Het ware pad naar Christusschap en het linkshandige pad

ONDERWERPEN: Het doel van de duivel is voorkomen dat er Christuswezens opstaan – de duivel kan op twee manieren winnen – een vals pad maken met een klein beetje waarheid – de wetten van de mens en de wetten van God – satanisme wordt gebaseerd op rebellie tegen de wetten van God – kromme logica

Vraag: Ik heb occulte leringen gevonden die versterken wat jij zegt over persoonlijk Christusschap. Ik geloof dat één van de basisleringen van Alistair Crowley was om uit te vinden wat je echte roeping in het leven is en dan je energie moet kanaliseren om die innerlijke missie uit te voeren. Ik ontdek dat dit op één lijn ligt met het pad van persoonlijk Christusschap. Maar toch wordt Crowley door de meeste christelijke groepen beschouwd als de grondlegger van het satanisme. Iets om over na te denken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het ware doel van het spirituele pad dat door de geascendeerde meesters wordt gepresenteerd, is de mensen te helpen Christusonderscheid te krijgen. Wanneer je inderdaad de Christusgeest aanneemt, kun je gemakkelijk onderscheid maken tussen wat licht en duisternis is. Dit stelt je dan in staat om de oppervlakkige door mensen gemaakte doctrines te doorzien. Je kunt ook het fundamentele verschil zien tussen de echte innerlijke leringen over persoonlijk Christusschap en het linkshandige pad dat door Alistair Crowley en andere satanisten gepredikt wordt.

Het is noodzakelijk dat een spirituele zoeker herkent dat de duivel een duidelijke bedoeling heeft, namelijk voorkomen dat er meer Christuswezens opstaan. Hij probeert degenen die mijn beste dienaren zijn voor de gek te houden op aarde. Hij maakt zich niet druk om degenen die totaal in het menselijke denken verwikkeld zijn, omdat zij al in zijn macht zijn. De belangrijkste zorg van de duivel is degenen te bedriegen die al wat van de waarheid hebben ontdekt, maar nog niet het Christusonderscheid gemanifesteerd hebben waarmee zij de subtiele leugens van de duivel doorzien.

In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, weet de duivel dat hij op twee manieren kan winnen. Zijn belangrijkste doel is de opkomst van een groot aantal Christuswezens op deze planeet te verhinderen, omdat hij door mijn voorbeeld weet dat hij geen macht heeft over een Christuswezen.

Eén manier om dit te doen, is door te proberen de angsten van de mensen te gebruiken om hen loyaal te maken aan een traditionele christelijke kerk, die stelt dat Ik de enige Zoon van God ben en daarom niemand anders ooit Christusschap kan manifesteren. Zolang de duivel de mensen zo bang kan maken dat zij deze leugen accepteren, heeft hij hen waar hij ze wil hebben.

De duivel weet echter dat veel mensen er in deze tijd aan toe zijn om los te breken uit de op angst gebaseerde aanpak van religie en de waarheid over persoonlijk Christusschap beginnen te ontdekken. Daarom hebben de duistere krachten een aantal valse profetieën en valse bewegingen gevormd die bedacht zijn om die mensen te laten afdwalen. Je moet begrijpen dat jij, als je eenmaal de waarheid begint te ontdekken over het persoonlijk Christusschap, niet meer voor de gek kunt worden gehouden met een filosofie die geheel op terreur gebaseerd wordt. De duivel weet dit en daarom maakt hij filosofieën die heel veel waarheid bevatten, maar met een aantal fouten waardoor die mensen afdwalen. Dit is nu juist wat er in de leringen is gebeurd die door Alistair Crowley en andere volgelingen van het satanisme uitgegeven zijn. Tussen haakjes, Crowley was niet de grondlegger van het satanisme, omdat het al duizenden jaren op deze planeet bestaat.

Wat de duistere krachten doen, is het pad van Christusschap nabootsen, maar er dan een kleine draai aan geven die je op den duur in de verkeerde richting stuurt. Laat me dit gedetailleerder uitleggen.

De essentie van Christusschap is dat je onderscheid kunt maken tussen wat wel en niet van God is. Met andere woorden, naarmate je geleidelijk je Christusschap aanneemt, begin je de vele filosofieën op deze wereld te doorzien, waarvan enkele opzettelijk in elkaar gezet zijn door de duivel en andere die gewoon uit de onwetendheid en angst in de menselijke geest ontstaan. Uiteindelijk zal geen enkel Christuswezen een door mensen gemaakte doctrine of dogma ter vervanging van de Levende Waarheid van God accepteren. Je ziet dit in mijn leven gedemonstreerd door het feit dat ik constant de doctrines van de Schriftgeleerden en farizeeërs aanvocht en hun uiterlijke wetten schond, zoals iemand op de sabbat helen.

Wanneer je hier vanuit een bepaald perspectief naar kijkt, zou je misschien kunnen denken dat ik handelde alsof ik boven de wet stond en dat ik weigerde elke wet op deze wereld op te volgen. Het verschil is dat een Christuswezen alleen maar boven de wetten van de mens staat, maar niet boven de wetten van God.

Wat de satanisten doen, als één van hun vele intriges, is een filosofie creëren die het feit nabootst dat een Christuswezen zich niet laat beperken door doctrines of wetten van de mens. De satanisten presenteren die echter niet in het echte licht dat het Christuswezen niet tegen de wetten van de mens rebelleert. Hij is slechts trouw aan de wetten van God en als de wetten van de mens niet op één lijn liggen met de wetten van God, dan volgt een Christuswezen de laatste op. Als de wetten van de mens overeenkomen met de wetten van God, volgt hij die wetten op.

De satanisten hebben een filosofie gemaakt dat het acceptabel, zelfs nodig, is om in opstand te komen tegen elke beperking van jouw vrijheid. Met andere woorden, om echte vrijheid te krijgen, kun je en moet je in opstand komen tegen zowel de wetten van de mens als de wetten van God. De filosofie gaat helemaal terug tot Lucifer, die de allereerste rebel tegen God en Gods wetten was. Sindsdien hebben degenen die Lucifer gevolgd zijn, geprobeerd een filosofie, een wereldbeeld, een religie, te bedenken die het rechtvaardigt om tegen God in opstand te komen. Die gebruikt een aantal subtiele intriges om het te laten lijken alsof dit niet alleen nodig was, maar in feite heilzaam en door God goedgekeurd. Ik spreek hierover in detail verder in mijn verhandeling over het absolute kwaad.

Waar je tegenaan loopt, is het feit dat er een echt pad naar Christusschap is en dat is het pad dat ik op deze website beschrijf en dat wij, de geascendeerde meesters, door diverse organisaties en spirituele leringen door de eeuwen heen beschreven hebben. Om dit echte pad tegen te gaan en te verhinderen dat mensen dit pad bewandelen, hebben de tegenstanders een verkeerd pad gemaakt, het linkshandige pad, de manier die de mens goeddunkt, maar die uiteindelijk tot de dood van de levensstroom leidt. Het verkeerde pad heeft een aantal overeenkomsten met het echte pad, anders kon dat niemand voor de gek houden. In feite zijn de verschillen tussen het echte pad en het verkeerde pad zo subtiel dat een aantal mensen om de tuin geleid is en door de satanisten en hun subtiele, kromme logica in de val zijn gelokt.

Zie je mijn punt dat de duivel op twee manieren kan winnen? De ene is je voor de gek te houden door jou het linkshandige pad te laten volgen. De andere is door je zo bang voor de duivel te maken dat jij je geest niet durft open te stellen voor iets nieuws. Als je zo bang bent voor het occulte dat je nergens anders naar durft te kijken dan een orthodoxe doctrine, heeft de duivel jou in zijn macht vanwege je angst. Hoe had het christendom ooit kunnen ontstaan, als mijn discipelen dezelfde op angst gebaseerde aanpak hadden als veel moderne christenen,? De orthodoxe joden zouden dit om zeep hebben geholpen toen ze mij doodden!