De psychologische oorzaak van de Holocaust en andere menselijke gruweldaden

ONDERWERPEN: Naties hebben hun wonden nog niet geheeld die ze hebben opgelopen in de Tweede Wereldoorlog – Duitsland heeft de diepste wonden – heel Europa heeft genezing nodig – wat je anderen aandoet, heb je eerst jezelf aangedaan – jezelf ontmenselijken en de-spiritualiseren – menselijke ras in categorieën verdeeld, sommige superieur en andere inferieur – wie geen Christusschap heeft, klampt zich aan het aardse leven vast – spiritueel en dualistisch overlevingsinstinct – gevaarlijk te geloven dat een genocide alleen maar ‘daar’ kan gebeuren – het psychologische mechanisme in de meeste menselijke wezens – strijd voeren in de collectieve psyche – de Duitsers zijn het zwarte schaap geworden – naties hebben niet naar zichzelf gekeken om de psychologische krachten te elimineren die de Holocaust hebben veroorzaakt – levensstromen in een neerwaartse spiraal – sommige soldaten zijn bezeten door demonen – meervoudige persoonlijkheden – alleen wanneer de mensen de strijd in hun eigen innerlijk oplossen worden de gruweldaden losgelaten – potentieel tot genocide in het westen – de Holocaust gebruiken om gruweldaden van de geallieerden in de oorlog te verbloemen – abortus is een voorbeeld van gevoelloosheid – terreuroorlog – de machtselite en haar macht over de economie – de christelijke kerken veroordelen de Holocaust niet – het christendom heeft geholpen bij de voorbereiding op de Holocaust door de ware leringen van Jezus te verdraaien – pronken met satanische leugens als christelijke waarheden – de Joden als de moordenaars van Christus – het wetenschappelijk materialisme is de allerergste ontmenselijking – hoe de Joden zich tot het mikpunt hebben gemaakt – Jezus wil graag dat iedereen geheeld wordt en het dualiteitsbewustzijn achterlaat – waar wil je naar toe: naar boven of naar beneden – Hitler had zijn levensstroom aan de duivel verkocht – voor elke persoon die er werd gedood, verloren de Nazi’s aan momentum en dit heeft hen op den duur vernietigd – iedereen die in concentratiekampen werd gedood, heeft het leven van twee andere mensen gered – tijd om verder te gaan

Kim: Jezus, omdat veel landen de bevrijding van het dodenkamp Auschwitz 60 jaar geleden herdenken, wilde ik je graag wat vragen stellen, omdat ik het gevoel heb dat ze nooit zijn opgelost. Zoals je weet, ben ik in Denemarken opgegroeid en al heel jong heb ik over de bezetting door de Nazi’s en de Holocaust gehoord. In feite leek het concept concentratiekampen mij heel erg echt toe. Maar ik was toch niet voorbereid op de schok die ik op mijn 13e kreeg.

Het was op een prachtige zonnige dag in het voorjaar, de vogels zongen en de bomen hadden fris groen loof. Alle oudere leerlingen werden naar de schoolbioscoop geroepen, wat meestal inhield dat we naar een of andere opvoedkundige film moesten kijken. Maar deze keer was het een documentaire over Auschwitz en die liet niets te raden over. We zagen de mensen die eruit zagen als levende skeletten, bergen haar en tanden, stapels dode lichamen die met bulldozers in massagraven werden begraven, de gaskamers en de ovens in het crematorium, waar de deur van openging en je half verbrande lijken toonden die naar je grijnsden. Na de film werden we zonder commentaar of discussie naar buiten gebracht. Ik herinner me nog dat ik in het heldere zonlicht wandelde en naar de vogels heb geluisterd en in shock was omdat de schoonheid van het voorjaar en de gruwelijke beelden die ik in die film had gezien, op dezelfde planeet tegelijkertijd konden bestaan.

Hoewel ik deze ervaring al 35 jaar aan het verwerken ben en probeer te begrijpen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren, kan ik niet begrijpen hoe zo’n schoonheid en zulke gruwelen naast elkaar kunnen bestaan in menselijke wezens. Wat mij nog het meest verbijstert, is dat menselijke wezens anderen zoiets aan kunnen doen. Ik bedoel, je kunt gemakkelijk zeggen dat de Nazileiders, zoals Hitler of Himmler, ofwel krankzinnig, ofwel levensstromen waren die al zo veel levens aan het rebelleren waren, dat ze alle menselijkheid hadden verloren. Maar hoe zit het met de vele Duitse soldaten die mensen die gaskamers hebben ingeduwd en het gas aanstaken? Het kan hen niet ontgaan zijn wat ze deden, en toch deden ze het. Als er niet mensen waren geweest die de orders van de Nazileiders uitvoerden, waren ze nergens gekomen, dus wat maakt dan dat mensen blindelings orders opvolgen? Ik heb het gevoel dat we, tenzij ik dit begrijp, niet kunnen verhinderen dat er weer zulke gruwelijke daden plaatsvinden, dus help mij hier alsjeblieft mee om het te begrijpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat mij eerst op jouw ervaring ingaan. Er bestaat geen twijfel over dat kinderen blootstellen aan zo’n film zonder die te helpen hem te verwerken en te begrijpen, een voorbeeld is van een shockbehandeling die je als wreed kunt bestempelen. Maar de waarheid is dat de Deense natie, hoewel jij 25 jaar geleden na de oorlog die ervaring hebt gehad, het trauma van de Tweede Wereldoorlog nog niet had verwerkt en de wond in de collectieve psyche dus niet had geheeld. De onderwijzers die besloten om de film te vertonen op de openbare scholen, hadden het gevoel dat ze de Holocaust gewoonweg niet konden verzwijgen. Maar zij konden de kinderen niet helpen om hem te begrijpen, omdat ze die zelf nog niet hadden begrepen. Ik zeg niet dat dit hun handelingen goedkeurt, ik zeg dit alleen maar om het jou gemakkelijker te laten begrijpen, hen te vergeven en met je leven verder te gaan – iets wat jouw persoonlijke verantwoording is.

Vanzelfsprekend zijn zulke niet geheelde wonden een fenomeen dat je in alle naties die betrokken waren bij Tweede Wereldoorlog ziet en de natie met de grootste verwonding is Duitsland zelf. Ik kan je ervan verzekeren dat ik heel graag wil dat het Duitse volk deze wond heelt en dan verder zou gaan zonder er nog last van te hebben. Maar de wond zit zo diep dat dit een Herculestaak is. Laten we ons in het ideale geval voorstellen dat Duitsland besluit er een nationaal debat aan te wijden om alles over de Holocaust aan het licht te brengen en dat miljoenen Duitsers tegelijkertijd besloten om de rozenkransen van Moeder Maria te gaan gebruiken om de karmische annalen en de maalstromen van vervormde energie op te ruimen. Ook als dit zou gebeuren, kan het nog wel jaren duren voor het Duitse volk de wond in de nationale psyche heeft geheeld.

Maar als dit zou gebeuren, zou zo’n zware last van het Duitse volk afgewenteld worden dat zij zich letterlijk herboren zouden voelen en dan konden beginnen met hun unieke schoonheid en talenten tot uitdrukking te brengen die door de wond in de nationale psyche niet naar boven heeft kunnen komen. Het zou ook een last afwentelen van andere Europese volken die nog steeds – 60 jaar na de oorlog – met gemengde gevoelens naar de Duitsers kijken. Europa in haar totaliteit zou een veel lichtere plaats worden als de wond die door de oorlog was achtergelaten, echt geheeld werd. Ik kan je ervan verzekeren dat de geascendeerde meesters niets liever willen dan dat zulke wonden worden geheeld.

Nu wat betreft de vraag over hoe menselijke wezens elkaar zulke onmenselijke dingen kunnen aandoen. Een manier om dit uit te leggen, is door mijn uitspraak te nemen: “Doe aan anderen, wat jij wilt dat anderen aan jou doen.” Iedere uitspraak afzonderlijk van één van mijn uitspraken is een tweesnijdend zwaard van waarheid, waarvan één snede naar jezelf wijst. Dus als je mijn uitspraak omdraait, zou je kunnen zeggen dat jij voor je iemand anders iets aan kunt doen, het eerst – in gedachten – jezelf moet hebben aangedaan.

Neem bijvoorbeeld een Duitse soldaat die een kind de gaskamer induwt. Het is gewoon een feit dat niemand dit een menselijk wezen kan aandoen. Dus is de enige verklaring dat de soldaat het kind niet als een menselijk wezen heeft beschouwd. Hoe kon dat in vredesnaam? De soldaat was door een filosofie geprogrammeerd die zei dat Joden niet volledig mensen waren; met andere woorden, de Joden waren ontmenselijkt en in niet-menselijk veranderd. Ik weet dat dit volkomen irrationeel is, maar als iemand niet beseft dat de menselijke psyche in staat is om irrationeel te zijn, dan moet hij nog maar eens goed om zich heen kijken.

Mijn punt is dat jij voor je iemand anders kunt ontmenselijken, eerst jezelf van je mens-zijn ontdaan moet hebben. Ik besef dat dit in tegenspraak tot elkaar klinkt, aangezien het de Duitsers was ingeprent dat ze tot het superras behoorden en beter dan alle anderen waren. Niettemin staat dit geloof in de Duitse superioriteit eigenlijk niet in conflict met de ontmenselijking van de Joden; het is gewoon de keerzijde van de medaille.

Juist het idee dat het menselijke ras in aparte categorieën kan worden ingedeeld en dat sommige beter dan andere zijn, ontstaat uit de dualiteit van het dualistische denken. Deze dualiteit wordt gebaseerd op het feit dat de levensstroom zich van God heeft afgescheiden en daarom zichzelf niet meer als zoon of dochter van God beschouwt. De levensstroom heeft dan zijn eigen gevoel dat hij een spiritueel wezen is die uit die ene God is ontstaan, verloren en kan dus niet zien dat andere ‘menselijke’ wezens uit diezelfde bron voortkomen. Dit gevoel van gescheidenheid is de bron van alle – en ik bedoel ALLE – gruweldaden en conflicten.

Wanneer je het gevoel van eenzijn met je bron verliest, zou je misschien kunnen zeggen dat jij jezelf hebt ontmenselijkt. Toch zou je beter kunnen zeggen dat jij je van je spiritualiteit hebt ontdaan. En door dat te doen, ontdoe jij anderen van hun spiritualiteit, omdat je de gedachte niet kunt verdragen dat zij iets zijn wat jij niet bent. En wanneer jij door dit proces bent heengegaan, word je onvermijdelijk gevoelig om te geloven in een filosofie die één groep mensen als supermens en een andere groep als ondergeschikte mensen beschouwt. Maar door jezelf als supermens definiëren, ontdoe jij je nog steeds van jouw eigen spiritualiteit.

Mijn punt is dat de Duitse soldaat zich van zijn spiritualiteit had ontdaan en daardoor kon hij ook een kind van diens spiritualiteit te ontdoen. Maar zich van zijn eigen spiritualiteit ontdoen, heeft hem opengesteld voor het geloof dat het menselijke ras in categorieën kan worden ingedeeld en dat die categorieën waarde kan worden toegemeten op basis van een relatieve schaal die door bepaalde mensen wordt gedefinieerd. In dit geval de schaal die door de leiders van de Nazi’s werd gedefinieerd, maar door de geschiedenis heen hebben veel andere naties en leiders andere relatieve schalen gedefinieerd en die gebruikt om talloze gruweldaden te verantwoorden.

In dit specifieke geval hadden de leiders van de Nazi’s de Duitsers als supermens gedefinieerd en de Joden als niet-menselijk. Dus als een soldaat deze filosofie eenmaal had geaccepteerd, kon hij het kind de gaskamer induwen zonder het gevoel van wroeging dat elk ander normaal mens zou voelen als hij een ander doodt. Hij geloofde letterlijk dat hij niet een menselijk wezen doodde.

Kim: Oké, ik kan begrijpen dat iemand zich ontdoet van zijn spiritualiteit, maar ik begrijp nog steeds niet hoe iemand in zo’n filosofie kan trappen. Het lijkt met bijna ondenkbaar dat iemand een filosofie kan accepteren die bepaalde mensen van hun menselijkheid ontdoet en dan blindelings orders uitvoert en totaal niet nadenkt over wat hij aan het doen is. Hoe kan iemand zo gevoelloos worden? Of ben ik alleen maar een hypocriet die de balk in zijn eigen oog niet kan zien?

Jezus: Ja en nee. In een andere verhandeling heb ik het over de niveaus van spirituele ontwikkeling en wanneer je een bepaald niveau van spirituele volwassenheid bereikt, wanneer je een bepaald niveau van Christusschap krijgt, wordt het voor jou ondenkbaar dat iemand blindelings orders uitvoert om andere mensen te doden.

Maar de beslissende factor is eigenlijk hoe gehecht jij aan jouw leven bent. Kijk eens naar iemand die in het Duitse leger moest opkomen. Hij wist heel goed dat hij als hij weigerde orders uit te voeren, zou worden geëxecuteerd als deserteur of verrader. Dus de enige manier waarop hij zou kunnen weigeren om mensen de gaskamers in te duwen, was door zijn bereidheid om te worden gedood.

Wanneer een levensstroom een bepaalde mate van Christusschap bereikt, wordt hij zich ervan bewust dat de levensstroom buiten het lichaam om leeft en daarom is de overleving van de levensstroom op lange termijn belangrijker dan de overleving van het lichaam op korte termijn. Dit maakt de levensstroom bereid zijn leven te verliezen en op te komen voor principes en daardoor zijn spirituele ontwikkeling te versnellen. Maar wanneer een levensstroom nog onder dat niveau van Christusschap zit, is hij gewoonweg niet in staat om op deze manier te redeneren en daardoor is het overlevingsinstinct helemaal gericht op de overleving van het lichaam. We zouden misschien kunnen stellen dat er een hoger – spiritueel – overlevingsinstinct is en een lager – menselijk – overlevingsinstinct. Dit heb ik beschreven in mijn uitspraak:

Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen: en wie het om mijnentwil wil verliezen, zal het vinden. (Matteüs 16:25)

Als je het leven van het lichaam probeert te redden en daarbij Gods wet overtreedt, verlies je op den duur het leven van je levensstroom. Maar als je bereid bent om op te komen voor de waarheid van Christus – zelfs als je lichaam hierdoor wordt gedood – ontvangt jouw levensstroom het onsterfelijke leven.

Mijn punt is dat de meerderheid van de mensheid nog steeds onder het kritieke niveau van volwassenheid zit, wat inhoudt dat iedereen gemanipuleerd kan worden om te doen wat de Duitse soldaten in Auschwitz hebben gedaan. Dus als je bereid bent om te sterven om het recht op leven van anderen te beschermen, dan ben je niet een hypocriet als je het ondenkbaar vindt wat de soldaten hebben gedaan. Het is echt ondenkbaar voor jou, maar enkel omdat jij het leven van jouw levensstroom meer waard vindt dan het leven van jouw lichaam. En dan sterf je liever dan jouw orders uit te voeren – en ik kan je ervan verzekeren dat je in ieder geval ter dood was gebracht.

Als je niet bereid bent om te sterven om de levens van anderen te beschermen en tegelijkertijd de Duitse soldaten te veroordelen en denkt dat jij nooit had kunnen doen wat zij hebben gedaan, dan neem je een hypocriet standpunt in. Omdat jij, als je in een soortgelijke situatie zat – gedwongen te sterven of orders uit te voeren – zou hebben gedaan wat de Duitse soldaten hebben gedaan – de orders opvolgen zonder vragen te stellen.

Kim: Dat is nogal een radicaal standpunt, waar ik van denk dat veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt, zich er beledigd door zullen voelen, ik bedoel, ik heb hem niet meegemaakt, maar ik ben wel opgevoed met de overtuiging dat het Nazisme een unieke vorm van kwaad was die alleen maar in Duitsland kon plaatsvinden.

Jezus: Ja en dat is een heel gevaarlijke overtuiging die in feite het gevaar vergroot dat soortgelijke gruwelijke daden opnieuw weer ergens anders kunnen gebeuren. Het is gewoon een feit dat het kwaad in de schaduw gedijt en enkel in het duister groeit, in de betekenis van dat het niet wordt herkend. En zodoende dragen de mensen die de Duitsers veroordelen, omdat zij uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de Holocaust, eigenlijk eraan bij om het toneel klaar te zetten voor de volgende gruwelijke daden.

Wat ik hierboven heb gezegd, was dat het echte probleem is dat menselijke wezens hun spiritualiteit wordt afgenomen. Dit maakt het heel gemakkelijk voor mensen om elkaar te beoordelen, het menselijke ras in groepen in te delen, waarvan een aantal goed zijn en andere slecht. Dus de enige manier om een genocide te voorkomen, is door het menselijke ras haar spiritualiteit terug te geven door de waarheid te uit te dragen dat alle mensen zonen en dochters van dezelfde God zijn. Door de Duitsers te demoniseren en hen uitsluitend verantwoordelijk te maken voor de Holocaust, verduister je de ware reden van de Holocaust, namelijk een psychologisch mechanisme dat in de meerderheid van menselijke wezens aanwezig is.

De oorlog en de Holocaust waren niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Duitse volk. Het was een manifestatie van het oorlog voeren in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dus de ware oorzaak van de oorlog was de strijd in de collectieve psyche en de mensen in de meeste naties hadden bijgedragen aan die maalstromen van negatieve energie. Het Duitse volk speelde een rol in dit door mensen geschapen drama. En het is waar dat er – bepaalde eigenschappen in de Duitse nationale psyche zaten – en nog steeds in zitten – die hen gevoeliger maakt voor de filosofie van het Nazisme dan sommige andere naties. En daarom is het Nazisme in Duitsland opgekomen. Maar het Nazisme – of een soortgelijke totalitaire macht – zou toch wel zijn opgekomen en het had ook in diverse andere naties kunnen gebeuren. Het zou wat langer hebben geduurd voor het voet aan de grond kreeg, maar het zou wel gebeurd zijn, maar het zou gebeurd zijn, omdat de krachten in het collectieve bewustzijn, zoals Carl Jung het geformuleerd heeft, onvermijdelijk in het materiële rijk aan de oppervlakte zouden zijn gekomen.

Kim: Oké. Ik weet dat dit wel een zware pil voor veel mensen is en ik neem aan dat alleen de mensen met een bepaald niveau van Christusschap in staat zullen zijn dit te accepteren.

Jezus: Dat is juist. De mensen die nog niet volwassen genoeg zijn, weigeren naar de balk in hun eigen oog te kijken en zich op iemand anders blijven richten, hen tot zondebok maken, wat hen een excuus geeft om zelf niet te veranderen.

Kim: Dus je zegt dat de wereld Duitsland tot zondebok heeft gemaakt en dat daardoor meer mensen in staat zijn om de ware oorzaak van de Holocaust te negeren, dat als excuus te gebruiken om zelf niet te veranderen?

Jezus: Ja, dat zeg ik precies. De Holocaust was een gigantische schok voor de mensheid en vanuit spiritueel perspectief was het een unieke wake-up call. Het waren de manifestaties van krachten in de collectieve psyche en het had de mensen bewust moeten maken van de noodzaak om die psyche te veranderen door zelf te veranderen. Alle naties hadden naar de balk in hun eigen oog moeten kijken.

Helaas keken de meeste naties naar de splinter in het oog van de Duitsers en misten daardoor de kans om de psychologische krachten die de Holocaust veroorzaakt hebben, echt uit te roeien. Zodoende bestaan die krachten nog steeds en daarom heb je nog diverse voorbeelden van volkerenmoord gezien na de Holocaust – en helaas kon je ook nog genocides zien die veel erger waren dan de Holocaust.

Kim: Laat mij terugkomen op de Duitse soldaat. Veel mensen geloven dat de soldaten op die manier reageerden, omdat zij in een vooroorlogs Duitsland waren opgegroeid en door Hitler waren gebrainwasht. Je lijkt te zeggen dat de oorzaak veel verder teruggaat dan dat specifieke leven?

Jezus: Dat is juist. De echte oorzaak was dat de levensstroom zich ontdeed van zijn spiritualiteit, wat begon toen die specifieke levensstroom tot het dualiteitsbewustzijn verviel en het contact met zijn bron verloor. Zoals ik in mijn verhandeling over de niveaus van spirituele ontwikkeling uitleg, nadat een levensstroom valt, kan hij in een neerwaartse spiraal of een opwaartse spiraal terechtkomen. Als hij naar beneden gaat, kan hij tot steeds lagere niveaus van egoïsme vervallen, wat hem in toenemende mate ongevoelig maakt voor andere levensvormen.

Daarom zie je die vele verschillende reacties bij de Duitse soldaten in de dodenkampen. Sommigen gingen totaal voor de Nazifilosofie en zouden alles doen zonder er nog eens over na te denken. Anderen werden gewoon gedwongen het leger in te gaan en die kregen meestal taken die niet totale ongevoeligheid vereisten. Met andere woorden, de leiders van de Nazi’s hadden wel enig inzicht in de lagere niveaus van de menselijke psyche en selecteerden opzettelijk de ongevoeligste mensen voor de wreedste taken. Daarom zie je ook dat sommige soldaten van de SS letterlijk monsters werden toen ze de absolute macht kregen over het leven van anderen. Maar in iedere natie op aarde zit een bepaald deel van de bevolking die op een soortgelijke manier zou reageren als ze in een soortgelijke situatie zouden terechtkomen. Waarom denk je dat de Amerikaanse soldaten in de gevangenis van Abu Grahib deden wat ze hebben gedaan?

Kim: Dus help mij te begrijpen wat een levensstroom zo ongevoelig maakt, vooral wat een levensstroom in staat stelt om tussen een schijnbaar normaal leven en ongelooflijke wreedheid heen en weer te switchen. Ik bedoel sommige van de Duitse soldaten vergasten de hele dag Joden en genoten ’s avonds van een klassieke muziekuitvoering of een toneelstuk van Shakespeare. Ik heb net een documentaire over Auschwitz gezien en werd getroffen door het feit dat de commandant met zijn vrouw en kinderen in een groot herenhuis woonde. Hij was schijnbaar de perfecte vader voor zijn eigen kinderen thuis, maar daarna trok hij zijn SS uniform aan en plande systematisch de uitroeiing van honderdduizenden kinderen – die vanuit spiritueel perspectief niet anders waren dan die van hem. Hoe kon er zo’n groot contrast binnen dezelfde levensstroom zijn?

Jezus: Zoals ik elders heb uitgelegd, kan het voertuig van de ziel fragmenteren of zich splitsen. Dit kan een vacuüm in de ziel scheppen dat kan worden gevuld met een duistere geest. Dus een aantal van de wreedste Duitse soldaten werden letterlijk bezeten door demonen. De demonen namen het over wanneer deze mensen hun orders uitvoerden en dan raakten de demonen zo dronken van de vervormde energie dat ze iemand een poos met rust lieten en hem terug lieten keren naar de normalere persoonlijkheid.

Maar wanneer een levensstroom tot het dualiteitsbewustzijn vervalt, zal een een bepaalde splitsing of deling binnenin het voertuig van de ziel zelf tot stand komen. Dit maakt het mogelijk dat iemand meerdere persoonlijkheden kan ontwikkelen en iemand kan – bijna vaak naadloos –van de ene persoonlijkheid op de andere overschakelen. Zodoende kan iemand een hoog ontwikkelde en gecultiveerde persoonlijkheid hebben, zoals de commandant in Auschwitz. En tegelijkertijd heeft de levensstroom nog een persoonlijkheid die totaal ongevoelig is voor de soort mensen waarvan hij denkt dat ze minder dan mensen zijn.

Dit is een universeel patroon dat je overal ter wereld ziet en daaruit zijn een aantal van de ergste menselijke gruweldaden ontstaan. Het simpele feit is dat dit ‘strijden tussen de innerlijke delen’ van de levensstroom, de balk in je eigen oog is en pas als je hem eruit trekt door de Christusgeest aan te nemen, blijf je onderdeel van het probleem in plaats van deel van de oplossing. Het valt je misschien ook op dat dit fenomeen van meerdere persoonlijkheden verhindert dat de mensen zien dat zij hetzelfde doen als wat ze in anderen verafschuwen. Daardoor kunnen mensen niet zien dat ze hetzelfde psychologische mechanisme hebben als de Duitse soldaten en dat ze hetzelfde zouden hebben gedaan als zij in een soortgelijke situatie hadden gezeten.

Kim: Dat lijkt wel een essentieel punt,  kun je me dan een voorbeeld hiervan geven buiten Duitsland?

Jezus: Welnu, neem de Amerikaanse Stichters die werkten aan de Onafhankelijkheidsverklaring en de Constitution, maar een aantal van hen waren slaveneigenaren. Thomas Jefferson ging van huis en schreef de onsterfelijke woorden dat alle mensen gelijk geschapen zijn en door hun Schepper met onvervreemdbare rechten waren begiftigd. Daarna keerde hij naar zijn boerderij terug die op slavenarbeid dreef. Hoe verklaar je dat, tenzij Thomas Jefferson gespleten was, waardoor hij twee onverenigbare rollen kon spelen zonder die onverenigbaarheid te zien?

Kim: Dus je zegt in principe dat het potentieel tot een genocide blijft bestaan tot een kritieke massa mensen deze strijd in ons eigen innerlijk oplost?

Jezus: Correct. De enige manier om het gevaar van een genocide af te wenden, is door het menselijke ras haar spiritualiteit terug te geven en de sleutel daarvoor is het Christusbewustzijn dat de levensstroom in staat stelt om contact te maken met de bron en zichzelf als zoon of dochter van God te beschouwen. Dit maakt het mogelijk dat de levensstroom ziet dat alle andere levensstromen uit dezelfde bron voortkomen en daardoor wordt genocide ondenkbaar. Zoals ik elders uitleg, moeten de spiritueel meest geavanceerde levensstromen het nationale en planetaire bewustzijn veranderen door zichzelf te verheffen naar een hoger niveau van Christusbewustzijn en daardoor andere mensen mee omhoog te trekken.

Kim: Dus je zegt dat er zelfs tegenwoordig een waarachtig potentieel is voor een nieuwe genocide? Ik denk dat de meeste westerse naties met hun vinger naar iets anders wijzen en zeggen dat het nooit hier zou kunnen gebeuren, maar is dat echt waar?

Jezus: Nu, als je aanneemt dat een westerse natie zes miljoen Joden of andere mensen kon uitroeien, dan heb je waarschijnlijk gelijk dat dit niet zou kunnen gebeuren. Maar mijn punt is dat juist het bewustzijn dat de Holocaust heeft veroorzaakt, in geen enkel land is uitgeroeid en het is niet uitgeroeid, omdat de mensen niet bereid zijn naar de ware oorzaak te kijken en dan die balk uit hun eigen oog te trekken. Dus de krachten die spiritualiteit aan menselijke wezens ontnemen, werken nog steeds heel erg in iedere natie door en daarom bestaat er een reëel potentieel dat de mensenrechten worden geschonden. Geen enkele natie is hier momenteel vrij van.

Kim: Kun je me een voorbeeld geven van hoe die krachten in de Verenigde Staten aan het werk zijn?

Jezus: Waar wil je dat ik begin? Juist het feit dat dit land een Constitution heeft die wordt gebaseerd op onvervreemdbare rechten, maar slavernij toestond, laat vanaf het allereerste begin een splitsing in de nationale psyche zien, een splitsing die nog niet volledig is hersteld. Het feit dat er geweld voor nodig was om de slavernij af te schaffen, toont deze splitsing aan en tevens de geneigdheid van de natie om geweld als oplossing voor problemen te zien.

Neem dan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 1945 voerden de Amerikaanse en Britse luchtmacht zware bombardementen uit op Duitse steden die tienduizenden vrouwen en kinderen doodden. Er waren geen militaire of strategische doelen; het was gewoon een systematische afstraffing van het Duitse volk, gedeeltelijk met de bedoeling om zich ervan te verzekeren dat Duitsland nooit weer een bedreiging zou kunnen vormen. Zodoende verdient deze actie het om genocide te worden genoemd, maar slechts heel weinig mensen in Amerika zouden dat feit accepteren.

Zeker de bombardementen hebben niet zoveel mensen gedood als in de concentratiekampen, maar zat het verschil in de soort of in de mate? Kijk eens hoe deze gruweldaad door de publiciteit rondom de Holocaust werd afgedekt. De boodschap was dat alles wat de geallieerden tijdens de oorlog hebben gedaan in vergelijking tot die slechte Nazi’s, te vergoelijken was of gold als onbelangrijk. Maar wanneer je gruweldaden afdekt door anderen tot zondebok te maken, heb je slechts geholpen om het menselijke ras nog meer van spiritualiteit te ontdoen.

Neem dan het feit dat sinds 1973 tien miljoenen ongeboren baby’s zijn geaborteerd door wat sommigen de stille Holocaust noemen. Enkel een geweldige splitsing in de nationale psyche zou een democratisch land zo ongevoelig kunnen maken voor de ongeborene. En de meeste andere westerse landen hebben abortus gelegaliseerd.

Dan nemen we tegenwoordig. Jullie hebben een president die beweert dat hij eraan werkt om vrijheid te verspreiden, maar hij is bereid om tienduizenden burgers in Irak te doden om zijn versie van vrijheid te verspreiden. Tegelijkertijd beweert hij dat hij de vlag van Vrijheid heeft geplant, maar ware Vrijheid kan niet bestaan zonder een onwrikbaar respect voor mensenrechten. En juist deze president heeft 600 gevangenen in Guantanamo Bay twee jaar lang zonder berechting vastgehouden.

Deze vorm van gevangenneming zonder toevlucht was één van de belangrijkste redenen dat de Amerikaanse revolutionairen tegen de Britse koning in opstand kwamen. Het was één van de belangrijkste doelen om een natie te stichten waarin zo’n gevangenneming niet zou kunnen gebeuren. Maar kijk nu eens, en waar blijft het publieke protest? Je kunt niet beweren dat je een vertegenwoordiger van de Vrijheid bent wanneer je menselijke wezens in categorieën indeelt waarin sommigen geen onvervreemdbare rechten hebben die door God zijn gedefinieerd, maar alleen door jouw staat zijn bepaald.

Dan is er nog de kwestie van een kleine machtselite die de economie van de Verenigde Staten in een wurggreep houdt waardoor miljoenen Amerikanen onder de armoedegrens leven in een natie waarvan men beweert dat die het rijkste land op aarde is. In werkelijkheid kan geen enkel land beweren dat het rijk is zolang één van haar burgers in armoede leeft.

Laat mij tot slot het feit noemen dat de Amerikaanse psyche diep gespleten wordt door twee krachten die beide de mensheid van haar spiritualiteit ontdoen, namelijk het wetenschappelijk materialisme en het orthodoxe christendom.
Wil je dat ik doorga?

Kim: Nee, ik denk dat jij je punt gemaakt hebt, dat er een balk in het oog van de Amerikaanse natie zit. Omdat je het onderwerp christendom aansnijdt: er wordt altijd gesproken over dat de christelijke kerk niet genoeg doet om de Holocaust te veroordelen. Hoe zie jij dat?

Jezus: Ik vind dat de orthodox christelijke kerken iets veel ergers hebben gedaan dan niet hun mening geven. In werkelijkheid was het christendom in het algemeen één van de belangrijkste factoren die de Holocaust tot stand bracht. Opnieuw, de ware oorzaak van de Holocaust is menselijke wezens te de-spiritualiseren. De enige manier om dit om te draaien, is door levensstromen weer in contact te brengen met hun spirituele bron, zodat alle mensen kunnen begrijpen dat zij onderdeel zijn van het Ene Lichaam van God op aarde. Ik kwam om de mensheid een spirituele filosofie te brengen die haar zou helpen om die overgang in bewustzijn te maken, zoals wordt gezegd in mijn oproep:

En hij antwoordde: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met geheel uw ziel en met al uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” (Lucas 10:27)

Je kunt van je naaste houden als van jezelf, wanneer je beseft dat je naaste onderdeel vormt van het grotere zelf waar jij ook deel van uitmaakt. Er is geen andere manier om van je naaste te houden.

Maar zoals ik overal op deze website uitleg, werd mijn boodschap van onvoorwaardelijke liefde veranderd in een orthodoxe, op angst gebaseerde, religie. De grootste misdaad was dat ik als de enige zoon van God werd gedefinieerd en alle andere mensen ver beneden mij stonden. De katholieke kerk bepaalde niet alleen dat mensen GEEN zonen en dochters van God waren, die bepaalde ook dat ze van nature zondaars waren. Deze ideeën versterken duidelijk het de-spiritualiseren van menselijke wezens en die hebben het intellectuele leven van Europa 1500 jaar voor de Holocaust gedomineerd. Vanzelfsprekend deden protestantse kerken in beginsel niets om die doctrines aan te vechten en de meeste christelijke kerken pronken met deze satanische leugens als christelijke waarheden.

Je kunt hieraan toevoegen dat veel christenen de Joden beschouwden als de mensen die Christus hebben gedood – ze slagen er opnieuw niet in om de balk in hun eigen oog te zien. Maar het grootste probleem met het orthodoxe christendom is natuurlijk menselijke wezens de-spiritualiseren door te zeggen dat ik de enige zoon van God ben en alle andere mensen zondaars, waardoor het menselijke ras in twee categorieën werd ingedeeld.

Bovendien heb je ook nog de filosofie van het wetenschappelijk materialisme dat zegt dat menselijke wezens slechts verder geëvolueerde dieren zijn en dat het bestaan van God of een ander spiritueel aspect in de menselijke natuur ontkent. Maar deze filosofie had gewoon geen voet aan de grond gekregen als het orthodoxe christendom de collectieve psyche niet had geprogrammeerd met een anti-spirituele filosofie.

Als je zin hebt om het beter te onderzoeken, zie je dat zelfs de Nazi’s enige rechtvaardiging voor hun daden nodig hadden. En zij gebruikten een heel eigenaardige en heel irrationele mix van christelijke en wetenschappelijke dogma’s om zich in de positie van supermens te plaatsen en de Joden als bijna niet-menselijk meer.

Dus er bestaat geen twijfel over dat zowel het christendom als het wetenschappelijk materialisme een deel van de verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat de Holocaust plaatsvond en het feit dat de collectieve psyche nog niet hersteld is. Zodoende houden beide kanten tot op heden de de-spiritualisering in stand, wat de aanleiding kan worden voor de volgende Holocaust.

Kim: Je neemt hier zeker geen blad voor de mond!

Jezus: Nee, maar denk je dat een onderwerp als de Holocaust het verdiend om met zachtheid te worden benaderd om het ego van de mensen niet te beledigen?

Kim: Nee, dat niet, ik was eigenlijk een beetje verbaasd over jouw directheid. Met dat in het achterhoofd, laat ik nog een vraag stellen die niemand nog heeft gesteld: Hebben de Joden zelf bijgedragen aan het bewustzijn dat achter de Holocaust zit?

Jezus: En jij noemt mij direct? Nu, als jij je tot doelwit wilt maken om ervan beschuldigd te worden dat jij antisemitische propaganda verspreidt, zal ik je niet tegenhouden. Het is duidelijk dat de Joden een heel oud bewustzijn bezitten waarin zij zichzelf beschouwen als ‘Gods uitverkoren volk’. En het zou dan nu wel duidelijk moeten zijn voor degenen die wel onderscheid kunnen maken dat die heel erg lijkt op het de-spiritualiseren dat ervoor zorgt dat het menselijke ras in categorieën wordt ingedeeld van mensen die superieur of inferieur zijn. Dus ja, de Joden hebben inderdaad op wereldschaal aan dit bewustzijn bijgedragen, hoewel zij in geen geval het enige volk zijn.

Je moet herkennen dat er inderdaad een heel duister en satanisch bewustzijn bestaat dat altijd probeert een machtsstrijd in het leven te roepen, waarbij de ene groep mensen zich gerechtigd voelt om een andere groep te proberen uit te roeien. Je zou dit als een bewustzijn kunnen bezien dat constant op zoek is naar zowel een dader als een doelwit. Zoals ik zei, waren er inderdaad bepaalde kenmerken in de nationale psyche van Duitsland die Duitsland gevoelig maakten om de dader te worden. Maar je ziet zo’n mechanisme ook in de nationale psyche van Rusland die tot de genocide van Stalin heeft geleid, en die in China tot de genocide door Mao heeft geleid.

Dus het is ook waar dat de collectieve psyche van de Joden bepaalde kenmerken bezit die hen tot doelwit hebben gemaakt. Als de Joden acht hadden geslagen op de veranderingen die ik kwam brengen, hadden zij in feite al lang geleden dat bewustzijn van ‘Gods uitverkoren volk’ getranscendeerd en dan waren zij niet het doelwit van de Nazi’s of andere daders in de geschiedenis en in veel naties geworden. Degenen die het doelwit worden, zijn in hun eigen geest al doelwit geworden. Hun zelfbeeld magnetiseert hen letterlijk naar die situatie toe.

En opnieuw, voor degenen die het onderscheid kunnen zien, is het wel duidelijk dat de Joden dit bewustzijn nog niet hebben getranscendeerd. Waarom kunnen de Joden niet vergeven en verder gaan met hun leven? Omdat zij nog steeds de Holocaust in politiek opzicht gebruiken. Zij zijn erin geslaagd zich als slachtoffers af te schilderen van de ergste menselijke gruweldaden. Maar Stalin en Mao hebben veel meer mensen gedood, dus waar is het gevoel voor proporties?

De brute waarheid is dat de Joden – die zichzelf als slachtoffer neerzetten – de wereld niet willen vergeven en de Holocaust achter zich laten. Zij willen de herinnering en de wonden tot in eeuwigheid in leven houden, zodat zij andere naties kunnen blijven manipuleren, zodat die hen als ‘Gods uitverkoren volk’ gaan behandelen. Als de wereld echt genas en vergaf, dan konden de Joden deze specifieke behandeling niet meer eisen.

Kim: Dus, wat zou je willen dat de wereld doet om de wonden van de Holocaust te helen?

Jezus: Ik zou graag willen dat mensen de echte spirituele waarheid en de psychologische oorzaak erkennen en een oprechte poging doen om de balk uit hun eigen oog te verwijderen. Ik zou graag willen dat de wereld het Duitse volk vergeeft en ik zou graag willen dat het Duitse volk Gods vergeving accepteert. Ik zou graag willen dat de Joden de balk in hun eigen oog herkennen en dan het Duitse volk vergeven en erkennen dat het zinloos is om één natie verantwoordelijk te stellen voor iets wat echt door de planetaire psyche wordt veroorzaakt.

Kim: Dus je wilt het Duitse volk niet straffen? Ik bedoel, heel veel mensen schijnen te denken dat God hen wil straffen.

Jezus: Absoluut niet. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil enkel – en ik kan je ervan verzekeren dat God dit ook wil – dat alle zonen en dochters van God het koninkrijk van hun Vader betreden en daar eeuwig blijven. Maar om Gods koninkrijk te betreden – dat zoals ik op deze website uitleg een bewustzijnsstaat is – moet je de lagere, dualistische bewustzijnsstaat opgeven. Je moet elk menselijk gevoel van gekwetstheid en niet willen vergeven, loslaten. En je moet het gevoel opgeven dat je van God en andere mensen gescheiden bent. In Gods koninkrijk zijn, betekent echt dat je één bent met God. Er is geen andere manier om het koninkrijk binnen te gaan dan dat gevoel van eenzijn.

Dus ja, ik wil dat alle mensen de lessen leren die ze uit de Holocaust moeten halen en die gebruiken om de balk uit je eigen oog te halen en dan gewoon verder gaan met het leven en Gods koninkrijk ingaan.

Kim: Maar toch zullen veel mensen zeggen dat het onmogelijk is verder te gaan en zo’n gruweldaad achter je te laten.

Jezus: Maar door deze overtuiging in stand te houden, help je alleen maar mee aan het de-spiritualiseren, wat onvermijdelijk de aanleiding ZAL worden voor de volgende Holocaust. Waarom denk je dat ik tegen mensen heb gezegd dat ze de andere wang moesten toekeren? Dat kwam omdat je alleen door dat te doen de spiralen van geweld en gruweldaden kunt stoppen die al millennia lang op deze planeet aan de gang zijn. Iemand moet de eerste stap doen en alles wat er in het verleden is gebeurd,  vergeven. Zoals Moeder Maria uitlegt, slechts totale vergeving kan leiden tot totale vrijheid. Wanneer je vergeeft, bevrijd jij je pas echt van het verleden.

Dus waar wil je naar toe? Wil je het koninkrijk ingaan van degenen die hun spiritualiteit weer hebben opgeëist door hun dualiteit op te geven? Of wil je oneindig in jouw huidige bewustzijnsstaat blijven? Ik kan je alleen de weg naar het koninkrijk van God wijzen; ik kan die keuze niet voor jou maken.

Kim: Nog één laatste vraag. Het lijkt mij dat de meeste mensen die echt hebben begrepen wat er tijdens de Holocaust is gebeurd, worden getroffen door de zinloosheid van het sterven van zoveel mensen en onder zulke afschuwelijke omstandigheden. Het lijkt zo totaal zinloos. Heb je hier iets over te zeggen?

Jezus: Jazeker. Als je naar de oorlog kijkt, zie je dat de Duitse gewapende krachten in de eerste jaren ongekend succes hadden; ze waren bijna niet te stoppen. De reden hiervoor was dat Adolf Hitler en zijn medeplichtigen die er het nauwst bij betrokken waren, zichzelf van spiritualiteit hadden ontdaan tot op het punt dat ze aan één van de verleidingen van de duivel ten prooi vielen, zoals wordt beschreven in deze quote:

5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien.
6 De duivel zei tegen hem: “Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil;
7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.
8 Maar Jezus antwoordde: “Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.””(Lucas 4:5-8)

Dus Hitler verkocht zijn ziel aan de duivel om zijn droom van werelddominantie te vervullen. En de duivel gaf hem een grote hoeveelheid vervormde energie die de Duitse strijdkrachten hun militaire overwinningen heeft bezorgd. God laat echter niet met zich spotten en God heeft deze planeet zo ontworpen, dat geen enkele macht haar kan domineren. Hierdoor kan de duivel jou de wereld wel beloven, maar hij heeft gewoon de macht niet om zijn belofte waar te maken.

Eén reden hiervoor is dat de wet van oorzaak en gevolg, de wet van karma, verordent dat jij, wanneer jij anderen doodt, wat van jouw macht verliest. En wanneer je burgers doodt, vooral kinderen, haal je jezelf meer karma op de hals dan wanneer je soldaten op het slagveld doodt. Dus de waarheid is dat voor iedereen die in de concentratiekampen werd gedood, een beetje van die duistere energie, wat van het momentum, bij de Nazi’s werd weggehaald. En zodoende bezegelden de Nazi’s hun lot toen het eerste dodenkamp werd gebouwd en openden ze de deur voor veel snellere nederlagen. Ik kan je verzekeren dat als de Nazi’s de concentratiekampen niet hadden gebouwd, het veel langer zou hebben geduurd voor ze de duistere energie kwijt waren geraakt en dan zou de oorlog langer hebben geduurd. En dan zouden er veel meer mensen in gewone gevechten zijn gesneuveld.

Ik weet dat dit weinig troost biedt aan de overlevenden en hun familie, maar het is een feit dat iedereen die in de concentratiekampen werd gedood in ieder geval het leven van twee andere mensen spaarde door de duistere kracht van de Nazi’s en hun oorlogsmachine te verminderen. Het was een situatie die niet onvergelijkbaar is met de vele christenen die door de Romeinen werden geëxecuteerd en die hebben bijgedragen aan de val van het Romeinse Rijk. Dus zou je in zekere zin kunnen zeggen dat hun dood als het erop aankomt, niet zinloos was. Het heeft wel een groter doel gediend, hoewel het een doel is dat de geascendeerde meesters liever hadden vermeden.

Begrijp alsjeblieft dat ik op geen enkele manier probeer de gruwelen van de Holocaust of de verantwoordelijkheid van de Duitsers te verminderen. Ik probeer aan te geven dat God nooit wil dat mensen in het verleden blijven vastzitten. Hij wil dat de mensen hun lessen leren, wat betekent dat ze zichzelf opnieuw als spiritueel wezen bezien en dan verder gaan met hun leven. En het is waarachtig de hoogste tijd dat de wereld verder gaat en permanent het bewustzijn achter zich laat dat de Holocaust heeft veroorzaakt.