Wat de echte Wil en Macht van God is – dat je Gods Liefde vrijelijk accepteert en ontvangt!

ONDERWERPEN: Beide aspecten van de stroom in de vorm van een 8 – Gods Liefde accepteren en ontvangen, stelt je in staat het gevallen bewustzijn achter te laten – In het gehoor zitten 20 van El Morya’s directe discipelen – Er is geen echte macht zonder Liefde – Jezelf liefhebben en accepteren, is een levenstaak – Veel mensen hebben de illusie dat je niet je dromen kunt waarmaken, terwijl je in de Rivier van Leven zit – Met God is alles mogelijk

Geascendeerde Meester Master More, 30 december 2011 – Helen Michaels

Willen jullie weten wat de essentie van goddelijke liefde is? (De vraag wordt in het Russisch vertaald, het gehoor antwoordt: “JA” in het Russisch). Dit was een heel lauw “JA”. (Het gehoor antwoordt met vastberadenheid: “JA”) Dat is veel beter.

Dan zullen wij met iets eenvoudigs beginnen. Om mijn stem en de stem van God binnenin jou te horen, moet je in het begin één klein dingetje doen (Vertaling in het Russisch). Zet jullie telefoon uit! (Vertaling in het Russisch. Het gehoor lacht). Dank je.

Dus wat is dan de essentie van Gods liefde? Waarom is mijn naam Master More? Hoe komt het dat je slechts meer kunt worden, wanneer je in staat bent te voelen wat de essentie van God is! Willen jullie weten wat de essentie van God is? De essentie van God is LIEFDE, het is LIEFDE en nog eens LIEFDE in al haar facetten. Dat is zuivere onvoorwaardelijke liefde!

Beide aspecten van de stroom in de vorm van een 8
Dus wanneer je aan Master More denkt, denken velen van jullie meestal aan de intens blauwe straal die de goddelijke wil tot uitdrukking brengt, die de goddelijke macht tot uitdrukking brengt, die Gods wil en macht tot uitdrukking brengt. En inderdaad deze vlam brengt natuurlijk Gods macht tot uitdrukking – de elektrisch blauwe vlam die ik, Master More, draag en zo intens op jullie hart en planeet aarde concentreer – samen met jullie inspanningen.

Maar dan nog, wat is de essentie van Gods ware wil? Besef je dat de essentie van Gods ware wil Liefde is en die stroomt als de stroom in de vorm van het cijfer 8? Deze liefde is dat jullie jezelf beneden zien zoals Boven. Dus dat jullie jezelf beschouwen als onderdeel van God, als een geïndividualiseerde levensstroom, maar wel een onderdeel van God, één met God, met God meegaand, het licht van God door jouw vier lagere lichamen heen opwekkend. En wat is het andere aspect van die uitdrukkingsvorm? Het tweede deel is accepteren.

Hoe kan er anders een stroom in de vorm van een 8 zijn? Hoe manipuleer jij je anders uit de kromme logica, hoe laat je anders al die op jouw ego gebaseerde dingen vallen? Hoe laat je anders die aardse netten vallen, die jou zijn opgedrongen door het gevallen bewustzijn? Hoe laat je anders al die nonsens vallen?

Gods Liefde accepteren en ontvangen, stelt je in staat het gevallen bewustzijn achter te laten
Je doet dat door Gods liefde te accepteren! Je doet dat door Gods liefde te ontvangen. Je kunt niet tot uitdrukking brengen wat je kunt ontvangen – zien jullie dat in? Hoe kun je iets tot uitdrukking brengen wat je niet in staat bent te ontvangen? Hoe kun je iets tot uitdrukking brengen waarvan je denkt dat jij niet waard bent om dat te ontvangen?

Als je dit begrijpt, begrijp je de essentie van Gods liefde. De essentie van Gods wil, de waarachtige wil van God, is dat al Gods dochters en zonen in staat zijn de zuivere liefde die God is te ontvangen. En je bent in staat om die liefde te ontvangen door deze kelk die jullie zijn. Ook kun je die vermenigvuldigen door alle talenten die je hebt.

Dit is de essentie van Gods wil – begrijpen jullie dat, mijn geliefden! Dit is de essentie van mijn hart, die ik nu zo intens op jullie richt. En ik ben specifiek naar dit deel van de wereld gekomen, dat zo dicht bij India ligt, zo dicht bij de plaats waar ik het laatst geïncarneerd was.

In het gehoor zitten 20 van El Morya’s directe discipelen
Er zitten 20 van mijn directe discipelen tussen jullie. Waarom denken jullie dat jullie hier nog steeds zijn? Denken jullie dat je mijn lessen niet hebt gekregen, toen ik jullie rechtstreeks leiding gaf? Denken jullie dat je niet geleerd hebt wat de essentie van Gods waarachtige wil is? Nee, jullie hebben maar één ding gedaan, jullie hebben Gods liefde niet volledig geaccepteerd. Jullie hebben Gods liefde niet volledig geaccepteerd en ontvangen. Begrijpen jullie dat ik, Master More, daarom wel ben geascendeerd en jullie nog steeds hier zijn.

Mijn liefde voor jullie is zo groot dat ik absoluut elke opening gebruik om jullie te wekken, jullie terug te halen naar het rijk waar jullie horen, zelfs al zijn jullie nog steeds geïncarneerd. Jullie kunnen nog steeds bij het rijk horen van dat ene bewustzijn met de geascendeerde meesters – zo Boven zo beneden – dat is de regel.

Hoe meer je van Boven ontvangt, hoe meer je van Boven accepteert, hoe meer je in staat bent om te ZIJN en door jou tot uitdrukking te brengen. Zo groot is de kracht van creativiteit! Zo reusachtig, zo enorm reusachtig, is Gods vermogen om te vermenigvuldigen wat jullie oproepen. En ik kan jullie wel zeggen dat toen jullie de rozenkrans en invocatie opzeiden, ik jullie inspanningen vermenigvuldigd heb over de hele aarde heen, zodat de hele planeet met de vlam van liefde werd bedekt, de vlam van liefde die jullie hebben opgeroepen. Mijn liefde voor jullie allemaal, voor deze planeet, is zo groot, Gods liefde is zo groot, zo enorm, onvoorwaardelijk – eindeloos onvoorwaardelijk – is Gods liefde!

Er bestaat geen echte macht zonder Liefde
Begrijpen jullie dat Master More eigenlijk niets anders is dan een andere individualisatie van Gods liefde? Dat is de ware wil van God, dat is de ware macht! Denken jullie dat er macht kan bestaan zonder liefde? Denken jullie dat Gods macht in verband staat met het geweld dat je hier op planeet aarde ziet?

Nee, mijn geliefden, dit is het menselijke begrip van macht, waar de macht in welke organisatie ook onder valt, waar het aardse inzicht en het concept van macht ook onder valt. Dit is de vervorming van macht!

De ware macht is de macht binnenin jou – de macht die je oproept met LIEFDE, die je oproept door in de eerste plaats de allerbelangrijkste persoon – jou – op de hele wereld lief te hebben. Dit ben jij – als de uitdrukkingsvorm van God! Heeft Jezus niet in één van zijn Koans gezegd: “Heb je naaste lief als jezelf, dus zorg ervoor dat jij van jezelf houdt!”

Mijn geliefden, neem de essentie van Gods liefde in jou op, absorbeer de essentie van Gods macht, absorbeer de vlam die ik ben en die ik hier tot uitdrukking kom brengen door deze fysieke mond. En terwijl ik dit dictaat uitbreng, vernietig, vernietig, vernietig, vernietig, ik – in alle vier hoeken van de aarde – de vervorming van Gods macht en wil!

Zoals we gezegd hebben, is één van de vervormingen het onvermogen om de waarachtige wil van God te ontvangen, het onvermogen om Gods liefde te ontvangen! Met andere woorden, dit is het onvermogen om jezelf lief te hebben als dochter of zoon van God. Dit is natuurlijk een vervorming die heel veel op aarde voorkomt en – helaas – ook in grote mate in Midden Azië aanwezig is!

En daarom ben ik gekomen om jullie mijn stuwkracht mee te geven en hier de vlam van Gods ware wil te verankeren! En ik snijd deze plek los, dit centrum op planeet aarde, los van alle vervormingen van Liefde, macht en wil: de antimacht, de antiwil als de vervormingen van Gods wil en Gods macht. Opdat jullie je kunnen afstemmen op de vlam, de ware essentie van de vlam die IK BEN, en na deze uitgave kunnen inzien, en zelfs al tijdens deze uitgave, hoe essentieel, hoe cruciaal, het is om jezelf lief te hebben zoals God jou Liefheeft. Dit is de essentie van jullie pad. Dit is de essentie van jullie vooruitgang – begrijpen jullie dat?

Jezelf liefhebben en accepteren, is een levenstaak
Zonder het vermogen om jezelf lief te hebben en te accepteren, ben je niet in staat om vooruitgang te boeken. Waarom zijn die 20 nog steeds geïncarneerd? Ik kan je ervan verzekeren dat dit de les van jullie leven is: het vermogen krijgen om jezelf lief te hebben. God wil dat jij van jezelf houdt met deze onvoorwaardelijke volheid, met die onvoorwaardelijke, constante straling van liefde naar jou toe!

Jullie hebben maar één taak die God aan jullie heeft overgelaten: die is om dat te accepteren. Die straling accepteren, die constante straling, die wij vanuit het rijk van de geascendeerde meesters constant naar jullie beneden op aarde stralen, van mij, van Moeder Maria, Jezus. Ieder heeft zijn eigen centrum, zijn eigen vlam, maar de essentie van al die vlammen is LIEFDE. Het is liefde en niets anders!

Verschillende vlammen zijn verschillende aspecten, verschillende individualisaties van Gods liefde. Alle vlammen die geascendeerde meesters vertegenwoordigen, zijn net als verschillende kleuren in een mandala, één en dezelfde mandala die uit liefde gemaakt wordt! Die wordt van zuivere liefde gemaakt en dat is mijn uitgave vandaag: dit gewaarzijn in jullie wekken dat jij om Gods liefde te ervaren, moet beginnen in je hart te kijken!

Kijk eens naar de blokkades die je daar hebt, die je op je pad hinderen. Kijk eens naar welke overtuigingen je hebt geaccepteerd, die jou laten geloven dat je niet één kunt zijn met Gods liefde, dat je niet één kunt zijn met de Rivier van Leven en tegelijkertijd je dromen waarmaken.

Veel mensen hebben de illusie dat je niet je dromen kunt waarmaken, als je in de Rivier van Leven bent
Veel van jullie hebben nog steeds het gevoel dat het leven op planeet aarde inhoudt dat je van God gescheiden bent. En om een goed leven op planeet aarde te leiden, moet jij op één of andere manier je dromen losmaken van de ware totaliteit van God, wat het ervaren van de Rivier van Leven is.

Mijn geliefden, kijk zorgvuldig naar die overtuigingen, omdat ik, Master More, je ervan kan verzekeren dat jij slechts meer kunt worden wanneer jij, eindelijk, beseft dat de grootste droom, de grootste vreugde en voldoening in het leven, alleen kan gebeuren wanneer jij één bent met de Rivier van Leven. Eén zijn met de Rivier van Leven betekent niet dat je aan bepaalde regels in de buitenwereld moet voldoen, zoals iedere dag een bepaald aantal rozenkransen opzeggen. Eén met de Rivier van Leven zijn begint met één ding: GODS LIEFDE ACCEPTEREN en ONTVANGEN.

Dat is de sleutel tot jouw ware creativiteit, omdat jij pas wanneer jij deze liefde accepteert, jouw goddelijke individualiteit tot uitdrukking kunt brengen met jouw individuele talenten, die God ook aan jou heeft gegeven, wat jouw kracht ook maar is. Je kunt die kracht pas volledig tot uitdrukking brengen wanneer je waarachtig accepteert wie jij echt bent. Jij BENT de zoon of dochter van God, jullie zijn Gods liefde echt waard – toch?

Hoe kunnen jullie het niet waard zijn wanneer je uit deze grote, geweldige LIEFDE geboren bent, onvoorwaardelijke liefde die maar één wens heeft: jou te zien groeien naar MEER, zodat je in staat bent zelf te transcenderen. Zodat je in staat bent om wie je vandaag bent morgen te transcenderen, zodat je morgen meer kunt zijn. Hoe kunnen jullie morgen meer zijn, wanneer je Gods liefde niet accepteert?

Er bestaat geen andere manier om te groeien – begrijpen jullie dat? Groei begint door je ware identiteit te accepteren, wat inhoudt dat je in de eerste plaats Gods liefde onvoorwaardelijk accepteert. God, Master More, of iemand anders van de geascendeerde meesters dringt jou geen enkele voorwaarde op. Je kunt christen zijn, je kunt moslim zijn, je kunt elke religie hebben. Je kunt bij elke politieke partij horen, je kunt verschillende rollen in de maatschappij vervullen.

God ziet jullie niet door je uiterlijke verschillen. God kijkt niet naar wat je draagt of waar je woont. God ziet enkel het licht, de levensstroom die jij bent en heeft die levensstroom onvoorwaardelijk lief. God geeft je alle kans om te groeien. Je moet enkel accepteren dat jij de levensstroom bent die deze kans verdient!

Met God is alles mogelijk
Mijn geliefden, het is zo simpel! En zien jullie dat met God dan alles mogelijk is! Mijn geliefden, geloven jullie dat? (vertaling in het Russisch. Het gehoor zegt JA).

Zeg dan met mij, zeg het in het Russisch, MET GOD IS ALLES MOGELIJK. (Het gehoor herhaalt het in het Russisch.) Laat het dan ZO ZIJN!

Met God is alles mogelijk. Zien jullie in, mijn geliefden, dat ik, Master More, zal vermenigvuldigen wat je bent? Zien jullie in dat ik de talenten vermenigvuldig die jullie hebben? Hoe meer talenten je mij geeft om te vermenigvuldigen, hoe meer ik kan vermenigvuldigen. En ik kan zelfs nog het meer vermenigvuldigen van het meer accepteren dat je Gods liefde waard bent!

Dat is de essentie van mijn uitgave en ik dank jullie dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Omdat ik zie dat ik jullie kelken heb gevuld, zal ik het woord geven aan de volgende meester, die haar talenten en individualiteit in de kelken wenst te gieten die jullie zijn. Mijn geliefden, ik laat jullie achter in deze onvoorwaardelijke liefde, met de essentie van Gods waarachtige wil en macht, die LIEFDE is!