De dagelijkse Sleur transcenderen

ONDERWERPEN: Het enthousiasme wanneer je het Pad ontdekt – De beproeving van de dagelijkse sleur – Hoe de geest geleidelijk aan normen accepteert – Zelfs constante conflicten kunnen een kunstmatig gevoel van evenwicht verschaffen – De dynamiek van de neerwaartse spiraal – Hoe licht oproepen een norm kan worden – De aarde wordt in stand gehouden door spiritueel licht – Word de open deur voor licht – Een realistische inschatting – Hoe het licht van kerst de aarde beïnvloedt – Decreten ontketenen veel meer licht – Geen enkele inspanning is tevergeefs – Waar is de Geest? – De katholieke kerk produceert negatieve energie – Maak opnieuw contact met je enthousiasme – Overtref het beeld van de meesters – Laat jouw licht schijnen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 25 december 2014, door Kim Michaels

Ik ben geascendeerde meester Moeder Maria. Ik kom op deze kerstmorgen om over een onderwerp te spreken dat de meesten van jullie heel goed kennen, maar je niet altijd zo bewust van zijn als ik wel zou willen. Daarom wil ik jullie wat woorden geven die je misschien kunt onthouden en die je misschien kunnen helpen om één van de grootste tegenstanders van jouw spirituele groei te overwinnen.

Ik was zelf op aarde geïncarneerd. Ik was in mijn laatste leven een huisvrouw met meerdere kinderen. Ik leefde in een tijd, waarin je niet de tijdbesparende technische wonderen had die de vrouwen tegenwoordig – of de mannen trouwens ook, als zij zich al in de keuken wagen – in hun keuken hebben. Ik weet heel goed hoe het was om in mijn tijd geïncarneerd te zijn. Je denkt misschien dat het al heel lang geleden is, maar wanneer je ascendeert, houdt de tijd op te bestaan.

Ik kan mij net zo gemakkelijk herinneren hoe het voor mij 2000 jaar geleden was om geïncarneerd te zijn, als ik nu kan afstemmen op hoe het voor jullie is om tegenwoordig geïncarneerd te zijn. Destijds had ik het heel erg druk met allerlei dagelijkse klusjes om het gezinsleven te laten werken. Ik weet dat veel van jullie, zowel mannen als vrouwen, het tegenwoordig ontzettend druk hebben. Jullie hoeven niet meer de veel tijd in beslag nemende werkjes te doen die wij 2000 jaar geleden moesten doen, maar jullie hebben andere dingen die je tijd en aandacht opvragen. Dus hebben jullie niet meer vrije tijd en aandacht dan wij 2000 jaar geleden. Ik begrijp dat volkomen.

Het enthousiasme wanneer je het Pad ontdekt
Ik wil dat jullie nog eens denken aan de tijd dat jullie je er voor het eerst van bewust werden dat er een spiritueel pad is, een pad dat naar een hogere bewustzijnsstaat voert, een pad dat door fases, initiaties heen leidt, een pad dat door leiders wordt geleid die geen menselijke, subjectieve belangen hebben, maar alleen maar geïnteresseerd zijn in jou te helpen met groei. Ik wil graag dat je opnieuw contact maakt met de gevoelens die je toen had.

De meesten van jullie zijn niet opgevoed met bewustzijn van dit pad. Jullie werden opgevoed met een traditionele religie, voor de meesten van jullie de christelijke religie, of zonder een sterke religieuze familieachtergrond. Jullie waren je er niet van bewust dat er een systematisch pad van initiatie is, dat naar een hogere bewustzijnsstaat leidt en dat er een aantal leraren zijn die niet op de leraren of autoriteitsfiguren lijken die jullie op aarde hebben, want de geascendeerde meesters hebben geen eigenbelang. Wij hebben alleen maar het grotere eigenbelang van weten dat al het leven Een is en er dus maar Een Zelf bestaat. De enige manier om ons te verheffen, zoals jullie zeggen, is door het Al te verheffen.

Veel van jullie hadden een groot gevoel van bevrijding, vreugde en enthousiasme toen je voor het eerst besefte dat er een alternatief was voor het leven dat door het materialisme of de traditionele religie wordt gepresenteerd. Jullie voelden je bevrijd. Jullie hadden het gevoel dat er zich een nieuwe wereld voor je had geopend. Je was opgewonden en enthousiast om die wereld te ontdekken, waaronder de leringen bestuderen en voor veel van jullie, ook de hulpmiddelen en technieken gebruiken die wij hadden gegeven. Wij hebben nu al bijna een eeuw, nog niet een hele eeuw, maar het is bijna zover, specifieke oefeningen gegeven – decreten, rozenkransen, en invocaties – die ontworpen zijn om jullie te helpen spiritueel licht op te roepen en het te richten op specifieke omstandigheden in jouw persoonlijke leven en de wereld.

Ik weet dat veel van jullie dit gevoel van enthousiasme en vreugde hadden toen jullie je voor het eerst va deze hulpmiddelen bewust werden. Ik weet dat veel van jullie zich het contrast kunnen herinneren, wanneer je eraan terugdenkt, tussen je vorige bewustzijnsstaat en de gemoedsgesteldheid die je ervoer nadat je een bepaald aantal decreten en invocaties hebt opgezegd. Je kunt je het contrast nog wel herinneren en het gevoel dat jij je je erboven verheven had, jouw energieveld had gezuiverd, je chakra’s in de juiste richting te laten draaien, sneller te laten draaien, om meer licht door te laten.

Veel van jullie weten hoe het is om op een golf van licht te wandelen, op een lichtgolf mee te gaan, nadat je, misschien wel een aantal uren lang, decreten en invocaties hebt opgezegd. Veel van jullie voelden het contrast en jullie voelden zo veel vreugde omdat je bevrijd was van het normale gewicht dat je belast, dat je wel uren invocaties of decreten kon opzeggen, alleen al vanwege de vreugde dat je bevrijd was van de normale last van energie die je meedroeg.

De beproeving van de dagelijkse sleur
Mijn geliefden, als jullie je herinneren hoe dit voelde, dan wil ik jullie je bewust maken van één van de grootste vijanden voor jullie spirituele groei die je op aarde hebt. Dat is wat wij de ‘dagelijkse sleur’ zouden kunnen noemen. De menselijke geest, het menselijke energieveld, heeft het vermogen om zich aan te passen. Dit is op veel punten een broodnodig vermogen. Planeet aarde is op dit moment een heel duistere planeet, vergeleken met veel van de andere planeten in jullie Melkweg en nog verder weg. Het is onmogelijk om hier te incarneren zonder verontrust te worden door omstandigheden die je onmogelijk niet kunt weten. Ook al zie je die niet rechtstreeks in jouw eigen leven, je ziet ze wel in de media.

Dit is, tussen haakjes, één groot verschil tussen tegenwoordig en de tijd waarin ik 2000 jaar geleden geïncarneerd was. Destijds wisten wij niet veel over wat er in de wereld om ons heen gebeurde, vooral niet ver weg van ons. Tegenwoordig explodeert al het nieuws uit alle hoeken van de wereld op die kleurige schermen. Je kunt er niet om heen, zodat je weet wat er op deze planeet gebeurt, of het nu oorlog hier is, conflicten daar, de mishandeling van kinderen, het verhongeren en volken, enzovoort, enzovoort.

Hoe gaan jullie om met al die verontrustende informatie? Als je de volledige sensitiviteit die normaal en natuurlijk is voor een zelfbewust wezen, hield, kon je een incarnatie op planeet aarde niet verdagen. Je zou zo overmand worden door de duisternis, door de onmenselijkheid van de mens voor de mens, dat jij – emotioneel, mentaal, spiritueel – niet geïncarneerd kon zijn. Hoe overleven jullie dan toch? Door het vermogen van de menselijke geest om zich aan te passen.

Dit vermogen wordt geconcentreerd rondom het gevoel van wat normaal is. De geest, schept, in de meeste gevallen, totaal onbewust, een definitie van wat de normale staat van jouw omgeving is. Als je die norm eenmaal hebt geaccepteerd, dan geeft jou dat een gevoel van evenwicht. Dit gevoel van evenwicht stelt jou in staat om in een bepaalde omgeving te overleven.

Hoe de geest geleidelijk aan normen accepteert
De meesten van jullie zijn zich niet bewust van dit proces. De meeste menselijke wezens op aarde zijn zich niet bewust van dit proces, omdat het allemaal geleidelijk aan is gebeurd toen jij opgroeide. Veel van jullie kunnen je niet herinneren hoe geschokt jullie als jonge kinderen waren, toen je werd blootgesteld aan de schokkende manieren waarop menselijke wezens elkaar behandelen. Misschien heb je dit persoonlijk ervaren. Misschien werd je op een bepaalde manier misbruikt, fysiek, emotioneel, of mentaal. Misschien heb je er alleen maar over gehoord als de volwassenen erover spraken of via de media.

Kunnen jullie je herinneren, hoe je het hebt ervaren toen jij je er voor het eerst van bewust werd dat er op deze planeet aarde, een staat is die normaal gevonden wordt door veel mensen, die oorlog heet? Als geïncarneerd spiritueel wezen is er een deel in jou dat weet dat oorlog in geen enkele omgeving gewoon is.

Veel van jullie zijn in samenlevingen opgevoed waarin je films, verhalen, boeken en stripverhalen over oorlog kon zien. Je kreeg speelgoed dat op een bepaalde manier oorlog afbeeldde: wapens, pistolen, zwaarden, en soldaten. Men gaf je de indruk dat oorlog op aarde onderdeel van de norm uitmaakte. De meesten van jullie zijn dit gaan accepteren en daarna werd het een deel van jouw staat van evenwicht. Dit was noodzakelijk, want hoe kun je anders leven op een planeet zoals de aarde zonder oorlog als mogelijkheid te accepteren?

Hoe kun je aan de andere kant leven op een planeet waar oorlogen onder de norm vallen? Diep in jou zit iets dat zegt: “Dit kan niet goed zijn. Er moet hier iets verkeerd gaan.” Maar als kind weet je niet wat dat is.

Zelfs constante conflicten kunnen een kunstmatig gevoel van evenwicht verschaffen
Aan de ene kant heb je de norm die jou een gevoel van evenwicht geeft, maar op een dieper niveau van jouw wezen, weet je dat deze norm niet klopt. De vraag is: “Wat is jouw persoonlijke evenwicht tussen de norm die je van buitenaf wordt opgedrongen en wat jij in jouw hart weet wat waar is?” Als jij de norm die je van buitenaf is opgedrongen, totaal had opgegeven, zou je deze woorden niet beluisteren of lezen. Je zou een ‘normaal menselijk wezen’ zijn, die niet liefhebbert met esoterische spirituele concepten zoals geascendeerde meesters.

Veel mensen op aarde hebben zich volledig overgeleverd aan de normen van hun samenleving. Er zijn zelfs samenlevingen waarin mensen het volkomen normaal vinden dat zij constant, in een existentieel conflict met andere groepen mensen zitten. Je kunt natuurlijk het Midden-Oosten noemen, maar zijn er niet veel andere situaties waarin groepen mensen al zo lang conflicten met elkaar uitvechten dat zij die van beide kanten als normaal beschouwen?

Hoewel de mensen aan beide kanten voortdurend in een staat van agitatie zijn, geeft dit hen toch nog een gevoel van evenwicht, het gevoel dat zij weten hoe het leven er in hun omgeving aan toegaat. Hoewel het vreemd kan lijken, kan zelfs het gevoel van constante conflicten mensen een gevoel van evenwicht geven. Als het conflict er niet meer was, zouden ze zich eigenlijk uit het lood geslagen voelen, vergeleken met het relatieve gevoel van evenwicht dat zij nu hebben.

De dynamiek van de neerwaartse spiraal
Dit brengt ons bij een onderwerp waar wij al in diverse boeken en dictaten over hebben gesproken. Als de meerderheid van de mensen op een planeet eenmaal in een neerwaartse spiraal zijn terechtgekomen, hoe ontsnappen zij hier dan weer uit? De neerwaartse spiraal ontstaat juist omdat de mensen een norm zijn gaan accepteren die hun creatieve vaardigheden inperkt. Die mensen zijn niet de open deur voor het licht uit het spirituele rijk. Als er niet een voldoende grote stroom van licht uit het spirituele rijk komt, komen de mensen die op een specifieke planeet leven, in een neerwaartse spiraal. Vroeg of laat vernietigt de tweede wet van de thermodynamica hun beschaving. Dit is op aarde al met veel vroegere beschavingen gebeurd, zelfs met een paar die dachten dat zij het eeuwige leven hadden, want zijn waren zo verfijnd en machtig.

Hoe ontsnapt een planeet aan zo’n neerwaartse spiraal? Dat kan maar op één manier: Een kritieke massa individuele mensen moeten bereid zijn de norm in hun beschaving aan te pakken. Dit kan op een aantal manieren gebeuren, omdat ik weet dat jullie dit allemaal op jullie eigen persoonlijke manier hebben ervaren. Je werd door iets gewekt. Iets liet je beseffen dat wat de mensen in jouw samenleving en gezin als normaal beschouwden, niet normaal was vanuit een hogere invalshoek. Het is normaal in die zin, dat dit de manier is waarop de dingen horen te gebeuren, of de enige manier waarop iets kan.

Jullie werden op de een of andere manier bewust van het idee dat in jullie gebied van de samenleving of op één gebied van het leven, verandering niet alleen mogelijk, maar ook absoluut noodzakelijk was. Iemand moest iets doen om verandering te brengen en jij had het gevoel dat jij dat kon doen. Anders zou jij niet uit die norm ontwaakt zijn, die je werd opgedrongen toen jij opgroeide.

Er zijn veel goede manieren om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de negatieve spiraal en het leven op een planeet. Er zijn veel dingen nodig. Er zijn miljoenen mensen op de wereld die nog nooit van geascendeerde meesters hebben gehoord, die nooit hebben gehoord van spiritueel licht of spiritueel licht oproepen, maar die wel een positieve bijdrage leveren om de neerwaartse spiraal af te breken en een opwaartse spiraal te scheppen. Die mensen hoeven niet allemaal van de geascendeerde meesters te horen of licht op te roepen.

Desondanks wil ik jullie graag een beeld geven van wat er kan gebeuren, als meer mensen horen over het potentieel om rechtstreeks en bewust spiritueel licht op te roepen. Mijn geliefden, waar moeten zij dat horen? Kan dat van een andere bron komen dan jullie, de mensen die ervaring hebben met het oproepen van spiritueel licht? Wat verhindert jullie om erop uit te gaan en het van de daken te schreeuwen? Wat verhindert jullie om je licht niet meer onder de korenschoof te plaatsen, het licht dat jullie hebben opgeroepen, het enthousiasme en de vreugde die jullie hebben gevoeld toen jullie dat licht opriepen?

Hoe licht oproepen een norm kan worden
Juist het mechanisme dat ik eerder heb genoemd, vormt één van de grootste bedreigingen voor jullie spirituele groei. Wanneer je voor het eerst van de leringen van de geascendeerde meesters hoort en wanneer je voor het eerst spiritueel licht begint op te roepen, bestaat er een heel groot contrast tussen de gemoedsgesteldheid die je ervaart nadat je het licht hebt opgeroepen en jouw normale bewustzijnsstaat. Je hebt een norm die gebruikelijk op aarde is en ineens ervaar je dat jij door het bestuderen van de geascendeerde meesters en ons licht oproepen een totaal andere realiteit kunt oproepen die veel vrolijker, vrijer, vreugdevoller is.

Wat gebeurt er als je regelmatig begint licht op te roepen? Ineens voel je dat wat gewoon voor jou is, een omslag begint te maken. Na een poosje, bestaat het contrast tussen jouw gewone bewustzijnsstaat en de staat die je hebt nadat jij licht hebt opgeroepen, niet meer. Dat komt omdat jouw algemene bewustzijnsstaat naar een hoger niveau is gestegen en licht oproepen wordt nu onderdeel van jouw norm. Omdat jij het contrast niet meer ervaart, begin je misschien het gevoel te krijgen dat licht oproepen niet zo bijzonder, niet zo belangrijk, is. Hetzelfde gevoel van enthousiasme en vreugde is er niet meer. Misschien zak je wat af en geef je niet meer zo veel rozenkransen of invocaties en decreten. Misschien begin je over andere omstandigheden in jouw leven na te denken die jouw aandacht opeisen.

Ik neem je op geen enkele manier iets kwalijk. Ik was zelf geïncarneerd en lange perioden totaal overweldigd door mijn dagelijkse verantwoordelijkheden. Je kunt gemakkelijk terugkijken en de Bijbel lezen en hoe ik met Jezus omging tijdens zijn missie. Je denkt dat ik altijd in die bewustzijnsstaat was, mij altijd bewust, altijd alert, maar vaak was ik net als andere huisvrouwen of ieder ander die geïncarneerd was: totaal geabsorbeerd door dagelijkse verantwoordelijkheden. Ik neem jullie op geen enkele manier iets kwalijk, ik maak jullie er alleen maar van bewust dat degenen die de kracht van het oproepen van licht hebben ontdekt, onze grootste hoop vormen om ware veranderingen om planeet aarde aan te brengen.

De aarde wordt in stand gehouden door spiritueel licht
Het is gewoon een feit dat de toekomst van de planeet wordt bepaald door de hoeveelheid licht die uit het spirituele rijk naar de vier octaven van het materiële universum: het identiteits- mentale, emotionele en fysieke octaaf, wordt gehaald. Wij, de geascendeerde meesters, hier in het spirituele rijk hebben bijna onbeperkte hoeveelheden licht die wij op aarde willen uitbrengen. Wij hebben meer dan genoeg licht om alle duisternis totaal van de aarde te verwijderen. Wij zouden dit theoretisch in een oogwenk kunnen doen, maar wat zou het effect hiervan zijn?

Het effect zou zijn dat het licht het gevoel van de mensen over wat gewoon is, op zo’n manier zou vernietigen dat zij niet in staat zijn er tegenstand aan te bieden. De meeste mensen zouden het gevoel krijgen dat zij door dat licht totaal vernietigd zouden worden, want zij zijn zo aan de duisternis gewend dat het onderdeel van hun norm is dat hen het gevoel van evenwicht geeft. Het licht zou zo verontrustend zijn dat zij niet in staat zouden zijn om het te hanteren. Daarom mogen wij niet zo veel licht uitgeven.

Zoals wij al heel vaak uitgelegd hebben, wordt de evolutie van het leven op aarde geleid door de vrije wil, de vrije wil van de mensen die geïncarneerd zijn. Daarom zegt de wet dat wij alleen maar dat licht kunnen uitbrengen via de geest van de mensen die geïncarneerd zijn, hoewel wij voldoende licht hebben om de duisternis op aarde te verwijderen.

Word de open deur voor licht
Jullie, de mensen die geïncarneerd zijn, moeten de open deur worden, zodat wij licht naar de vier niveaus van het materiële universum kunnen uitbrengen. Alleen als je die rol vervult, kan ons licht worden uitgegeven. Alleen wanneer ons licht wordt uitgebracht kan de duisternis worden verteerd en kan er iets veranderen en fenomenen zoals oorlog, zijn dan niet meer op aarde mogelijk. Zien jullie dan niet dat wij het licht bezitten dat alle oorlogen en het potentieel tot oorlogen op deze planeet kunnen verteren? Dit kan theoretisch in een oogwenk gebeuren. Praktisch gezien kan het in een paar korte decennia, als maar genoeg mensen de open deur worden om dat licht periodiek uit te geven.

Snappen jullie de wijsheid om het licht door de geest van de mensen die geïncarneerd zijn, uit te geven? Dit garandeert dat het licht niet sneller wordt uitgegeven dan de mensen zich kunnen aanpassen. Wanneer je de open deur wordt om een bepaalde hoeveelheid licht door jouw wezen te laten stromen, kun je dit alleen maar door jouw norm aan te passen zodat jij het licht kunt verdragen zonder dat jouw gevoel van evenwicht wordt verstoord. Omdat alle mensen met elkaar verbonden zijn, zal het andere mensen ook optrekken. Hoewel zij door het licht verontrust kunnen worden, worden zij er niet door overweldigd, zodat zij het gevoel hebben dat hun wereldbeeld en evenwicht niet totaal vernietigd is.

Wanneer jij je normen bijstelt, maak je het gemakkelijker voor anderen om dat ook te doen. De voorlopers om hun bewustzijn te verhogen zijn eigenlijk degenen die bepalen hoe snel het collectieve bewustzijn op aarde kan worden verhoogd. Jullie zijn degenen die bepalen hoe snel wij een fenomeen zoals oorlog of armoede of ziekte, of ouderdom of wat ook maar door het licht verteerd wordt.

Begrijp je dat als jullie je gevoel van vreugde en enthousiasme over de kennis van de leringen, de kennis van het pad, en licht oproepen, verliezen, jullie er dan niet zo erg naar verlangen of bereid zijn er getuige van te zijn dat anderen ervaren wat jij ervaart? Dan kunnen de kringen in het water zich niet zo snel verspreiden. Er worden dan geen meer mensen gewekt, zodat zij ook licht kunnen oproepen. Daarom wil ik jullie bewust maken van de neiging die wij allemaal hebben, om zo overmand te worden door de dagelijkse sleur dat zij ons gevoel voor normen bijstellen, zodat wij niet het enthousiasme en de vreugde meer voelen die wij ooit wel voelden. Daarom delen wij het niet zo gemakkelijk met anderen.

Een realistische inschatting
Ik wil jullie graag een realistische inschatting geven. Sinds de jaren (19)30, roepen studenten van de geascendeerde meesters welbewust spiritueel licht op met decreten. Dit werd gesponsord door Saint Germain en zijn uitgave van de violette vlam, maar wij hebben ook vele jaren andere decreten gegeven die de andere zes stralen oproepen.

Mijn geliefden, er zijn verschillende manieren om de open deur voor spiritueel licht te zijn. Ik probeer op geen enkele manier te zeggen dat alleen de studenten van geascendeerde meesters, die bewust decreten geven, de open deur voor spiritueel licht zijn. Het is niet mijn intentie om dat te zeggen. Er zijn veel, veel mensen op aarde die hun bewustzijn zodanig verhoogd hebben tot het niveau dat er constant een bepaalde hoeveelheid spiritueel licht door hun vier lagere lichamen stroomt.

De meeste mensen die zeer religieus of spiritueel zijn, zijn de open deur voor zulk licht. Veel mensen die niet aan de buitenkant religieus of spiritueel zijn, zijn ook de open deur voor licht door hun vriendelijkheid, hun zorg, en hun mededogen. Hun bereidheid om anderen te helpen, hun bereidheid om iedereen op een positieve manier te verheffen zonder dwang of geweld, maakt jou tot een open deur voor het licht.

Wat jouw bewustzijnsniveau ook is. Je kunt een open deur zijn voor veel meer licht door de decreten en invocaties te gebruiken van de geascendeerde meesters. Er zijn maar heel weinig mensen op aarde die zo’n hoog bewustzijnsniveau hebben gekregen dat zij onze decreten en invocaties niet meer nodig hebben. Denk erom dat ik zeg, dat er ‘maar heel weinig’ mensen op dit niveau zitten. Ik zeg niet dat alle spirituele mensen onze decreten en invocaties moeten gebruiken. Wat ik wel zeg, is dat de overgrote meerderheid van de spirituele en religieuze mensen de hoeveelheid licht die door hun wezen stroomt heel erg zouden kunnen vergroten als zij de decreten en invocaties gebruiken die door de geascendeerde meesters worden uitgegeven door diverse organisaties.

Hoe het licht van kerst de aarde beïnvloedt
Om je een realistische inschatting te geven, zou ik willen verwijzen naar wat er in deze tijd van het jaar gebeurt. De reden dat ik jullie dit dictaat op kerstmorgen geef, is dat er een paar gebeurtenissen zijn, in feite is er geen andere gebeurtenis tijdens het jaar, dat er zo veel licht wordt uitgegeven als rondom de kerst. Dat komt omdat de vele mensen overal ter wereld die kerstmis vieren hun aandacht op dezelfde gebeurtenis, dezelfde tradities en rituelen, richten. Hoewel zij dit op verschillende manieren doen, schept het saamhorigheid onder iedereen die kerst viert, vanwege een of andere religieuze traditie. Veel landen overal ter wereld, zelfs landen die niet katholiek zijn, zenden de middernachtmis uit de Sint Pieterkerk in Rome uit. Meer dan een miljard katholieken vieren dit gezamenlijk op dezelfde tijd. Wanneer mensen hun geest samenbrengen, gedreven door een positieve drang, worden zij de open deur voor meer licht dan gewoonlijk in hun dagelijks leven.

Als jij kijkt naar deze dagen rondom de kerstviering, kun je zien dat bijna een miljard mensen op aarde hun aandacht richten op deze viering en zij laten een grotere hoeveelheid licht door dan gewoonlijk. Als je naar de aarde kijkt met de blik van de geascendeerde meesters, zou je de aarde als donker afschilderen en dan zou je een van de foto’s die de satellieten ’s nachts nemen die tonen hoeveel licht er rondom de steden is. Je hebt misschien zelfs wel foto’s gezien van hoeveel de kerstverlichting heeft bijgedragen aan het normale straatlicht in veel gebieden van de wereld.

Ik kan dit bekijken vanuit de invalshoek van de geascendeerde meesters. Ik kan het gewone niveau van de uitgave van spiritueel licht op aarde zien en dan de toename met kerst. Ik kan je ervan verzekeren dat de toename dramatisch is, maar houd in gedachten dat die door miljarden mensen wordt geproduceerd die deelnemen aan soortgelijke rituelen op ongeveer dezelfde tijd.

Decreten ontketenen veel meer licht
Ik wil jullie graag en realistische inschatting geven. Laten we zeggen dat 500 studenten van geascendeerde meesters, overal ter wereld in hun eigen huis, besluiten om een wake van vier uur te doen en de rozenkransen en decreten en invocaties op te zeggen die door deze boodschapper zijn uitgebracht. Zij zouden dat in dezelfde tijd van vier uur doen. Ik kan je wel zeggen dat als 500 mensen de hulpmiddelen zouden gebruiken die wij hebben gegeven, zij in vier uur meer licht zouden uitgeven dan alle miljarden mensen die kerst vieren. Vijfhonderd mensen, mijn geliefden, zouden meer licht uitgeven dat miljarden christenen die de hulpmiddelen niet gebruiken die de geascendeerde meesters hebben gegeven, de middelen die wij specifiek voor deze tijd hebben uitgebracht.

Je zou de hulpmiddelen die wij in vroegere organisaties en dispensaties hebben uitgebracht ook kunnen gebruiken en die zouden ook heel spectaculaire resultaten opleveren, maar daar zijn meer mensen voor nodig. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer mensen er nodig zijn om hetzelfde resultaat te behalen, omdat onze vorige hulpmiddelen niet zo effectief in deze tijd zijn als de hulpmiddelen die wij tegenwoordig uitgeven. De hulpmiddelen die wij door deze boodschapper hebben uitgegeven zijn de hulpmiddelen voor het Aquariustijdperk. Die zullen heel lang effectief zijn, hoewel niet eeuwig. De hulpmiddelen die wij in vorige dispensaties hebben uitgebracht waren in zekere mate aangepast aan de overgang van Vissen naar Aquarius, wat die dispensatie moesten aanpakken. Het waren uiterst effectieve hulpmiddelen voor die tijd. Zij zijn nog effectief, maar niet zo effectief als de hulpmiddelen die specifiek voor de eerste decennia van het Aquariustijdperk worden gegeven.

Denk er eens over na mijn geliefden, dat 500 mensen de meest effectieve middelen die hun ter beschikking staan om licht op te roepen, meer licht uitgeven dan miljarden mensen die kerst vieren. Ik wil het getal 500 niet beperken: het is alleen maar dat op dit punt het evenwicht zou worden bereikt, het niveau waarop een wake van vier uur met onze invocaties en decreten meer licht zou uitgeven dan de kerstviering. Als er natuurlijk duizend, tweeduizend, tienduizend, of zelfs nog meer mensen overal ter wereld licht zouden oproepen, zelfs als het niet tegelijkertijd was, zou het effect nog vele malen groter zijn.

Ik kan je ervan verzekeren dat wanneer je naar de aarde kijkt, iedereen die onze invocaties en decreten gebruikt een licht vormt dat je opmerkt. Je kunt het net zo goed zien als een heel helder licht voor een satelliet is die naar de donkere aarde kijkt.

Geen enkele inspanning is tevergeefs
Jullie voelen gewoonlijk niet wat ik hier zeg, wanneer jullie je decreten en invocaties opzeggen. Dit komt omdat jullie binnen het systeem van de aarde vallen; jullie ervaren het leven van binnenuit. Jullie zitten onder de last van de wolk van het massabewustzijn en de negatieve energie. Zelfs wanneer jullie decreten en invocaties opzeggen, kun je dit nog voelen en in veel gevallen heb je in jullie dagelijkse leven geen tijd om de decreten en invocaties lang genoeg op te zeggen om bewust te ervaren dat je boven de energie staat.

Ik begrijp dat veel van jullie een drukbezet leven hebben, omdat je niet twee tot drie uur decreten en invocaties kunt opzeggen om je boven de negatieve energie te verheffen. Ik zeg dit alleen maar omdat ik je wil laten weten dat zelfs als je maar 15 minuten decreten of invocaties opzegt, het nog steeds een geweldig effect heeft, zelfs als jij dat niet bewust voelt.

Geen enkele inspanning die jij levert door deze hulpmiddelen te gebruiken, is ooit verspild. Geen enkele inspanning heeft niet een significant positieve invloed op de toekomst van zowel jouw persoonlijke leven en groei als die van de planeet. Ik probeer niet te zeggen dat je met spirituele hoogmoed moet rondlopen en het gevoel hebben dat jij beter dan andere mensen bent. Aan de andere kant zeg ik dat je de dagelijkse sleur en het gewicht van de energie jou het gevoel moet laten geven dat dit er niet toe doet, dat het geen verschil uitmaakt, dat het niemand iets kan schelen wat jij doet.

Wij, de geascendeerde meesters, geven heel veel om ieder menselijk wezen dat een open deur is voor het licht. Wij geven vooral om degenen die bewust onze hulpmiddelen gebruiken die wij hebben uitgegeven met de bedoeling om de aarde op een hoger niveau te brengen. Wij zien het belang in van iedere minuut die jij besteedt aan het oproepen van spiritueel licht. Het is niet onbelangrijk wat jij doet. Het is uiterst belangrijk.

Ik begrijp volkomen dat jullie dat niet zo ervaren. Ik had ook niet de ervaring dat wat ik 2000 jaar geleden deed, zo bijzonder belangrijk was. De moeilijkheid met geïncarneerd zijn, is dat je zo overmand wordt door de energie die zo zwaar op aarde is, dat je de invalshoek van de geascendeerde meesters uit het oog verliest. Wij hebben dit allemaal ervaren toen wij waren geïncarneerd. Daarom geven de geascendeerde meesters juist dictaten om jullie dat perspectief te bieden, om je te helpen, je bewust te worden van dat perspectief, in ieder geval een poosje. Als je die grotere invalshoek niet had, zou je net zo leven als de norm van jouw samenleving en dan kan de neerwaartse spiraal nooit verbroken worden.

Ik neem het jullie niet kwalijk, dat jullie voelen wat jullie voelen. Ik probeer jullie alleen maar een realistische inschatting te geven en jullie te inspireren om te weten dat het wel ertoe doet wat jullie doen. Iedere keer dat jij je mond opent en een invocatie of decreet opzegt, staan er engelen klaar om het licht dat wordt uitgebracht mee te nemen en het zo goed mogelijk te gebruiken om de aarde te verheffen. Wanneer de mensen samenkomen om kerst te vieren, staan miljoenen engelen klaar om dat licht zo goed mogelijk te gebruiken. Wanneer jij je mond opent om een decreet of een invocatie op te zeggen, staan de engelen klaar. Het is nooit verspilde moeite. Het heeft altijd een positieve invloed.

De uitdaging van het geïncarneerd zijn op een planeet zo zwaar als de aarde, is dat jij in je hart weet dat jij het verschil uitmaakt en dan dat blijft doen hoewel jij niet rechtstreeks het verschil dat het uitmaakt, ervaart. Ik kan je ervan verzekeren dat wanneer jij excarneert, jou het verschil getoond zal worden dat het heeft gemaakt omdat jij de invocaties en decreten hebt gedaan. Elk positief verschil dat jij hebt gemaakt door elke activiteit wordt je getoond nadat jij excarneert. Ik begrijp volkomen dat je dit op dit moment niet erg veel troost biedt. Ik begrijp volkomen dat veel van jullie zich overweldigd voelen, vooral in deze donkere tijd van het jaar, omdat het heel gemakkelijk is om je alleen te voelen en het gevoel te krijgen: “Doet het er eigenlijk toe? Maakt het wel verschil? Is dit het echt waard?”

Mijn geliefden, het doet er wel toe! Het maakt wel verschil! Jij beslist of dat de moeite waard is. Ik heb mijn beslissing al genomen ik weet dat het de moeite waard is. Ik ben al die mensen eeuwig dankbaar die onze decreten en invocaties hebben gebruikt. Ik heb nu meer dan 150 rozenkransen en invocaties door deze boodschapper uitgegeven. Er komen nog meer, dat kan ik je garanderen. Ik doe dit omdat ik weet dat het verschil maakt.

Zelfs als één persoon maar één invocatie één keer zou doen, zou het verschil uitmaken, maar mijn visie is veel groter. Mijn visie is dat er in de toekomst duizenden mensen samenkomen, zoals je gisteren bij de middernachtmis in de Sint Pieter in Rome zag, en eenstemmig decreten en invocaties opzeggen. Dit gebeurt niet bij de Sint Pieter – dat stel ik mij niet voor. Ik stel mij wel voor dat de mensen zowel fysiek als over het internet samenkomen en die hulpmiddelen opzeggen, ze gebruiken in het volledige bewustzijn van de kracht die ze hebben.

Waar is de Geest?
Als je naar de middernachtmis van gisteren, of liever vandaag, zou kijken, wat je dan zou opvallen, is dat je een van de grootste kerkgemeenschappen op de wereld ziet. Dit grote, enorme gebouw. Al die mensen die samenkomen en al die mensen die tv kijken. Wanneer je naar dit spektakel kijkt, mijn geliefden, heb ik één simpele vraag voor je: “Waar is de geest? Waar is de opening voor de geest?” Wees eerlijk en kijk naar de mensen die naar voren komen om te lezen, te prediken, te zingen. Zie je dat zij overmand worden door de geest? Zie je dat zij de open deur durven te zijn en een bepaald gevoel in hun stem leggen? Het is niet dat je geen open deur kunt zijn voor een beetje licht door een goede katholiek of goede protestant of wat ook maar te zijn. Maar als jij je open durft te stellen voor de positieve gevoelens van de geest, kun je veel meer zijn dan een open deur.

Kijk naar de paus, mijn geliefden, en wees eerlijk. Hij is het hoofd van meer dan een miljard katholieken, maar waar is de Geest? Zie je niet een vermoeide, oude man? Het is heel begrijpelijk dat hij moe is, want hij draagt een enorm gewicht aan energie, maar waar komt die energie vandaan? Van de hele structuur van de katholieke kerk, die de negatieve energie levert die zich op de paus richt en hem bijna te gronde richt.

Er zijn maar weinig mensen die in spiritueel opzicht zoveel bereikt hebben dat zij in een positie als de paus kunnen zitten en niet totaal overmand raken door de energie die zich op hem richt. De mensen die die spirituele verworvenheden bezitten, zouden nooit vrijwillig aanbieden om die positie in te nemen, want zij zouden weten dat zij het systeem niet kunnen veranderen, zelfs niet met hun spirituele verworvenheden. Zij zouden weglopen naar andere posities waar zij zich nuttiger kunnen maken.

De katholieke kerk produceert negatieve energie
Het systeem zelf produceert meer negatieve dan positieve energie. Ik zei dat veel positieve energie met kerst wordt geproduceerd, en het is waar, maar het hele jaar door produceert de katholieke kerk als systeem meer negatieve dan positieve energie. Dit zou iedereen die belangstelling heeft voor de katholieke kerk, grote zorgen moeten baren, of de christelijke religie in het algemeen, want dit geldt ook voor hen.

De katholieke kerk draagt niet bij aan de opwaartse spiraal op aarde. Ze draagt niet significant bij aan de neerwaartse spiraal wat betreft energie, maar draagt bij aan de neerwaartse spiraal door de mensen in een heel beperkt wereldbeeld opgesloten te houden en de gerichtheid op die tradities en rituelen die geen licht opleveren.

Hoe kan het dat een miljard katholieken niet in staat zijn te voelen dat er geen licht is? Juist omdat het gebrek aan licht hun norm is geworden. Natuurlijk voelen duizenden, zo niet miljoenen, mensen het gebrek aan licht, en daarom verlaten zij de katholieke kerk. Toch zitten nog velen daarin opgesloten, omdat zij denken dat hoe de kerk nu is, het is zoals het hoort te zijn, of de enige manier waarop die kan bestaan.

Zij denken dat het gebrek aan Licht in een religieuze organisatie of een religieuze kerkdienst gewoon is. In feite geeft het hen een gevoel van evenwicht. Kijk eens naar een paar mensen die op de eerste rijen van de Sint Pieter zitten en op tv komen. Kijk eens hoe belangrijk zij zich voelen in hun positie. Dit geeft hen een gevoel van evenwicht, en als het licht hen kwam tonen hoe hol die positie in de buitenwereld is, zou dat hun evenwicht verstoren. Zij willen niet lastig gevallen worden, dus willen zij het licht niet.

Maak opnieuw contact met je enthousiasme
Mijn geliefden, ik zeg dit niet om te klagen over de staat van de kerk, maar om je een manier te geven om opnieuw contact te maken met het enthousiasme dat je voelt. Wat was het enthousiasme dat je voelde toen je voor het eerst de leringen van de geascendeerde meesters zag? Je denkt misschien dat het die prachtige leringen waren die heel veel van jouw vragen beantwoordden, maar de ware bron van jouw enthousiasme en vreugde was dat je het Licht ontmoette, het spirituele Licht, in een veel grotere mate dan je ooit eerder was tegengekomen.

Waarom voel je tegenwoordig misschien niet meer dat enthousiasme? Omdat het niveau van Licht dat jij ontving, nu een norm is geworden. Hoe kom je daar opnieuw mee in contact? Hoe wakker jij je enthousiasme weer aan? Door het niveau van Licht te verheffen dat door jou heen kan stromen, zodat je het nieuwe van dat licht nog kan voelen. Als jij je enthousiast voor het spirituele pad wilt bewaren, moet je de neiging van jouw dagelijkse denkgeest voorblijven om alles in een norm te veranderen. Dit is één van de eenvoudigste geheimen om het spirituele pad te ervaren als een vreugdevol proces, in plaats van de Via Dolorosa.

Ik geef toe dat ik dit niet altijd kon in mijn laatste incarnatie. Kijk niet naar mijn laatste incarnatie en laat je ego dan zeggen: “Nu, als Moeder Maria het niet kon, hoe moet ik dat dan kunnen?” Je zou in plaats daarvan naar mijn laatste incarnatie kunnen kijken en zeggen: “Maar ik leef in een andere tijd, omdat de energie eigenlijk lichter is dan 2000 jaar geleden. Ik ken de leringen van de geascendeerde meesters. Ik heb de hulpmiddelen die Moeder Maria 2000 jaar geleden niet had. Ik zou in staat moeten zijn, als ik mijn kennis en de middelen wil toepassen, om het beter te doen.”

Overtref het beeld van de meesters
Dit is het verschil tussen een geascendeerde meester en die mindere leraren die óf fysiek geïncarneerd zijn, of in het lagere identiteitsrijk, het mentale, of de emotionele rijken, zitten. De leraren die niet geascendeerd zijn, willen zichzelf in een mooie positie plaatsen. Hoewel ze het tegen jou hebben over hoe jij je bewustzijn kunt verhogen en al die geweldige dingen doet, zijn ze er niet echt in geïnteresseerd of jij hen overtreft, of het afgodsbeeld dat jij van hen hebt gemaakt. Ik ben een geascendeerd wezen. Ik weet dat vooral de katholieken overal ter wereld een afgodsbeeld van mij in mijn laatste incarnatie hebben gemaakt. Ik wil niet tot dat beeld beperkt worden. Ik wil dat je dat overtreft. Ik wil dat je beseft dat jij het beter kunt doen in jouw laatste incarnatie dan ik in het mijne.

Hoe gaat de tijd anders vooruit? Begrijpen jullie niet dat dit het hele idee is van progressieve openbaringen en een progressieve spiraal van initiaties? Toen Saint Germain zich verscheidene honderden jaren geleden voor zijn ascensie plaatste, had hij een bepaald bewustzijnsniveau bereikt. Er zitten onder de studenten van de geascendeerde meesters studenten die een hoger bewustzijnsniveau kunnen bereiken voor zij ascenderen. Waarom zou dat een bedreiging voor Saint Germain vormen? Ik kan je ervan verzekeren dat dit niet zo is.

Er zijn in deze tijd mensen die het potentieel hebben om een hoger bewustzijnsniveau in hun laatste incarnatie te krijgen dan Jezus 2000 jaar geleden. Denk je dat Jezus zich hierdoor bedreigd voelt? Denk je dat Jezus wil dat jij je licht tegenhoudt en verbergt zodat jij hem niet overschaduwt? Nee, Jezus wil dat jij de grotere werken doet die hij 2000 jaar geleden beloofde dat degenen die in hem geloofden, zouden kunnen doen. Zo voelt Jezus zich over de uiteindelijke vervulling van zijn missie als leraar en voorbeeld op aarde.

Laat jouw licht schijnen
Verberg jouw licht niet onder de korenschoof. Verberg jouw enthousiasme niet onder een korenschoof. Verberg het, in de eerste plaats, niet voor jezelf, maar verberg het ook niet voor anderen. Durf je licht te laten schijnen voor de mensen opdat zij kunnen zien dat het niet jouw licht is maar van een bron moet komen die buiten deze wereld ligt, waar jij de open deur voor bent geworden. Durf hen te vertellen dat zij, ook, de open deur kunnen worden voor dat licht en dat de beste manier om aan dat proces te beginnen is de decreten en invocaties te gebruiken die door die geascendeerde meesters worden gegeven die al één met het licht zijn geworden.

Wij zijn de bron van het licht geworden dat je kunt ontvangen, want niemand die geïncarneerd is, kan dat licht produceren. Je kunt alleen maar licht van boven ontvangen en dat licht wordt zelfs niet door de geascendeerde meesters geproduceerd, maar door ons in een vorm uitgegeven die jullie op aarde kunnen ontvangen. Er bestaat geen grotere vreugde voor ons als geascendeerde meesters dan het licht door ons heen te voelen stromen en ontvangen te worden door iemand op aarde, zodat de cirkel, het cijfer 8, gesloten wordt. Het licht dat naar jullie toe stroomt, wordt goed gebruikt om het Al te verheffen en stroomt naar ons terug, waardoor wij nog meer licht aan jullie kunnen geven in een accelererende spiraal die van onze kant geen beperkingen heeft.

Probeer ons uit, mijn geliefden, en ervaar dat zij de stroom van licht niet beperken. Groei naar het punt toe waarop jij kunt accepteren dat jullie ook geen limiet hebben. Dan komt het moment waarop je het licht niet beperkt, want jij bent de open deur geworden, en je weet dat dit meer van de aarde maakt.