Het schuldgevoel van een abortus – of een andere fout – te boven komen

ONDERWERPEN: Accepteer dat Gods liefde onvoorwaardelijk is – het is je al vergeven – vergeef jezelf – duistere krachten proberen mensen fouten te laten maken – kromme leugens doen het voorkomen dat je Gods wetten mag overtreden – veel vrouwen hebben een schuldgevoel na een abortus – jouw beslissing verdedigen houdt je in gescheidenheid – duistere krachten proberen jou een schuldgevoel te geven waardoor jij denkt dat jij je nooit kunt bevrijden van jouw fout – welke fout jij ook hebt gemaakt, God wil dat jij je ervan bevrijdt – er is geen fout die niet kan worden uitgeveegd – alles is een experiment – als een experiment niet slaagt, leer er dan van en ga verder met je leven – de ideale manier om een fout af te handelen – jij bent het touw in een touwtrekwedstrijd tussen de duistere krachten en de geascendeerde meesters – laat de meesters winnen

Vraag: God zegene je. Ik heb de leringen van Joel Goldsmith gevolgd die mij hebben teruggebracht bij het vinden van mijn echte wezen – dat is een zegen geweest en heeft me wat vrede gegeven. In mijn jeugd heb ik echter wel een abortus gehad. Ik heb er vaak over gebeden, maar ik voel nog steeds enorm veel schuldgevoel over die beslissing. Hoe krijg ik ooit vergeving en kan ik mezelf ooit vergeven voor die beslissing? Is er nog iets anders wat ik kan doen om berouw te tonen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde hart, dank je dat je mij de kans geeft om te bespreken hoe iemand schuldgevoel te boven kan komen, nadat hij een fout heeft gemaakt.

Er is inderdaad nog één ding wat je kunt doen. Dat is accepteren dat God van jou houdt met een liefde die zo onvoorwaardelijk is en het jou dus al vergeven heeft!

Wat in de weg staat dat jij die vergeving ervaart, is jouw eigen gebrek aan acceptatie van Gods vergeving. Daarom is het enige wat jij kunt doen, accepteren dat God het jou al heeft vergeven en dat ik, Jezus Christus, het jou al heb vergeven. Wat er dan nog overblijft, is dat jij het jezelf moet vergeven.

Ik besef dat de mensen vertellen dat zij zichzelf moeten vergeven, bijna hetzelfde is als tegen een blinde zeggen dat hij zijn ogen open moet doen en zien. Maar de waarheid zal je bevrijden, dus laat me je wat ideeën geven die jou misschien kunnen helpen om jezelf te vergeven.

Als je de verhandeling van mijn moeder leest, zie je dat ze uitlegt dat er een kracht op de wereld is die verteerd wordt door de wens te bewijzen dat God ongelijk heeft, te bewijzen dat God een fout heeft gemaakt toen hij menselijke wezens vrije wil gaf. Deze kracht die in feite een bewustzijnsstaat is, zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de mensen hun vrije wil verkeerd gebruiken, zodat ze zich van God afscheiden.

Toen God levensstromen vrije wil heeft gegeven, moest hij hen de kans geven om zijn wetten te overtreden – anders zouden ze niet echt vrije wil hebben. Door hen die kans te geven, hoopte God dat levensstromen, omdat ze met hun vrije wil experimenteerden, geleidelijk tot het besef zouden komen dat het in hun eigen belang was en omdat zij natuurlijk het liefst het universum mede wilden scheppen binnen het raamwerk van de globale visie en het plan van God. God hoopte natuurlijk dat levensstromen, nadat zij naar de wereld van vorm werden gezonden, uit eigen vrije wil ervoor zouden kiezen om een gevoel van eenzijn met God op te bouwen.

Dus het allereerste doel van die krachten om Gods plan tegen te werken, was ervoor te zorgen dat de mensen zich van God afscheidden en vast zouden komen te zitten in een bewustzijnsstaat waarin zij zichzelf van God gescheiden zagen. Daarom hebben die krachten meerdere valkuilen op planeet aarde geplaatst. Deze valkuilen hebben de globale bedoeling ervoor te zorgen dat mensen zich gescheiden van God beschouwen.

Een groot aantal van deze valkuilen moet ervoor zorgen dat mensen de wetten van God schenden. Dit wordt gedaan door een bijna onbeperkt aantal kromme leugens te bedenken die het laten lijken alsof het hun goed recht is, of acceptabel om de wetten van God te schenden. Juist deze bewustzijnsstaat is de verborgen kracht achter de legalisering van abortus. Het idee is een denkwijze te creëren die vrouwen verleid te geloven dat ze het recht hebben hun eigen lot te bepalen en dat het, om zelf te beslissen, acceptabel is om het leven van een ongeboren kind af te nemen. Zoals ik in mijn verhandeling over abortus uitleg, is het inderdaad acceptabel dat vrouwen hun eigen lot bepalen, maar niet dat zij daarin zo ver gaan dat ze een ongeboren kind van het leven beroven.

Eén van de vele subtiele argumenten die wordt gebruikt door de krachten die mensen proberen in de val te lokken, is dat een ongeboren kind niets meer is dan een klont weefsel. Maar zoals jij persoonlijk kunt getuigen, hebben veel vrouwen die een abortus hebben gehad diverse niveaus van verdriet, berouw en gevoel van verlies ervaren. Juist dit feit zou al boven alle twijfel verheven, moeten bewijzen dat een ongeboren kind niet een klont weefsel is en dat een sensitieve vrouw weet dat haar abortus een levensstroom van de kans heeft beroofd om te incarneren.

Kun je die subtiele intrige begrijpen? Hoewel er veel duistere intenties betrokken zijn bij de abortuskwestie, is de globale intentie vrouwen om de tuin te leiden door een ongeboren kind uit onwetendheid of ongevoeligheid van het leven te beroven. Dus laten we eens kijken wat er gebeurt met een vrouw die een abortus heeft gehad. Er zijn in principe twee reacties.

Ik kan je ervan verzekeren dat iedere vrouw die een abortus heeft gehad, een moment van waarheid ervaart waarop ze beseft dat zij een fout heeft gemaakt. Er zijn echter vrouwen die nauwelijks dit moment van waarheid opmerken of zo snel terzijde schuiven dat zij beweren dat ze het zich niet eens kunnen herinneren. Maar ik kan je ervan verzekeren dat wat eerlijk onderzoek in je ziel, zou onthullen dat elke vrouw voor of na een abortus een moment van waarheid heeft gehad. Dit is hetzelfde voor elke fout die iemand ooit maakt. Er is altijd een moment van waarheid.

Wanneer een vrouw het moment van waarheid ontkent, kan ze dat alleen maar doen door een denkwijze aan te nemen die ongevoelig is voor het leven. Ze kan dit alleen maar doen door haar band met het ongeboren kind in de baarmoeder te ontkennen. Ze kan die band alleen maar ontkennen door haar band met het leven te ontkennen, en vooral met de goddelijke moeder zelf. Dus is mijn punt dat een vrouw, door de band met het leven te ontkennen, zich van God heeft afscheiden. Ze denkt dat ze van God gescheiden is en dus is ze van al het leven gescheiden. Zo kan ze het idee ontkennen dat een abortus iemand van het leven berooft.

Wanneer een vrouw deze reactie heeft, hebben de duistere krachten gewonnen, omdat zij zich van God heeft afgescheiden. En in veel gevallen zal een vrouw grote moeite doen om haar beslissing om abortus te plegen, te verdedigen en daardoor het gevoel van gescheidenheid van God verharden. Ze doet misschien wel grote moeite om andere mensen ervan te overtuigen dat een abortus oké is en er zo voor zorgen dat die mensen zich ook van God gescheiden zien. Ze verlengt gewoon de kromme leugen die haar de fout in de eerste plaats liet maken.

Laten we nu eens naar het tweede scenario kijken, namelijk dat van een vrouw die ervoor kiest te erkennen en toe te geven dat ze een moment van waarheid heeft gehad. Deze vrouw beseft het en geeft toe dat zij een fout heeft gemaakt, wat haar de kans geeft zich te bevrijden van de kromme leugen en de duistere krachten. Vanzelfsprekend kan een vrouw deze beslissing alleen nemen als ze een bepaalde band met het leven erkent. Door deze band te bevestigen, bevestigt de vrouw ook haar band met God. Vanzelfsprekend is dit precies het tegenovergestelde van wat de duistere krachten willen. Dit betekent echter niet dat ze de strijd om de levensstroom van de vrouw hebben verloren. Het betekent alleen maar dat de duistere krachten nu op Plan B overgaan.

Het voornaamste plan van de duistere krachten is de mensen over te halen hun band met God te ontkennen en daardoor ontkennen dat zij ooit een fout hebben gemaakt. Als de duistere krachten niet kunnen verhinderen dat de mensen erkennen dat zij een fout hebben gemaakt, gebruiken ze de volgende intrige in hun strategie. Die intrige is de persoon een schuldgevoel te geven, het gevoel dat jij zondaar bent, waardoor iemand het gevoel krijgt dat hij of zij het nooit weer kan goedmaken met God.

Wanneer het een vrouw die een abortus heeft gehad, betreft, zullen de duistere krachten in jouw geest en emotionele lichaam het idee en gevoel projecteren dat jij zo’n grote fout hebt gemaakt dat je die nooit en te nimmer weer goed kunt maken. Ze doen dit in een weloverwogen poging om jou het gevoel te geven dat je nooit acceptabel in de ogen van God bent, waardoor ze ervoor zorgen dat jij je van God afscheidt door het gevoel dat je het niet waard bent om een band met God te hebben. Met andere woorden, ze proberen zich ervan te verzekeren dat jij, hoewel je hebt toegegeven dat je een fout hebt gemaakt, nooit van die fout afkomt.

Begrijp je wat ik nu zeg? Het eerste plan is mensen een fout te laten maken en hen te laten ontkennen dat ze iets fout hebben gedaan. Daardoor zullen mensen zich nooit van de fout bevrijden, in die zin dat ze worden gevangengehouden in het bewustzijn dat ervoor heeft gezorgd dat ze die fout maakten. Als dat plan niet werkt, omdat er mensen zijn die wel toegeven dat ze een fout hebben gemaakt, zullen de duistere krachten zich ervan verzekeren dat jij je zo schuldig voelt, omdat jij een fout hebt gemaakt dat jij je nog niet bevrijd voelt van die fout. Ze doen dit door jou het gevoel te geven dat je nooit verlost kunt worden van die fout. Met andere woorden, de intrige is jou om de tuin te leiden door een fout te maken die de wetten van God overtreedt en je daarna om de tuin te leiden door te zeggen dat jij nooit weer kunt bevrijden van die fout of dat bewustzijn, de kromme leugen, die eraan ten grondslag ligt.

Zie je hoe subtiel en sinister deze intrige is? Zie je dat miljarden mensen door deze intrige, en de talloze variaties ervan, om de tuin zijn geleid? Kun je begrijpen dat dit nooit Gods plan was toen hij zijn zonen en dochters vrije wil gaf?

God wil niet graag dat jij in een bewustzijnsstaat verdwaalt waarin jij ontkent dat je één met hem bent. Hij wil alleen maar dat jij totaal begrijpt wie jij bent, zoon of dochter van God, die het potentieel heeft om één met God te zijn, medeschepper met God te zijn en God in het materiële universum te zijn. Dus God heeft nooit gewild dat jij tot een lagere bewustzijnsstaat verviel waarin jij jezelf als gescheiden van God beziet. Daarom heeft God maar één wens als jij eenmaal in die lagere bewustzijnsstaat zit, namelijk dat jij die bewustzijnsstaat ontstijgt en jouw ware identiteit als zoon of dochter van God accepteert, die zonder zonde is bij God.

Toen God jou vrije wil gaf, heeft hij je het recht gegeven om binnen het kader van de natuurwetten die het universum in stand houden, te experimenteren. Zoals ik overal op deze website uitleg, wordt alles op deze wereld gemaakt van energie. Energie is een vorm van vibratie en een vibratie kun je gemakkelijk veranderen. Het materiële universum is letterlijk een kosmische zandbak waarin je het recht hebt om elk kasteel te bouwen dat je maar wilt. Sommige kastelen zullen niet de beste zijn die je kunt maken. Je hebt het zand echter niet veranderd; je hebt het alleen maar een ongewenste vorm gegeven. Om die fout te verbeteren, breek je het kasteel gewoon af en begin je een betere te bouwen.

Wanneer je een gebrekkige keus maakt en Gods wet schendt, verlaag je de vibratie van een portie van Gods energie. Je doet dit met je geestkracht. Maar juist het feit dat je geest de kracht heeft om de vibratie van Gods energie te verlagen, zou je moeten bewijzen dat je geest ook de kracht heeft om de vibratie van Gods energie te verhogen.

Met andere woorden, je kunt geen enkele fout maken in dit universum die niet volledig kan worden verbeterd. Een fout is gewoon vervormde energie en als je eenmaal de vibratie van die energie hebt verhoogd, wordt je fout voorgoed uitgeveegd. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik zeg letterlijk dat het niet mogelijk is dat een mens een fout maakt die voorgoed blijft bestaan. Alles wat je in dit tijdelijke universum doet, is een tijdelijke manifestatie zijn en daarom kan hij worden uitgeveegd.

Als je een fout maakt, wil God niet dat jij je schuldig voelt, omdat jij een fout hebt gemaakt. God wil dat jij erkent en toegeeft dat je een fout hebt gemaakt en dan de les leert door betere keuzes in de toekomst te maken. Dit betekent dat jij de kromme leugen moet doorzien en verzaken die ervoor heeft gezorgd dat je die fout hebt gemaakt.

Als je eenmaal die les hebt geleerd en echt de overtuiging of het bewustzijn hebt losgelaten dat ervoor heeft gezorgd dat je die fout maakte, heeft het geen zin om je schuldig te voelen, omdat je een fout hebt gemaakt. God heeft je vrije wil gegeven. God heeft jou het recht gegeven om met die vrije wil te experimenteren en zelfs de natuurwetten te overtreden. God heeft dit gedaan, omdat hij wilde dat jij de kans kreeg om te leren dat het opvolgen van Gods wet in jouw eigen hoogste belang is en in feite is wat je levensstroom het liefste doet. Dus God wil niet dat jij je schuldig voelt nadat jij een fout hebt gemaakt. God wil alleen maar dat je verder gaat en jouw les leert door die fout, zodat je hogerop in bewustzijn kunt komen.

De duistere krachten proberen jou in een bewustzijnsstaat vast te houden die ervoor zorgt dat jij je gescheiden van God voelt. Eén manier om dat te doen is dat ze een heel bewustzijn van zonde en schuld hebben gemaakt. Het bewustzijn dat je nooit verlost kunt worden, omdat jij een fout hebt gemaakt of een zonde hebt begaan, komt niet van God en is beslist antichrist van aard. Eén van de redenen en belangrijkste boodschappen om naar de aarde te komen, was dat ik de mensen vertelde dat ze verlost en volledig bevrijd kunnen worden van alle fouten die ze hier op aarde maken. Je kunt zo bevrijd zijn van die fouten dat het lijkt alsof die fouten nooit zijn gemaakt. Helaas zijn de mensen ten prooi gevallen aan het kromme bewustzijn en daarom denken ze dat ze nooit echt verlost kunnen worden. Dit verhindert dan dat ze echt Gods vergeving kunnen ontvangen.

Nogmaals, de duistere krachten gaan heel subtiel en bedrieglijk te werk. Als ze je niet op één manier kunnen strikken, zullen ze het op een andere manier proberen. Dus wat ik nu zeg, betekent niet dat mensen het licht moeten opvatten wanneer ze een fout maken of die gewoon als onbelangrijk terzijde schuiven. Als je dat doet, ga je meer fouten maken en dan raak je nog dieper ingegraven in het bewustzijn dat jou fouten laat maken. Dit bewustzijn zorgt er ook voor dat je het contact verliest met jouw spirituele zelf. Dus iedereen moet alert zijn op het feit dat er juiste keuzes zijn en minder goede keuzes.

Wanneer je een fout maakt die de wetten van God schendt, kwets jij eigenlijk jezelf. Als mensen echt begrijpen wat ze doen, zal niemand opzettelijk anderen kwetsen. Het is gewoon niet mogelijk om jezelf te kwetsen als je echt weet wat je doet. Daarom moeten de mensen alert zijn en al hun keuzes evalueren. Ze moeten constant proberen hun inzicht te vergroten – bij alles wat je krijgt, krijg inzicht – zodat zij het intuïtief kunnen beseffen wanneer ze een gebrekkige keus hebben gemaakt.

Laat me het ideale scenario schetsen om een fout af te handelen. Wanneer je een gebrekkige keus hebt gemaakt, zal er altijd een moment van waarheid komen. Wees alert en erken dat jij een fout hebt gemaakt en probeer het beste inzicht te krijgen in hoe en waarom het een fout was. Leer de kromme leugen te doorzien die de reden was voor jouw fout. Besluit dan om die fout niet opnieuw te maken. In het ideale geval zou je moeten besluiten om het bewustzijn, de leugen, los te laten die ervoor heeft gezorgd dat jij die fout hebt gemaakt.

Wanneer je dit doet, wordt elke fout die je maakt een stapsteen die jou dichter bij het Christusbewustzijn brengt. God wil dat dit met jou gebeurt. Ik wil dat dit met jou gebeurt. Ik besef dat de meeste mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald en dat ze een geleidelijk pad moeten volgen dat hen bij het volledige Christusbewustzijn brengt. Daarom wil ik heel erg graag dat de mensen de juiste houding aannemen, waardoor elke fout die zij maken hen dichter bij het Christusbewustzijn brengt. Op die manier kun je alleen maar winnen en hebben de duistere krachten geen macht over jou. Wanneer de prins van deze wereld komt, vindt hij niets bij jou.

Heel veel mensen hebben dat gezegde verkeerd begrepen. Het betekent niet dat je perfect moet zijn of het volledige Christusschap hebben voor de duivel niets meer bij jou vindt. Het betekent dat je de houding moet aannemen dat je bereid bent van jouw fouten te leren en de kromme leugen, het lagere bewustzijn, verzaakt dat de bron van alle fouten is. Je bent bereid je fouten te erkennen zonder je schuldig te voelen omdat je die fout hebt gemaakt. Je leert gewoon van de fout en onmiddellijk kom je hoger op je spirituele pad. Je laat iedere dag een deel van jouw menselijke zelf sterven, zoals Paulus heeft gezegd. Je legt de oude mens, het dualistische denken, af en neemt de Christusgeest aan. Wanneer jij deze houding hebt, zal de duivel niets bij je vinden waardoor hij jouw fout kan gebruiken om jou te misleiden. Je hebt misschien nog wel wat kromme overtuigingen die ervoor zullen zorgen dat jij fouten maakt, maar die fouten worden stapstenen naar vooruitgang.

Begrijp je het belangrijke punt nu? Ik zeg niet dat het goed is om abortus te plegen. Ik zeg dat het fout is om abortus te plegen, maar het is geen fout waar je nooit aan kunt ontsnappen. Je kunt je er daadwerkelijk van bevrijden en de eerste stap is de erkenning dat je een fout hebt gemaakt. De tweede stap is natuurlijk het bewustzijn loslaten waardoor jij die fout maakte. Je laat de verkeerde overtuiging, de kromme leugen die jou die fout liet maken, achter. Als je eenmaal de leugen hebt doorzien en losgelaten, moet je weten dat je fout, nu op dit moment, al door God is vergeven. Dit inzicht brengt je bij de volgende stap, omdat jij nu de bewuste beslissing moet nemen om Gods vergeving te aanvaarden en gewoon verder te gaan met jouw leven zonder jezelf te laten tegenhouden door schuldgevoel.

Nadat jij door deze innerlijke transformatie bent heengegaan, moet je vervolgens erkennen dat bepaalde fouten consequenties hebben die verder dan jouw eigen psyche gaan. Als de fouten andere delen van het leven beïnvloeden, heb je karma gecreëerd in de vorm van vervormde energie. Want om echt vrij te zijn van de fout, moeten de consequenties van jouw daden worden geneutraliseerd. Met andere woorden, een abortus heeft consequenties voor de levensstroom die had kunnen incarneren als resultaat van de zwangerschap. Je kunt hier op diverse manieren voor compenseren, zoals ik in mijn verhandeling over abortus hebt uitgelegd.

Het kan enige tijd duren voor je die negatieve consequenties hebt geneutraliseerd en een gevoelige vrouw weet intuïtief dat ze nog niet haar schuld aan het leven heeft terugbetaald, omdat zij abortus heeft gepleegd. Dit kan ervoor zorgen dat jij er nog een schuldgevoel aan overhoudt, hoewel dat niet nodig is. Zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, hoef jij je niet schuldig te voelen als je eenmaal het bewustzijn, de kromme leugen hebt losgelaten die ervoor heeft gezorgd dat jij een fout hebt gemaakt.

Als je dat eenmaal gedaan hebt, moet jij jezelf van dat schuldgevoel bevrijd laten voelen. Als je niet van schuldgevoel bent bevrijd, toont het aan dat je door duistere krachten wordt aangevallen die dit schuldgevoel in jouw geest en emotionele lichaam projecteren. Als je mijn verhandeling over de niveaus van het materiële universum bestudeert, zie je dat er veel vervormingen zijn in het emotionele lichaam van de mensheid. Daarom is het heel gemakkelijk voor de duistere krachten om jouw fouten te gebruiken om schuldgevoel in jouw emotionele lichaam te projecteren.

Mijn advies voor jou en alle andere mensen die een fout hebben gemaakt waarvan ze denken dat zij er niet aan kunnen ontsnappen, is om na te denken over wat ik hier zeg. Ik raad je sterk aan de middelen voor spirituele bescherming te gebruiken om jouw geest en emotionele lichaam te verzegelen tegen de duistere krachten en hun projecties van schuldgevoel, angst en andere negatieve emoties. Ik adviseer je om mijn oproep voor het oordeel te gebruiken voor zulke duistere krachten en je moet Aartsengel Michaël aanroepen om de duistere krachten te binden die jou persoonlijk aanvallen. Ik adviseer je ook om de violette vlam te gebruiken om al je karma en alle vervormde energie die het gevolg zijn van die fout te verteren.

Tot slot adviseer ik je om de techniek voor innerlijke afstemming te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de kromme leugen die ervoor heeft gezorgd dat jij die fout hebt gemaakt. Je kunt deze techniek ook gebruiken om jouw schuldgevoel aan mij te geven. Visualiseer gewoon dat je de tuin ingaat en tegenover mij gaat zitten. Visualiseer dan dat jij jouw schuldgevoel of andere negatieve emoties beetpakt en die tot een kleine bal samenperst. Visualiseer daarna dat je die bal pakt en hem naar mijn Heilige Hart gooit, waar die ogenblikkelijk door mijn onvoorwaardelijke en oneindige liefde wordt verteerd. Doe deze oefening eenmaal per dag tot je het gevoel krijgt dat je bevrijd bent van de schuld. Ik kan je er ook van verzekeren dat het opzeggen van de vele invocaties van Moeder Maria een efficiënte manier is om karma in evenwicht te brengen en negatieve energie te transformeren, inclusief de energie van schuld.

Als laatste gedachte: je moet altijd onthouden dat je in een wereld leeft die het strijdveld is van twee tegenovergestelde krachten. Jouw levensstroom is het touw tussen twee teams die bezig zijn met touwtrekken. Aan de ene kant van het touw bevinden zich alle duistere krachten uit de dood en de hel die aan jouw levensstroom trekken om te verhinderen dat jij groeit. Aan de andere kant staan alle geascendeerde meesters, die aan jouw levensstroom trekken om hogerop te komen en te groeien.

Maar in tegenstelling tot een normale touwtrekkerij is het echter geen kwestie van of één team oneindig veel sterker is dan het andere. Wij, de geascendeerde meesters, hebben de macht om jou op elk moment omhoog te trekken. Het probleem is dat wij een handicap hebben die onze kracht vaak neutraliseert. Die handicap zijn de beslissingen die jij neemt over hoe jij jezelf ziet. Als je ten prooi valt aan de kromme leugen, zoals de leugen dat je een zondaar bent die zich eeuwig schuldig zou moeten voelen vanwege een fout die jij hebt gemaakt, dan geef je het andere team oneerlijk voordeel waardoor zij jou naar beneden kunnen trekken.

Dus besluit gewoon dat je leert hoe jij de kromme leugens moet doorzien en laat je door jouw broeders en zusters van de geascendeerde meesters omhoog trekken. Heb ik niet gezegd dat ik, als ik opgetild word, alle mensen tot mij zal trekken? Denk je dat ik maar een grapje maakte? Ik heb de macht jou naar ons in het koninkrijk van onze Vader op te trekken, als je het mij maar laat doen. Laat gewoon het schuldgevoel los dat je aan het bewustzijn van de hel vastbindt.