeder Maria. Ik kom jullie mijn dankbaarheid betuigen en mijn enthousiasme met jullie delen voor het feit dat veel van jullie meedoen aan de wake om elke maand vier uur lang decreten en invocaties op te zeggen met het specifieke doel om conflicten en andere gruweldaden die overal ter de wereld plaatsvinden, te verteren.

Hoewel ik 500 mensen heb gezegd, doe ik niet aan aantalspelletjes mee. Het is geen kwestie van zo veel mensen. Het echte belang van deze wake is dat zo veel mensen als maar mogelijk is, tegelijkertijd decreten opzeggen met regelmatige tussenpozen, waardoor je stuwkracht opbouwt die een opwaartse spiraal vormt.

Een spiraal van licht rondom de planeet
Ik weet heel goed dat de menselijke geest altijd de neiging heeft om naar specifieke resultaten te zoeken; je wilt een lineair resultaat en lineaire vooruitgang zien van je inspanningen. Wij bezien alles in de vorm van spiralen.

Een spiraal cirkelt rond en komt terug, niet helemaal op hetzelfde punt, maar in ieder geval aan dezelfde kant van de planeet met regelmatige tussenpozen. Dat bouw je dan juist op: Een prachtige spiraal van licht die rondom de planeet cirkelt en die de planeet eigenlijk volgt, terwijl de planeet zich door de absolute ruimte voortbeweegt.

Zoals je misschien weet, als je er diep over nadenkt, beweegt planeet aarde zich constant, niet alleen om de zon, maar door de absolute ruimte. Terwijl de planeet door de ruimte trekt en tegelijkertijd in een ovale baan om de zon draait, beschrijft ze het patroon van een spiraal.

Je bouwt een spiraal van licht op die op een bepaalde manier sneller gaat dan de aarde. Dus dan zie je misschien niet meteen resultaten van jouw inspanningen, maar wees er van verzekerd dat als de aarde de spiraal tegenkomt die jullie hebben opgebouwd, er weer een kans aan komt om een resultaat in het fysieke octaaf te manifesteren.

Zoals ik al eerder heb gezegd, en ik in jullie geest wil prenten, is dat geen enkele inspanning ooit verloren gaat. Je kunt een wake doen door je op een specifiek probleem te richten en te vragen om de tussenkomst van de krachten van het licht, en jij spant je geweldig in om je op dat specifieke probleem te concentreren, maar dat betekent nog niet dat je ogenblikkelijk een lineair resultaat ziet. Als miljoenen mensen licht oproepen voor een specifiek probleem, hoeft er geen ogenblikkelijk resultaat te komen, omdat de vrije wil meespeelt.

Cruciale momenten in de wereldgeschiedenis
Dit is één van de mysteries die de mensen vaak in verwarring hebben gebracht wanneer ze naar de aarde kijken. Je ziet bijvoorbeeld hoe er op bepaalde cruciale momenten in de wereldgeschiedenis één persoon in staat was om óf een nieuwe ontwikkeling tegen te houden, de vrede tegen te houden, óf een conflict in het leven te roepen dat lange tijd niet kon worden gestopt als de grens naar het fysieke vlak eenmaal was overgestoken.

Dan wordt de Wet van Vrije Wil extreem uitvergroot. Je moet toegeven dat hoewel één persoon misschien de enige kan lijken die de macht heeft om de koers van de hele wereld te veranderen, dat natuurlijk niet klopt. Die ene persoon wordt alleen maar het concentratiepunt van de beweging in het collectieve bewustzijn.

Adolph Hitler, Joseph Stalin, Voorzitter Mao, hadden niet kunnen doen wat zij deden in hun naties als er niet al een spiraal in het collectieve bewustzijn van die naties was. Vladimir Putin kan niet zomaar op eigen kracht doen wat hij tegenwoordig doet. Hij surft ook op een spiraal in het bewustzijn van het Russische volk, niet alleen in Rusland maar ook van andere naties, vooral in de Oekraïne op dit moment.

Het collectieve bewustzijn van Rusland
Denk eens na over een mysterie, of in ieder geval iets wat een mysterie lijkt voor de mensen in het westen die de Russische denkwijze niet begrijpen. Je hebt mensen die generaties lang buiten Rusland in andere naties hebben gewoond. Veel van hen zijn in die naties geboren. Waarom vereenzelvigen zij zich nog steeds met de Russen en niet met een Oekraïner, Pool of Litouwer? Dit is een mysterie om over na te denken, maar de oorzaak op spiritueel niveau is dat die mensen zich niet van het collectieve bewustzijn dat in Rusland werd gevormd, hebben bevrijd.

Dit komt omdat de collectieve spiraal, het collectieve bewustzijn, dat in Rusland werd gevormd zich over de grenzen van Rusland heen heeft verspreid in de sovjettijd. Zoals wij al hebben gezegd, zijn die spiralen niet helemaal tot stilstand gebracht en verteerd.

Degenen onder jullie die zich zorgen maken over de situatie in Rusland, Oekraïne en mogelijkerwijs ook in andere voormalige sovjetnaties, zouden er goed aan doen om jullie decreten en invocaties op het verteren van die spiralen te richten. Vooral de spirituele mensen van Russische afkomst zouden nu moeten overwegen dat die spiralen om je met Russen te vereenzelvigen niet het hoogste potentieel zijn voor het Russische volk. Het is een kunstmatige constructie, tijdens de sovjettijd opnieuw in het leven geroepen, omdat de Russen eraan gewend waren om de hele wereld in een kunstmatig conflict te brengen.

Het Russische volk – een aantal van hen – zij zo gehecht aan het feit dat ze een machtige natie zijn en het respect van de wereld te krijgen dat zij willen dat die spiralen blijven. Zij willen, net als Putin zelf, de sovjettijd enigszins terug, toen Rusland door andere naties werd gevreesd. Zij denken dat dit respect oplevert en dat zij op geen enkele manier respect krijgen als men niet bang voor jou is.

Dit is natuurlijk iets wat mensen die in het westen zijn opgegroeid, in vrije democratische naties, niet kunnen begrijpen. Jullie kunnen niet begrijpen waarom iemand denkt dat je respect verdient als je ervoor zorgt dat iemand bang voor jou is. Jullie weten natuurlijk dat het de beste manier is om respect te verliezen. Andere mensen kunnen er natuurlijk voor zorgen dat jij bang voor hen wordt, maar dat leidt niet tot respect voor hen, wel?

Je moet die oproepen ook doen als je in het westen woont, als je niet van Russische afkomst bent en jij je bezorgd maakt over de situatie. Doe oproepen om die collectieve spiralen van het Russische volk te stoppen en hun op angst gebaseerde neiging om te denken dat zij alleen respect kunnen verdienen door angst en macht en die macht uit te oefenen.

De spiralen van het volk van Oekraïne
Wij willen natuurlijk heel graag dat het conflict in Oekraïne wordt opgelost, maar ik moet je ook zeggen dat wij opnieuw naar de vrije wil kijken. Wij zien dat de situatie lang niet zo eenvoudig is als het voor buitenstaanders misschien lijkt.

Het volk van Oekraïne heeft haar eigen collectieve spiralen en één daarvan is dat zij niet echt de verantwoordelijkheid voor zich als natie willen dragen. Daarom zie je ook zo’n hoog niveau van corruptie die de meerderheid van de bevolking in principe tot slaaf maakt van een machtselite van oligarchen en degenen die de machtsposities in het staatsapparaat bekleden.

Dit scheelt niet zo heel veel van de tijd van de sovjets, alleen nu kunnen die mensen aan de top ongestoord grotere hoeveelheden rijkdom vergaren dan in het zogenaamde communistische tijdperk, dat eigenlijk helemaal niet communistisch was. De mensen moeten dit bewustzijn krijgen en eisen wat andere mensen in andere landen daarvoor hebben geëist: een eind maken aan die schaamteloze corruptie die iedere natie economisch op haar knieën zou brengen.

Het probleem met corruptie
Je kunt naar andere landen kijken met een hoog niveau van corruptie. Je weet misschien dat er wereldwijd bepaalde organisaties zijn die ieder jaar indexen verzamelen over welke landen het hoogste niveau van corruptie hebben. Je kunt die naties bekijken en zien dat er een duidelijk verband zit tussen het niveau van overvloed en het niveau van corruptie. Je kunt ook het verband zien tussen het niveau van corruptie en een meer dictatoriale vorm van leiderschap.

Waar is corruptie een teken van? Van het feit dat mensen voor de wet niet gelijk zijn. Er zijn mensen die tot een elite behoren die boven de wet staan. Zij misbruiken hun macht, de macht die hen door het volk is toevertrouwd of in ieder geval door de staat en het regeringsapparaat, die de mensen zou moeten vertegenwoordigen, maar dat niet doet.

De mensen hebben dit laten gebeuren, zij hebben dit laten doorgaan. Zij kennen allemaal iemand die van die corruptie profiteert, dus het zit zo in de bevolking ingebakken, dat zij niet bereid zijn te eisen dat het conflict ophoudt.

Daarom zijn zij natuurlijk ook gevoelig voor een meer dictatoriale regeringsvorm. Zij hebben er geen bezwaar tegen gemaakt, net zoals het Russische volk in het ideale geval had moeten doen, de vele keren dat Putin zijn grip op de macht verstevigde. Zij hadden moeten protesteren toen hij hun vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de vrijheid om samen te scholen, verbood.

Natuurlijk bestaat er vrijheid voor degenen die hij om zich heen wil verzamelen, zoals je bij de laatste nepdemonstratie tegen de zogenaamde coup in Oekraïne zag, die in Moskou plaatsvond. Hoe kan het een coup zijn als je een regering omverwerpt die een stroman was van een buitenlandse macht?

Hoeveel lijden hebben mensen nodig?
Zonder al te veel op deze onderwerpen in te gaan, wil ik jullie bemoedigen, want jullie hebben een groot verschil gemaakt door dit licht op te roepen. We zien misschien niet ogenblikkelijk resultaten hiervan vanwege de vrije wil, die zichzelf mag uitvergroten, soms zelfs tot in wat onnodige uitersten lijken.

Die zijn niet onnodig in die zin dat mensen soms alleen maar gewekt kunnen worden door extreme hoeveelheden pijn en ellende. De geascendeerde meesters willen dit duidelijk niet graag. Wij zouden graag willen dat de mensen gewekt worden met zo weinig mogelijk pijn als maar enigszins kan. Helaas, worden mensen niet gewekt door een kleine hoeveelheid pijn, maar er is een enorme hoeveelheid pijn voor nodig om gewekt te worden.

Dit is iets wat de geascendeerde meesters niet kunnen tegenhouden, niet kunnen veranderen. Maar jullie kunnen er ook niets aan doen. En jullie moeten het ook niet proberen te veranderen met jullie oproepen en invocaties, of zelfs maar wensen dat het anders ging. Dat raak je alleen maar gefrustreerd en ontmoedigd, omdat je het gevoel krijgt dat je inspanningen geen effect hebben. Ik zeg jullie: Zij hebben WEL effect!

Het is waar dat er mensen in posities zitten waardoor ze een verandering een tijdje kunnen tegenhouden, maar niet voor altijd. Als steeds meer mensen steeds meer licht oproepen, gaan er dingen veranderen, dat is absoluut onvermijdelijk. Het gebeurt alleen misschien niet zo snel als je graag zou willen.

De visie op lange termijn
Dan moet je een praktisch realist zijn, zoals wij, de geascendeerde meesters, hebben geleerd in de soms heel lange tijd dat wij deze planeet al dienen, of zelfs andere planeten die ongeveer in deze situatie zitten als de aarde. Wanneer je al eeuwen geleden bent geascendeerd, zoals ik en andere meesters, heb je al heel lang geleden beseft dat je voor het perspectief op lange termijn werkt, je hebt doelen op lange termijn. Je hebt dan al lang geleden beseft dat de aarde inderdaad in een opwaartse spiraal zit, maar dat die spiraal geen rechte, ascenderende lijn vormt. Die volgt een boog met pieken en dalen, met ups en downs, niet helemaal een sinusgolf, omdat de ups en downs niet regelmatig zijn, die zijn erg onregelmatig. Maar volgt wel een boog die je kunt zien als het gevolg van bepaalde statistieken, of dat nu weerpatronen of andere dynamieken zijn.

Wij hebben natuurlijk geleerd om die algemene opwaartse beweging te zien en aan die algemene opwaartse beweging te werken zonder ons al te veel zorgen te maken over de dipjes en niet al te enthousiast te zijn over de pieken. Wij weten dat beide tijdelijk zijn en beide veranderen, maar de opwaartse beweging van het gemiddelde is op den duur belangrijk.

De situatie in Afrika
Ik weet dat veel mensen de laatste jaren vaak hebben gevraagd: “Waarom geven de geascendeerde meesters maar zo weinig dictaten over Afrika?” Hier zijn meerdere redenen voor.

Eén is natuurlijk dat je al heel vroeg in je jeugd geleerd hebt naar de wereldkaart te kijken en bepaalde werelddelen te kennen. Wanneer je leert dat er een werelddeel is dat Afrika heet, denk je dat dit enorme gebied een homogeen gebied is. Met de kinderlijke geest denk je dat de mensen in Afrika wel net zo homogeen moeten zijn als de mensen in jouw eigen land, in jouw eigen werelddeel.

Maar van Afrika kun je niet echt zeggen dat het een eenheid is, zelfs als het één werelddeel wordt genoemd. Bedenk eens wat een verschil er bestaat tussen de staten ten noorden van de Sahara, in de Sahara, en ten zuiden daarvan, bij de evenaar en verder weg van de evenaar. Het zijn nog grotere verschillen dan in de Verenigde Staten, hoewel er in de Verenigde Staten ook nogal dramatische verschillen tussen de verschillende streken bestaan.

Het is in beginsel onmogelijk om een algemene uitspraak over Afrika te doen. Wel kunnen wij meer specifieke uitspraken doen over specifieke landen of specifieke streken. Hier is echter wel een boodschapper voor nodig die meer kennis van die streken bezit, vooral kennis uit eerste hand, omdat die in één van de streken van Afrika is opgegroeid. Die hebben wij op dit moment niet. Deze boodschapper kan natuurlijk zijn tijd besteden aan meer over de omstandigheden in Afrika te weten te komen, maar is dit wel de verstandigste manier om zijn tijd te gebruiken, gezien wie hij is en het feit dat hij met opzet werd geboren in een andere streek dan Afrika? Op langere termijn lijkt dat niet de juiste manier.

De behoefte aan veel boodschappers
Wij hopen natuurlijk dat wij langzamerhand boodschappers in alle gebieden van de wereld krijgen, uit alle lagen van de bevolking, die juiste boodschappen kunnen geven. Tot die tijd wordt het moeilijk voor ons om boodschappen te geven, niet alleen over Afrika, maar over meer streken overal ter wereld waar de studenten van geascendeerde meesters specifiekere boodschappen zouden willen horen over hun eigen natie.

Dit is eenvoudig hoe het momenteel op aarde werkt. Veel van jullie hebben het werk van deze boodschapper al jaren bestudeerd, of het werk van organisaties van geascendeerde meesters die hiervoor bestonden, nemen dit bijna als vanzelfsprekend aan. Jullie denken soms dat het zo gemakkelijk is om een geïncarneerde boodschapper te hebben dat jullie denken dat het mogelijk moet zijn dat wij boodschappers vinden die over elk onderwerp kunnen spreken, of dat één boodschapper heel gemakkelijk een dictaat over elk onderwerp kunnen geven.

Dit is niet zo gemakkelijk als jullie denken! Een gesponsorde boodschapper, die een complexe mantel heeft, is niet iets wat de geascendeerde meesters als vanzelfsprekend beschouwen. Het is niet een gemakkelijke taak om boodschapper te zijn en er een fysiek leven op na te houden met alle eisen om een inkomen te krijgen, jouw financiën op orde te hebben, een plaats om te wonen, relaties met andere mensen enzovoort.

Wat het van een gesponsorde boodschapper vraagt
Dit beschouwen wij niet als vanzelfsprekend, omdat wij weten hoe ingewikkeld het is. Wij kunnen niet gemakkelijk een boodschapper trainen die een gemoedsgesteldheid kan handhaven die hem elk moment kan laten blijven functioneren. Het is niet gemakkelijk om boodschapper te zijn en de vele ingewikkelde evenwichtspunten te bewaren die je moet bewaren om de denkwijze te hebben die je zelfs maar laat accepteren dat jij boodschapper voor de geascendeerde meesters kunt zijn en dat jij je op de meesters kunt afstemmen en een dictaat opnemen.

Dit lijkt bij lange na niet op wat jullie zijn gaan denken. Wij begrijpen dat het gemakkelijk lijkt, gezien de hoeveelheid leringen van geascendeerde meesters die er zijn en die in de laatste eeuw zijn uitgebracht. Je kunt wel zien dat er diverse boodschappers waren die in staat waren langere tijd te functioneren en een grote hoeveelheid materiaal naar buiten hebben gebracht. Dit kan het natuurlijk gemakkelijk laten lijken, maar het is niet gemakkelijk.

Er zijn maar weinig mensen die in staat zijn dat evenwicht en die concentratie te bewaren, omdat je dit tot de hoogste prioriteit in jouw leven moet maken en al het andere komt op de tweede plaats, of de derde, of nog verder op de lijst met prioriteiten. Je laat niets tussen jou en jouw relatie tot de geascendeerde meesters komen, welke aanvallen of kritiek je waarschijnlijk ook te verwerken krijgt van de wereld.

Wij weten dat veel mensen in feite het potentieel hebben om boodschappen op te nemen, maar wij kunnen die niet sponsoren als boodschapper, omdat wij weten dat zij het psychisch niet aankunnen. Zij zouden dat evenwicht niet kunnen bewaren, juist het complexe evenwicht, dat je moet bewaren om als boodschapper met een mantel te kunnen functioneren.

Sommigen van jullie zijn gaan denken dat als je eenmaal een mantel van de geascendeerde meesters hebt gekregen, alles nog lang en gelukkig is, omdat je dan door die mantel wordt beschermd. Die mantel beschermt je natuurlijk enigszins. Maar je realiseert je toch zeker wel dat je die mantel voortdurend moet verdienen. Je moet ernaar leven en daartegenover staat dat je in staat moet zijn om het evenwicht te bewaren dat je nodig hebt om die mantel te dragen.

Je kunt naar de oude koningen kijken die een grote zware metalen kroon op hun hoofd hadden en het gaf hen een soort koninklijke allure. Als zij hun evenwicht niet bewaarden, dan viel de kroon van hun hoofd en rolde over de vloer, toch? Zo zit het ook met een boodschapper die een mantel heeft gekregen. Als jij niet in evenwicht blijft, valt hij van je af op de grond en dan moeten wij die terugnemen.

Voor jouw ascensie in aanmerking komen
Waarom vertel ik dit? Omdat ik wil dat jullie waarderen wat jullie hebben, zolang jullie het hebben. Zoals Jezus zei: “Werk zolang het kan, want de nacht komt snel en dan kun je niet werken.” Alles op zijn tijd in het fysieke octaaf. Wij zien ernaar uit dat deze boodschapper in principe nog vele jaren kan blijven dienen, maar waardeer wat je hebt zolang het er is. Maak er het beste gebruik van, omdat ik je kan garanderen dat degenen die openstaan voor leringen van geascendeerde meesters, niet alleen op aarde geïncarneerd zijn om een goed leven op aarde te leiden, maar een spiritueel leven, waardoor veel van jullie voor jullie ascensie in aanmerking komen.

Wanneer jullie voor het laatst geïncarneerd zijn, kun je niets in de weg laten staan om je voor jouw ascensie te plaatsen. Dat moet je eerste prioriteit zijn, omdat de prins van deze wereld er een expert in is om je aandacht af te leiden naar allerlei doodlopende wegen die jouw ascensie of jouw dienstbaarheid aan het licht niet bevorderen.

Hoe de Gouden Eeuw wordt gemanifesteerd
Dit houdt op bepaalde manieren verband met het onderwerp waarom wij niet meer over bijvoorbeeld Afrika of andere streken hebben gezegd. Wij moeten opnieuw naar het globale plaatje kijken; wij moeten kijken waar de grootste aantallen studenten van geascendeerde meesters zitten. Welke naties hebben het potentieel om dichter bij de complexe matrijzen te komen die Saint Germain voor de Gouden Eeuw heeft?

Je denkt misschien dat dit de ongelijkheid tussen bepaalde naties groter maakt en dat is tijdelijk ook zo. Sommige naties moeten als eerste de matrix voor de Gouden Eeuw beginnen te manifesteren. Naarmate zij dat doen, boeken ze veel meer vooruitgang dan de naties die er nog niet aan toe zijn. Maar de Gouden Eeuw kan zich niet in één keer over de hele wereld manifesteren. Die moet ergens beginnen omdat je door een barrière breekt, je doorbreekt een sluier en begint de matrijzen van Saint Germain naar het fysieke octaaf te halen.

Wanneer een paar naties dit fysiek hebben gemanifesteerd, heb je het fysieke bewijs dat het mogelijk is. Ineens kan er een omslag in het collectieve bewustzijn komen, omdat steeds meer mensen die mogelijkheid gaan accepteren. Jullie, de studenten van de geascendeerde meesters, kunnen onze leringen over de Gouden Eeuw als vanzelfsprekend beschouwen en dat doen jullie ook, jullie denken dat iedereen dat wel begrijpt. Maar ik zeg dat er veel naties zijn waarin de overgrote meerderheid van de mensen gewoon het bewustzijn niet hebben dat nodig is om onze leringen te accepteren.

Waarom moslims progressieve openbaringen afwijzen
Die zouden ze gewoon als fantasie afdoen, of naar het feit kijken dat ze verder gaan dan hun religie en dan wijzen ze die meteen af als het werk van de duivel. Kijk eens hoeveel naties er vastzitten in de denkwijze die de religie van de moslims op dit moment domineert dat zij alles wat de Koran tegenspreekt of verder gaat dan de Koran, verwerpen. Je denkt dat het ironisch is, omdat die mensen per slot van rekening geloven dat God de Koran aan de mens heeft geopenbaard door Aartsengel Gabriël.

Dan zou je toch denken dat zij open moeten staan voor de mogelijkheid dat God door Aartsengel Gabriël, of andere geascendeerde meesters, een nieuwe openbaring zou kunnen geven. Maar de denkwijze van de gevallen engelen is dat er nooit een nieuwe openbaring kan komen, omdat de vorige openbaring volmaakt en volledig toereikend is. Als er nieuwe openbaringen komen, zou dat betekenen dat de vorige niet zo volledig was als hij beweerde. Je begrijpt de catch-22 wel waar die naties in zitten. Daarom zou de overgrote meerderheid van de mensen in zulke naties niet onze leringen kunnen accepteren, zelfs als die aan hen werden uitgelegd.

Dit geldt natuurlijk ook voor veel naties in Afrika. Ik zeg niet dat er geen mensen in die naties zijn die onze leringen wel begrijpen. Ik zeg alleen dat het er zo weinig zijn dat het niet realistisch is om te verwachten dat enkele van onze ideeën wijdverbreid worden geaccepteerd.

Ik heb het hier nog niet eens over de wijdverbreide acceptatie van onze leringen in de buitenwereld of van ons bestaan. Ik heb het over het accepteren van subtielere ideeën door de mensen. Wij verspreiden niet alleen nieuwe ideeën door gesponsorde boodschappers en organisaties. Wij verspreiden die op veel verschillende manieren, maar wij moeten in de eerste plaats in naties werken waar in ieder geval het grootst mogelijke aantal mensen openstaan voor die nieuwe ideeën, omdat hun geest niet zo gevangenzit in de oude concepten en ideeën.

De manier om veranderingen in Afrika door te voeren
Maar wat ik in het algemeen over Afrika wil zeggen, is dat het een heel erg moeilijke uitdaging voor de wereld vormt. Die uitdaging is helaas door de gevallen wezens gevormd door wat er in de koloniale tijd en de hele kwestie van de slavernij in de Verenigde Staten is gebeurd door de relatie tussen verschillende volken van verschillende rassen en huidskleur zodanig te vervormen dat het bijna onmogelijk wordt om ideeën over een Gouden Eeuw in Afrika te verspreiden.

Veel van de welvarende ontwikkelde naties op de wereld lijden nog steeds aan, wat we zouden kunnen noemen, een ‘schuldcomplex’ over de koloniale tijd. Zij durven nauwelijks vrij te debatteren over wat er potentieel in Afrika zou kunnen gebeuren. Zij staan er zelfs niet voor open om op een radicaal nieuwe manier te denken over wat er nodig is om Afrika uit haar huidige impasse of zelfs de neerwaartse spiraal die je in veel naties ziet, te halen.

Maar in Afrika zelf staan ook niet veel mensen open voor die ideeën. De hele internationale gemeenschap, zoals de Verenigde Naties, staat niet open voor die ideeën. Dus heeft het niet veel zin dat wij die ideeën uitbrengen, zoals het collectieve bewustzijn er op dit moment uitziet. Maar ik zal jullie een hint geven.

Als er een nieuwe ontwikkeling in Afrika moest komen, zou er een internationale organisatie moeten worden gevormd. Deze organisatie zou veel verder moeten gaan dan wat men met de Verenigde Naties voor ogen had. Die kan niet door of binnen de Verenigde Naties worden gevormd, omdat die organisatie eenvoudig te veel vastzit in haar eigengemaakte matrijzen.

Er zou een nieuwe organisatie moeten komen. Dat zou een organisatie moeten zijn die een globale schatting kan maken over veel, heel veel, verschillende afwegingen. Het zou een organisatie moeten zijn die naar bepaalde regio’s in Afrika kijkt en zegt: “Wat is een goede manier om de huidige situatie in een opwaartse spiraal te veranderen die het meeste voordeel oplevert voor de mensen die in dat gebied leven?”

Je zou op radicaal nieuwe manieren moeten denken. Je zou één simpel feit moeten toegeven en dat is dat de meeste naties die je momenteel in Afrika ziet, niet deugdelijke naties zijn vanuit diverse gezichtspunten. Veel van die naties, vooral het gebied in sub-Sahara Afrika, zijn op erg kunstmatige manieren gevormd, die helemaal teruggaan op de koloniale tijd, maar die worden gebaseerd op heel complexe patronen van raciale conflicten en vooral conflicten van stammen onderling.

Als je echt iets in Afrika wilt veranderen, moet je bepaalde regio’s vanuit een globaal perspectief identificeren en zeggen: Hoe kunnen wij een economisch haalbare regio vormen die de richting opgaat van voorspoed voor alle mensen die daar wonen?” Dit zou in het begin internationale troepen daar vereisen die de op oorlog gerichte stamhoofden en het oorlog voeren onderdrukt dat je daar tegenwoordig ziet. Er is een radicaal nieuwe manier van denken voor nodig over hoe je de natuurlijke bronnen gebruikt die daar beschikbaar zijn zonder dat afzonderlijke mensen of multinationale corporaties alle winst binnenhalen zonder de mensen ervan te laten profiteren.

Kunnen jullie begrijpen dat je een multinationale ‘corporatie’ moet vormen die op een manier kan functioneren die niet wordt gedreven door winst of politieke belangen, de exploitatie door multinationale corporaties te vermijden of te transcenderen? Dit is de enig praktische manier om echt verandering in Afrika door te voeren.

Helaas is het momenteel niet praktisch om zo’n organisatie te vormen. Zelfs de meest ontwikkelde naties op de wereld zijn er niet aan toe om serieus te overwegen om zo’n organisatie te vormen. Er zijn zoveel zorgen, er is zoveel bagage uit de koloniale tijd – twee wereldoorlogen, de strijd tussen het kapitalisme en communisme, de hele kwestie van multinationale corporaties – dat geen enkele natie eraan toe is om hier serieus over na te denken.

Helaas is er weinig hoop dat de huidige strijd in Afrika wordt getranscendeerd, als er niet zo’n organisatie komt. Wij, de geascendeerde meesters, zijn erg bezorgd dat de oorlogen en de strijd die je in de andere werelddelen zag, in Afrika moet worden herhaald voordat de meerderheid van het Afrikaanse volk zoveel pijn heeft geleden dat zij eraan toe zijn naar een alternatief op zoek te gaan.

Wij hebben niet veel leringen over Afrika gegeven, want er zijn maar heel weinig mensen die naar iets radicaal anders willen luisteren, of dat lijkt hen zo toe, ideeën over wat er in het Afrikaanse werelddeel moet gebeuren. Je kent de wet heel goed: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Wij hebben natuurlijk ideeën die Afrika in een aantal streken zou transformeren die in een opwaartse spiraal zouden komen. Saint Germain heeft natuurlijk een matrix voor een Gouden Eeuw voor het gebied dat je nu Afrika noemt. Wat voor zin heeft het om die ideeën uit te brengen, als er niet genoeg studenten aan toe zijn om die ideeën zelfs maar te overwegen?

Wie wil daar naar luisteren? En als niemand wil luisteren, waarom zouden wij dan de tijd en de energie van de boodschapper gebruiken om die naar buiten te brengen? Waarom zouden wij dan niet onze pogingen richten op naties en regio’s waar een groter potentieel bestaat om die dichter bij de Gouden Eeuw te brengen?

Wanneer de student eraan toe is
Wij, de geascendeerde meesters, hebben niet wat je heel vaak bij menselijke wezens ziet: persoonlijke voorkeuren, wat je leuk vindt of waar je een hekel aan hebt. Wij zijn niet emotioneel aan iets gehecht, hebben niet de evaluaties die jullie hebben. Wij kijken neutraal naar de aarde. Wij hebben alle mensen overal lief, maar wij kijken wel realistisch naar waar de mensen met hun bewustzijn zitten. Wij kijken naar het feit dat wij maar beperkte middelen hebben om rechtstreeks tot de mensen te spreken.

Daarom moeten wij onze middelen op een manier gebruiken die de grootste kans heeft op een positieve invloed. Ik neem aan dat veel van jullie dit begrijpen. Het is duidelijk dat wij hopen dat de situatie verandert, wij hebben plannen om die verandering tot stand te brengen. Zodra er iets verandert, beginnen wij natuurlijk meer leringen te geven. Dit geldt niet alleen voor Afrika, maar ook voor veel andere regio’s op de wereld.

Jullie begrijpen dat er complexe vergelijkingen moeten worden gemaakt. Waarom is deze boodschapper al jaren niet in Zuid-Amerika geweest? Omdat er niet genoeg studenten zijn die dat wilden, niet alleen hem uitnodigen, maar het evenwicht bewaren om een gesponsorde boodschapper dat gebied te laten bezoeken.

Conferenties in 2015
Dit brengt mij bij het laatste onderwerp waar ik het over wil hebben. Deze zomer hebben wij twee conferenties gepland. Ik persoonlijk kijk naar deze conferenties uit. Ik weet dat het potentieel bestaat dat veel licht dat nodig is voor het gebied Europa en de Verenigde Staten kan worden gebracht.

Deze boodschapper heeft ook al enige tijd geen conferentie in de Verenigde Staten gehad. Wij willen daar veel licht brengen: wij willen veel licht naar Europa brengen. Ik hoop heel erg dat al degenen die zich tot de studenten van de geascendeerde meesters rekenen, een poging zullen doen om die conferenties bij te wonen of op een andere manier te steunen.

Het is van grote waarde dat onze studenten fysiek bijeenkomen, want dan kan er veel meer licht worden uitgegeven, niet alleen door de boodschapper, maar door iedereen die er oprecht en met zuivere motieven en bedoelingen aan meedoet. Er zijn altijd een aantal die eraan meedoen zonder dat zij hun motieven om te komen duidelijk weten en soms hebben ze egoïstische motieven. Degenen die een bepaalde zuiverheid in hun motieven hebben, worden geleiders van het licht en hoe meer mensen er komen en hoe groter de harmonie in de groep, hoe meer licht wij kunnen uitgeven.

Wij hopen dus dat jullie erover willen nadenken om die inspanning te steunen. Ik hoop heel erg dat jullie ook meer over de wake
vertellen, zodat wij steeds meer mensen kunnen krijgen om meer momentum te vormen.

De planetaire initiaties voor 2015
Mijn geliefden, het is een belangrijke stap voor de planeet dat wij de boeken zijn gaan uitgeven in de serie die ‘The Path to Self Mastery’ heet. De volgende jaren, in totaal zeven jaar, zijn heel belangrijk, omdat de planeet elk jaar wordt geïnitieerd in één van de zeven stralen. Dit jaar is de planetaire initiatie van de Derde Straal van Liefde en het boek “The Mystical Initiations of Love’ is heel erg belangrijk om het fundament te vormen.

Je kunt jezelf een groot plezier doen door dit boek het hele jaar te bestuderen en door in ieder geval het hele jaar één invocatie per dag op te zeggen. Het kost je maar 20 minuten tijd. De beloning die daarop volgt, is het wel waard, kan ik je verzekeren. Maar je kunt ook de planeet een geweldige gunst bewijzen door dit boek en de invocaties te gebruiken, omdat ze een spoor trekken in het collectieve bewustzijn.

Je zien zelf wel dat relaties één van de meeste complexe aspecten in jullie leven is. Maar kijk dan eens naar de meer ontwikkelde naties en het aantal echtscheidingen en de problemen die mensen daar hebben met relaties. Denk dan eens aan de dienst die jij bewijst door die invocaties op te zeggen en die ideeën en het licht naar het collectieve bewustzijn te zenden.

Er is grote behoefte aan een doorbraak in de relatie tussen alle mensen, maar vooral tussen mannen en vrouwen. Zoals het boek verduidelijkt, zijn we in een nieuw stadium beland, omdat er behoefte is aan een heel nieuwe relatie tussen mannen en vrouwen. Wie brengt dit naar buiten, mijn geliefden, tenzij de studenten van de leringen van de geascendeerde meesters de voorlopers worden. Daarom denken wij aan jullie om die leringen te gebruiken.

Boek over het veranderen van de wereld
Ik ben ook opgewonden over het nieuwe boek dat nog niet is aangekondigd, over hoe jij kunt helpen om de wereld te veranderen. Dit wordt het eerste boek in een serie die specifiek ontworpen is op de matrix waarop wij dictaten geven en die dictaten worden in invocaties veranderd.

Die matrix is heel erg krachtig, zoals degenen weten die een aantal van die boeken hebben gebruikt, zoals het boek over het Zuiveren van de Chakra’s. Er is op dit moment geen krachtiger boek om je chakra’s te zuiveren dan dat boek en ik kan je garanderen dat er meer krachtige middelen in het fysieke octaaf tot je beschikking dan deze boeken komen, naarmate wij die boeken in de serie over hoe je de wereld spiritualiseert, uitgeven.

De matrix om een dictaat te bestuderen en een invocatie op te zeggen is heel erg krachtig. Het dient zowel de Alpha als de Omega om je bewustzijn te verhogen en energie te transformeren en op die manier transformeer je de wereld. Zo kan een relatief klein aantal mensen van doorslaggevende invloed op de transformatie van een wereld zijn.

Ik weet heel goed dat er geen miljoenen mensen naar dit dictaat willen luisteren of het willen lezen. Daarom moeten wij middelen naar buiten brengen die kunnen werken, die de grootst mogelijke invloed hebben met het aantal mensen dat wij hebben.

Zoals ik zei: “Waardeer wat je hebt.” Maak er zo goed mogelijk gebruik van. Vang wat van mijn enthousiasme, mijn geliefden. Vang mijn vreugde op. Vang mijn dankbaarheid op en sta jezelf toe om de spiralen van pessimisme en ontmoediging die zo veel voorkomen op de wereld, te ontstijgen.

Er zijn allemaal mensen die over hel en verdoemenis spreken. Ze zeggen dat de wereld over vijf minuten in een vloek en een zucht naar de hel gaat. Maar mijn geliefden, ik ben al tweeduizend jaar geascendeerde meester. In elk jaar daarvan waren er neezeggers die je vertelden dat de wereld in de nabije toekomst verging. Dit is een fenomeen dat de gevallen wezens hebben verzonnen.

Laat je er niet door deze truc inluizen. Dat is al genoeg in je vorige levens gebeurd. Trap er deze keer niet in. Accepteer dat met God alles mogelijk is. Wanneer jij onze leringen en hulpmiddelen in de vorm van invocaties en decreten gebruikt, ben je met God.

Mijn geliefden, wat moet ik nog meer zeggen? Als dit niet genoeg is, wat kan ik dan nog meer zeggen? Dus zeg ik jullie liefdevol adieu en dank jullie voor je aandacht en je inspanningen bij de wakes.