Zijn gewelddadige revoluties en protesten nodig?

Vraag: In Kyrgyzstan hadden wij nog niet zo lang geleden, en nog steeds, een revolutie in ons land, de mensen gaan naar demonstraties, oud, jong, mannen, vrouwen, die altijd aan het demonstreren zijn. Zij zijn boos op de huidige regering, de huidige situatie, en veel vrouwen hebben ook veel kinderen. Waarom gaan zij demonstreren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Zoals wij al heel vaak hebben gezegd, is de vrije wil iets dat zich moet uitvergroten en daarom zie je dat sommige landen heel erg boze, gewelddadige protesten moeten meemaken om op het punt te komen waarop de mensen die in de positie zitten om veranderingen door te voeren het feit accepteren dat het, zoals wij gezegd hebben tijd is om de oude cyclus af te ronden en echte hervormingen in de samenleving door te voeren. Wij, de geascendeerde meesters, moedigen nooit gewelddadige of boze protesten van enige aard aan.

Wij willen niet dat dit gebeurt en het is ook niet nodig om veranderingen met boosheid en geweld tot stand te brengen. Er is altijd een betere manier. De vraag is natuurlijk of de mensen uit een bepaalde natie die betere manier kunnen vinden. In sommige gevallen, in feite veel gevallen, is dat niet zo. Je ziet dit in veel landen overal ter wereld. Zelfs in een paar oude democratieën zie je van tijd tot tijd boze protesten oplaaien.

Het probleem in elk land is gewoon het volgende: “Hebben genoeg mensen het niveau van Christusbewustzijn om het spirituele evenwicht voor de natie te bewaren om een vredige overgang naar een nieuw fase te maken?” Als dat het geval is, kan en zal een natie de transitie vredig maken. Als dat niet het geval is, dan is boosheid en geweld meestal nodig om de mensen die in een positie zitten om veranderingen door te voeren, te laten erkennen dat de oude manier van doen niet meer werkt en het nodig is om ware hervormingen door te voeren.

Zoals wij hebben gezegd, is er altijd een gevestigde elite die zijn privileges zo lang mogelijk wil behouden. Het is een kwestie van wat is er voor nodig om deze elite te laten accepteren dat de verandering noodzakelijk is, of dat het zelfs nodig wordt de elite omver te werpen door middel van een gewelddadige revolutie. Opnieuw, dit raden wij niet aan en wij vragen dan ook van onze studenten om te visualiseren dat die niet nodig is, maar je kunt het spirituele evenwicht bewaren door ernaar te streven je eigen bewustzijn te verhogen tot een bepaald niveau van Christusschap. Dit is altijd de benadering die wij die studenten die ons bestaan erkennen, aanbevelen.