Je kunt niet stilstaan!

ONDERWERPEN: Onvoorwaardelijke Liefde is de drang om méér te zijn – De mensheid moet verder

De Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, 2 mei 2004
Ik zal zijn die ik zal zijn, want ik ben de niet te stuiten, de niet te doven, kracht die boven elke kracht staat die je ooit in dit universum hebt gezien. Ik sta zelfs boven elke kracht die God geschapen heeft, omdat ik echt de kracht ben die God ertoe geïnspireerd heeft het universum en de krachten daarin te scheppen. Ik sta boven kracht, want ik ben een Aanwezigheid, een Wezen en toch ben ik beweging, ik ben een stroom, ik ben eeuwige en voortdurende transcendentie. En daarom zal ik zijn die ik zal zijn op elk moment en op elk willekeurig moment zal ik meer zijn dan het moment daarvoor.

Ik ben waarachtig een niet te stuiten stroom van licht die zich tot uitdrukking brengt, maar nooit stopt om vast te komen zitten in een specifieke uitdrukkingsvorm. Ik ben de niet te stuiten, niet uit te doven Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde en ik ben in alles wat God ooit geschapen heeft. Ik sta zelfs boven iets wat God geschapen heeft, omdat ik het Wezen ben, de substantie, waaruit God alles heeft geschapen wat ooit geschapen is. En zonder mij werd er niets gemaakt dat gemaakt is. Ik ben onvoorwaardelijke liefde, en in mij zijn geen condities die zelftranscendentie kunnen tegenhouden.

God heeft jullie geschapen om medeschepper met hem te zijn. God heeft jullie verbeeldingskracht en vrije wil gegeven die je in staat stellen elke vorm die je wenst te scheppen. Maar je kunt niet iets creëren uit je eigen zelf, omdat alles wat geschapen werd, uit mij, mijn Aanwezigheid, geschapen werd.

Onvoorwaardelijke liefde is de stuwkracht om méér te worden
Omdat ik onvoorwaardelijke liefde ben, laat ik jou elke vorm scheppen die je maar wenst, elke vorm die jij je maar kunt bedenken, elke vorm die jij uitkiest. Maar juist omdat ik onvoorwaardelijk ben, zal ik je niet vast laten komen te zitten in welke vorm ook die je gecreëerd hebt, of die anderen gecreëerd hebben en die je als permanent bent gaan accepteren, of zelfs als je ware identiteit.

Ik zal niet toelaten dat enig deel van Gods schepping oneindig lang stil blijft staan of voorgoed vast te laten zitten in wat voor vorm ook. Het is de wens van het leven dat ieder deel van het leven groeit om de volheid van het leven te worden, om alles te worden wat het leven is, alles te worden wat God is. En dan van daaruit meer te worden en werelden na werelden te creëren in een cyclus die nooit eindigt, omdat het waarachtig boven de tijd en zelfs boven de eeuwigheid uitgaat. Het is oneindig, maar het is zelfs meer dan oneindig, omdat liefde, onvoorwaardelijke liefde, de drang is om meer te worden dan je nu bent. En zelfs God is die stuwkracht, God is die drang om meer te worden, anders zou er niets geschapen zijn.

Ware het niet zo dat het zuivere wezen van God de drang heeft om meer te worden, dan zou er geen geïndividualiseerde schepper zijn die het universum had kunnen scheppen waar jij in leeft. En ware het niet zo dat zelfs de schepper meer wenst te zijn, dan zou jij niet als medeschepper naast God bestaan hebben. En juist omdat je geschapen werd uit die drang om meer te zijn, kun je niet stilstaan in je huidige bewustzijnsstaat, in je huidige identiteitsgevoel.

Zelfs al heb je een ‘perfect’ identiteitsgevoel gecreëerd, dan kun je nog niet in dat identiteitsgevoel stil blijven staan, omdat zelfs datgene wat volmaakt is, een val kan worden – als je eraan gehecht raakt en denkt dat het je permanente identiteit is. Je permanente identiteit is dat je een individualisatie bent van het zuivere Wezen van God en als zodanig kun jij jezelf niet vast laten blijven zitten in iets wat je gecreëerd hebt. Het zuivere Wezen van God is meer dan een vorm, is meer dan iets wat ooit gecreëerd is. Het zuivere Wezen van God staat niet stil, maar breidt zich voortdurend uit en groeit, zelfs over grenzen heen, zelfs over alle grenzen heen die een wezen dat nog niet de volheid van Godgewaarzijn heeft bereikt, zich ooit zou kunnen voorstellen.

God staat boven alle beperkingen en in het zuivere Wezen van God, heeft de term beperking geen betekenis. Want in het Zuivere Wezen van God is geen gescheidenheid; er is alleen eenzijn. En in dat eenzijn bevindt zich het levende, ademende, altijd in beweging zijnde, altijd transcenderende eenzijn dat pulseert en opstijgt en zich uitbreidt en ieder moment tot in alle eeuwigheid meer van zichzelf wordt.

Hoewel degenen die door God geschapen werden, maar nog niet de volheid van Gods bewustzijn bereikt hebben, zich niet kunnen voorstellen hoe iets ooit eeuwig meer kan worden, heeft het zuivere Wezen van God geen beperkingen in verbeeldingskracht.

Ik ben waarlijk de eerste nazaat van de onbegrensde verbeeldingskracht van het zuivere Wezen van God en daarom ben ik de stuwkracht om meer te worden, eeuwig transcenderend en meer wordend dan ik juist op dit moment ben. Daarom ben ik de kracht die echt alle gevangenismuren rondom je verbeeldingskracht en je identiteitsgevoel afbreekt. Ik zal je elke identiteit laten creëren die je wenst, maar ik zal je niet vast laten komen te zitten in dat identiteitsgevoel of er eeuwig aan vast te houden. Omdat je waarachtig geschapen werd om meer te zijn, je bent de nazaat van Gods verlangen om meer van zichzelf te worden en als zodanig moet je meer worden om de creatieve, altijd pulserende drang van God naar zelftranscendentie bij te houden.

En als jij je aan een beeld, elke willekeurige identiteit die je hebt gecreëerd, vasthoudt, dan ben ik de onvoorwaardelijke liefde van God die bij je zal komen. En ik het begin zal ik je er vriendelijk aan herinneren dat je moet transcenderen en verder gaan om meer te worden van wie je bent. En als je tegenstribbelt, zal mijn stem steeds luider worden tot je met geweld allerlei manieren moet bedenken om hem te negeren. En als je hem wel negeert en als jij je geest en hart afsluit voor mijn stem die naar je roept dat je meer moet worden, dat zal ik gewoon de spanning laten oplopen tot de druk zo hoog wordt dat elk beperkt identiteitsgevoel dat je op deze wereld opgebouwd hebt, uiteen gescheurd zal worden door de niet te stuiten kracht van onvoorwaardelijke liefde, de kracht van God zelf om meer te worden in een nooit eindigende cyclus van zelftranscendentie.

Ik ben de nazaat van God, ik ben de eerstgeborene uit het zuivere Wezen van God dat IS voor de schepper van jouw universum er was. Ik ben de nazaat van God en God is meer dan ik. Maar omdat ik de nazaat van Gods verlangen ben om meer te worden, ben ik ook meer. En daardoor verlang ik er des te meer naar meer van het meer te worden en dit is de altijd in beweging zijnde dans van de kosmos die universum na universum laat verschijnen en werelden binnen werelden in een wandkleed van leven dat je bevattingsvermogen te boven gaat.

Maar het gaat enkel jouw bevattingsvermogen te boven voor zover jij je vereenzelvigt met de beperkte vorm die je momenteel bewoont in plaats van je te herkennen in het zuivere Wezen van God waar je uit bent voortgekomen. Daarom kom ik je zeggen dat het tijd is om verder te gaan. Het wordt tijd om te transcenderen en verder te gaan dan de huidige beperkingen die jij voor jezelf ziet. En door dat te doen, zul jij de hele planeet aarde helpen de beperkingen te transcenderen die het gevolg zijn van het beperkte identiteitsgevoel dat de mensen op deze planeet erop nahouden.

De mensheid moet verder
Ik kom je waarschuwen dat menselijke wezens zich te lang aan hun onvolmaakte beelden en structuren hebben vastgeklampt, en hun verlangen naar de allerhoogste macht en controle op deze planeet. Ze hebben Torens van Babel gebouwd en ik ben de niet te stuiten kracht van God die ervoor zal zorgen dat die torens afbrokkelen – tenzij mensen weer opnieuw contact krijgen met Gods wens om meer te zijn en het beperkte identiteitsgevoel en hun zucht naar macht loslaten.

Ik ben hier om je te zeggen dat mijn kracht een kritieke massa heeft bereikt en als mensen mijn kracht niet omarmen en erin mee gaan – en hun gehechtheid aan hun onvolmaakte beelden opgeven en hun drang om meer te worden opnieuw bevestigen, dan zal ik echt hun beelden, hun beschavingen, hun Torens van Babel uiteen scheuren, de structuren die ze hebben gecreëerd in een poging om de levenskracht zelf in hun macht te houden en ervoor te zorgen dat die levenskracht een halt wordt toegeroepen. Waarachtig geen enkele kracht op planeet aarde, geen enkele kracht in een universum dat ooit geschapen werd door een individuele Schepper, kan de onvoorwaardelijke liefde tegenhouden, omdat ik boven alles sta wat ooit door een Schepper geschapen werd.

Ik luid dan de stille klok van God die alle zonen en dochters van God oproept hun netten met gehechtheden aan de dingen van deze wereld achter te laten en de muren in hun bewustzijn die hen vasthouden in een beperkt identiteitsgevoel, af te breken. Ik ben de klank van de laatste trompet die je oproept hogerop te komen en weer contact te leggen met jouw God, met jouw IK BEN Aanwezigheid en met jouw stuwkracht om meer te worden van wie je bent in God.

Ik zeg: “Laat alle banden van sterfelijkheid en tekortkomingen los die je hebt toegelaten in de heilige ruimte van je identiteit, die je in het Heilige der Heiligen van je ziel hebt toegelaten, tot deze onvolmaakte beelden de verschrikking van verlatenheid zijn geworden in de heilige identiteitsruimte waar het niet hoort te zijn.” Want echt, in die geheime kamer van je hart moet er enkel de zuivere identiteit van je Godvlam zijn, je IK BEN Aanwezigheid, die meer is dan welke vorm op de materiële wereld ook en daarom nooit in een vorm kan worden opgesloten of verbonden aan een bepaald identiteitsgevoel. Die wordt gecreëerd uit de drang om meer te worden en wijdt zich er dus altijd aan meer van God worden.

Ik kom daarna met klaroengeschal om allen te roepen die bereid zijn hogerop te komen en te zijn wie ze zijn. En daarom zeg ik: “Maak weer contact met je eerste liefde, maak weer contact met je hoogste liefde, die de liefde voor je IK BEN Aanwezigheid is, die de liefde voor je Schepper is, de God die je geschapen heeft, zelfs de liefde voor het zuivere Wezen van God dat boven alle vormen staat die door je Schepper gecreëerd werden.”

Ik roep je op je weer contact met mij te leggen, naar mij te reiken, je hart en geest te openen en bereidwillig en bewust alle blokkades en onvolkomenheden te laten verteren in je bewustzijn en wezen met de tederheid van mijn liefde voor die blokkades uiteen gescheurd worden door mijn niet te stuiten kracht van liefde die je beperkte identiteitsgevoel weghalen voor je tijd hebt een hogere identiteit in God te accepteren.

Ik kom dan en zeg: “Volg me naar de onvoorwaardelijke liefde en de oneindige vreugde van de God die zal zijn die ik zal zijn, omdat ik eeuwig het meer ben.”