Welke geascendeerde meesters werken met Rusland?

Vraag: In vorige dispensaties hebben wij te horen gekregen dat specifieke meesters landen hielpen. Zijn er naast Moeder Maria, Nicholas Roerich en Igor nog meer meesters bij Rusland betrokken?

Antwoord van Master MORE door Kim Michaels:

Wij allemaal.

Het is natuurlijk wel waar dat een aantal geascendeerde meesters nauwer samenwerken met bepaalde landen dan andere. Maar jullie kunnen Aartsengel Michaël en mij zeker aan de lijst toevoegen als meesters die heel nauw met de spirituele mensen in Rusland samenwerken. Er zullen in de toekomst nog andere meesters bijkomen, naarmate de mensen hun bewustzijn verhogen en als sommige mensen een beroep doen op die specifieke meesters om met hen individueel te werken.

Jullie begrijpen de wet toch? De roep erom dwingt het antwoord af. Als een groep mensen beslist dat zij de Aanwezigheid van een specifieke meester willen oproepen en de tussenkomst van die specifieke meester voor Rusland, dan zal – wanneer een kritieke massa van jullie oproepen en invocaties is bereikt – het antwoord komen.

Dus ligt het niet alleen aan ons om dat te beslissen. Dit moet je leren door naar vorige dispensaties te kijken. Je moet herkennen dat vorige dispensaties in het Vissentijdperk werden gegeven. In het Vissentijdperk moesten wij ons, vanwege het bewustzijn, afschilderen als verder van de mensen afstaand dan wij in feite willen.

In het Aquariustijdperk is het nodig dat jullie ons bij wijze van spreken van ons voetstuk halen, zodat jullie ons niet ‘daar boven’ projecteert, zo ver van jullie af, dat jullie slechts passieve ontvangers zijn van wat wij op aarde willen brengen. Jullie staan NIET ver van ons af, jullie zijn een verlengstuk van ons, van ons eigen wezen, en wij willen dat jullie jezelf als zodanig accepteren, zodat jullie een besluit kunnen nemen over welke tussenkomst jullie in Rusland willen. En dan hef JULLIE de kelk omhoog, jullie worden de kelk, jullie worden de open deur en dan ZULLEN wij zeker reageren.