Op de Golven surfen of je erin storten

ONDERWERPEN: De karmische cyclus het hele jaar door – Karma transmuteren en het nieuwe jaar beginnen – Karma is een stroom energie – Karma is een kans – Verandering is altijd mogelijk – De dynamiek van de goede voornemens aan het begin van het jaar – Maak gebruik van je kans – Wees bereid om progressieve leringen te realiseren – Jullie kennen mij zoals ik tegenwoordig ben – Willen dat de Geest zich aan de materie aanpast – Cycli zijn niet lineair – De uitdagingen die er in 2015 aankomen – Gebruik de energie van liefde om niet bang te worden – De gedachtevorm voor 2015 – Surf op de golf – Meer leringen naar buiten brengen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2015

IK BEN de geascendeerde meester Gautama Boeddha. Waarom vieren zoveel mensen met zoveel enthousiasme Nieuwjaar? Dat doen ze, omdat zij diep van binnen het geloof hebben, zelfs de kennis, dat er een nieuw begin mogelijk is.

De karmische cyclus het hele jaar door
Dit is de wijsheid die je opdoet bij een cyclus die je met regelmatige tussenpozen viert. Bijna iedereen ervaart dat, naarmate het jaar vordert, er gewicht, een bepaalde zwaarte, bij komt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de Heren van Karma het planetaire karma dat in een bepaald jaar terugkeert door de vier octaven laat dalen, synchroon met de vier kwartalen.

Zoals de meesten van jullie wel weten, daalt het karma het eerste kwartaal naar het identiteitsoctaaf af; in het tweede kwartaal naar het mentale, in het derde kwartaal naar het emotionele en tot slot naar het fysieke octaaf in het vierde kwartaal. Tegen de tijd dat de mensen drie maanden met het karma in het fysieke octaaf moeten afrekenen, zijn ze vermoeid. Zij voelen het gewicht, zij voelen de spanning, en ze verlangen naar een nieuw begin.

Ze krijgen wel elk jaar een nieuw begin, omdat we dan teruggaan naar de portie karma die het volgende jaar naar het etherische vlak begint af te dalen. De meeste mensen voelen het niet, omdat hun bewustzijn niet hoog genoeg is om zich bewust te zijn van het identiteitsniveau van hun eigen geest.

Het is niet alleen een kwestie van karma dat afdaalt. Wij, de geascendeerde meesters, willen niemand de indruk geven dat het leven op aarde, of zelfs het in evenwicht brengen van karma, slechts een cirkel is die zich eindeloos herhaalt. Dat is een verkeerde invulling niet alleen van de leringen van de Boeddha, maar ook de leringen uit het hindoeïsme en andere oosterse gedachtensystemen.

Reïncarnatie is niet alleen maar een lange cyclus omdat je in principe eindigt waar je bent begonnen. Dit is een begrijpelijke interpretatie, toen de mensen alleen maar wisten wat zij in die tijd wisten. Ze konden de hemel bestuderen en zien of er zich ook een bepaald patroon herhaalde in de bewegingen van de sterren en natuurlijk, de planeet en de maan. Zoals de wetenschap aantoont, is het universum geen bewegende cirkel. Het breidt zich uit, het breidt zich zelfs in versnelde mate uit en dus is de beweging niet in de rondte – het is een spiraal.

De voortgang van de jaren in een leven is ook een spiraal, of in ieder geval heeft die het potentieel om een spiraal te worden die omhoog gaat. Dit gebeurt wanneer je gebruik maakt van de kans, die het natuurlijk is, dat het karma door alle vier octaven afdaalt in plaats van in een keer fysiek te worden. De meeste mensen zijn zich natuurlijk niet bewust van deze geweldige genade. Zij merken het karma pas op als het naar het fysieke rijk afdaalt en moeilijker kan worden genegeerd. Veel mensen begrijpen niet dat dit karma is, maar ze voelen in ieder geval wel het gewicht of de zwaarte ervan. Zij mogen het toeschrijven aan het feit dat de dagen korter worden, maar desondanks voelen zij het wel.

Karma transmuteren en het nieuwe jaar beginnen
Jullie, de spiritueel bewuste mensen, hebben een geweldige kans om de invocaties en decreten te gebruiken om het karma in de drie hogere octaven te transmuteren voor het fysiek wordt. Op deze manier kun je het laatste kwadrant, het laatste kwartaal, van het jaar ingaan, zonder dat er persoonlijk karma naar het fysieke rijk afdaalt. Je kunt nog wel een bepaalde portie van het wereldkarma voelen. Je kunt zelfs karma voor anderen of de wereld op je hebben genomen, maar je hoeft niet met persoonlijk karma af te rekenen. Zelfs het karma dat je voor anderen op je hebt genomen in dat jaar, kun je in evenwicht brengen voor het fysiek wordt.

Waarom gebruiken mensen firecrackers en ander vuurwerk met Nieuwjaar? Waarom hebben wij die luide knallen nodig? Waarom hebben wij dat licht nodig, dat maar een paar seconden in de lucht hangt? Ze hebben beide verschillende functies. Toen de traditie met firecrackers in het begin ontstond, bestond de overtuiging dat de luide knallen kwade geesten afschrikt. Dit geloof wordt niet helemaal op bijgeloof gestoeld.

Er zijn natuurlijk bepaalde vormen van entiteiten, zelfs geëxcarneerde zielen, die door luide geluiden kunnen worden verjaagd. Ze kunnen een paar dagen later natuurlijk wel weer terugkomen, maar zij blijven vaak wel een poosje weg. Natuurlijk worden de krachtigste demonen niet weggejaagd door die geluiden, dus het effect is maar beperkt, maar het kan wel bijdragen aan het gevoel van optimisme dat de mensen na Nieuwjaar voelen.

Dit optimisme wordt ook aangewakkerd door wat het vuurwerk vertegenwoordigt. Dat is bijna etherisch van uiterlijk. Het is vluchtig en staat symbool voor diverse dingen. Op het oppervlakkige niveau symboliseert het dat het optimisme dat de mensen voelen, vluchtig is. Zij zien een glimp licht, hun humeur klaart op, ze roepen ‘oh’ en ‘ah’ en voelen zich lichter bij het zien van het licht. Dit duurt maar even. Voor de meeste is mensen is het zien van een licht net zo vluchtig als de visuele ervaring, maar daarnaast heeft het een diepere betekenis. Elk fenomeen dat vluchtig is, of het nu door de mensen werd gemaakt, of dat je het in de natuur tegenkomt, kan symboliseren hoe de kans om je bewustzijn te verhogen, zich beweegt.

Karma is een stroom energie
Ieder jaar wanneer het karma begint af te dalen, is het karma niet, zoals heel veel mensen denken, een vorm van straf. Het is eigenlijk een kans, omdat karma een stroom energie vormt. Het is snel, het beweegt steeds en kan moeilijk te bevatten zijn voor de bewuste geest. Je kunt een glimp opvangen terwijl je het vuurwerk in de lucht ziet, maar zodra jij je erop richt, is het weg.

Als je het kunt grijpen, kun je op de golf surfen, de stroom ‘berijden’, en er het hele jaar op mee gaan. Men is geneigd, en dit komt wederom uit oosterse religies, die karma afschilderen als iets wat MET jou gebeurt, als het geen straf is, dan is het iets waar jou toe wordt gedwongen mee af te rekenen, dat niet plezierig is, dat je liever zou vermijden. Het is iets waar jij voor moet zorgen, in evenwicht moet brengen. Je moet er zo snel mogelijk doorheen, zodat je verder kunt – heel veel spirituele mensen denken in ieder geval dat het zo is.

Ik zou jullie een andere zienswijze op karma willen geven. Karma is een stroom. Het heeft stuwkracht, energie en richting. Het is een stroom die jij in het verleden hebt gevormd. De traditionele leringen over karma zeggen dat jij in het verleden iets gedaan of gedacht hebt en dat heeft een impuls aan energie uitgezonden die nu naar je terugkeert. Als het karma wat de meeste mensen ‘negatief karma’ noemen, is, dan is het een last voor jou die je op een of andere manier in evenwicht moet brengen.

Karma is een kans
Veel mensen denken dat de enige manier om negatief karma in evenwicht te brengen is door een soort ongeluk mee te maken, misschien hetzelfde ervaren als wat jij anderen hebt aangedaan, toen jij dat karma hebt gemaakt. Zelfs veel studenten van geascendeerde meesters hebben het gevoel dat karma een last is die zij moeten transmuteren met invocaties en decreten. Het is iets wat je liever vermijdt en zo snel mogelijk afhandelt. De waarheid is dat karma alleen maar een straf of last wordt, wanneer je er weerstand aan biedt. In plaats daarvan kun je jouw zienswijze op karma veranderen en het als een kans gaan beschouwen.

Karma is energie. Je weet heel goed dat als je in een gammele boot op de oceaan ligt en er een grote golf aankomt, en je boot voor de golf in een verkeerde hoek komt te liggen, of niet goed geconstrueerd is, hij dan kan kapseizen door die golf. Je weet ook wel, misschien niet uit persoonlijke ervaring, maar in ieder geval omdat je het hebt gezien, dat als je een surfplank hebt en je begrijpt hoe je op de golf kunt surfen, de golf je niet alleen zal dragen, maar de golf je een enorm gevoel van genieten geeft. Voor sommigen wordt het zelfs een spirituele ervaring, omdat dit zo vluchtig is in de natuur, net als het kijken naar vuurwerk.

Die cycli in de natuur, de spirituele cycli, zelfs de karmische cycli, zijn niet vluchtig. Ze zijn alleen maar vluchtig als jij ze niet kunt bevatten, wanneer je er weerstand aan biedt en ze liever vermijdt. Wanneer jij je omkeert, van perspectief verandert, besluit dat je ze wilt zien en als een kans beschouwen, dan zie je dat het terugkerende karma een reuze-golf is die kracht en stuwkracht bezit. Als je de golf berijdt, draagt die je niet alleen, maar schenkt jou ook vreugde, omdat je karma in evenwicht brengt.

Karma is geen straf; het is een kans. Je kunt er een straf van maken – dat is het recht dat jij van de Wet van Vrije Wil hebt gekregen. Op zich is het geen straf. Het is, net als al het andere in het materiële universum, wat jij ervan maakt. Als je er een straf van maakt door er weerstand aan te bieden, dan is het een straf voor jou. Het universum is een spiegel, zoals wij al heel vaak hebben gezegd. Als je wilt ervaren dat je wordt gestraft voor daden uit het verleden en karma, krijg je die ervaring. Als je een positieve ervaring wilt, waarbij je leert de cycli te berijden en de stuwkracht in jouw voordeel te veranderen, dan zal dat jouw ervaring, zelfs jouw realiteit, worden.

Verandering is altijd mogelijk
Wat is de realiteit? Slechts een waarneming, in ieder geval zolang je nog bent geïncarneerd in een niet geascendeerde sfeer. Wanneer je ascendeert, neem je niet meer waar. Je ervaart rechtstreeks, en dan is jouw ervaring de realiteit.

We moeten zeggen dat zelfs geascendeerde meesters natuurlijk een bepaald podium kunnen hebben om waar te nemen. De Chohans van de stralen richten zich bijvoorbeeld allemaal op hun individuele straal en bezien alles vanuit dat standpunt. Dit geeft een bepaalde kleur aan wat zij waarnemen, maar niet de soort kleuring die jij hebt, zolang je nog niet geascendeerd bent.

Wanneer je het Boeddhische niveau van verworvenheid als geascendeerde meester bereikt, kun je gemakkelijk verder zien dan de kleuring van de stralen en zonder filter waarnemen, of beter: ervaren. Als jij een Chohan bent met Boeddhische verworvenheden, zoals diverse Chohans nu zijn, dan kun je een situatie bekijken vanuit het perspectief van jouw straal, maar dit betekent niet dan jij er niet uit kunt stappen wanneer je dat wilt.

Waarom hebben heel veel mensen een goed voornemen met Nieuwjaar? Vanwege het diepe, innerlijke gevoel dat het mogelijk is om te veranderen, dat het mogelijk is om de golf, een nieuwe cyclus, te berijden. Het is ook het verlangen naar iets nieuws. Dit diepe, innerlijke geloof dat vooruitgang mogelijk is, de wens om het tot stand te brengen, is de kern van alle menselijke vooruitgang, individueel en collectief.

Als jij, als menselijk wezen dat is geïncarneerd, het geloof verliest dat er een nieuwe cyclus mogelijk is, of de wens om dat te ervaren, dan moet jij vragen of je naar een andere planeet mag. Als je, als geascendeerde meester, het geloof verliest dat verandering op aarde mogelijk is, hoe de mensen zich ook gedragen, dan moet je vragen of je naar een andere planeet mag. Er zijn natuurlijk geascendeerde meesters die op een punt komen waarop ze het gevoel krijgen dat ze genoeg aandacht en energie in de aarde hebben gestoken.

Zelfs een geascendeerde meester kan de wens hebben om betere resultaten van zijn inspanningen te zien, planeet aarde is een uitdagende planeet. Jullie weten heel goed hoe uitdagend het is om op de aarde geïncarneerd te zijn, maar ik kan je garanderen dat het zelfs voor de geascendeerde meesters die met de aarde werken, een uitdagende planeet is. Dit is niet het geval wanneer je het niveau van Boeddha hebt bereikt, maar voor je dat niveau hebt, kan het moeilijk voor een geascendeerde meester zijn om de hoop op, het enthousiasme voor, verandering vast te houden, wanneer je menselijke wezens zo vaak de oude patronen ziet herhalen. Je ziet dat ze met de beste bedoelingen beginnen, zoals veel mensen met Nieuwjaar, omdat ze met een nieuw voornemen van start gaan en dan zie je hoe snel ze weer in hun oude patronen terugvallen.

De dynamiek van de goede voornemens aan het begin van het jaar
Waarom nemen mensen zich iets voor? Omdat ze naar verandering uitzien, maar ook omdat zij zich lichter voelen vanwege de factoren waar ik het net over had. De energie is veranderd. De viering van het Nieuwjaar zelf kan op een of andere manier een paar entiteiten die hen belasten, vernietigen of wegjagen en dan krijgen ze ineens het gevoel: “Deze keer lukt het mij! Dit jaar houd ik mij goede voornemen van Nieuwjaar vol.” Naarmate het karma afdaalt, naarmate ze terugvallen in hun dagelijkse routine, naarmate wat energie of geëxcarneerde zielen naar hen terugkeren, vallen ze meteen weer in oude patronen terug. Alsof ze hun goede voornemen van Nieuwjaar vergeten zijn. Het lijkt wel of er niets gebeurd is.

Als geascendeerde meester zie je dat ook in veel andere situaties in het leven. Je ziet dat de mensen genade hebben ontvangen, zij hebben een goed voornemen, leiding, ontvangen. Ze hebben ontvangen dat hun karma een poosje aan de kant wordt gezet en korte tijd hebben ze de wens om te veranderen, de intentie om te veranderen, en het optimisme dat zij kunnen veranderen. Dan glijden ze weer af naar hun oude patronen. Wij zien dit zelfs bij degenen die zich ervan bewust zijn dat de geascendeerde meesters bestaan.

We zien hoe ze de leringen vinden, of naar een gebeurtenis toegaan, of een buitengewoon grote hoeveelheid decreten of invocaties opzeggen. Zij doen een poging, zij verhogen hun bewustzijn en dit moedigt ons, in veel gevallen, aan om iets van hun karma apart te zetten als kans. Dan, na een poosje, glijd je weer terug in je oude patronen en vergeet je het.

Je kunt een beetje hoger gekomen zijn, maar in plaats van die opwaartse stuwkracht voort te zetten, accepteer je jouw nieuwe niveau als je nieuwe evenwicht. Wij hebben veel studenten van geascendeerde meesters gezien, in de diverse bewegingen die wij hebben gesponsord, die een organisatie vonden, de lering vonden, de kracht ontdekten van licht oproepen en er met veel enthousiasme gebruik van hebben gemaakt, vaak jaren lang. Na een poosje beginnen ze hun motivatie, enthousiasme, vreugde, te verliezen.

Als je dit als geascendeerde meester steeds maar weer opnieuw ziet, kun je het gevoel krijgen, niet precies wat je ontmoediging of teleurstelling zo noemen op aarde. Je kunt het gevoel krijgen dat je een andere planeet moet ervaren waar de energie lichter is en de mensen daardoor gemakkelijker in een opwaartse spiraal kunnen blijven.

Maak gebruik van je kans
Dit is vooral iets dat bij degenen gebeurt die nog niet zo heel lang geleden zijn geascendeerd. Je hebt zelf een buitengewone inspanning geleverd om voor ascensie in aanmerking te komen. Je hebt het gevoel dat jij, nu jij bent geascendeerd, helemaal in vuur en vlam staat om anderen te helpen. Je denkt dat als zij maar iets van de leringen afwisten, als zij de decreten en invocaties maar kenden, als zij maar iets van hun karma opzij konden laten zetten, dan zouden zij wel net zo in vuur en vlam voor de ascensie staan als jij.

Wanneer je ziet dat zij niet erg reageren, zij hun kans niet grijpen, zij er niet hun voordeel mee doen, kun je bijna een bepaalde vorm van ongeduld gaan voelen. Je zou zo graag willen dat mensen gebruik maken van de reusachtige kans die jij ziet dat ze krijgen. Het is heel begrijpelijk dat een pas geascendeerde meester zich zo kan voelen.

Ik kan je er wel van verzekeren dat één van de meest significante boeken die ooit door de geascendeerde meesters is uitgegeven, het boek is van geascendeerde meester Guru Ma “Don’t Drink Your Own Kool-Aid”. Dit boek heeft veel facetten, en het vertegenwoordigt een geweldige kans. Guru Ma stort haar hart, geest en wezen erin uit vanuit het geascendeerde rijk. Ze heeft al haar inspanningen van al die jaren en zelfs van veel incarnaties, erin opgesomd die tot haar ascensie hebben geleid. Het is niet gemakkelijk voor haar om te zien dat veel van haar vorige studenten het boek, óf helemaal genegeerd hebben, óf het weggelegd hebben zonder het zelfs maar te lezen, en geloven dat zij kunnen weten dat het niet echt de moeite waard is.

Wees bereid om progressieve leringen te realiseren
Wat zei ik toen ik geïncarneerd was? “Accepteer niets als onredelijk, doe niets van de handhaaft zonder het goed te onderzoeken.” Deze geneigdheid om iets af te wijzen zonder dat je het hebt onderzocht, is één van de grootste beperkingen die wij de geascendeerde meesters, op aarde tegenkomen.

Het is zelfs één van de grootste beperkingen die wij tegenkomen bij degenen die zich studenten van geascendeerde meesters noemen, maar die niet willen beseffen dat, omdat karma een kans is, dat ook geldt voor de uitgaven van onze leringen. We kunnen tegenwoordig wel eens iets zeggen wat zij in het verleden ook hebben gezegd, maar wij zeggen ook een paar dingen die niet lijken op wat wij in het verleden zeiden.

Als je een bepaalde gedachtegang krijgt, kun je de leringen uit het verleden als de allerhoogste maatstaf vaststellen. Dan kun je zeggen dat alles wat daar buiten valt, of lijkt tegen te spreken wat er in het verleden is gezegd, verkeerd is. Als je dat doet, plaats jij jezelf buiten de opwaartse spiraal van onze uitgave van leringen, want die zijn progressief.

Hoe kunnen wij de uitgave van onze leringen progressief maken? Door iets te zeggen dat verder gaat dan wat in het verleden werd gezegd. Dit betekent dat wij soms zullen aanvechten wat er in het verleden is gezegd om de mensen uit hun oude patronen te laten schieten. Het betekent ook dat wij soms dingen moeten zeggen die bijna tegenspreken wat er er in het verleden werd gezegd. Hoe moeten wij je uit een mentaal kader halen als je van de lering uit het verleden een gesloten mentaal kader hebt gevormd, zonder je enigszins te schokken? Als je zo aan dat kader gehecht bent dat je de nieuwe lering afwijst, zonder hem zelfs maar te onderzoeken, hoe kunnen wij jullie tegenwoordig dan bereiken?

Jullie kennen mij zoals ik tegenwoordig ben
Als geascendeerde meester ben je één met de voortgaande Rivier van Leven die de opwaartse spiraal vormt voor het hele universum en alle sferen die erboven liggen. Wij gaan constant in die opwaartse spiraal mee. Hoe doen wij dat? Door constant ons zelfgevoel te transcenderen. Dat is de enige manier. Dit betekent dat ik, Gautama, de Boeddha, de geascendeerde meester, ben die in eerdere dispensaties heeft gesproken. Ik ben dezelfde meester, maar ik ben niet meer hetzelfde zelf dat ik 10, 20 of 2500 jaar geleden was. Ik ben ontelbare keren in 20 of 2500 jaar getranscendeerd.

Als je mij wilt kennen, moet je mij leren kennen zoals ik tegenwoordig ben. Je kunt mij niet kennen zoals ik tegenwoordig ben door een lering die ik in het verleden heb uitgebracht. Daarom maken heel veel mensen die zich boeddhist noemen van de lering die ik 2500 jaar geleden heb gegeven een barrière tussen mij en zichzelf.

Zij willen mij niet als geascendeerde meester kennen. Zij willen mij alleen maar als het beeld van de Boeddha kennen dat door hun specifieke tak van het boeddhisme is gevormd. Zij willen mij niet kennen als levende meester. Zij willen een afgod aanbidden en zij willen het gevoel hebben dat zij deze afgod op afstand aanbidden, zij zullen op een dag wel verlichting of Nirvana bereiken.

Hoe leer je de Boeddha kennen? Door de neiging te boven te komen om mij door een filter te bekijken, bereid te zijn mij te ervaren zoals ik ben. Je kunt een lering die 25 of 2500 jaar geleden werd gegeven, gebruiken om je op mij af te stemmen en dan verder dan de lering te kijken en mijn aanwezigheid ervaren, dan kan die lering jou helpen om mij te leren kennen.

Als je de lering in een gesloten kader verandert, een afgod, een mentaal beeld, een waarnemingsfilter, dan zou de lering je alleen maar verder wegduwen uit de directe ervaring en jouw ego alle reden geven die hij nodig heeft en wil om die ervaring af te wijzen. Ik had veel liever dat alle mensen die zichzelf boeddhist noemen, openstonden voor wat zij zojuist gehoord hebben en daarnaar handelden. Ik begrijp wel waarom veel van hen dat niet kunnen, omdat zij er nog niet aan toe zijn om te weten wie ik ben of de Boeddhanatuur in zichzelf te leren kennen. Ik hoop wel dat degenen die zich student van de geascendeerde meesters noemen, ervoor openstaan om mij echt te leren kennen. Als je weet wie ik tegenwoordig ben, waarom zou je dan niet meegaan met de lering die ik vandaag uitgeef?

Willen dat de Geest zich bij de materie aanpast
Het is heel gemakkelijk, als je nog geïncarneerd bent om bijna o-zo-subtiele, bijna onopgemerkte aanwas in het bewustzijn te laten sluipen dat Jezus aanpakte toen hij zei: “Ga achter mij Satan!” Dit is het bewustzijn dat wil dat de Geest zich bij de materie aanpast.

Hoe transcendeer je het bewustzijn dat je nu op dit moment hebt? Je kunt je niet aan je eigen veters optrekken. Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen. Je kunt een bepaalde bewustzijnsstaat niet transcenderen door dat zelfde bewustzijn te gebruiken. Daarom hebben menselijke wezens geascendeerde meesters nodig.

Als jij niet een impuls van de geest ontvangt, kun je de oude staat van het zelf niet ontstijgen. Die impuls die van de geest komt, moet erboven staan en jouw huidige bewustzijnsstaat aanvechten – anders kun je niet uit die bewustzijnsstaat komen. Klinkt dat niet logisch?

Hoe kan de geest jou helpen, als je eist dat de impuls van de geest aan jouw mentale beelden die jouw huidige bewustzijnsstaat bepalen, moet voldoen? Hoe kunnen wij, de geascendeerde meesters, je helpen je huidige bewustzijnsstaat te transcenderen, als je wilt dat wij ons aanpassen aan jouw mentale beelden van hoe wij zogenaamd moeten zijn en wat wij verondersteld worden te zeggen?

Ik weet dat wij dit al eerder hebben gezegd in een andere context. Ik ben er zeker van dat ik, of een andere meester, het wel weer zal zeggen. Iedere keer dat wij het zeggen, zijn er een paar mensen die het begrijpen. Iedere keer dat wij het zeggen, scheppen degenen die het negeren of weigeren ernaar te handelen, een karmische impuls die naar hen terugkomt en hun last verzwaart of hen de kans geeft om de golf te berijden. Zelfs als het hun last verzwaart, verstoort het hun gevoel voor evenwicht, wat hen dan misschien dwingt om te veranderen, omdat ze er niet meer tegen kunnen.

Cycli zijn niet lineair
Weten jullie dat een golf in de oceaan een circulaire beweging maakt? Als je de golf doormidden snijdt, lijkt het bijna alsof je het water in een cirkel ziet rondgaan. Het is mogelijk om in zo’n cirkel vast te komen zitten. Je wordt door de golf rondgeslingerd tot je verdrinkt, omdat je niet kunt gaan staan.

Hoe kan een golf zich door de oceaan heen bewegen? Omdat er een momentum is dat de circulaire beweging berijdt. Wij, de geascendeerde meesters, zouden wel willen dat al onze studenten de circulaire beweging berijden in plaats van gevangen te zitten binnenin die beweging, omdat je geen vooruitgang boekt. Begrijpen jullie wat ik probeer te zeggen?

Heel veel spirituele en religieuze mensen op aarde begrijpen dat er cycli zijn, maar zij denken dat die circulair zijn. Je beweegt het hele jaar in een cirkel en komt weer bij het beginpunt aan. Je gaat veel incarnaties in een cirkel rond, alleen maar om terug te keren tot het niets of geen zelf. Dit is niet de manier om vooruitgang in het leven te boeken. Er is geen circulaire beweging in het natuurlijk proces.

Een circulaire beweging die naar dezelfde plek terugkeert, is alleen maar mogelijk in een systeem dat beïnvloed wordt door de vrije wil. De meerderheid van wezens die het systeem bevolken, hebben van hun geest een gesloten systeem gemaakt, zodat ze steeds weer hetzelfde in toenemende intensiteit ervaren tot zij er eindelijk genoeg van krijgen en verder willen.

Waarom zijn de mensen optimistisch met Nieuwjaar? Omdat zij hopen dat het volgende jaar beter wordt dan het oude, dat er iets nieuws komt. Hoe kan er iets nieuws komen als je de oude patronen herhaalt die je het vorige jaar had? Dan is het alleen maar een circulaire beweging en kom je weer bij je beginpunt terug. Er kan alleen maar iets nieuws komen wanneer je opstaat, wanneer jij je verheft en het evenwicht op de surfplank bewaart en de golf berijdt. Daagt die logica niet bij jou?

De uitdagingen die er in 2015 aankomen
Vanuit mijn perspectief als de Boeddha is het totaal logisch. Ik weet natuurlijk dat je mijn woorden niet zo begrijpt – waarneemt – als ik. Je neemt ze door het filter van de geest waar, dat altijd wel een excuus kan vinden om niet te veranderen.

Wil je een eenvoudige definitie van het ego? Dat is dat aspect van jouw geest dat altijd een reden ontdekt om niet te hoeven veranderen. Ik zeg niets over het jaar dat voorbij is, want het is voorbij. Er kan niets meer voor 2014 worden gedaan. Het was zoals het was.

Ik zal een paar dingen over 2015 zeggen. Zoals jij je wel herinnert, ging de planeet aan het begin van 2013 een cyclus in waarin elk jaar een planetaire initiatie brengt op één van de zeven stralen. In 2013 was het de Eerste Straal. Vorig jaar was het de Tweede Straal en 2015 is het de Derde Straal van liefde.

Wat zijn de initiaties die zowel jij als de planeet krijgt? Er zijn twee manieren om hiermee aan het werk te gaan. Je krijgt de kans de golf van liefde te ‘berijden’ die over deze planeet heengaat in de drie hogere octaven. Je krijgt ook de kans om niet op die golf mee te gaan, en dan moet je met de vervorming van liefde omgaan. Er zijn er natuurlijk vele, maar de belangrijkste is angst.

Er zijn twee manieren om met 2015 om te gaan. De golf van liefde berijden of door de golf van angst te worden rondgeslingerd. Ik kan je garanderen dat 2015 een uitdagend jaar wordt, niet zozeer door fysieke gebeurtenissen die plaatsvinden als wel door de angst die wordt opgewekt door het waargenomen risico van bepaalde gebeurtenissen. Wat heb je in 2014 gezien? De Ebola-epidemie. In 2015 komt er waarschijnlijk een nog grotere angst, niet alleen voor Ebola, maar voor andere ziekten, die zich gemakkelijk kunnen verspreiden. Pas op dat ik niet zeg dat die ziekten zich beslist op het fysieke vlak zullen verspreiden. Er zal angst voor zijn.

Wat heb je in 2014 gezien? Toegenomen oorlogen en conflicten, van het Midden-Oosten tot Afrika, tot de situatie in Oekraïne en de escalerende spanning tussen Rusland en wat Rusland het westen noemt. Die spanningen zullen in 2015 waarschijnlijk escaleren. Is zeg niet dat er een veel groter risico op een fysieke oorlog bestaat dan vorig jaar, maar er zal meer angst zijn, en conflicten.

Dan is er nog de economie die vorig jaar niet veel zorgen baarde, maar die in 2015 grotere zorgen zullen baren. Opnieuw, ik zeg niet dat er een heel hoog risico bestaat op fysieke problemen in de economie, maar er zal veel meer angst over de economie zijn.

Gebruik de energie van liefde om niet bang te worden
Wat ik van jullie vraag als studenten van de geascendeerde meesters, is om je bewust te zijn van de mogelijkheid om de golven van liefde te berijden in plaats van je in de spiraal van angst, de cirkel van angst, te storten. Gebruik jullie invocaties en decreten om de energie hoog te houden, boven de spiraal van angst, de cirkel van angst. Wij zijn dankbaar dat mensen hebben gevraagd om de aanwijzingen van Moeder Maria op te volgen en regelmatig een wake te doen, waarin jullie allemaal tegelijk op dezelfde dag overal ter wereld decreten opzeggen, hetzij op dezelfde tijd, of in jullie respectievelijke tijdszones.

Dit kan natuurlijk helpen om veel fysieke rampen te voorkomen, maar het kan jullie in de eerst plaats helpen om boven het niveau van angst uit te komen. Als jullie maximale invloed op de wereld willen uitoefenen, wat wij heel graag zouden willen, dan moet je dit komende jaar boven de angst blijven staan. Wij hebben al leringen over liefde en decreten om liefde op te roepen, uitgegeven. Wij zullen natuurlijk nog een boek uitgeven met leringen en invocaties, maar dit boek is tijdlozer en jullie hoeven niet te wachten om meer liefde en op liefde gebaseerde energie op te roepen.

De gedachtevorm voor 2015
Wat is de gedachtevorm voor het jaar 2015? Liefde wordt geassocieerd met de kleur roze, maar liefde in haar meest intense vorm is de kleur robijn, die je kent als de kleur van de laserstraal. De gedachtevorm die ik jullie voor het komende jaar geef, is dat er hoog boven de aarde dit komende jaar een Boeddhafiguur is, die je in de ruimte, of in het etherische rijk, kunt visualiseren. Deze Boeddha is gemaakt van transparant materiaal dat op glas lijkt, maar het niet is. Dit materiaal heeft de kleur van een robijn. Er is een geascendeerde meester die de Boeddha van de Robijnrode Straal heet; toch is dit niet de meester die het spirituele evenwicht voor deze gedachtevorm bewaart. Ik zal het aspect van de Robijnrode Straal aannemen en de planeet dit komende jaar in evenwicht houden.

De manier waarop het werkt is: dat ik hierboven ben, waar je mij maar visualiseert als de robijnrode Boeddha. Ik zit niet met mijn ogen gesloten; ik heb mijn ogen open. Je kunt visualiseren dat ik beide ogen open heb, zoals een menselijk wezen, of je kunt visualiseren dat er een oog in het midden tussen mijn wenkbrauwen is en dat dit derde oog ziet.

Met de kracht van mijn visie, kan ik de Robijnrode Straal van intense liefdesenergie richten op elke situatie op aarde. Vanwege de Wet van Vrije Wil kan ik dit niet alleen. Ik heb mensen die geïncarneerd zijn nodig die zich op het Robijnrode aspect afstemmen. Visualiseer dat jij de Robijnrode Boeddha bent in het fysieke octaaf die één is met, of in ieder geval verbonden met mij als de Robijnrode Boeddha in het etherische rijk.

Let erop dat je het licht niet stuurt. Jij vormt alleen de brug om het licht naar het fysieke vlak te laten stromen. Dit betekent dat alles wat ik van jou nodig heb, jouw aandacht is. Ik hoef je meningen, gevoelens, angst, gedachten over wat er wel of niet aan een situatie moet veranderen niet. Hoe neutraler jij bent, hoe meer licht er door jou heen kan stromen.

Doe een poging om te begrijpen dat de sleutel tot Boeddhaschap onthechting is. Misschien bestaat er geen woord dat de gemoedsgesteldheid van de Boeddha kan beschrijven, want de Boeddha ontstijgt woorden, maar ik moet wel woorden gebruiken voor jouw geest, zodat jij weet waar ik het over heb. Wees zo neutraal, onthecht, universeel, als je kunt zijn over de situatie. Laat gewoon het licht zijn werk doen zonder te proberen het te richten. Geef slechts je aandacht aan de situatie en laat mij het licht richten door die brug van jouw aandacht.

Surf op de golf
Zo kunnen jullie een reusachtige dienst bewijzen met jullie decreten en invocaties. Het is zeker mogelijk, zoals Moeder Maria heeft gezegd, dat 500 mensen rozenkransen en decreten gezamenlijk opzeggen. Of het in de praktijk mogelijk is, valt nog te bezien, of er genoeg mensen deze fakkel ophouden en een poging doen. Het is natuurlijk goed om aan dat proces te beginnen en dan zijn jullie hopelijk in staat om dat te onderhouden en stuwkracht op te bouwen, en steeds meer mensen aan te trekken, in de mate waarin jullie die opwaartse spiraal vormen.

Ik hoop dat ik jullie stof tot nadenken heb gegeven, niet alleen voor het komende jaar 2015, maar ook voor toekomstige jaren en decennia. Het kan zo’n verschil voor jullie maken. Je kunt de golf berijden van het terugkerende karma, in plaats van je er, steeds maar wee opnieuw, middenin in te storten.

Als jij er van houdt om je in de golf te storten, heb ik er natuurlijk geen bezwaar tegen dat je die ervaring krijgt. Ik wil jullie alleen laten weten dat het beslist mogelijk is om op de golven te surfen. Als je die ervaring zou willen, zijn zowel ik als de andere meesters meer dan bereid om jullie de hand toe te steken, zodat jij je op de surfplank van onze leringen kunt hijsen en je leert om gemakkelijker het evenwicht te bewaren.

Zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, hebben we heel vaak gezien dat studenten de leringen vinden en ze tot in het extreme doorvoeren, omdat ze niet in evenwicht zijn. Je weet, ook al heb je het niet gedaan, dat als jij je evenwicht niet op de surfplank bewaart, je in de golven neerstort. Wij willen graag dat onze studenten surfen in plaats van neerstorten. Als je dat ook wilt, dan denk ik dat wij dit komende jaar en daarna kunnen samenwerken.

Meer leringen naar buiten brengen
Hiermee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht, voor jullie bereidheid om de leringen te bestuderen en toe te passen, voor jullie bereidheid om de leringen te verspreiden en het vermogen van de boodschapper om de leringen naar het fysieke vlak te brengen. Je kunt met de geest van een enkele persoon naar de website kijken. Je kunt de boeken bekijken en je afvragen: “Hoeveel leringen moeten wij nog meer uitbrengen?”

De boodschapper vroeg zich dit wel eens af, maar nu is hij dat stadium voorbij, hij realiseert zich dat wij nog veel meer willen uitbrengen. Hij wil niet eens weten hoeveel meer, want het kan overweldigend zijn om te overdenken hoeveel tijd en aandacht daarvoor nodig is. Ik vertel jullie ook niet hoeveel meer, maar ik laat jullie weten dat wij nog veel meer naar het fysieke vlak willen brengen.

Wij hebben niet zo veel geesten die de kelk kunnen zijn om deze lering naar buiten te brengen. Geef deze geest de kans om van de vermogens waarvoor hij is getraind, gebruik te maken en die wil uitvoeren. Hoe kan er vanzelfsprekend iets veranderen, als er niets wordt uitgegeven, hoe kan er verandering zijn, maar net zo vanzelfsprekend, als die niet wordt geaccepteerd, dan komt er ook geen verandering.

Ieder van jullie is net zo nodig als de boodschapper. Zet iemand niet op een voetstuk, maar accepteer dat iedereen een even unieke en even belangrijke individu is. Het is goed om dit zo af en toe te erkennen dat jullie iets hebben wat de moeite waard is, dat jullie een inspanning hebben geleverd, dat jullie vooruit zijn gegaan. Dit kan jullie helpen de stuwkracht te behouden en het enthousiasme weer terug te krijgen dat misschien een beetje verloren is gegaan in de circulaire beweging van de dagelijkse routine.

Ik kan je ervan verzekeren dat wij die geascendeerd zijn van de aarde, allemaal weten hoe zwaar de dagelijkse routine op een planeet met zulke dichte energie kan zijn. Het is niet gemakkelijk om het spirituele pad op aarde te bewandelen. Het is niet gemakkelijk om je op aarde te plaatsen voor je ascensie. Zoals ik heb bewezen, is het mogelijk en zoals wij altijd zeggen: “Wat de één kan, kan een ander ook.”

En zonder veel omhaal wens ik jullie een vrolijk Nieuwjaar. IK BEN Gautama.