Een nieuw Referentiekader voor Vrijheid

ONDERWERPEN: Vrijheid is geen passieve eigenschap – Waar het aan ontbreekt in de ‘vrije’ wereld – Zet jij jezelf gevangen?

Geascendeerde Meester Saint Germain, 26 november 2011 – Sneek, Nederland

Wat mijn geliefden, is het geluid van vrijheid. Dat is wat je net gehoord hebt (hij verwijst naar de decreten die voor het dictaat werden opgezegd.) Het is de zinderende vreugde om de vrijheid van God te voelen die door jullie hele energieveld koerst. En jullie zijn bereid om erop mee te gaan; jullie zijn de open deur voor de Vlam van Vrijheid die wil stromen, die zich op deze wereld tot uitdrukking wil brengen.

Dan vragen jullie je daar zo vaak af: “Ben ik te moe om decreten op te zeggen? Heb ik de kracht om decreten op te zeggen?” En ik heb een eenvoudige suggestie voor jullie, mijn geliefden. Want ik ben de God van Vrijheid en ik wil mij graag door een fysiek voertuig op aarde tot uitdrukking laten brengen. En in plaats van daar te zitten denken dat je de decreten moet opzeggen, nodig jij me uit om de decreten door jou heen op te zeggen. En ik zal daadwerkelijk door jou heen stromen zo veel als in jullie vermogen ligt om de open deur te zijn en het licht te houden.

Dus wat je in mijn stem hoort, in de fysieke stem die je hoort – is zeker niet mijn fysieke stem, maar het staat niettemin boven alles wat een menselijke stem zelf kan produceren – is de stroom van vrijheid door een fysiek voertuig. En het is niet een voertuig dat boven andere wordt gesteld, maar om jullie te laten beseffen dat jullie allemaal het potentieel hebben om de open deur te zijn voor de stroom van vrijheid.

Vrijheid is geen passieve eigenschap
Want wat is vrijheid? Is het iets passiefs waardoor je denkt dat jij, als je niet wordt onderdrukt door iets, als je niet benauwd van iets wordt, dan wel vrij moet zijn?

Nee, mijn geliefden, zoals deze moderne naties jullie wel moeten hebben bewezen, kunnen ze jullie wel allemaal garanties over jullie vrijheden in een democratisch land geven – je kunt geld bezitten, dus je bent bevrijd van het geld; je kunt alles krijgen wat je ooit zou willen in de materiële wereld – maar betekent het dat je vrij bent? Nee, zeg ik!

Kijk eens naar de mensen in dit land en veel van de andere rijke en welvarende naties op de wereld. Zijn die echt vrij? Gaat de stroom van vrijheid door hun energieveld? Nee, ze worden door dit belast, ze worden door dat belast. Ze hebben allerlei lasten in hun eigen psyche, waardoor ze denken dat zij, zelfs als ze alle vrijheid in de buitenwereld hebben, niet de innerlijke vrijheid tot uitdrukking kunnen brengen vanwege een of andere voorwaarde, wat die ook mag zijn.

Dan is dit geen vrijheid. En dat moet je beseffen. En hoe doe je dat? Enkel door te ervaren wat wel vrijheid is – en dat BEN IK, natuurlijk. En dus kom ik jullie gewoon een nieuw referentiekader geven voor wat vrijheid is.

Dat is de stroom; de eeuwige, altijd borrelende, altijd transcenderende stroom, die zich alleen maar tot uitdrukking wil brengen en stromen. En die accepteert geen hindernissen, geen obstakels – en je zou geen vervanging moeten accepteren. Want vrijheid is de allerhoogste uitdrukkingsvorm van de creatieve vreugde van God.

Het is geen toeval dat vrijheid de zevende straal is. Want wanneer je het pad van initiatie op de andere zes stralen hebt afgelopen, kom je bij dat punt waarop de volgende stap die je moet doen, accelereren is. Je kunt daar niet passief zitten wachten tot de vrijheid jou vindt. Je kunt niet daar zitten wachten op de juiste omstandigheden, zodat jij zogenaamd vrij bent.

Nee, vrijheid is een keuze. Vrijheid is een keuze om je boven de beperkingen uit te accelereren waarvan je denkt dat zij jouw geest kunnen inperken, omdat je besluit: “IK BEN Geest! En er is geen omstandigheid op de materiële wereld die mijn Geest kan tegenhouden en nog langer gevangenhouden. Want ik beslis dat ik niet langer een situatie accepteer die mijn Geest en de uitdrukking van de Geest en de uitdrukkingsvorm van de Geest van vrijheid door mij heen, kan tegenhouden.”

Waar het aan ontbreekt in de ‘vrije’ wereld
Dit is het referentiekader dat ontbreekt aan deze welvarende naties, die al heel lang democratisch zijn, die niet door nazi-Duitsland of het communisme of een of andere macht van buitenaf onderdrukt zijn. Ze zijn nu al vele jaren vrij, zodat de meeste mensen die tegenwoordig in die naties wonen, zijn opgegroeid in naties die vrij waren.

Maar toch voelen ze zich niet vrij, omdat ze niet het besef hebben gekregen dat vrijheid met een beslissing begint – en dat er bereidheid moet zijn om te accelereren. En het is niet zo dat je op eigen kracht accelereert, maar je bent bereid om de stroom van vrijheid door jou heen te laten stromen en die zichzelf accelereert, zoals onvermijdelijk het geval is.

Vrijheid is geen passieve kracht. Vrijheid is een actieve kracht die zich wil uiten en zich maar om één reden tot uitdrukking wil brengen: Die wil al het leven bevrijden om hogerop te komen, om de beperkingen te transcenderen, de beperkte staat waar jij van denkt dat je dat jij er niet uit kunt komen. Omdat jij de leugen hebt geloofd – verspreid door de gevallen wezens, die de minst vrije wezens ter wereld zijn – dat jij de beperkingen van jouw Geest moet accepteren.

Hier klopt niets van, wanneer jij je eindelijk bij de Vlam van Vrijheid aansluit en wanneer je naar het leven kijkt vanuit het perspectief van de zevende straal en de Vlam van Vrijheid. Mijn geliefden, wat hebben Serapis Bey en Hilarion met jullie gedeeld? In elke retraite is een kleuterschoolfase van de volgende straal waarin de mensen eerst komen – wanneer zij voor de initiaties van de vorige straal geslaagd zijn – en dan worden ze eerst in de kleuterschoolfase geplaatst, waar je te maken krijgt met de vervorming van vrijheid.

En één van de eerste dingen waar je mee te maken krijgt, is juist het geloof dat vrijheid afhangt van omstandigheden in de buitenwereld. Omdat jij, wanneer jij niet in omstandigheden zit die jou onderdrukken, wel vrij moet zijn. En dit is de passieve denkwijze, omdat de mensen denken dat ze op vrijheid moeten wachten, want ze moeten op de juiste omstandigheden wachten.

Of, op een zelfs nog meer vervormd niveau, ze denken dat ze voor de vrijheid moeten vechten door altijd tegen iemand anders te strijden. Welnu, je zult nooit je vrijheid krijgen zolang je denkt dat dat je tegen een ander deel van het leven moeten vechten. Zolang jij het gevoel hebt dat je het recht hebt om tegen een ander van zichzelf bewust wezen te strijden, kun je niet vrij zijn.

Zet jij jezelf gevangen?
Je bent niet vrij, omdat jij jezelf gevangen zet in de gemoedsgesteldheid die je vrijheid afneemt – vanwege maar één ding. Hoe kun jij tegen iemand anders zijn en de stroom van de Geest door jou heen voelen gaan? De Geest is één. De Geest komt uit eenzijn voort. Als je een ander deel van het leven naar beneden wilt halen, dan stroomt de Geest niet door jou heen. Zeker niet de Geest van Licht, de Geest van de geascendeerde meesters.

Er zijn natuurlijk duistere geesten die zich als licht kunnen vermommen en dat door degenen zal stromen die aan het oorlog voeren zijn, zoals je bij veel mensen ziet die geloven dat ze door de geest of door God geleid worden om andere mensen te bestrijden. Maar dat is niet de ware god; dat is niet de ware geest.

Alleen wanneer je bereid bent om al het leven te verheffen, stroomt de Geest van Vrijheid door jou heen – en alleen dan ben je vrij. Dus moeten jullie in groepen in mijn retraite zitten en mensen zien vechten en ruzie maken over wat vrijheid is en wat het inhoudt om vrij te zijn. En pas als ze ophouden met ruzie maken, ophouden een of ander deel van het leven naar beneden te halen door voorwaarden te stellen waar iemand aan moet voldoen – en dus proberen te vrijheid van anderen te beperken – komen ze niet verder.

Maar wanneer ze wel verder komen, wanneer ze het wel snappen, wanneer ze zich eindelijk afstemmen op de Vlam van Vrijheid, wat een vreugde is het dan om te zien hoe mensen zich openen, hoe ze gaan bloeien, hoe er plotseling een andere schittering in hun ogen komt. En dan weet je dat ze het doorhebben.

Maar wat is er voor nodig om levensstromen zover te krijgen? Dat ze mijn Geest moeten tegenkomen. En degenen die hier zitten te vechten en ruziemaken, zijn er niet aan toe. Want als ik mij, daadwerkelijk aan hen zou tonen – zelfs zoals ik het nu doe door een voertuig in de buitenwereld – zouden ze die vibratie niet kunnen hanteren.

En natuurlijk zouden er een paar aan toe zijn om dit dictaat te lezen en ernaar te luisteren, voelen hoe het iets in hen beroert. En dat zijn nu juist de elementen van antivrijheid, die jou en de uitdrukking van de Geest door jou heen inperken.

Dus wees bereid om daar naar te kijken, ALS je vrij wilt zijn. Als je niet vrij wilt zijn, respecteer ik natuurlijk jouw vrije wil. Maar dan heb je mij ook niet nodig, want ik ben de God van Vrijheid. En ik kan enkel degenen onderwijzen die aan de initiaties van de zevende straal toe zijn.

Dit is geen kritiek, maar het heeft pas zin om mensen vrijheid te onderwijzen, als ze vrij willen zijn. Zolang ze nog aan een beperking vasthouden, omdat ze die willen ervaren, is het niet aan mij om me met die ervaring te bemoeien.

Ik wil mij niet met iemands ervaring te bemoeien, maar wanneer de mensen eraan toe zijn, wil ik hen wel een referentiekader geven dat hen in staat stelt, het hen mogelijk maakt, om te weten te komen wat vrijheid is. En te weten te komen wat ervoor nodig is om te accelereren naar het punt waarop ze vrij zijn. Omdat zij er dan voor openstaan, willen ze op de stroom van vrijheid, met de Rivier van Leven, met de stroom van de Heilige Geest meegaan.

Toon mij die spirituele studenten die bereid zijn om vrij te zijn, om de open deur voor vrijheid te zijn. Toon mij de naties die bereid zijn de open deur te zijn voor vrijheid en die beseffen dat het niet een kwestie is van tegen iemand vechten voor de vrijheid. Het is niet een kwestie van in Libië hier en daar wat te bombarderen. Het is geen kwestie van je laten meeslepen in conflicten in het Midden-Oosten of ergens anders.

Nee, het is een kwestie van jezelf openstellen voor de Geest van Vrijheid, dus je accelereert jouw concept van vrijheid naar een hoger niveau omdat jij beseft dat vrijheid geen materiële situatie is; het is een spirituele situatie. Die moet spiritueel veranderd worden, voor je een stap omhoog kunt doen naar een nieuwer en hoger niveau van vrijheid.

Dus is dit de vlam die ik hier veranker, hier in deze natie, maar die wordt echter niet op een specifieke locatie verankerd. Die wordt over heel Europa verspreid, niet alleen in de landen die door jullie die hier vertegenwoordigd worden, maar alle landen van Europa. Want iedereen die hier is, is zeker in één van de landen in Europa geweest en daarom hebben jullie een archief in je wezen van hoe dat land is.

En ik heb jullie energieveld en jullie chakra’s gebruikt om dat licht naar iedere natie in Europa te stralen. En daarom ben ik natuurlijk dankbaar, blij, en ik ben gewoon geestdriftig om op deze manier te kunnen spreken en degenen die niet alleen maar bereid zijn om hier passief te zitten luisteren, maar deel uit te maken van deze uitgave in de Alpha en Omega-actie tussen mij en jullie.