Totale Vergeving leidt tot Totale Vrijheid

ONDERWERPEN: Wraak nemen in het Midden-Oosten – Het belang van vergeving – Geen ultieme wraak – De catch-22 van het niet willen vergeven –Houd op God de schuld te geven! – Geen enkele fout duurt eeuwig – Wees verantwoordelijk voor wat je hebt gecreëerd – God geeft jou niet de schuld – God heeft jouw ziel niet geschapen – Houd op met dit spelletje van een ander de schuld geven – Niemand heeft jou ooit iets aangedaan – De kromme leugen ontmaskeren dat God voor de zondeval heeft gezorgd – De sleutel tot jouw vrijheid is je andere wang toekeren

Geascendeerde meester Moeder Maria, 29 april 2004

Mijn geliefde harten, ik kom op deze vreugdevolle dag opnieuw bij jullie en ik kom bij jullie met de vlam van wonderbare vergeving, want ik ben echt de Moeder van Vergeving. Welnu, mijn geliefden, de vlam van vergeving is met recht de vlam van spirituele vrijheid. Alleen vergeving kan jullie bevrijden van de tekortkomingen die je op deze wereld vindt.

Ik kom bij jullie met grote dankbaarheid voor de rozenkransen die jullie de afgelopen maand zo trouw hebben opgezegd. Mijn laatste geschenk aan jullie was de rozenkrans van Wonderbare Dankbaarheid. Jullie herinneren je misschien dat het de bedoeling van deze rozenkrans is het terrorisme op de hele wereld te verteren. De afgelopen maand hebben jullie daadwerkelijk gezien dat verscheidene belangrijke samenzweringen van terroristen door de autoriteiten in verscheidene landen zijn bezworen.

Ik moet jullie zeggen dat er op dit moment te weinig mensen deze rozenkransen opzeggen om de feitelijke oorzaak van het terrorisme helemaal te verteren. Toch kan zelfs een relatief klein aantal mensen een belangrijke impact op het terrorisme hebben. Naarmate jullie de negatieve energie, de maalstromen van negatieve energie die de terroristen voeden, beginnen te verteren, maken jullie het de autoriteiten gemakkelijker terroristen te ontmaskeren en het uitvoeren van hun samenzweringen tegen te houden. Dit komt gedeeltelijk door de intensiteit van de energie die de mensen verblindt en dus ook de autoriteiten verblindt, of zelfs de mensen die dichtbij de terroristen wonen, blind maken voor wat er werkelijk gebeurt. Dus jullie zien mijn geliefden, dat zelfs een klein aantal mensen de energie kan afzwakken en daardoor aan het licht brengen wat achter een sluier van negatieve energie verborgen zit.

Wanneer zal het wraak nemen in het Midden-Oosten ophouden?
De afgelopen maand hebben jullie verscheidene voorbeelden van een andere kracht gezien, namelijk de kracht van het niet willen vergeven. Hoewel deze kracht niet de oorzaak is van het terrorisme en oorlogen, is het wel de kracht die terrorisme en oorlogen op deze planeet sterk gaande houdt. Jullie hebben dit vooral in het Midden-Oosten gezien, waar zelfs de staat Israël zich bezig houdt met door de staat gesponsorde moorden, die in werkelijkheid daden zijn van niet willen vergeven die slechts nog minder vergevingsgezindheid aan de andere kant kweken. Daardoor dragen deze acties bij aan de neerwaartse spiraal van geweld als wraak voor het geweld waar het Midden-Oosten al duizenden en duizenden jaren middenin zit.

Ik zeg jullie dat zelfs de geascendeerde meesters zich afvragen of de mensen die in dat gebied wonen, ooit genoeg krijgen van dit boksen uit wraak en wraak op wraak, totdat het feitelijk wraak nemen wordt omwille van het wraak nemen. Er kan geen echte reden meer zijn voor deze daden uit wraak, omdat de geweldsspiraal al zo lang geleden is begonnen dat niemand zich meer kan herinneren waarom het begon. Zij onthouden alleen maar dat ze door moeten gaan met hun gelijk halen, door wraak te nemen.

Ik kom vandaag bij jullie om jullie een geschenk uit mijn hart te geven, een geschenk dat degenen onder jullie die mijn ontwaakten zijn, kan helpen deze neerwaartse spiraal van wraak en niet willen vergeven, die je niet alleen in het Midden-Oosten maar op vele plaatsen op deze planeet ziet, te doorbreken. Dat geschenk is mijn rozenkrans van Wonderbare Vergeving.

Het belang van vergeving
Ik wil jullie een lering geven, zodat je kunt begrijpen waarom vergeving zo belangrijk is. Om het belang van vergeving echt te begrijpen, moet je de diepgaande waarheid beseffen die mijn zoon Jezus zo vele malen heeft uitgelegd, namelijk dat de basiswet in dit universum de Wet van Vrije Wil is. Ook moeten jullie begrijpen, zoals ik in mijn vorige verhandelingen heb uitgelegd, [Link1, Link2] dat het juist de bedoeling van het leven, het wezen van het leven is dat je blijft groeien, blijft doorgaan, blijft transcenderen.

Dus wat verhindert je verder te komen in je groei, door te gaan om je huidige bewustzijnsstaat, je actuele identiteitsgevoel, te transcenderen? Welnu, dat is een kwestie van niet willen vergeven. Zie je, wanneer er iets is wat je niet vergeven hebt, dan is er iets waar jij aan vasthoudt, iets wat je niet kunt loslaten en op dat punt van emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld, sta jij jezelf in de weg. Jij blijft vasthouden aan een beperkt en onvolmaakt identiteitsgevoel en in wezen aanbid je een afgod die jij zelf hebt gemaakt, of althans één die door jouw cultuur werd gemaakt.

Door niet te vergeven, ontneem jij je jouw eigen vrijheid om verder te gaan. En zoals ik in mijn vorige verhandelingen heb geprobeerd uit te leggen, wanneer je niet verder gaat, stagneer je. En als je te lang op één plek blijft, word je onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica, die betekent dat zich een neerwaartse spiraal, een negatieve draaikolk, van energie, om je heen begint te vormen. Wanneer die draaikolk te sterk wordt, zal hij beginnen jouw gevoelens en jouw gedachten te overmeesteren tot je gaat geloven dat er, óf niets buiten die spiraal bestaat, óf dat je niet aan de neerwaartse kracht van de draaikolk kunt ontsnappen.

Geen ultieme wraak
Dat zorgt ervoor dat zoveel mensen, vooral in het Midden-Oosten, geloven dat er geen andere manier van leven is dan door tegen de Joden of de Arabieren te zijn. Het zorgt ervoor dat ze geloven dat er geen uitweg is om uit die geweldscyclus, die cyclus van wraak, te komen. Zij hebben het gevoel dat zij gewoon deze cyclus moeten voortzetten, omdat ze zich moeten wreken, ze moeten de zaken rechttrekken door een nieuwe gewelddaad te plegen om zogenaamd eerdere gewelddaden te neutraliseren of te compenseren.

Helaas weerhoudt de intensieve energie van deze negatieve draaikolk de mensen ervan de heel logische vraag te stellen wanneer en hoe dit ooit kan ophouden. Denk hier eens over na, mijn geliefden. Kan er ooit een ultieme daad van wraak zijn? Kan er ooit een ultieme daad van wraak zijn die permanent afrekent met deze situatie en daarmee een eind aan het geweld maakt?

Degenen onder jullie die niet vastzitten in de relativiteit van een gescheiden geest en een neerwaartse draaikolk van niet willen vergeven, zullen in staat zijn de zuivere en eenvoudige logica van deze opmerkingen te zien. Er kan geen vrede komen door wraak te nemen. Dat is gewoonweg niet mogelijk. Er kan geen daad van wraak zijn die de geweldscyclus stopt, omdat jij, als je wraak neemt voor wat jou is aangedaan door de ander iets aan te doen, onvermijdelijk het verlangen naar wraak in je tegenstander wekt.

Dit moet voor iedereen duidelijk zijn die op de lagere school natuurkunde heeft gehad en de wet van actie en reactie heeft moeten leren. Voor elke actie is er een tegengestelde actie van gelijke sterkte. Dat is eenvoudig een wet in het materiële universum. Dus wanneer je wraak neemt, reageer je op wat je werd aangedaan, maar jouw reactie wordt een nieuwe actie en het zal onvermijdelijk een reactie in je tegenstander opwekken, zelfs vanuit het universum zelf. En deze cyclus kan letterlijk eeuwig doorgaan – of het lijkt althans eeuwig te duren.

In werkelijkheid is er een heel kleine minderheid op deze planeet die geen vrede wil, die geen oplossing wil, die geen eind aan het geweld wil of deze spiraal van wraak wil beëindigen. Dit zijn de mensen die volledig vastzitten in de bewustzijnsstaat van Lucifer die ik in mijn vorige verhandelingen heb beschreven. Toch zijn dat maar weinigen en de overgrote meerderheid van de mensen die vastzitten in de spiraal van wraak, willen eigenlijk wel vrede. En dit schept dan de paradox dat zij zeggen dat ze vrede willen, maar niet de cyclus van wraak willen doorbreken.

Hoewel dit bijna onmogelijk te begrijpen valt door iemand die niet gevangenzit in een negatieve spiraal, maakt je nieuwe inzicht in energie en maalstromen van energie het je mogelijk de uitleg te snappen. Wanneer mensen in een dergelijke draaikolk van woede en wraak gevangenzitten, kunnen ze de misvatting in hun denken niet inzien. Ze kunnen niet logisch en rationeel denken, omdat ze zo overweldigd worden door de emotionele energie dat ze zelfs niet stoppen om na te denken. Daarom moet iets die spiraal doorbreken, die neerwaartse kracht breken. En dat iets is dat iemand de energie die door wraak en niet willen vergeven werd geschapen, moet verteren, juist die energie die een magnetische aantrekkingskracht op de emoties van de mensen vormt en hen overmeestert, zodat ze alle logica en rationaliteit uit het oog verliezen. Die persoon moeten de evenwichtige mensen zijn die niet vast zijn komen te zitten in deze negatieve impulsen en spiralen. Mijn geliefde harten, die persoon zijn jullie.

De catch-22 van het niet willen vergeven
Voor jullie echt de effectieve kracht kunnen worden om de spiralen van het niet willen vergeven op deze planeet te verteren, moet jij je bevrijden van deze kwestie van het niet willen vergeven. Je zou kunnen zeggen: “Maar Moeder Maria, jij hebt ons net verteld dat wij niet vastzitten in de spiraal van niet willen vergeven.” En dat is ook zo. Je zit niet vast in een spiraal die zo intens is dat ze je gevoelens overmeestert en voorkomt dat je kunt nadenken.

Velen van jullie beseffen echter niet wat de echte oorzaak van het niet willen vergeven is. En jullie beseffen dit niet, omdat je niet opgegroeid bent met het juiste begrip ervan. En jullie zijn niet opgegroeid met het juiste begrip ervan, omdat de prachtige leringen over vergeving die mijn zoon 2000 jaar geleden gaf, door de orthodoxe christelijke kerken verdoezeld en verdraaid zijn.

Het probleem waar we mee zitten, is dat de meeste mensen op aarde gewoon niet zien dat het niet willen vergeven wordt gebaseerd op een stel leugens. Ze begrijpen deze leugens niet en daarom kunnen ze de gedachtegang achter die leugens niet zien. En als je de leugens van de duivel niet kunt doorzien, als je niet zo wijs als een slang bent, dan kun jij je niet volledig bevrijden van die leugens, die ieder aspect van het leven op deze planeet doordringen. Als je niet zo wijs als een slang wordt, hoe kun je dan onschuldig als een duif zijn?

Dus laat mij jullie een lering geven in een poging je te helpen je te bevrijden van de leugens over het niet willen vergeven. Zoals ik al eerder zei, is de Wet van Vrije Wil de basiswet in dit universum. Je hebt het recht om met je creatieve vaardigheden te experimenteren. In feite werden jouw levensstroom en jouw ziel geschapen met de drang, het verlangen om met Gods wetten en energie te experimenteren. Wat er helaas met de meeste mensen op deze planeet gebeurd is, is dat zij het contact verloren hebben met hun spirituele zelf en daardoor zijn zij in een lagere bewustzijnsstaat die ervoor zorgt dat zij zichzelf zien als wezens die gescheiden zijn van hun spirituele zelf, zelfs van God gescheiden. Vanwege dit gevoel van gescheidenheid ben jij je niet langer bewust van de fundamentele waarheid dat God jou op geen enkele wijze ooit kwaad heeft aangedaan.

God heeft de omstandigheden op deze planeet niet geschapen die er de oorzaak van zijn dat je ziel gekwetst en verwond raakte. Die omstandigheden werden door mensen geschapen die vastzitten in die lagere bewustzijnsstaat, waardoor zij gemakkelijk in de macht van duistere krachten komen, zoals ik in mijn vorige verhandeling heb uitgelegd. Dus jullie zien mijn geliefden, God heeft de omstandigheden niet geschapen waardoor jullie gekwetst werden en God heeft nooit gewild dat jullie verwond zouden worden. Toch kunnen de meeste mensen op deze planeet niet helemaal begrijpen en accepteren dat de ellende op aarde door menselijke wezens en niet door God werd gecreëerd. Ergens diep in hun wezen hebben ze het gevoel dat God, óf hun ellende geschapen heeft, óf dat God heeft toegelaten dat hun ellende gecreëerd werd. En daarom geven de meeste mensen God de schuld van bepaalde omstandigheden in hun leven.

Veel mensen geven God de schuld van diverse negatieve ervaringen die zij in dit leven hebben gehad. Maar wanneer je diep in je onderbewuste geest graaft, zie je dat veel mensen God eigenlijk de schuld geven van wat er met hen in de Hof van Eden is gebeurd. Zij geven God de schuld van het feit dat zij tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. Waar kwam de slang per slot van rekening vandaan als hij niet door God was geschapen? En waar kwam de boom van kennis van goed en kwaad vandaan als God die niet in de Hof van Eden had gezet? Dus als God de boom niet in de tuin had geplant en de slang niet in die tuin gelaten had, dan zou hun ziel niet gevallen zijn en dus moet het wel Gods fout zijn.

Houd op God de schuld te geven!
Mijn geliefden, deze overtuigingen zijn niet van jou. Zij zijn met zorg gemaakt door Lucifer en zijn volgelingen om je in een bewustzijnsstaat vast te houden die het je bijna onmogelijk maakt terug te keren naar God, terug te keren naar het volledige besef en de volledige acceptatie wie je bent, de zoon of dochter van God. De duistere krachten hebben zo’n web van met elkaar verweven leugens gemaakt dat het voor mij bijna onmogelijk is jullie te helpen ze te door te krijgen en het is zeker niet mogelijk om dat in één enkele verhandeling te doen.

Zoals ik in mijn laatste verhandeling heb verteld, is Lucifer gevallen, omdat hij echt geloofde dat God een fout had gemaakt door mensen vrije wil te geven. Dus heeft hij een leugen verzonnen, namelijk dat vrije wil een vergissing was, want hoe hadden de mensen, dan per slot van rekening door de slang in verzoeking gebracht kunnen worden en van de verboden vrucht eten als zij geen vrije wil hadden gekregen? Dus daarom geven veel mensen God de schuld, niet alleen voor het feit dat hij hen vrije wil heeft gegeven, maar zelfs voor het feit dat hij hen geschapen heeft.

In werkelijkheid staat de slang symbool voor een bewustzijnsstaat, namelijk die van rebelleren tegen Gods wetten. Het is het onvermijdelijke gevolg van vrije wil aan jou geven, omdat jij als je niet zou kunnen rebelleren, geen vrije wil zou hebben. Desondanks hoef je niet te rebelleren om je keuzevrijheid te gebruiken – dat is gewoonweg een subtiele leugen die door degenen die ervoor kozen het slangenbewustzijn te belichamen, gepromoot wordt. Zien jullie dat het slangenbewustzijn gewoonweg de vrije wil volgt, zoals jouw schaduw je lichaam volgt? God heeft desondanks nooit gewild dat jij je zou vereenzelvigen met je schaduw of bang zou zijn voor je eigen schaduw. Hij wilde dat je altijd met je gezicht naar het licht van je eigen IK BEN Aanwezigheid gaat staan en jouw schaduw achter je houdt.

Wat is het gevolg van God de schuld geven? Welnu, het gevolg is dat jij jezelf verlamt en je doet dit omdat jij diep van binnen, de overtuiging hebt geaccepteerd dat jij niet verantwoordelijk bent voor jouw situatie. Je hebt de overtuiging geaccepteerd dat jij je huidige situatie niet hebt gecreëerd en omdat jij die niet hebt gecreëerd, kun jij niets doen om die te ont-creëren.

Ik hoop dat je de zeer eenvoudige logica hiervan kunt inzien. Als je zonder paraplu naar buiten gaat en het begint plotseling te regenen, dan heb jij vanzelfsprekend die regen niet gemaakt en dus kun jij dan niets doen om die regen te laten ophouden. Die ervaring zorgt ervoor dat veel mensen zeggen dat zij hun huidige situatie niet gecreëerd hebben en zij niet de huidige ellende op planeet aarde gecreëerd hebben. Zij hebben de omstandigheden niet gecreëerd die ervoor hebben gezorgd dat zij tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen, omdat zij zichzelf geen vrije wil hadden gegeven, zij hebben er niet voor gekozen geschapen te worden, zij hebben er niet voor gekozen geboren te worden, zij hebben er niet voor gekozen naar deze planeet te komen, zij hebben er zelfs niet voor gekozen te bestaan.

Geen enkele fout duurt eeuwig
En daarom kunnen zij alle persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid opzijschuiven en het gevoel hebben dat zij niets kunnen doen om de situatie te veranderen. O mijn geliefden, ik moet jullie zeggen dat dit de meest verraderlijke van alle leugens is. De meest verraderlijke van alle leugens is het idee dat jij je ooit in een situatie zou kunnen bevinden waarin je niets zou kunnen doen om die situatie te transcenderen en hogerop te komen. De meest verraderlijke van alle leugens is het idee dat er misschien een gevangenis zou kunnen zijn, een gevangenis in het materiële universum, waaruit je onmogelijk kunt ontsnappen. Het idee dat je ooit een fout zou kunnen maken die je eeuwig zou verdoemen.

Ik wilde wel dat jullie door mijn ogen als geascendeerd wezen konden kijken om te zien hoe belachelijk deze leugen in werkelijkheid is. Ik moet wel een beetje gniffelen terwijl ik dit zeg, omdat jij als je eenmaal geascendeerd bent, beseft dat alles in het materiële universum gemaakt wordt van Gods energie. Gods energie is gewoon vibratie en hoe laag die vibratie ook is, hoe dicht de energie of de fysieke materie misschien ook lijkt, het is altijd mogelijk die vibratie te verhogen en haar weer op één lijn te brengen met de zuiverheid en volmaaktheid van God. Mijn geliefde harten, doe alsjeblieft een poging deze waarheid te begrijpen, deze fundamentele waarheid over het universum waarin jullie leven. Er is niets wat jullie zouden kunnen doen, of wat een kracht jullie ooit zou kunnen aandoen, wat niet teniet gedaan en gezuiverd kan worden door het licht en de liefde van God.

Alleen al de gedachte dat je misschien iets zou kunnen doen wat niet ongedaan gemaakt kan worden, is de meest verraderlijke leugen die door de slang en zijn zaad werd gecreëerd. Het is het meest verraderlijke misbruik van de samentrekkende kracht van de Moeder, van juist de Moeder van God. Het is juist zo’n misbruik, omdat de samentrekkende kracht van de Moeder jou het leven geeft, jou vorm geeft, hetzij een fysiek lichaam of een ziel. Als er geen samentrekkende kracht van de Moeder zou zijn, dan zou je geen individueel bewustzijn hebben, geen individueel identiteitsgevoel.

Maar zoals ik met grote zorgvuldigheid in mijn laatste verhandelingen heb geprobeerd uit te leggen, is het nooit de intentie van de Moeder van God om je in een bepaalde vorm te laten blijven vastzitten. Dus het idee al dat de vorm die is gecreëerd door de energie van de Moeder van God een gevangenis zou kunnen worden, is zo gruwelijk, zo onrechtvaardig ten opzichte van de Moeder van God, die jou het leven en jouw vorm geeft door haar onvoorwaardelijke liefde.

Hoe kun je deze leugen overwinnen? Welnu, mijn geliefden, er is maar één manier om de leugen van de slang te overwinnen. En dat is door volledig en totaal de verantwoording op je te nemen voor je huidige situatie.

Ik ben me er zeer van bewust dat dit voor veel mensen een zeer provocerende uitspraak is en zij zullen het uiterst moeilijk vinden om de verantwoording voor hun situatie te nemen. Maar de reden voor deze moeilijkheid is dat veel mensen de echte herkenning van wie ze zijn, zijn kwijt geraakt. Zij hebben hun ware identiteitsgevoel verloren en zij zijn vast komen te zitten, niet alleen in de leugen van een verkeerde identiteit, maar ook in een negatieve draaikolk van energie, die hun gevoelens en hun vaardigheid om rationeel te denken, overmeestert. Deze spiraal is geen spiraal van wraak, maar het is een draaikolk van energie die het verkeerde identiteitsgevoel versterkt, het idee dat je van God gescheiden wordt. Daarom denk je dat je het slachtoffer bent van wat God geschapen heeft en je neemt geen verantwoording voor jouw situatie, omdat God in scene heeft gezet dat jij niet zou slagen.

Mijn geliefde zoon heeft op deze website veel leringen gegeven in een poging jou te helpen je verkeerde identiteitsgevoel te overwinnen en te beseffen dat jij als spiritueel wezen werd geschapen. Hoewel ik op geen enkele manier beweer dat ik dit beter dan Jezus kan, zou ik graag het perspectief van de Moeder van God eraan willen toevoegen.

Niets kan de echte jij kwetsen
Het probleem dat we op aarde zien, is dat mensen denken dat zij, omdat ze tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen, omdat zij vergissingen hebben begaan en omdat ze hebben gezondigd, op een of ander manier voorgoed bezoedeld zijn. Je moet deze illusie en deze leugen doorzien en je moet dat doen door de waarheid over energie te beseffen.

Wat ik je zou willen laten doen om deze illusie te boven te komen, is heel eenvoudig. Je kunt dit fysiek doen als je wilt, maar ik weet zeker dat het voor de meesten van jullie voldoende is je deze oefening gewoon voor te stellen. Stel je voor dat je ‘s nachts naar buiten gaat met een zaklantaarn. Je hangt de zaklantaarn in een boom, zodat de lichtstraal op de grond schijnt. Stel je nu voor dat je een emmer met modder hebt en je begint modder naar de lichtstraal te gooien. Kun jij ervoor zorgen dat die modder zich aan de lichtstraal hecht?

Ik weet zeker dat jullie begrijpen dat dit onmogelijk is, maar waarom is dit onmogelijk? Welnu, zoals jullie wetenschappers jullie hebben verteld, wordt alles van energie gemaakt. Dus de modder is gewoon een andere vorm van energie dan de energie van de lichtstraal. Beide zijn vormen van energie, maar het verschil is dat modder een veel lagere vibratie heeft dan het licht. En omdat het een lagere vibratie heeft, kan het zich niet hechten aan de lichtstraal of deze vervuilen.

Zoals Jezus op deze website heeft uitgelegd, is je ware identiteit niet je ziel, jouw ziel die in een fysiek lichaam in het materiële universum verblijft. Jouw ware identiteit is het spirituele zelf en dat spirituele zelf verblijft in een hoger rijk, in een hogere wereld die helemaal uit hogere vibraties bestaat. Dus het hele idee dat de ziel die naar de materiële wereld afdaalt, een zonde zou kunnen begaan die voorgoed het spirituele zelf, dat in de spirituele wereld verblijft, vervuilt, is even belachelijk als het idee dat modder zich aan een lichtstraal kan hechten. Zien jullie wat ik bedoel?

Jouw ware identiteit is een spiritueel wezen, jouw Ik Ben Aanwezigheid. Dat spirituele zelf verblijft op dit moment in het spirituele rijk en is helemaal volmaakt en nog net zo mooi als toen dit voor het eerst door God geschapen werd. Niets wat jij ooit hebt gedaan, niet wat jij ooit zou kunnen doen, zou dat spirituele zelf kunnen vervuilen of vernietigen. Daarom ben jij nog net zo zuiver en Gods liefde waard als op de dag dat jij werd geschapen. Niets wat jij op deze wereld hebt gedaan, heeft ervoor gezorgd dat jij Gods liefde niet meer waard bent.

Toch willen de krachten van de duisternis je laten denken dat jij, omdat je iets vreselijks hebt gedaan, Gods liefde niet meer waard bent. En wanneer je deze leugen onderschrijft, ga je geloven dat jij je voor God moet verschuilen en dat het geen zin heeft om te proberen bij God thuis te komen of zelfs zijn vergeving te vragen. Je accepteert de leugen dat God zo’n boze en oordelende God is dat hij je niet zou vergeven na alles wat je gedaan hebt. Dus probeer je zelfs niet meer bij God terug te komen, je blijft je voor God verschuilen.

Mijn punt is hier dat wat je in je huidige bewustzijnsstaat vasthoudt, in je huidige stel beperkingen en zelfs in je uiterlijke omstandigheden, is dat jij Gods vergeving niet kunt accepteren. En waarom kun jij Gods vergeving niet accepteren? Welnu, mijn geliefden, het antwoord op die vraag zit in de Wet van Vrije Wil.

Neem de verantwoording voor wat jij hebt gecreëerd
Volgens de Wet van Vrije Wil heb je het recht alles te creëren wat je maar wilt. Toch kun je, als je een verkeerd beeld van jezelf vormt, vast komen te zitten in dat beeld, in dat identiteitsgevoel. En de enige manier waarop je die beperking te boven kunt komen, de enige manier waarop je uit deze gevangenis kunt ontsnappen, een gevangenis die in werkelijkheid door je geest geschapen wordt en alleen in je geest bestaat, is dat jij moet beslissen dat je niet langer zo wilt zijn. Jij wilt niet meer die beperkte persoon zijn zoals jij jezelf ziet. Je wilt die beperkingen loslaten en verder gaan.

Hoe kun je beperkingen loslaten? Je kunt dat alleen maar doen door in de eerste plaats jezelf te vergeven dat je die beperkingen hebt gecreëerd. En hoe kun jij jezelf vergeven? Welnu, mijn geliefden, dat kan alleen maar wanneer je volledig erkent en accepteert dat jij degene was die de beperkingen heeft geschapen en God niet, en zelfs Lucifer of al zijn handlangers niet.

Dat heeft zoveel mensen in een catch-22 gebracht, waar geen ontsnapping uit mogelijk lijkt. Zij kunnen hun leven niet verbeteren, omdat zij geen verantwoording nemen voor hun situatie en beseffen niet dat zij die zelf geschapen hebben. Toch is de reden dat zij voor hun situatie geen verantwoording nemen, dat ze geloven dat er geen vergeving bestaat. Je kunt niet ontsnappen aan de beperkingen, dus als zij zouden toegeven dat zij die beperkingen gemaakt hebben, zouden ze zichzelf erom veroordelen. Ze zouden permanent vastzitten in de ervaring van lijden en beperkingen en bovendien zichzelf de schuld geven van die situatie. Dit geeft de ziel het gevoel dat het de zaak alleen nog maar erger maakt, dus om te vermijden dat zij zichzelf veroordelen, vermijden ze de verantwoording te nemen. En wat zou dus deze impasse ooit kunnen doorbreken?

De enige uitweg is de erkenning dat jij de situatie geschapen hebt, maar dat God je er niet om veroordeelt. Dan is er ook geen reden om jezelf te veroordelen. Wat jij gedaan hebt, is alleen maar experimenteren met je vrije wil en met de energie van God.

Ik probeer nu niet te zeggen dat alles wat jij gemaakt hebt, is wat God voor jou wilde of dat het in overeenstemming met Gods wetten is. God wilde nooit dat jij beperkingen zou scheppen die lijden en pijn bij je veroorzaken. Wat ik zeg, is dat toen God het besluit nam vrije wil aan jou te geven, hij het recht aan jou gaf om te experimenteren. En door dat te doen, heeft hij jou ook bevrijd van alle schuld.

Wat God gedaan heeft door jou te scheppen en vrije wil aan jou te geven, is dat hij je de kans geeft in gewaarzijn en identiteit te groeien tot jij jezelf volledig kunt accepteren als zoon of dochter van God. Daardoor wordt je een medeschepper met God die uiteindelijk zo machtig wordt dat jij je eigen wereld kunt scheppen. God heeft je letterlijk de kans gegeven om alles te worden wat God is en meer. En door jou te scheppen en je vrije wil te geven, heeft God geen enkel verlangen om jou de schuld te geven van iets waarvoor jij geschapen bent, namelijk te experimenteren met jouw vrije wil of zelfs omstandigheden te scheppen die lijden bij je veroorzaken.

God geeft jou niet de schuld
Zie je wat ik hier bedoel? God wil niet dat jij je schuldig voelt en God wil jou niet de schuld geven. God wil dat je het leven benadert als een wetenschapper die experimenten uitvoert. Stel je voor dat jij Thomas Edison was die het materiaal probeerde te vinden dat het maken van een elektrische gloeilamp mogelijk zou maken. Zoals je misschien wel weet, probeerde Edison tientallen verschillende materialen uit voor hij er één vond die werkte. Stel je echter voor dat Edison elke keer dat hij een stof gebruikte die niet werkte, zichzelf ervan zou beschuldigen dat hij een mislukkeling of een zondaar was. Hij zou al heel gauw zo belast en getraumatiseerd zijn dat hij het opgegeven zou hebben voor hij het materiaal vond dat de eeuw van elektriciteit inluidde. In plaats daarvan dankte hij gewoon het materiaal af dat niet werkte en begon onmiddellijk wat anders uit te proberen. God wil dat jij op die manier deelneemt aan het experiment van het leven.

Wanneer je een spiritueel gewaar persoon wordt, kun je rationeel en logisch over het leven beginnen na te denken. Wanneer jij omstandigheden ervaart die lijden bij je veroorzaken, is de rationele manier van denken, te zeggen: “Ik wil deze omstandigheden niet meer ervaren. Ik heb genoeg van die ervaring, dus wat moet ik doen om mijn ervaring te veranderen? De eerste stap die ik moet doen, is de overtuiging te boven komen dat ik het slachtoffer van omstandigheden ben waarover ik geen macht heb. Want zolang ik mij slachtoffer voel, kan ik niets doen om deze omstandigheden waaronder ik lijd, te veranderen. Dus ik moet de verantwoording voor mijn situatie nemen en erkennen dat ik deze omstandigheden zelf gecreëerd heb of dat ik deze omstandigheden naar mij heb toegetrokken, omdat ik mij in een lagere bewustzijnsstaat heb laten blijven dan mijn hoogste potentieel. En dus is de juiste sleutel om mijn omstandigheden te wijzigen mijn bewustzijnsstaat veranderen. Wanneer ik inderdaad mijn bewustzijnsstaat verander, is het eerste wat er zal gebeuren, dat mijn ervaring van de omstandigheden verandert en ik zal minder gaan lijden, zelfs als de uiterlijke omstandigheden niet ogenblikkelijk veranderen. Als ik echter mijn bewustzijnsstaat blijf verhogen, zal ik op den duur een verandering in de uiterlijke omstandigheden ervaren.”

Zie je, het materiële universum wordt gemaakt uit energie die behoorlijk dicht is. Zoals Jezus en ik hebben geprobeerd uit te leggen, zijn er niveaus in de materiële wereld. Alles wat dus in het materiële universum geschapen is, begon als een idee in het etherische rijk. Dat werd toen verdicht tot een gedachte in het mentale rijk. Het kreeg energie en beweging in het emotionele rijk, voordat het idee uiteindelijk doorbrak naar het materiële rijk. Daarom kan een spiritueel gewaar persoon niet verwachten dat uiterlijke omstandigheden, materiële omstandigheden, van de ene op de andere dag veranderen.

Het zal enige tijd duren voor de omstandigheden veranderen en de reden daarvoor is simpel. Om in de materiële wereld de omstandigheden te veranderen, moet je naar de bron gaan. Dus je moet beginnen met de beelden op het etherische vlak te veranderen, die op hun beurt de gedachten en de gevoelens veranderen en uiteindelijk door het materiële rijk circuleren. Omdat de energie in het materiële rijk echter het dichtst is, zal het even duren voor je een verandering in de zichtbare wereld ziet. Dat is één reden dat Jezus je heeft verteld dat jij door volharding je ziel zult bezitten.

Jezus heeft het beeld gebruikt dat de materiële wereld net een film is die op een scherm wordt geprojecteerd. De stuwende kracht achter de film is het witte licht dat van de gloeilamp op de filmprojector valt en dat licht krijgt vorm als het door de filmstrook heengaat. Wat ik jullie hier echter zeg, is dat er drie filmstroken in je onderbewuste geest zijn. De eerste is je identiteitsgevoel dat in het etherische rijk verblijft. De volgende is je mentale beeld van jezelf en de wereld dat in het mentale rijk verblijft. En de derde zijn je gevoelens over jezelf en de wereld die in het emotionele rijk verblijven. Je uiterlijke omstandigheden zijn simpelweg projecties op het levensscherm, wanneer het licht van God door je bewustzijn schijnt en een kleur en vorm krijgt door de beelden die jij in jouw etherische, mentale en emotionele lichaam hebt.

God heeft jouw ziel niet geschapen
Daarom moet jij om je uiterlijke omstandigheden te veranderen, beginnen je innerlijke omstandigheden, je bewustzijnsstaat, te veranderen. En dus moet je beseffen dat jouw uiterlijke omstandigheden door jouw bewustzijn worden gecreëerd: zij zijn een reflectie van de beelden in jouw bewustzijn. En die beelden werden door jou gemaakt.

Ik ben me ervan gewaar dat die beelden het product zijn van een gecompliceerd proces dat al vele levens aan de gang is. Dit proces is door je cultuur beïnvloed en door de leugens die door de duistere machten gepromoot zijn. Desondanks werden die beelden door jou gemaakt en dit brengt me op de belangrijkste waarheid die alle spirituele mensen moeten begrijpen.

Laten we om die waarheid uit te leggen, beginnen bij het spirituele zelf. Je levensstroom werd geschapen door jouw spirituele ouders en dit is een spiritueel wezen. Het is even zuiver en volmaakt als toen hij pas geschapen werd. Ik kan je verzekeren dat jouw levensstroom, je IK BEN Aanwezigheid, voortdurend, bewust contact met God heeft. Hij voelt voortdurend de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van God en daarom is er absoluut geen enkel deel in je IK BEN Aanwezigheid dat negatieve gevoelens heeft over het feit dat hij geschapen is of dat hij vrije wil heeft. Jouw IK BEN Aanwezigheid voelt alleen maar oneindige vreugde en dankbaarheid voor de kans om te bestaan en onderdeel te zijn van Gods magnifieke en heerlijke schepping. Met andere woorden, geen één van de negatieve gevoelens die zoveel zielen op aarde beïnvloeden, bestaan op het niveau van jouw IK BEN Aanwezigheid.

Ik vertel jullie dit om je te helpen beseffen dat het hele idee dat je door God geschapen wordt, een waarheid is met aanpassingen. Jouw IK BEN Aanwezigheid werd door God geschapen, maar jouw ziel werd niet door God geschapen. Jouw ziel werd geschapen door de Bewuste Jij als voertuig om het materiële universum te ervaren en je creativiteit op de materiële wereld tot uitdrukking te brengen.(Noot: De lering over de Bewuste Jij werd na dit dictaat gegeven, maar wordt hier al wel genoemd. Het is een belangrijk punt dat de Bewuste Jij niet door de energie op deze wereld wordt gemaakt en daardoor door niets op deze wereld kan worden gekwetst. De ziel wordt gemaakt uit de energie van deze wereld, omdat het een voertuig is om je op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Daardoor kan de ziel wel beïnvloed worden door de energie op deze wereld.)

Wat ik wil zeggen, is dat het gewoon niet logisch en rationeel is, noch waar is, God de schuld te geven van het feit dat jouw ziel bestaat. God heeft de ziel niet geschapen die naar het materiële universum is afgedaald en tot een lagere bewustzijnsstaat verviel. Jouw IK BEN Aanwezigheid heeft de Bewuste Jij geschapen, maar jij bent de Bewuste Jij. Jij schiep jouw ziel, omdat jij de keuze hebt gemaakt die ziel te scheppen en jij hebt die keuze gemaakt, omdat jij het materiële universum wilde ervaren en jij wilde helpen dit universum tot het koninkrijk van God mede te scheppen.

Dus begrijpen jullie nu dat ook al ervaar jij je op dit ogenblik misschien als slachtoffer van omstandigheden waar jij geen macht over hebt, de Bewuste Jij geen slachtoffer is. Je ziel is het resultaat van een keuze die jij, wat inhoudt jouw echte identiteit als spiritueel wezen, hebt gemaakt. Jij hebt die keuze gemaakt, omdat jij naar het materiële universum wilde afdalen en een positieve ervaring wilde hebben die tot groei voor jou zou leiden, groei in je identiteitsgevoel als medeschepper met God. Wanneer je deze waarheid beseft, kun je inzien dat het geen zin heeft God de schuld te geven en het heeft geen zin jezelf de schuld te geven.

Houd op met dit spelletje van een ander de schuld geven
Als je momenteel omstandigheden ervaart die lijden bij je veroorzaken, moet je in plaats van God, andere mensen, duistere krachten of zelfs jezelf de schuld geven, gewoon stoppen met dit spel van de schuld geven. Je moet jezelf vergeven en zeggen: “Ik heb een experiment gedaan uit dat niet zo verliep als ik bedoelde. Dus laat ik dit experiment los en kom ik hogerop in bewustzijn.” Je moet beslissen dat als jouw huidige situatie jou niet de positieve ervaring geeft waar je ziel naar verlangt, jij dan de noodzakelijke stappen moet zetten om je ervaring te veranderen en je huidige omstandigheden gebruiken als springplank om een positieve ervaring voor je ziel te creëren.

Om ten volle het besluit te nemen om zonder meer wat niet volmaakt is los te laten, moet je de diepgaande waarheid erkennen dat, hoe de uiterlijke omstandigheden op deze wereld ook zijn, jou niets door iemand is aangedaan. Laat mij dat nog eens zeggen: “Niemand heeft jou ooit wat aangedaan. Geen enkel mens heeft jou ooit wat aangedaan en God heeft jou nooit wat aangedaan.”

De enige kracht die jou iets heeft aangedaan, ben jij zelf. De betekenis van die uitspraak is dat zelfs al is jouw Bewuste Jij op de materiële wereld, jij niet gemaakt wordt van de energie in het materiële universum. Jouw Bewuste Jij is daarom echt een lichtstraal die vanuit jouw IK BEN Aanwezigheid schijnt. En daarom kan de energie van het materiële universum zich niet aan de Bewuste Jij hechten, ze kunnen jouw Bewuste Jij niet beschadigen. Wat is de Bewuste Jij echter?

Jouw Bewuste Jij is een bewustzijnsstaat, een gevoel van zijn, een identiteitsgevoel. Het is een wezen dat verbeeldingskracht en vrije wil heeft. En daarom schept jouw Bewuste Jij haar eigen identiteitsgevoel en hij creëert dat identiteitsgevoel ieder moment opnieuw. Het gaat hierom. Als iemand naar je toe komt en jou een klap op je ene wang geeft, heeft die persoon jouw lichaam iets aangedaan, maar die persoon heeft de Bewuste Jij niets aangedaan. Toch heb jij het vermogen, door je verbeeldingskracht en vrije wil, om de uitgevoerde daad van die persoon jouw identiteitsgevoel te laten beïnvloeden. En door dit te doen, doe jij jezelf, doe jij jouw ziel, iets aan.

Begrijp je wat ik hiermee bedoel? Iemand anders kan je identiteitsgevoel niet veranderen – alleen jij maar. En om jouw identiteitsgevoel te veranderen, moet jij een keuze maken.

Ik besef heel goed dat er krachten op deze wereld zijn die zeer agressieve middelen gebruiken om mensen te manipuleren zodat zij een onvolmaakt en verkeerd identiteitsgevoel accepteren. Die krachten zijn zeer geslepen en zijn zeer overredend door de leugens die ze gebruiken om je te laten geloven dat je een zondaar bent en een sterfelijk menselijk wezen dat iets gedaan heeft wat zo erg is dat jij je er nooit meer van kunt bevrijden. Ik zeg niet dat het gemakkelijk voor je is om uit de klauwen van deze leugenaars en hun leugens te ontsnappen. Wat ik zeg, is dat het mogelijk is dat jij aan alle leugens op deze wereld te ontsnapt. Om dat te doen, moet je het feit volledig accepteren dat zij je geen kwaad kunnen doen, dat geen enkele kracht op deze wereld de Bewuste Jij ziel kwaad kan berokkenen.

Wat jouw ziel kan schaden, is dat jij de krachten op deze wereld toestaat ervoor te zorgen dat jij je identiteitsgevoel verandert. Dat kan je kwaad berokkenen, maar dat kwaad kan alleen maar tot stand komen door de beslissingen die jij neemt. En wat zo mooi aan dit besef is, is dat wat je ziel ook aangedaan is door een keuze die jij gemaakt hebt, ongedaan gemaakt kan worden doordat jij een betere keuze maakt. Dus de sleutel om vrij van alle tekortkomingen uit het verleden te worden, is dat je de keuze moet maken die tekortkomingen los te laten, ze achter te laten en dat doe je door jezelf te vergeven voor keuzes die jij gemaakt hebt.

We zijn weer terug bij de paradox dat als je erkent dat alles wat je overkomen is, het resultaat was van beslissingen die jij genomen hebt, dat jij geprogrammeerd bent door de krachten op deze wereld en dat je hun leugens geaccepteerd hebt, dat jij dan jezelf de schuld moet geven omdat jij verkeerde keuzes hebt gemaakt. Welnu, mijn geliefden, zoals ik geprobeerd heb uit te leggen, hoef jij jezelf niet de schuld te geven omdat jij verkeerde keuzes hebt gemaakt. Als jij jezelf de schuld geeft dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, zul jij je aan die keuze binden, want door jezelf te beschuldigen, versterk je die keuze. Je versterkt hem met de energie die door je geest en aandacht stroomt. Je voedt de verkeerde keuze en omdat je er energie in blijft stoppen, bouw je een spiraal op die je gedachten en gevoelens zullen overmeesteren tot je er niet meer aan overheen kunt zien.

Denk nog eens aan mijn gedachte-experiment over de lichtstraal uit je zaklantaarn. Je kunt geen modder naar de lichtstraal gooien en zorgen dat het aan het licht blijft kleven. Je kunt echter stenen uit modder maken en een muur rondom het licht bouwen tot het niet meer zichtbaar is. Dat hebben de meeste mensen met hun ziel gedaan. Zij hebben verkeerde keuzes gemaakt en in plaats van zichzelf gewoon te vergeven en verder te gaan, hebben ze die verkeerde keuzes versterkt. Door energie aan deze onvolmaakte beelden te geven, hebben ze een muur om hun ziel gebouwd, zodat ze niet meer beseffen dat ze wezens van licht zijn. Ze denken dat ze zondaars en onvolmaakte menselijke wezens zijn die allerlei problemen en fouten hebben die hen Gods vergeving niet waard maken, het niet waard zijn zichzelf te vergeven.

Uiteindelijk zijn deze muren niet echt, omdat de onvolmaakte energie geen permanent bestaan in God heeft. Maar zolang de Bewuste Jij op deze wereld is, zal de muur jouw identiteitsgevoel beïnvloeden en dus moet je hem systematisch afbreken. Je moet de stenen één voor één weghalen en ze op het spirituele vuur gooien om ze te laten verteren. Daardoor leg je gaandeweg de oorspronkelijke schoonheid en volmaaktheid van de Bewuste Jij bloot.

Het enige wat de negatieve spiraal kan doorbreken, is dat jij de beslissing neemt dat je niet langer de draaikolk voedt, dat jij niet langer de verkeerde beslissing voedt en dat jij je niet langer schuldig voelt omdat jij een verkeerde keuze hebt gemaakt. Je zult het feit aanvaarden dat God je het recht gaf om te experimenteren en door dat te doen heeft God je het recht gegeven om van een mislukt experiment te leren en te beslissen het gewoon achter je te laten.

Toen Thomas Edison koper probeerde te gebruiken als gloeidraad in een gloeilamp en ontdekte dat het niet werkte, gooide hij gewoon het koper weg en gebruikte het nooit weer. Hij liet het idee varen dat koper ooit licht zou produceren. Hij wilde niet beslist de materialen van zijn mislukte experimenten bewaren en daarmee zijn laboratorium vol stouwen tot hij zich nauwelijks meer kon omdraaien. Hij gooide gewoon weg wat niet werkte en ging verder, probeerde iets nieuws uit tot hij iets vond dat wel werkte.

De kromme leugen blootleggen dat God ervoor gezorgd heeft dat je viel
Mijn geliefde harten, we komen nu bij één van de meest verraderlijke leugens die door duistere krachten gepromoot zijn. Zoals ik in een vorige verhandeling heb uitgelegd, is de hele essentie van het leven dat de wereld van vorm geschapen wordt door de uitbreidende kracht van de Vader die inwerkt op de samentrekkende kracht van de Moeder. Het ligt juist in de aard van de uitbreidende kracht van de Vader om te experimenteren. De kracht van de Vader zorgt ervoor dat jouw IK BEN Aanwezigheid en Bewuste Jij het verlangen hebben te experimenteren, nieuwsgierig om iets nieuws te ervaren.

Nu komt het subtiele punt. Het is inderdaad waar dat de wens tot experimenteren het mogelijk maakt tot een lagere bewustzijnsstaat te vervallen. Je voerde bepaalde experimenten uit die er geleidelijk voor hebben gezorgd dat je bewustzijn in vibratie daalde tot jij op den duur jouw spirituele oorsprong bent vergeten. Ik heb geprobeerd jullie uit te leggen dat veel mensen op deze aarde door de duistere krachten werden misleid en gemanipuleerd om te vallen, om de verkeerde beslissingen te nemen die ervoor gezorgd hebben dat ze vielen. Dit moet niet zo moeilijk te begrijpen zijn. Jij hebt vanzelfsprekend de keuze gemaakt de leugens van de slang te geloven, maar deze leugens waren niettemin daar aanwezig en zij werden op jou gericht.

Nu komt het belangrijke punt. Nadat jij tot een lagere bewustzijnsstaat vervallen was, kwamen de slangen met fase twee van hun plan. Ze vertelden je nu dat het juist jouw verlangen om te experimenteren was, juist het feit dat jij vrije wil had, waardoor jij bent gevallen. En daarom is de enige weg naar verlossing dat je stopt met experimenteren, stopt met je vrije wil gebruiken en dat jij je macht aan Lucifer, of één van de andere slangen, overdraagt, zodat zij jou kunnen redden. Zij willen je laten geloven dat de manier waarop God de dingen doet, waarmee ze bedoelen het geschenk van vrije wil en verbeeldingskracht, jouw ziel in gevaar heeft gebracht, omdat er geen garantie is of jij wel gered zult worden. Zij willen jou ook laten geloven dat als jij naar hen luistert en jouw macht aan hen overdraagt, jouw verlossing gegarandeerd is.

Mijn geliefden, dit is nu juist de leugen waar deze wereld mee doordrenkt is en die tot ontelbare beweringen heeft geleid dat een organisatie of instituut in de buitenwereld, hetzij een kerk, een dictator of een politieke ideologie, de mensen of de wereld kan redden. Je moet niet proberen te experimenteren, je moet niet denken dat jij zelf de waarheid te weten kunt komen. Jij moet gewoonweg naar de leiders luisteren die het het beste weten. Dit is de leugen die meer mensen in de val gelokt heeft dan enig andere leugen. Ja, jouw drang om te experimenteren heeft het mogelijk gemaakt dat je bent gevallen, maar tegelijkertijd kan alleen jouw drang om te experimenteren jou helpen weer naar het Christusbewustzijn op te stijgen.

Zien jullie wat hier in feite gebeurt? Het is waar dat je alleen kon vallen, omdat je vrije wil en het verlangen om te experimenteren hebt. Het was echter niet het verlangen om te experimenteren dat ervoor gezorgd heeft dat je gevallen bent; de kromme leugens hebben ervoor gezorgd dat je gevallen bent. Het was heel goed mogelijk met je vrije wil te experimenteren zonder te vallen. De val werd veroorzaakt door het feit dat jij sommige van de leugens die de slangen produceerden, hebt geloofd. Dus in werkelijkheid was het niet God, maar de slangen die ervoor gezorgd hebben dat je gevallen bent.

Nu komt de essentiële waarheid. De slangen gebruikten hun leugens om de mensen te manipuleren zodat ze de huidige ellende op deze planeet creëerden en zij hebben ook geprobeerd zich als de echte verlossers op te werpen, als de enige verlossers, die je kunnen verlossen van het probleem dat zij gecreëerd hebben. Hun samenzwering bestaat eruit zoveel lijden te veroorzaken dat je bereid bent hen blindelings te volgen om aan het lijden te ontsnappen. Ze creëren een probleem en proberen je daarna de ‘enige’ oplossing voor het probleem te verkopen.

In werkelijkheid zullen de slangen je nooit redden en de reden daarvoor is simpel. Verlossing betekent dat jij je echte identiteit als zoon of dochter van God, als zijnde één met God, weer hersteld. De slangen hebben ervoor gekozen om dat identiteitsgevoel los te laten en ze vereenzelvigen zich met het idee dat ze de tegenstander van God zijn. Zolang jij je als tegenstander van God ziet, kun je onmogelijk eenheid met God bereiken en daarom kun je onmogelijk gered worden. Let er alsjeblieft goed op dat de waarachtige Verlosser, mijn geliefde zoon Jezus, zijn eenzijn met God altijd bevestigd heeft. Hij kwam alle mensen tonen dat zij het potentieel hebben om eenzijn met God te bereiken, toch hebben de slangen de oorspronkelijke leringen van Jezus verdraaid, zodat niemand in zijn voetsporen durft te treden, uit vrees dat ze van godslastering beschuldigd worden door degenen die het bewustzijn van de slang belichamen.

Wat geeft je dus de kans je eenheid met God te herstellen? Jouw vrije wil en je verlangen om te experimenteren. Begrijp je dit wezenlijke punt? Jouw vermogen om te experimenteren heeft tot je val geleid, maar hetzelfde vermogen kan je bij het Christusbewustzijn terugbrengen. En juist de samenzwering van de slangen te gebruiken om elke subtiele leugen die ze kunnen bedenken om te verhinderen dat je drang om te experimenteren je naar de eenheid met God terugbrengt. Ze willen dat je ophoudt te experimenteren, zodat jij zelfs jouw eenheid met God niet probeert te herstellen.

Zien jullie de heel simpele waarheid die ik probeer uit te leggen? Jouw ziel is een voertuig dat door de Bewuste Jij werd gecreëerd om de wereld te ervaren. De Bewuste Jij ervaart de wereld door verbeeldingskracht en vrije wil. En door die vermogens kan hij iets toevoegen aan zijn identiteitsgevoel. Wat ervoor zorgt dat de Bewuste Jij in de materiële wereld komt vast te zitten, is het beperkte identiteitsgevoel. En dat beperkte identiteitsgevoel is het resultaat van een experiment met ongewenste consequenties. Het enige wat de Bewuste Jij echter uit de gevangenis van de materiële wereld kan helpen ontsnappen, het enige wat ‘de ziel kan redden’, is blijven experimenteren tot je de hogere identiteit van de Christusgeest vind. De Bewuste Jij moet terugkeren naar de staat van genade waarin ze aanvaardt dat ze de moeite waard is in de ogen van God, omdat ze zichzelf als zoon of dochter van God ziet.

De enige manier om dat waarachtige identiteitsgevoel terug te krijgen, is dat de Bewuste Jij zijn identiteit als Christenwezen opnieuw moet scheppen; hij moet experimenteren met een hogere bewustzijnsstaat. De Bewuste Jij moet naar een hoger inzicht in de waarheid durven zoeken dan wat hij gevonden heeft in de leugens van de slang die de wereld doordrenken.

Jezus heeft een zeer diepgaande verhandeling gegeven over het feit dat mensen hun eigen god kunnen scheppen. Ik moet jullie zeggen dat er inderdaad een boze en veroordelende god is, zoals die door veel mensen op deze planeet wordt voorgesteld. Het is echter een absolute waarheid dat de boze god die geschapen is door menselijke wezens en duistere krachten, een verkeerde god is. De ware God is een God van onvoorwaardelijke liefde. Gods liefde is in feite zo onvoorwaardelijk dat je zelfs niet om vergeving bij hem hoeft te vragen. Op het moment dat jij de bewustzijnsstaat achterlaat die je een onvolmaakt identiteitsgevoel liet accepteren, juist op dat moment heeft God je vergeven.

De sleutel tot vrijheid is de andere wang toekeren
Ik heb jullie veel stof tot nadenken gegeven en ik weet dat dit moeilijke concepten zijn. Ik weet dat wanneer jullie gedurende vele levens geprogrammeerd zijn de vele subtiele leugens van de slang te geloven, jullie dan niet in een oogwenk, niet als gevolg van het lezen van één verhandeling, die leugens kunnen overwinnen en achterlaten. Er zijn mensen die beweren dat zij een spirituele leraar zijn en die mensen vertellen dat ze ogenblikkelijk van gedachten kunnen veranderen, maar dat is niet waar.

De Bewuste Jij is een wezen van energie, van spirituele energie. Gedurende vele levens kan de Bewuste Jij zich met vele vibratielagen overdekken die de ziel vormen. En die lagen geven de Bewuste Jij het sterfelijke identiteitsgevoel. Dus de Bewuste Jij kan niet zomaar in een oogwenk het verkeerde identiteitsgevoel afwerpen, omdat hij dan zonder identiteitsgevoel zou achterblijven. De Bewuste Jij moet geleidelijk het verkeerde identiteitsgevoel vervangen door een echt identiteitsgevoel. Hij moet, zoals Paulus zegt, dagelijks sterven. Hij moet de oude mens afleggen en de nieuwe mens aannemen. En dit kost tijd.

Je kunt de tijd die het neemt om een nieuw identiteitsgevoel op te bouwen echter aanzienlijk bekorten door het feit te overwegen dat de sleutel tot waarachtige spirituele vrijheid jezelf vergeven is, ieder deel van het leven te vergeven en God te vergeven voor alles wat je denkt dat je ooit is aangedaan, zowel in dit leven als in andere levens en dan helemaal teruggaan naar het moment waarop de Bewuste Jij voor het eerst afdaalde naar het materiële universum, en zelfs nog daarvoor naar de Hof van Eden.

De sleutel tot vrijheid van je huidige beperkingen is allen te vergeven die een rol gespeeld hebben bij het maken van deze beperkingen. Mijn geliefden, degenen die wraak zoeken op andere mensen, zelfs degenen die de strijd tegen duistere krachten aangaan, zijn gewoon bezig de gevangenismuren rond hun ziel te versterken. Je kunt je misschien herinneren dat er in de Bijbel staat: “Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heer.” De waarheid van die uitspraak is dat God een onpersoonlijke wet gemaakt heeft, de wet van karma, die ervoor zorgt dat geen enkele ziel ooit ontsnappen zal aan de consequenties van het gebruik en misbruik van Gods energie. Daarom hoef je niet boos te worden op degenen die je kwaad berokkenen. Jij hoeft geen wraak te zoeken, want als je dat doet, verlaag je de trilling van Gods energie en daardoor versterk je de gevangenis rond jouw eigen ziel, jouw eigen geest.

Daarom heeft mijn zoon Jezus de prachtige lering je vijanden te vergeven, gegeven om degenen te vergeven die je kwaad berokkenen en om altijd de andere wang toe te keren. Wanneer iemand je kwaad aandoet en jij keert jouw andere wang toe, bevrijd jij je van elke negatieve invloed van hun daden. Jij vermijdt dat jij een negatief identiteitsgevoel schept of versterkt. Je bevestigt opnieuw dat jij een spiritueel wezen bent dat boven en buiten het bereik van elke invloed van de lagere vibraties op de materiële wereld staat. Daarom zul jij je identiteitsgevoel niet laten beperken door iets wat jou op deze wereld wordt aangedaan.

Dit is het kiezen van God boven de mammon en het is precies wat Jezus alle mensen kwam laten zien. Hij kwam hen tonen dat wanneer jij je opnieuw herenigt met je Christuszelf en een Christuswezen wordt, de krachten van deze wereld je lichaam misschien kwaad kunnen berokkenen en jou allerlei dingen kunnen aandoen, inclusief je aan een kruis nagelen. Maar wat zij jou ook aandoen, ze kunnen de Bewuste Jij geen kwaad doen, zij kunnen alleen je ziel beschadigen. Zij kunnen je ware identiteit niet schaden, omdat jij boven dit alles uitstijgt. Je zult uitstijgen boven alle beperkingen, alle ketenen die ze gebruiken om je vast te binden. Je stijgt erboven uit, omdat jij beseft dat ze gewoon modder aan het gooien zijn naar de lichtstraal van de Bewuste Jij. En die modder heeft geen kracht zich aan het ware licht vast te hechten dat jij bent.

Ik geef jullie het hulpmiddel, mijn rozenkrans van Wonderbare Vergeving, als manier, een zeer efficiënte en krachtige manier, om de lagen negatieve energie en het onvolkomen identiteitsgevoel die je ziel vormt, te verteren en je in het beeld laten blijven geloven dat je een sterfelijk mens bent, vastgezet in een gevangenis waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Er is wel degelijk een ontsnapping en die is gewoon door de tekortkomingen los te laten en hogerop in bewustzijn te komen.

Mijn geliefden, dit is een heel lange verhandeling geworden en ik prijs degenen die het tot het einde toe hebben uitgehouden. Er valt nog zoveel meer te zeggen, maar jullie kelk is vol en stroomt over. Dus verzegel ik jullie nu in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van God en ik laad degenen die daartoe bereid zijn op met de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving, de spirituele vlam van vergeving die alle zonden, alle fouten, alle tekortkomingen en alle beperkingen overwint en verteert. En daarom zeg ik: “Wees vrij in de oneindige vergeving van God. Volg je hoogste liefde en kom hogerop. Wees vrij van de ketenen van sterfelijkheid en zonde en accepteer Gods vergeving voor alle tekortkomingen die jullie zijn tegengekomen tijdens jullie reis door de lagere vibraties van de materiële wereld.”

Jullie zullen alleen van deze tekortkomingen bevrijd worden wanneer je volledig accepteert dat je vrij bent, alleen als jij jezelf volledig vergeeft en je echte identiteit accepteert als spiritueel wezen dat nooit door iets op deze wereld is aangetast. In werkelijkheid ben je wie je bent, namelijk een spiritueel wezen. Op het niveau van je ziel echter, ben jij wie je denkt dat jij bent. Dus houd op te denken dat jij een onvolmaakt wezen bent en accepteer je ware identiteit als spiritueel wezen. Wees daarom volmaakt evenals je Vader in de hemel volmaakt is.

In naam van de Moeder van Wonderbare Vergeving, het is af en het wordt verzegeld in de geest en de materie, zo boven zo beneden, nu en eeuwig. Amen.