Laat er Vreugde zijn in jullie Spiritualiteit

ONDERWERPEN: Geen plaats meer voor exclusiviteit – Wees de tweelingvlam van Master MORE – Zonder vreugde heeft spiritualiteit geen zin – Over de spirituele mensen in Nederland – Wees bereid om door een seismische verschuiving heen te gaan – De speerpunt in Nederland – De beperkingen van boodschappers

Geascendeerde Meester Master More, 11 april 2009

MORE, ben ik, Meer zijn jullie. Meer zijn jullie bereid geweest te worden. Mijn geliefden, je kunt misschien denken dat discussies zoals jullie vandaag en gisteren hebben gehad, niet belangrijk zijn. Sommigen denken misschien dat je in plaats daarvan rozenkransen en decreten moet doen. Maar ik zeg je dat er een Alpha en Omega voor alles is. En die stroom zal er alleen zijn als de Alpha en Omega in evenwicht zijn.

In dit nieuwe tijdperk, moet de Omega in balans gebracht worden, zodat de stroom in de vorm van een 8 zich kan sluiten. Gesprekken zoals jullie gehad hebben, zijn essentieel, niet alleen om je bewust te laten worden van dingen, maar omdat jullie wanneer jullie samenkomen en discussies zoals deze hebben, jullie inzicht naar het massabewustzijn sturen. En door jullie eigen verwerking, en door de band met jullie cultuur, los je kwesties in het massabewustzijn op, die dat inzicht proberen uit te kristalliseren, die de kristallisatie tot stand brengt. Zodat degenen die op innerlijk niveau dicht bij een doorbraak zitten, dan een doorbraak kunnen krijgen en een hoger inzicht met hun dagelijkse denkgeest omarmen. Dan worden ze ook onderdeel van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem.

Dus alles kent zijn plek en jullie hebben zeker significante vooruitgang geboekt door het potentieel en inzicht voor deze natie en ook voor jullie eigen gemeenschap uit te kristalliseren en te begrijpen. Dit is dan ook zeker mijn dankbaarheid en erkenning waard – en die betoon ik nu ook. Het is ook de moeite waard om te erkennen dat dit een proces is dat al verscheidene jaren bezig is door de vele mensen in deze natie die de AskRealJesus en onze andere websites bestudeerd hebben en onze rozenkransen hebben opgezegd. Want elk persoon die een rozenkrans heeft opgezegd, heeft bijgedragen aan het opbouwen van momentum.

Geen plaats meer voor exclusiviteit
De reden dat wij boodschappers gebruiken om boodschappen te geven, is niet om hen te verheffen, maar om het voorbeeld te geven dat je, als jij echt je volledige potentieel wilt bereiken, verder moet reiken dan de Moeder zelf. Je moet de Moeder nooit een gesloten cirkel laten worden, een doel op zich laten zijn. Je moet altijd reiken – reiken naar meer, en dat is de Goddelijke Vader. Wat het element is, het enige element, dat die eigenschap van méér naar het Ma-terrijk, het rijk van de Moeder, kan brengen. Zodat de Moeder blijft transcenderen en groeien, in plaats van oud te worden en in het smerige water verandert waarin geen leven stand houdt, maar een riool wordt met de stank van de dood.

Vele spirituele organisaties hebben een cultuur van exclusiviteit, dat hun organisatie de enig echte boodschapper heeft, of de enige ware lering. Die matrix werd met een reden gemaakt, als test, of de studenten van de geascendeerde meesters de denkwijze van het Vissentijdperk konden transcenderen en op de denkwijze van Aquarius overgaan. Dus zoals Moeder Maria al gezegd heeft, hadden de vroege volgelingen van de Weg creativiteit, stonden open voor die stroom van creativiteit door de bemiddeling van de Heilige Geest, wat de reden is dat de christelijke beweging gegroeid is. En dus hebben jullie dat potentieel, als je beseffen gaat dat de Heilige Geest niet exclusief is, niet gemonopoliseerd kan worden door één enkele persoon of organisatie. En dat het niet onze bedoeling is om in het Aquariustijdperk één of twee personen tot boodschapper te maken en te zeggen dat zij de enigen zijn.

We zien echter wel graag dat er misschien groepen in veel verschillende landen komen en dat die groepen hun eigen boodschappers kunnen hebben. Deze boodschappers zien zichzelf echter niet alleen staan, voorzien in hun eigen onderhoud, of beschouwen zich superieur. Ze zien zichzelf als deel van het grote geheel. En dit is de test, mijn geliefden. Erken jij jezelf als deel van het grotere geheel en ontsnap je zo aan de verzoeking van jouw ego om zelfs een spirituele lering te gebruiken, zelfs het sponsorschap van de geascendeerde meesters, om een subtiel gevoel van ego op te roepen?

Dat is een val waar velen in gelopen zijn. Dat is een val waarvan we willen dat jullie er niet in lopen door nederigheid te betrachten en een cultuur te vormen, zoals we al gezegd hebben, waarin het ego zich niet kan verbergen. En omdat hij rechtstreeks aangesproken wordt en omdat degenen die naar posities in de beweging opklimmen, het meest bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken en zich niet beledigd te voelen, niet in een nijdige bui weglopen, maar bereid zijn ernaar te kijken – zelfs als het pijnlijk en moeilijk is.

Wees de tweelingvlam van Master MORE
Waarom heeft de geascendeerde meester Master MORE, de geascendeerde master El Morya geen tweelingvlam aangekondigd?
Met een kleine twinkeling in mijn ogen mag ik jullie er misschien aan herinneren dat ik als Abraham geïncarneerd geweest ben, een patriarch uit het Midden-Oosten. Ik had toen een aanzienlijke harem. En ik ben niet van plan om me te beperken tot één geïncarneerde tweelingvlam. Want zie je, IK BEN méér dan iemand die geïncarneerd is en door méér te zijn – door de Goddelijke Vader voor planeet aarde te vertegenwoordigen – ben ik capabel om meerdere tweelingvlammen tegelijk geïncarneerd te hebben. Dus was de tweelingvlam van Master More niet, zoals men uit een lineaire lering begreep, de goddelijke tegenhanger die werd geschapen toen ik werd geschapen.

Het hogere inzicht in tweelingvlammen is dat de tweelingvlam van Master MORE degene is die ervoor kiest om die tweelingvlam te zijn door zichzelf als zodanig te accepteren. Want we kunnen natuurlijk de uiterlijke sekse van het fysieke lichaam transcenderen en één worden met het Wezen dat IK BEN. Daardoor is de tweelingvlam zijn van Master MORE niet iets wat je bent of niet bent. Het is iets waar iemand voor kiest.

Zonder vreugde heeft spiritualiteit geen zin
Want wat er al duizenden jaren aan religie en spiritualiteit ontbreekt, is vreugde. Begrijpen jullie niet dat God jullie vrije wil heeft gegeven en hij wil jullie niet tot spiritualiteit of een religie dwingen. Hij wil graag dat jullie één worden met hem, omdat dit je grootste vreugde is.

Kijk naar de kerken, kijk naar de spirituele organisaties die je kent. Je ziet in veel spirituele en religieuze organisaties dat die mensen erg serieus zijn over zichzelf en hun eigen belangrijkheid en het belang van hun missie. Ze denken dat zij in hun eentje – of in ieder geval de organisatie in haar eentje – de planeet redden of de Gouden Eeuw van Saint Germain brengen. En vraag jezelf dan eens – als je weet dat ze in de hemel gevoel voor humor hebben – zouden ze dan echt willen dat de hemel bevolkt wordt door mensen met zure gezichten? Ik denk het niet, mijn geliefden. Laat hen maar op aarde blijven tot ze beslissen om een glimlach op te zetten en bereidwillig en liefdevol te komen. Dan ontvangen wij hen met open armen.

Want wij werden niet gedwongen om te ascenderen. Wij zijn uit liefde geascendeerd, omdat het ons vreugde gaf. Waarom is het kernthema van Jezus ‘Vreugde aan de wereld’? Omdat hij de wereld vreugde kwam brengen. Omdat je, wanneer je weet dat er meer in het leven is dan je in het materiële rijk ziet, dat jij meer bent dan deze uiterlijke persoonlijkheid en dit fysieke lichaam, nu dan kun je echt blij zijn. En dat is de motor van het leven.

Over de spirituele mensen in Nederland
Nu, nog een paar opmerkingen over het potentieel. Jullie hebben, in Nederland, het concept van de dijk en iemand die zijn vinger in de dijk houdt. De spirituele mensen in deze natie houden al lange tijd de vinger in de dijk – en houden de astrale zee tegen om het Nederlandse volk niet totaal te overweldigen. Maar het wordt tijd om het bijltje erbij neer te gooien – zodat de natie, óf zinkt, óf zwemt. Want je kunt niet eeuwig de initiaties van mensen tegenhouden die hun eigen verkeerde scheppingen en de consequenties daarvan onder ogen moeten zien.

Want als je dat doet, verhinder je eigenlijk dat ze groeien. Het is een poosje rechtmatig, volgens de spirituele wet, om hen uitstel te geven, zoals Jezus het karma van de wereld voor het Vissentijdperk op zich heeft genomen. Maar daarna, na dat uitstel, moeten mensen ‘gedwongen’ worden hun eigen bewustzijnsstaat onder ogen te zien en de keuze krijgen om, óf te transcenderen, óf zich ermee te vereenzelvigen – en dan meegetrokken worden in de neerwaartse spiraal die zij hebben gecreëerd.

Wat kan het Nederlandse volk dan die keus geven? Dat jullie, de spirituele mensen van dit land, ophouden jezelf te zien als degenen die het karma van het land tegenhouden. Jullie zijn bereid om mensen te laten oogsten wat ze gezaaid hebben en dan tegelijkertijd bereid zijn de open deur te zijn om de lering naar buiten te brengen dat er een alternatief is. Je kunt dan het kleine kind zijn dat uitroept dat de keizer niets aan heeft, dat er een betere manier is, dat er een alternatief is, dat we niet hetzelfde hoeven blijven te doen en intussen volhouden dat we op een dag andere resultaten zullen krijgen. Want je krijgt natuurlijk geen andere resultaten – tenzij je laat meetellen dat als de dingen slechter worden, het dan wel anders is.

Wees bereid om door een seismische verschuiving heen te gaan
Wat vertegenwoordig ik, Master MORE? Ik vertegenwoordig de Goddelijke Vader, maar wat is dat? Wat betekent dat echt? Laat me als analogie de kwestie nemen van een vrouw die zwanger is. Het begint met een geleidelijk proces dat bijna onopgemerkt verloopt. Een vrouw kan zich hierop misschien intuïtief afstemmen, maar het duurt lang voor haar lichaam zichtbare verschijnselen van de zwangerschap vertoont. Zelfs dan groeit het kind geleidelijk en langzaamaan en een vrouw kan vaak het gevoel hebben dat ze nog enigszins de baas is over wat er met haar gebeurt. Want per slot van rekening zit het kind in haar buik.

Maar dan, wat gebeurt er wanneer de vrouw baart? Er werd gevraagd waarom sommige vrouwen moeite hebben met baren en ik zal jullie de spirituele reden uitleggen. De Goddelijke Moeder kan zelf groeien. Zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, zit er een ingebouwde kracht in het Ma-terlicht dat geleidelijk, en in een evolutionair proces, probeert het leven te verheffen naar een grotere complexiteit. Wat de reden is dat, als er niet een revolutionaire sprong is, het evolutionaire proces een gesloten cirkel wordt en begint te vervallen en af te brokkelen. Want dan wordt het lagere deel van de stroom in de vorm van het cijfer 8 van het spirituele en materiële een gesloten systeem en de energie kan dan alleen maar in een cirkeltje ronddraaien. Die kan niet de sprong maken door het kruispunt van de Christus en naar het hogere deel gaan waar het dan vermenigvuldigd wordt en weer naar beneden gaat om het proces van de Moeder in een opwaartse spiraal te veranderen.

Waar gaat een vrouw doorheen, naarmate ze dichter bij het moment van baren komt? Ze moet bereid zijn om door die seismische verschuiving heen te gaan. Want je zult wel weten dat twee platen in de korst van de aarde spanning kunnen hebben, zelfs een poosje in toenemende mate, maar er is een equilibrium omdat de platen elkaar vasthouden. Maar dan heeft er een aardbeving plaats, de platen verschuiven dramatisch en plotseling ontstaat er een aardbeving, zoals je onlangs nog in Italië zag. En een vrouw die een kind baart, maakt letterlijk net zo’n aardbeving in haar lichaam mee, maar nog meer in haar wezen, in haar emotionele/mentale lichaam, zelfs in haar identiteitsgevoel. Want ze is dan niet meer een zwangere vrouw, maar een moeder met een fysiek kind dat gescheiden van haar lichaam is.

Dit staat symbool voor hoe jullie allemaal, mannen en vrouwen hetzelfde, spirituele groei ervaren. Je kunt een poosje geleidelijk aan groeien. En je groeit op een geleidelijke en zachte manier die je het gevoel geeft dat je een bepaald gevoel van continuïteit in je eigen zelfbewustzijn hebt. Maar de andere kant van de medaille is dat het jouw ego het gevoel geeft dat hij een bepaald gevoel van macht over jou en je spirituele groei heeft.

Wat is er dan voor nodig om je echt een bepaald niveau van je egobewustzijn te laten transcenderen? Welnu, het is nodig dat je bereid bent om te voelen wanneer de cyclus van jouw evolutionaire groei op haar hoogtepunt is en het dan tijd wordt om die revolutionaire sprong te maken. Je doet dat door echt een hoger zelfbewustzijn te accepteren, te accepteren dat je door die seismische verschuiving heengaat waarbij jouw oude identiteit sterft. En je geeft de geest op – je laat dat oude zelfgevoel sterven. Letterlijk, laten oplossen, zelfs als je ego het gevoel heeft dat hij sterft en wil dat jij voelt dat je ook sterft. Maar jij weet dat het niet zo is, jij wordt herboren. Jij – jouw zelfgevoel – wordt herboren.

Een kind kan niet altijd in de buik blijven doorgroeien, maar moet door de seismische verschuiving van geboren worden heengaan – door het geboortekanaal geduwd worden – jij, jullie zelf – jullie ziel – kan niet eeuwig evolutionair groeien. Die moet op het punt komen waarop jij bereid bent om door die verschuiving heen te gaan en de Christus – of in ieder geval een hoger zelfgevoel – in jou geboren laten worden.

De speerpunt in Nederland
Dit is dan het punt waarop jullie als de spirituele mensen van deze natie, zitten. Jullie die fysiek hier zijn, zijn wat je noemt de speerpunt, maar jullie zijn niet de enigen in deze natie. Velen vormen de rest van de speer en voegen gewicht aan jullie toe die de punt de kracht geeft om door de weerstand heen te breken. Maar als de speerpunt het niet wil, kan die niet naar een nieuw niveau doorbreken. En dus vraag ik van jullie om te overwegen of jullie daadwerkelijk bereid zijn om deze conferentie die seismische verschuiving in je zelfbewustzijn te laten zijn, omdat je erkent wat er hier gezegd is over jullie potentieel om God niet te negeren en wat God door jullie tot uitdrukking kan brengen.

Ik zeg niet dat het ogenblikkelijk gebeurt, maar ik zeg dat je zelfgevoel in korte tijd herboren kan worden en je kunt je een nieuw persoon voelen – een nieuw persoon in Christus. Dus denk hierover na, en als jullie daartoe bereid zijn maar niet het gevoel hebben dat je het volledige inzicht hebt, bestudeer dan onze leringen nog eens. Want opnieuw, we willen in het Aquariustijdperk niet het beeld verspreiden dat wij, de geascendeerde meesters, ver van jullie verwijderd zijn en jullie dus alleen maar met ons kunnen communiceren bij speciale gelegenheden en in een speciale omgeving en omstandigheden. Jullie hebben rechtstreeks in je hart toegang tot ons. We zijn altijd bij jullie, de vraag is of jij ons jouw dagelijkse bewustzijn laat betreden. Zul je ons uitnodigen, zul je ons daartoe uitnodigen?

De beperkingen van boodschappers
Dus opnieuw, je kunt blijven zitten waar jij je op je gemak voelt, of je kunt een stap omhoog doen en de speerpunt worden. Wij zijn natuurlijk bereid met jullie te werken, individueel, op innerlijk niveau, in de mate waarin je openstaat om ons te horen. Zien jullie de Alpha en Omega, omdat wij een paar boodschappers hebben die geroepen zijn voor een universele missie om het hele bewustzijn van de mensheid aan te spreken? En dan hebben we de mensen die het potentieel hebben om de Omegapolariteit te vormen en dan tegen specifieke naties en culturen spreken, zodat we die Alpha- en Omegastroom krijgen die je niet door één persoon kunt krijgen.

Want iemand heeft niet de concepten, het inzicht, de ervaring, het vocabulaire van een specifieke cultuur in gedachten. En dus kunnen wij, wanneer deze boodschapper hier in deze natie – of in Zuid-Amerika of in Rusland, of waar ook maar is – niet al te specifieke boodschappen naar buiten brengen. Want deze boodschapper is erop getraind om universeel te spreken en zodoende moet zijn geest op een bepaald niveau blijven en niet al te specifiek worden – en dan kunnen andere mensen dat invullen. En zie je dan het potentieel om een gemeenschap te creëren waarin de mensen elkaar steunen en het hele proces meer wordt dan de som van de delen.

En zo heb ik met grote vreugde een beetje van de visie aan jullie onthuld die ik voor de toekomst van jullie beweging heb. Is er meer? Natuurlijk, anders zou ik niet zijn wie ik ben. En dat zal aan jullie onthuld worden, maar niet op dezelfde manier. Want er is veel, zoals we gezegd hebben, wat niet door een bron in de buitenwereld, een leraar in de buitenwereld, een boodschapper in de buitenwereld, onthuld kan worden. Het kan slechts van binnenuit komen, maar dat zal pas gebeuren als jullie in beweging komen, als je begint te vermenigvuldigen wat je krijgt. En wanneer je trouw bent geweest aan de paar dingen die jullie gekregen hebben, dan zullen wij jullie zeker meer geven. Want IK BEN, eeuwig, het méér en ik ben toegewijd aan het méér in jullie – tot in eeuwigheid.