Zijn jullie Bereid om Deel uit te maken van de Hiërarchie van Licht?

ONDERWERPEN: Hoe werelden worden geschapen – De rol van medescheppers – Het proces van afscheiding

De Aanwezigheid van Oneindig Licht, 29 december 2004

IK BEN de Aanwezigheid van Oneindig Licht en ik zit mijn broeder Shiva op de hielen. Ik ga verder met de boodschap die door mijn zoon, Zarathustra, is gegeven.

Ik kom jullie helpen te begrijpen dat het enige dat voor een uitweg uit de huidige situatie op aarde kan zorgen, spiritueel vuur is. Het spirituele vuur dat alle verkeerde creaties en de verkeerd gekwalificeerde energie van de mensheid echt kan verteren, voordat die energie zo dicht wordt dat de vorm zelf onder haar eigen gewicht instort. Dus de sleutel om te voorkomen dat het vuur van de hel letterlijk de fysieke planeet begint te verteren, is spiritueel licht oproepen dat de verkeerd gekwalificeerde energie zal verteren voor ze het punt van ontbranding bereikt.

De sleutel is het spirituele licht van Boven op te roepen en jullie hebben bijzonder krachtige rozenkransen gekregen om deze taak uit te voeren, waaronder de Rozenkrans van Oneindig Licht. Er zijn echter veel andere spirituele rituelen, in andere spirituele tradities, die voor deze taak geschikt zijn.

Maar naast het gebruik van het ritueel in de buitenwereld, is het noodzakelijk en belangrijk dat jullie begrijpen dat het opgeroepen licht niet een eenvoudig mechanisch proces is. Licht oproepen is niet een mechanisch proces; het is eerder een creatief proces. En het zal op den duur alleen maar succes hebben wanneer jij jezelf niet als een menselijk wezen beschouwt dat van het spirituele rijk gescheiden wordt, maar als een verlengstuk van het spirituele rijk, als het verlengstuk van de hiërarchie van de spirituele wezens die wij zijn. Je moet begrijpen dat deze hiërarchie helemaal tot op God zelf teruggaat. En daarom wil ik jullie een simpele, en enigszins vereenvoudigde lering geven, die jullie zal helpen je op deze hiërarchie af te stemmen.

Hoe werelden worden geschapen
Alles in de wereld van de vorm wordt door zelfbewuste wezens geschapen. Jij bent een zelfbewust wezen en het was de bedoeling dat jij hier op aarde medeschepper met God zou worden. Je werd uit van zichzelf bewuste wezens in de spirituele wereld geboren en die werden op hun beurt weer uit van zichzelf bewuste wezens in een hogere spiritueel rijk geboren. En deze Keten van Zijn gaat helemaal terug op het Ene Wezen dat de Schepper van dit universum is. Maar boven de Schepper van dit universum ligt een zelfs nog hogere sfeer. En de uiteindelijke realiteit is wat Jezus, het Zuivere Wezen van God heeft genoemd.

Het Zuivere Wezen van God is compleet, is heel, is totaal. Het Zuivere Wezen van God is de totaliteit en in het Zuivere Wezen van God bestaan geen delingen of verschillende dingen – daardoor bestaat er geen vorm. Dus kun je zeggen dat in het Zuivere Wezen van God niets geschapen kan worden, omdat God alles is en God is de totaliteit, dus hoe kunnen er dan verschillende dingen zijn?

Dus voordat er iets gecreëerd kan worden, trekt het Zuivere Wezen van God zich terug en laat een individuele Schepper een sfeer vormen die niet de totaliteit van God bezit. En vele godsdiensten hebben dat de ‘leegte’ genoemd. En in die leegte begint het Wezen, dat jullie Schepper is, vanuit zichzelf te scheppen en die schept een sfeer in de leegte die niet de hele leegte vult. En daarna schept hij zelfbewuste wezens uit zichzelf en naarmate zij zich het licht van God eigen maken, vullen zij die eerste sfeer van God op.

Wanneer die sfeer gevuld is, transcenderen God en de Wezens van God zichzelf en breiden zich uit door weer een sfeer te scheppen. En aanvankelijk is die sfeer niet vol licht, maar heeft wel meer licht dan de leegte eromheen. En wanneer die sfeer opgevuld is, wordt er nog een sfeer geschapen. Het is de bedoeling dat dit proces van de in- en uitademing van God zich voortzet tot de gehele leegte gevuld is en opnieuw de totaliteit van het Zuivere Wezen van God wordt.

Wanneer er een nieuwe sfeer wordt geschapen, wordt ze van de leegte gescheiden en dat proces wordt in Genesis beschreven als het licht dat God schiep en het licht scheidde van de duisternis om de eerste ‘dag’ te scheppen (Genesis 1:4-5) en op die wijze de eerste sfeer van licht vormde. Dit illustreert het proces van hoe het universum waar jij een onderdeel van bent, de sfeer van God waar jij deel van uitmaakt, tot leven werd gewekt.

God zendt vervolgens zelfbewuste wezens naar wat Genesis de aarde noemt, maar die in werkelijkheid die sfeer van God is, die veel meer is dan de aarde en het fysieke universum. Naarmate deze wezens het licht internaliseren, intensiveren ze geleidelijk het licht, totdat de hele sfeer met licht wordt gevuld en er alleen nog maar licht is. Zij doen dit door Gods bevel op te volgen om zich te vermenigvuldigen en heerschappij te nemen en zij nemen heerschappij door de scheppingskracht van God in zichzelf te gebruiken om het bevel uit te vaardigen: “Laat er Licht zijn, waar Ik ben!”

De rol van medescheppers
IK BEN het Wezen dat de eigenschappen van Gods licht verpersoonlijkt, het licht waardoor alles in de vormwereld, vorm wordt gegeven, omdat het licht vorm aanneemt. Je weet vast wel dat de eerste scheppingsdaad die in de Bijbel beschreven wordt, Gods uitroep is: “Laat er Licht zijn!” En er was licht. Dan kan ik tot mijn vreugde naar binnen gaan en de leegte met het licht van God opvullen. Maar dat kan alleen wanneer ik door zelfbewuste wezens wordt opgeroepen die deel uitmaken van de hiërarchische keten die naar die bepaalde sfeer van Gods schepping werden gezonden.

Om op den duur effectief het licht van God op te roepen, moet jij je bewustzijn verschuiven tot je begint te beseffen en accepteren dat jij deel uitmaakt van die hiërarchie van zelfbewuste wezens, medescheppers met God, die helemaal tot op jouw Schepper teruggaat. Het reikt zelfs verder terug dan tot op jouw Schepper naar mijn Wezen en de andere Wezens van God en zelfs tot het Zuivere Wezen van God zelf waarin geen verschillen en dus ook geen wezens meer zijn, maar enkel het ZIJN is.

Wanneer jij opnieuw met de hiërarchische keten – dat wil zeggen de Hiërarchie van het Licht – contact maakt, zul jij een elektrode voor spiritueel licht worden. En naarmate jij dat licht door je heen voelt stromen en naarmate jij dat licht toestaat de duisternis in jouw eigen wezen te verteren, zul je geleidelijk aan worden gezuiverd tot je beseft dat zelfs al heeft het Zuivere Wezen van God zich teruggetrokken en het scheppen van de leegte heeft toegestaan, de leegte niet leeg is.

De leegte heeft nog steeds het Wezen van God in zich, maar niet de totaliteit van God. Ze heeft het potentieel de totaliteit van God te zijn en die totaliteit zal tot stand komen wanneer jij beseft dat jij niet alleen een elektrode voor de lichtstroom van de hiërarchie bent, van een bron van buitenaf, maar dat je een niveau hoger kunt bereiken, waarop jij kunt zien dat je licht vanuit jezelf naar buiten kunt stralen.

Op dat moment maak jij de verschuiving van jezelf als mens zien, naar jezelf als onsterfelijk wezen, als geascendeerde meester, zien. Daardoor word je zelf een zon op zich, een Wezen dat niet alleen toestemming geeft licht van Boven door zich heen te laten stromen, maar dat het innerlijke licht erdoorheen laat stromen, alle richtingen uit laat stromen, als de onvoorwaardelijke liefde van God die zijn zon laat opgaan over de goede en slechte mensen (Matteüs 5:45). Dit licht vult het materiële universum op en verheft planeet aarde uit de duisternis die door de tijd heen door de mensheid werd gecreëerd.

Het proces van afscheiding
Je moet begrijpen dat de Zondeval een proces was, waardoor zielen zich van de hiërarchische keten hebben afgescheiden. En omdat alle zielen vrije wil hadden gekregen, mocht dat. Dus heeft de Bewuste Jij het recht zich terug te trekken en de sfeer van God, zoals het fysieke universum, waarin hij verblijft te ontdekken. Hij heeft het recht dit te doen, maar enkel een bepaalde periode.

Hij heeft niet het recht om tot in eeuwigheid in dit gevoel van scheiding vast te blijven zitten, omdat de Rivier van Leven verder stroomt door de keuzes die uit vrije wil door andere zelfbewuste wezens worden gemaakt. De Rivier van Leven is waarachtig de lichtstroom die door de hiërarchie van zelfbewuste wezens langzaam maar zeker de sfeer van God opvult tot deze die totaliteit van God bereikt. En niets kan eeuwig in het duister blijven, want naarmate de sfeer wordt gevuld, zal alle duisternis door licht worden vervangen.

Dus zal de hiërarchie niet tegengehouden worden, die stroom van licht zal niet ophouden. En daarom moet alles wat niet uit het licht komt, alles wat in de schaduw van de duisternis welig tiert, óf door zijn eigen dichtheid verteerd worden, óf door het licht worden getransformeerd, in licht worden getransformeerd.

En dat is de reden dat degenen die zich van de Rivier van Leven afscheiden, het gebied van tijd en ruimte ingaan dat door beperkingen wordt begrensd, maar niet eeuwig in een bepaalde beperking kunnen blijven. Op die manier heb je de beperking dat je niet aan je plaats in de ruimte kunt ontkomen, die je onvermijdelijk naar die plaats in de tijd leidt die de dood wordt genoemd – tenzij je tijd en ruimte in de spirituele wedergeboorte transcendeert, zoals je oudere broer, Jezus, heeft aangetoond.

Ik verlaat jullie nu, zodat jullie over deze lering kunnen nadenken en ik maak ruimte voor mijn geliefde dochter die jullie kennen als Moeder Maria, maar die ook meer is dan jullie weten.