Jezus bespreekt de terroristische aanvallen van 11 september 2001

ONDERWERPEN: Geen terroristen in de hemel noch in de hel – haat ten opzichte van hen niet gerechtvaardigd – de aanvallen werden veroorzaakt door het geloof dat als andere mensen Gods wet schenden, dit het goedkeurt dat jij de wet overtreedt – Jezus wil alle mensen redden – God heeft dit niet laten gebeuren – menselijke wezens bouwen de maalstroom van haat op die de aanvallen heeft veroorzaakt – Amerikanen hebben zelf de neerwaartse spiraal met haat gevoed – de geascendeerde meesters sponsoren Amerika – daarom willen zij dat de Amerikanen zich bewust worden van hun illusies – de Amerikanen vinden het vanzelfsprekend dat zij gesponsord worden – wat Amerika kwetsbaar heeft gemaakt – verheerlijking van geweld – kapitalistische exploitatie van andere naties – corporaties regeren Amerika, niet het volk – veel moslims worden verteerd door innerlijke boosheid – Amerika had de andere wang kunnen toekeren – geweld zet aan tot meer haat en nodigt uit tot meer aanvallen – geen behoefte aan een moderne versie van de kruistochten – er is al duizenden jaren geweld zonder vrede te brengen – de leugen is dat je niet de andere wang meer moet toekeren en situaties met geweld oplossen – Jezus voert een spirituele oorlog – het machtigste wapen dat hij ons heeft gegeven – dunne lijn tussen verdedigen en agressie – Amerika heeft een unieke kans gemist – een vrije natie kan terrorisme niet met geweld verslaan – haal de boosheid weg die het aanwakkert – de kans om iets over jezelf te leren

Kim: Jezus, omdat het twee jaar geleden is dat de terroristische daden op 11 september 2001 plaatsvonden, wilde ik vragen of jij hier iets over wilt zeggen. Ik zou willen beginnen jou te vragen of deze aanvallen op een of andere manier gerechtvaardigd waren en of de terroristen in de hemel werden beloond, zoals zij geloven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De aanvallen waren niet gerechtvaardigd of op enige manier goed te keuren. Ik heb hier al over gesproken in mijn bespreking over de man die een abortusarts heeft gedood. Wat ik daar heb gezegd, geldt ook net zo voor de terroristen. Ik heb ook hierover gesproken in mijn bespreking van de oorlog in Irak.

Laat me duidelijk verklaren dat de terroristen niet beloond zijn in de hemel. Laat me ook duidelijk verklaren dat ze niet naar de brandende hel zijn gegaan waar veel christenen in geloven. In tegenstelling tot het populaire geloof heeft God geen enkele wens om een levensstroom te straffen. God wenst dat iedere levensstroom groeit door inzicht in het leven te krijgen, zodat hij op den duur, door er uit vrije wil voor te kiezen, naar zijn koninkrijk kan terugkeren. Dit geldt zowel voor de terroristen als de slachtoffers van die aanvallen. Vanzelfsprekend moeten de levensstromen van de terroristen meer horden nemen op weg naar de hemel dan de meeste van hun slachtoffers.

Mijn punt is hier dat hoewel deze mensen afschuwelijke daden hebben gepleegd, God hen nooit tot de hel heeft veroordeeld. Dit is een misvatting die door het orthodoxe christendom in het leven is geroepen en helaas is het een misvatting die ervoor zorgt dat vele christenen denken dat gerechtvaardigd is om gevoelens van boosheid of zelfs haat voor de terroristen te voelen.

Heb ik niet gezegd: “Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld wordt?” Heb ik niet gezegd dat je zeventig maal zeven moet vergeven? Heb ik niet gezegd dat je van je vijanden moet houden? O ja, ik ben mij ervan bewust dat de meeste mensen vinden dat bepaalde daden zo slecht zijn dat zij op de een of andere manier mijn geboden neutraliseren. Maar toch moet ik je zeggen dat juist het idee dat, omdat een ander menselijk wezen de wet van God heeft geschonden, het gerechtvaardigd is om de wetten van God te overtreden, juist dit idee de reden is dat de terroristische aanvallen in de eerste plaats hebben plaatsgevonden.

Ik moet zeggen dat de mensen die achter de aanvallen zaten, geen slechte mensen waren. Het waren verwarde en onevenwichtige mensen die zich door bepaalde slechte mensen in een staat van fanatisme en extremisme hadden laten manipuleren. Helaas zijn er ook veel Amerikanen, waaronder veel christenen, die zich ook in een staat van extremisme hebben laten manipuleren met betrekking tot hoe deze natie op de terroristische daden zou moeten reageren.

Ze worden door angst, boosheid, of zelfs wraakzucht gedreven. Dit is niet in overeenstemming met Gods wetten of mijn geboden. Als je haat koestert ten opzichte van je medemens doe je niet alleen jezelf pijn, maar je voedt ook jouw energie aan de duistere krachten die de bedenkers van alle oorlogen op deze planeet zijn.

Kim: Ik moet zeggen dat ik een beetje geschokt ben. Ik denk dat veel Amerikanen het gevoel krijgen dat je opmerkingen ongevoelig zijn voor de vele mensen die geliefden bij de terroristische aanvallen hebben verloren.

Jezus: Ik begrijp dat dit zo is. Desondanks moet ik de waarheid zeggen. Ik hoop dat die mensen zullen erkennen dat ik slechts mededogen voor de slachtoffers en hun familie voel. Ik heb slechts de wens dat ze worden getroost en zich naar een opwaartse spiraal toe bewegen die tot toenemende spirituele groei leidt.

Ik ben door God benoemd als de verlosser van de mensheid. Het is mijn missie om iedere levensstroom op planeet aarde te redden. Hoewel veel mensen er niet in zullen slagen dit te begrijpen of te accepteren, wil ik het liefst iedere levensstroom redden, waaronder de vele levensstromen die niet tot een christelijke religie behoren en die waarschijnlijk nooit een christelijke religie zullen krijgen.

Zoals ik overal op deze website zeg, is er meer dan één ware religie. Dus het populaire christelijke geloof dat enkel degenen die christen zijn, gered zullen worden, is gewoon een illusie. En deze illusie heeft ertoe geleid dat sommige christenen een bepaalde ongevoeligheid ten opzichte van andere religies hebben ontwikkeld. En na de terroristische aanvallen hebben sommige christenen ongevoeligheid ontwikkeld voor hun broeders en zusters die tot de ware religie de islam behoren.

Ik moet deze mensen zeggen dat ik, ondanks dat ik hun pijn voel, ook de pijn voel van duizenden mensen in Irak die hun geliefden hebben verloren in de recente oorlog. Ik voel ook de pijn van de vele mensen die in deze oorlog werden gedood en ik heb persoonlijk veel van deze levensstromen geassisteerd om te proberen zichzelf te helen van de pijn dat hun leven werd bekort. Ik heb geprobeerd hen te helpen verder te gaan op hun spirituele pad. Ik heb veel levensstromen van Irakezen geassisteerd die hun hele leven al moslim zijn. In tegenstelling tot menselijke wezens op aarde heb ik geen menselijke oordelen en mijn liefde is niet voorwaardelijk.

Kim: Na de aanvallen vroegen veel mensen zich af: “Hoe kon God dit laten gebeuren? “ Wat zou jij dan zeggen?

Jezus: Eén van de belangrijkste boodschappen op deze website is dat de mensen wakker moeten worden en beseffen dat God de meeste omstandigheden die je momenteel op aarde ziet, niet heeft geschapen. God heeft de boosheid en haat niet geschapen die je momenteel tussen verschillende groepen mensen ziet en die de aarde tot een kruitvat hebben gemaakt waardoor de kleinste vonk een explosie veroorzaakt.

De mensen hebben die omstandigheden geschapen door zich bezig te houden met boosheid en haat en hun emotionele energie tot maalstromen van energie te laten vormen die hen in een eindeloze spiraal van boosheid zuigen die leidt tot haat, en haat die tot geweld leidt, en geweld dat tot meer haat leidt, en zo voort en zo voort, tot wat in menselijke termen een eeuwigheid lijkt.

God heeft deze terroristische aanvallen niet laten gebeuren. Menselijke wezens hebben de voorwaarden geschapen die deze aanvallen tot stand hebben gebracht. Ik begrijp dat veel Amerikanen door de aanvallen werden geschokt. Toch moet ik je zeggen dat niet alleen de boosheid en de haat in de Arabische wereld tot die aanvallen heeft geleid. De Amerikanen zelf zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de neerwaartse spiraal van boosheid, haat en geweld.

Daarom moet ik zeggen dat de Amerikanen, hoewel dit een onpopulaire boodschap is, gedeeltelijk verantwoordelijk waren voor het over zichzelf afroepen van deze calamiteit. Ik moet ook zeggen, zoals ik in mijn verhaal over de scheiding van kerk en staat heb verklaard dat, tenzij een kritieke massa Amerikanen van koers verandert en het ware innerlijke pad naar Christusschap begint te belichamen, er nog andere calamiteiten over deze natie heen zullen komen.

Het is een populair geloof in Amerika dat er nooit iets mis kan gaan met deze natie en dat God niet toestaat dat er iets slechts met dit land gebeurt. De terroristische aanvallen in 2011 hadden een wake-up call moeten zijn die de Amerikanen uit deze illusie had moeten halen. God wil Amerika niet straffen. Wij, de geascendeerde meesters, houden heel erg veel van Amerika. In feite hebben vele van ons ons Licht en onze leiding gegeven om Amerika te sponsoren als bastion voor de vrijheid van de hele planeet.

Toch hebben we ook gezien dat de Amerikanen ons sponsorschap als vanzelfsprekend beschouwen en ons Licht hebben gebruikt om een maatschappij te vormen die wordt gebaseerd op hebzucht, een zoektocht naar rijkdom, macht en controle die op zich al een neerwaartse spiraal schiepen waardoor de natie dreigt in te storten. Dit instorten is niet Gods straf, maar het resultaat van het feit dat de Amerikanen systematisch Gods wetten overtreden en zodoende zichzelf straffen.

Laat me heel duidelijk stellen dat er twee voorwaarden zijn die Amerika kwetsbaar hebben gemaakt voor deze aanvallen. Zoals ik elders heb gezegd, zit er een scheur in de spirituele bescherming van dit land, Amerika, en dat heeft de terroristische aanvallen veroorzaakt. Die scheur in het kledingstuk, het spirituele kledingstuk van deze natie, werd door twee factoren gemaakt:

* De ene factor is het onweerlegbare feit dat de Verenigde Staten een fascinatie heeft voor geweld dat al generaties lang bestaat. In maar weinig naties is in de recente geschiedenis zoveel geweld geweest als in de Verenigde Staten. Geen enkele natie heeft geweld zo verheerlijkt in haar amusementsindustrie als Amerika. Dit heeft tot de betreurenswaardige omstandigheid geleid dat veel jonge Amerikanen zijn geprogrammeerd om in veel situaties met boosheid en geweld te reageren die niet om zulke extreme maatregelen vragen. In feite zijn de Amerikanen, door de amusementsindustrie, geprogrammeerd te geloven dat in bepaalde omstandigheden de enige optie of de enig efficiënte manier is met geweld op iets te reageren. Dit heeft deze natie gedreven sinds de terroristische aanvallen.

* De andere factor is dat de meeste Amerikanen het gewoon niet begrijpen, omdat ze opzettelijk verkeerd zijn voorgelicht door hun eigen media. Zoals ik heb gezegd, hebben wij, de geascendeerde meesters, spiritueel sponsoring aan Amerika gegeven. Het was onze wens dat Amerika de principes van vrijheid en democratie naar de wereld zou exporteren. In plaats daarvan heeft Amerika zichzelf in grote mate veranderd in een exporteur van de kapitalistische exploitatie van andere naties en volken. Amerika heeft haar goederen geëxporteerd en vaak haar militaire macht gebruikt om haar grote corporaties andere naties te laten exploiteren. Tegelijkertijd heeft Amerika, nogmaals door de amusementsindustrie, een kapitalistische cultuur geëxporteerd die lijnrecht in strijd is met de spirituele principes van vrijheid en democratie die juist het fundament zijn voor de groei en permanente overleving van deze natie. Dit is gebeurd door enorme corporaties die geen respect hebben voor spirituele principes, voor de Amerikaanse natie of het Amerikaanse volk. Toch heeft het Amerikaanse volk en de Amerikaanse regering zichzelf tot een pion laten maken in een spel om de dominantie en macht op wereldniveau.

De meeste Amerikanen zullen dit ontkennen, toch begrijpen ze gewoon niet wat er aan de hand is. Veel mensen in andere naties zien duidelijk wat er gebeurt en daardoor zie je zo’n wijdverbreide boosheid op Amerika. De meeste Amerikanen begrijpen deze boosheid niet, maar als ze bereid waren om met een onbevooroordeelde blik in de spiegel te kijken, zouden ze begrijpen hoe de boosheid is begonnen.

Ik zeg hiermee niet dat deze boosheid op een of andere manier valt goed te keuren. Het feit dat Amerika andere naties verkeerd heeft behandeld, keurt de boosheid en haat niet goed, omdat er betere manieren zijn om met de situatie om te gaan. Ook moet ik het heel erg duidelijk maken dat wat Amerika andere landen ook heeft aangedaan, dit niet goedkeurt dat mensen hun boosheid veranderen in een staat van fanatisme waardoor ze geloven dat het doel de middelen heiligt.

Ik moet er nog aan toevoegen dat veel mensen, en veel van hen leven in de islamitische wereld, niet echt boos op Amerika zijn. Deze mensen worden gewoon verteerd door boosheid en haat en Amerika is de zondebok geworden. Niettemin, als Amerika niet deze specifieke versie van het kapitalisme had geëxporteerd, was ze niet zo’n geschikte zondebok geweest. Ik wil ook zeggen dat er enkele mensen zijn die het licht in Amerika haten en het licht, óf willen stelen, óf vernietigen. Niettemin, als Amerika dat licht had gebruikt zoals de bedoeling was van de geascendeerde meesters, hadden zulke mensen weinig steun gekregen, zelfs van de meest extremistische islamitische groepen.

Kim: Het klinkt alsof je zegt dat Amerika niet met geweld had moeten reageren op de aanvallen. Als je dat zo is, hoe had Amerika dan moeten reageren?

Jezus: Ik zeg inderdaad dat Amerika niet met geweld had moeten reageren op de aanvallen.

Hoe Amerika dan had moeten reageren? Amerika beweert een christelijke natie te zijn. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Wat was mijn allerbelangrijkste gebod? Dat was aan anderen doen wat je wilt dat ze aan jou doen. De andere wang toekeren.

Kim: Wacht, wacht, ik besef dat het waar is wat je zegt, maar de meeste Amerikanen lijken het gevoel te hebben dat als zij met geweldloosheid zouden reageren, dit de terroristen gewoon zou hebben aangemoedigd en nog meer aanvallen aanwakkeren.

Jezus: Dus jij denkt dat wat Amerika de laatste twee jaar heeft gedaan niet het terrorisme heeft aangemoedigd en meer aanvallen uitgelokt?

Ik denk dat de meeste Amerikanen wel kunnen begrijpen dat de aanvallen door fanatisme werden aangewakkerd en dat het fanatisme voortkomt uit boosheid op Amerika. Ik besef dat veel Amerikanen deze boosheid niet begrijpen en denken dat het niet rechtvaardig is. Maar in deze context maakt het niet uit of de boosheid gerechtvaardigd was. Wat er wel toe doet, is dat de boosheid bestaat en dat die boosheid tot fanatisme leidt, wat dan weer leidt tot terroristische aanvallen.

Dus ligt het dan niet voor de hand dat als jij bij alles wat je doet die boosheid aanwakkert, er niet in slaagt het risico op toekomstige aanvallen te verminderen? Ligt het niet voor de hand dat door met geweld te reageren, vooral geweld tegen moslimnaties, dat niet helpt om Amerika veiliger te maken? Wat Amerika de laatste twee jaar heeft gedaan, is een explosieve situatie creëren die heel goed op een confrontatie zou kunnen uitlopen tussen christelijke en moslimnaties die je niet meer in de hand hebt. Als dit inderdaad zou gebeuren, krijg je een derde wereldoorlog voor iemand de tijd heeft om hem tegen te houden.

Ik heb de christelijke kruistochten tegen de moslims bijvoorbeeld in de middeleeuwen niet gesteund. En ik heb bijvoorbeeld ook geen enkele wens om een moderne versie van dit betreurenswaardige scenario te zien dat door religieus fanatisme en extremisme aan beide kanten werd veroorzaakt.

Het is gewoon een feit dat geweld nooit geweld vermindert. Twee verkeerde dingen maken nooit iets goed. Het doel heiligt nooit de middelen. Kijk simpelweg maar eens naar wat er tegenwoordig tussen Israël en Palestina gebeurt. Een gewelddadige handeling van de ene kant, leidt tot schreeuwen om wraak aan de andere kant en deze oproepen zorgen voor een wraakzuchtige aanval. Die wraakzuchtige aanval leidt tot meer haat aan de andere kant die weer tot een nieuwe wraakzuchtige aanval leidt. En dit gaat zo al duizenden jaren door bij diverse groepen in het Midden-Oosten, maar vooral tussen de Joden en Arabieren.

Het verbaast mij hoe mensen kunnen denken dat duizenden jaren hetzelfde blijven doen op een of andere manier morgen voor een oplossing zorgt. Als mensen al duizenden jaren met geweld reageren en er nog steeds geen vrede is, hoe kunnen zij dan geloven dat er op een of andere manier vrede kan komen door door te gaan met geweld? Of is het gewoon zo dat deze mensen zo overweldigd worden door de spiralen van haat die ze hebben geschapen dat ze niet meer in staat zijn om na te denken?

Eén van de populairdere scenario’s in Amerikaanse films is de held die van nature vreedzaam is en gewoon zijn leven wil leiden zonder iemand lastig te vallen. Dan komt de slechterik op het toneel en blijft de held – of onschuldige mensen – aanvallen tot hij uiteindelijk een breekpunt bereikt, zijn geweer pakt en alle slechte mensen neerschiet. De onderliggende boodschap in zulke films is dat je wel een tijdlang de andere wang kunt toekeren maar daarna moet je de crisis met geweld oplossen. Dit is een misvatting.

Toch is dit een boodschap die de Amerikaanse regering, waaronder de president zelf, heeft omarmd na de terroristische aanvallen. Nadat de aanvallen hadden plaatsgevonden, besloot jullie president dat hij alle beschikbare middelen zou inzetten om ‘de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren te krijgen’. Er zijn twee problemen met die lijn van redeneren. De eerste is dat Amerika, zoals ik eerder heb uitgelegd, niet zomaar een vriendelijke reus is die iedereen met rust laat. Amerika is enigszins een bullebak in de wereldwijde buurt.

Wat er echter echt verkeerd aan deze redenering is, is dat het regelrecht in strijd is met de waarachtige leringen van Jezus Christus. Heb ik niet gezegd dat je zeventig maal zeven moet vergeven? Heb ik niet gezegd dat je de andere wang moest toekeren? Heb ik voorwaarden gespecificeerd waaronder het acceptabel is niet meer de andere wang toe te keren en in plaats daarvan degene die je een klap in het gezicht geeft, te doden? Ik ben mij er niet van bewust dat ik zulke voorwaarden heb gegeven, maar misschien kunnen de Amerikaanse regering en een paar Amerikaanse geestelijken mij uitleggen hoe deze voorwaarden de cultuur van een natie zijn binnengeslopen die zichzelf christelijk noemt.

Ik ben Jezus Christus en ik ben niet de fijngevoelige Verlosser waar veel moderne christenen mij in veranderd hebben. Ik ben gekomen om de krachten van de duisternis te oordelen die al duizenden jaren proberen Gods plan met deze planeet te dwarsbomen. Ik ben hier om spirituele oorlog te voeren tegen die krachten, zodat die van deze planeet worden verwijderd en we dan eindelijk Gods koninkrijk op aarde kunnen brengen.

Maar ik moet zeggen dat deze spirituele oorlog niet zal worden uitgevochten door andere menselijke wezens te doden, wat die mensen je ook hebben aangedaan. De spirituele oorlog waar ik het over heb, is een oorlog om angst, boosheid en haat te verwijderen die de krachten van duisternis aanwakkeren en hen in staat stelt om menselijke wezens in hun macht te krijgen. Deze oorlogvoering heeft voornamelijk in de psyche van individuele menselijke wezens en in het collectieve bewustzijn van de mensheid plaats. Die vindt ook plaats in lagen van het bestaan die uit het zicht van de meeste menselijke wezens liggen.

Boosheid en haat kunnen niet worden verwijderd door er nog meer boosheid en haat aan toe te voegen. Boosheid en haat kunnen slechts worden verwijderd door de perfecte liefde die alle angst uitbant, de angst die de ware oorzaak is van boosheid en haat.

Ik ben gekomen om Gods volk op deze aarde te bevrijden. Ik ben gekomen om hen te bevrijden van duisternis, maar ik kan de mensen niet tegen hun zin bevrijden. Voor ik mensen kan bevrijden, moeten ze bereid zijn om de beslissing uit vrije wil te nemen om de angst, de boosheid en de haat op te geven die hen tot een gemakkelijke prooi maakt voor de duistere krachten. Als je angst, boosheid en haat koestert, dan vindt de prins van deze wereld iets bij jou en hij zal dat gebruiken om jou in zijn macht te houden.

Aangezien ik hier ben om een spirituele oorlog te voeren en volgelingen nodig heb om mij bij die oorlog te helpen, is het dan niet logisch dat ik hen wapens geef om deze oorlog te winnen? En wat is het machtigste wapen dat ik de mensheid heb gegeven, een wapen dat de krachten van duisternis vanzelfsprekend vernietigt? Dat wapen is de andere wang toekeren.

Kim: Ik neem aan dat je niet zegt dat Amerika maatregelen moet nemen om zichzelf tegen toekomstige aanvallen te beschermen?

Jezus: Nee, vanzelfsprekend heeft Amerika recht op verdediging. Er zit echter een dunne lijn tussen jezelf verdedigen en de agressor worden, en momenteel zit de Amerikaanse regering aan de verkeerde kant van die lijn.

Na de aanvallen kreeg de Amerikaanse regering een unieke kans. Amerika werd wereldwijd als slachtoffer gezien. Als de Amerikanen bereid waren geweest om wat zelfonderzoek te plegen, en eerlijk te onderzoeken waarom men zo boos op Amerika is, dan had de Amerikaanse regering een heel nieuw tijdperk van internationale samenwerking en good will tussen vrije en democratische landen kunnen opzetten.

Dit was een kans van eens in een millennium om een een positieve spiraal te creëren die meer had kunnen doen om de zaak van vrijheid en democratie te bevorderen dan welke andere factor ook. Het spijt me zeer dat de Amerikaanse regering systematisch deze kans heeft verbruid door zich als de held in een slechte film te gedragen.

We hebben nu een situatie waarin Amerika niet meer als het slachtoffer, maar als de bullebak wordt gezien. En dit beeld is niet onterecht. In plaats van internationale samenwerking te bevorderen, heeft Amerika internationale vijandigheid aangemoedigd. Dit heeft de terroristen in feite meer geholpen dan iets anders in principe had kunnen doen. Voor elke terrorist die zogenaamd is gevangengenomen en gedood in Afghanistan en Irak, staan er 20 klaar om zijn plaats in te nemen. De maalstromen van boosheid en haat boven het Midden-Oosten zijn vele keren versterkt en mensen vinden het in toenemende mate moeilijk om te vermijden dat zij erin meegesleept worden. Dit is een les die ook duidelijk is gedemonstreerd in de voortdurende vijandigheid tussen Joden en Arabieren.

Het terrorisme is een guerrillabeweging. Ik begrijp dat er naties zijn die terroristen huisvesten. Maar achter deze naties aanjagen in plaats van de terroristen zelf, verergert de situatie alleen maar.

De simpele vergelijking is dat een natiestaat een guerrillaoorlog niet effectief kan bestrijden door conventionele troepen te gebruiken. Als je zulke troepen in een guerrillaoorlog gebruikt, is de enige kans om effectief te zijn als je in een totalitaire staat verandert die geen respect heeft voor vrijheid en mensenrechten en die bereid is om zonder enig voorbehoud deze rechten te schenden. Dit zal Amerika als bastion voor de vrijheid vernietigen en ervoor zorgen dat deze natie haar spirituele sponsorschap verliest.

Daarom is de enig effectieve manier om het terrorisme te bestrijden de steun aan de terroristen te stoppen. Om terrorisme te bestrijden, moet je de boosheid die het aanwakkert, weghalen.

Als Amerika bereid was geweest om haar cultuur en buitenlandse politiek te veranderen, zodat ze niet meer gedomineerd werd door hebzucht, maar op een lijn met de principes van Christus, het principe om je broeder te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden, was gaan zitten, dan zou Amerika een positieve spiraal hebben geschapen. De terroristische aanvallen zouden de katalysator zijn geworden voor een wereldwijde beweging naar meer vrijheid en samenwerking. In plaats daarvan heeft de Amerikaanse natie een neerwaartse spiraal gevormd waardoor geweld tot haat leidt en haat tot meer geweld. Gezien de natuurlijke geneigdheid van menselijke wezens om met geweld op geweld te reageren, kan zelfs ik niet zeggen hoe ver dit zal gaan voor mensen eindelijk ontwaken en besluiten om het geweld achterwege te laten en een vreedzame oplossing, een spirituele oplossing, te zoeken.

Ik besef dat dit een schokkende boodschap is. Maar na twee jaren rouw, zou Amerika eraan toe moeten zijn om verder te kijken dan haar eigen verdriet en boosheid en naar het advies van de Prins van Vrede luisteren.

Kim: Dus je zegt dat Amerika niet bereid is geweest om het nodige zelfonderzoek te doen om van de aanvallen van 9/11 te leren?

Jezus: Alles wat er met je gebeurt, als individu en natie, is een kans om iets over jezelf te leren. Als je verstandig gebruik maakt van die kans, groei je. Als je die kans negeert, of er niet in slaagt de ware boodschap te begrijpen, stagneer je waarschijnlijk.

Planeet aarde is een schoollokaal. Alles wat er gebeurt, draagt een boodschap in zich. Als je de boodschap juist interpreteert, kan elke gebeurtenis als kans tot groei worden benut. Tot dusver heeft Amerika als natie niet de bereidheid getoond om naar de ware boodschap achter de terroristische aanvallen te kijken. Amerika is niet bereid om in de spiegel te kijken.

Ik keur de aanvallen daarmee niet goed. Ik zeg gewoon dat ze een kans tot zelfonderzoek en groei scheppen. Dit proces is onmiddellijk na de aanvallen begonnen, maar werd nooit doorgevoerd. Het is echter nooit te laat om voor de spiegel te gaan staan en te vragen: “God, wat wil je wat ik hier van leer. Jezus, wat wil je dat ik hier van leer?” Vraag en je krijgt antwoord.